Aktualności

Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego jest działaniem realizowanym w ramach projektu pn. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

W ramach policyjnego programu „Bezpieczne życie seniorów” Komenda Powiatowa Policji w Śremie podejmuje działania mające podnieść świadomość seniorów oraz zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa i zrzeszyć organy rządowej administracji zespolonej, służb społecznych oraz organizacji pozarządowych.

W dniu 25 listopada 2014 r. dokonano odbioru kolejnego przebudowanego odcinka drogi gminnej. W miejscowości Zakrzewice odebrano odcinek drogi o długości 510,00 m i nawierzchni tłuczniowej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe CYNK s.c. Edward Cynka i Wspólnicy, Sosnowiec, ul. Nadwarciańska 8, 63-100 Śrem.
Koszt robót wyniósł 146 000,00 zł.

W dniu 21 listopada 2014 r. dokonano odbioru przebudowanej drogi gminnej nr 603012P w miejscowości Zawory o nawierzchni asfaltowej. Długość przebudowanego odcinka wynosi 1311,88 m.
Wykonawcą robót był Zakład Drogowo Transportowy Sławomir Begier z Nekli.
Koszt robót wyniósł 403 751,19 zł

Na podstawie postanowienia Nr 66/14 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 24 listopada 2014 roku, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 01.12.2014 roku o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp.