Aktualności

2016-02-11

Spotkanie z NGO

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, parafii. grup nieformalnych a także osoby zainteresowane działalnością społeczną na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 lutego 2016r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Książu Wlkp.

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego- Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Śremie zapraszają przedsiębiorców i pracowników działów finansowo- księgowych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym zmian w zakresie ustalania prawa i wypłaty zasiłków przez płatników składek w 2016r.

W dniu 5 lutego w siedzibie Centrum Kultury z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. odbyło się spotkanie mające na celu aktywizację społeczno-kulturalną seniorów Gminy Książ Wlkp. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, Pani Urszula Hańczyk, Radna i Sołtys Kołacina w jednej osobie, Pani Bogumiła Skiera oraz Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Koła w Książu Wlkp., Pani Krystyna Wajnert.

Utrzymująca się od kilkunastu dni aura sprzyja rozpoczęciu wegetacji roślin. Niestety, otrzymujemy już pierwsze sygnały o objawach wskazujących na uszkodzenia niektórych plantacji będące skutkiem złego przezimowania.

Komendant Powiatowy Policji w Śremie oraz Burmistrz Książa Wlkp. zapraszają mieszkańców Gminy Książ Wlkp. do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących bezpieczeństwa. Konsultacje odbędą się we wtorek, 16 lutego 2016 r. o godz. 12:00 w Sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Serdecznie zapraszamy!

Właśnie ukazał się drugi numer Informatora gminnego, który w najbliższych dniach trafi do Państwa domów. Nowy egzemplarz zwiera materiały stanowiące podsumowanie dokonań ksiąskiego samorządu w II półroczu 2015r. oraz plany i zamierzenia na rok 2016.