Aktualności

W piątek 24 października w Auli Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza przy ulicy Solnej w Poznaniu odbył się XI Konkurs Poezji Irlandzkiej zorganizowany przez Szkołę Języków Obcych Program-Bel, w którym udział wzięli uczniowie ksiąskiego Gimnazjum Julia Ptak i Bartosz Karman.

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na kurs kasy fiskalnej, który odbędzie się 21 listopada br.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp. do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.

Informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. realizuje rządowy program adresowany dla rodzin wielodzietnych.

19 października br., w przeddzień 75 rocznicy egzekucji, na ksiąskim Rynku odbyły się uroczystości upamiętniające ten tragiczny i niezwykle ważny dla mieszkańców Gmin Książ Wlkp. i Dolsk dzień.