Aktualności

04.12.2018

Uzupełniające wybory do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu nr 2
w niedzielę, 3 lutego 2019 r.

W związku z zrzeczeniem się mandatu radnego Bohdana Józefa Kaczmarka, wybranego do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października br., Komisarz Wyborczy w Koninie II Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r., stwierdził wygaśniecie mandatu radnego.

W następstwie wydanego Postanowienia, Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nr 523/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu nr 2, wyznaczając jednocześnie datę wyborów - na niedzielę, 3 lutego 2019 r.

04.12.2018

Świetlica w Kołacinie ma nową elewację!

W piątek, 23 listopada br. odbył się odbiór końcowy prac remontowych budynku świetlicy wiejsko – środowiskowej w Kołacinie. Dzięki wykonanym pracom, kołacińska świetlica nabrała zupełnie nowego wyglądu.

03.12.2018

Prezydium Rady Miejskiej oraz stałe Komisje wybrane

Kontynuując w poniedziałek, 26 listopada obrady przerwanej I sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., udało się je zwieńczyć wyborem całego Prezydium Rady. Najpierw Rajcy ze swego grona wybrali Przewodniczącego, którym został Radny, Sławomir Przybylski, by następnie dokonać wyboru 2 Wiceprzewodniczących. Funkcję tę powierzono Radnej - Annie Szymanowskiej i Radnemu - Krzysztofowi Sójce.

03.12.2018

Jednostki OSP bogatsze w sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie

W ostatni poniedziałek listopada, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp., odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu naszej Gminy, sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Łączna wartość przekazanych urządzeń wyniosła 103 068,00 zł!

03.12.2018

Akcja Zima 2018/2019

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2018/2019, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Śremie, zwraca się z apelem do mieszkańców naszej Gminy o przekazywanie Policji oraz pracownikom Ośrodka, wszystkich informacji dotyczących osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz ludzi starszych, samotnych, ubogich. Nie bądźmy nieczuli również na osoby nietrzeźwe, które przebywają na mrozie.

03.12.2018

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. Akademia aktywności zawodowej

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu zaprasza do udziału w projekcie pt. Akademia aktywności zawodowej. Jest to inicjatywa skierowana do osób niepracujących powyżej 30 roku życia i ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez rozwój zawodowy.