Aktualności

19.06.2018

Bezpieczny senior
czyli jak ustrzec się przed niebezpieczeństwami

Kolejne spotkanie z cyklu Bezpieczny senior odbyło się w miniony czwartek, 14 czerwca w sali Centrum Kultury. Z zaproszenia organizatora - ksiąskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - skorzystało blisko 50 mieszkańców naszej Gminy, którzy mieli okazję posłuchać o różnego rodzaju problemach i  zagrożeniach, dotykających w szczególności (choć nie tylko) tę grupę społeczną. W roli prelegentów wystąpili policjanci oraz przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK).

18.06.2018

Wakacje z CK

Wraz ze zbliżającym się zakończaniem roku szkolnego, nadchodzi okres upragnionych wakacji. Jak co roku, Centrum Kultury Książ Wlkp. przygotowało na ten czas specjalną, letnią ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży. Warsztaty obejmują m.in. tematyczne zajęcia stacjonarne, spotkania plenerowe oraz ciekawe propozycje wycieczek.

16.06.2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w dniu 25.06.2018 roku o godz. 17:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej

14.06.2018

Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp., do zaopiniowania projektu uchwały.

14.06.2018

Komunikat
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu

Na prośbę Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu przekazujemy informację o możliwości pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

14.06.2018

Przedszkolandia 2018 – patriotycznie i biało-czerwono

Z uwagi na jubileuszowy wymiar wielu przypadających w tym roku historycznych wydarzeń, w tym 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, organizatorzy Przedszkolandii - ksiąskie Centrum Kultury i Przedszkole w Książu Wlkp. zadbali o to, by tegoroczny Przegląd Piosenki Dziecięcej, miał nieco inny niż dotychczas - patriotyczny - charakter.