Aktualności

2014-10-17

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w dniu 27.10.2014 roku o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej

2014-10-17

INFORMACJA

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, iż zdarzenie mające miejsce dnia 13 października 2014 r., w wyniku którego ewakuowano uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Książu Wlkp. nie było związane z wyciekiem gazu.

Zakończono remont budynków Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach. W ramach realizacji zadania przeprowadzono remont sali ćwiczeń, który obejmował m.in. roboty malarskie, renowację elewacji budynku, wykonanie nowej instalacji oświetlenia oraz sportowej podłogi na bazie żywic poliuretanowych.

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, że trwają prace związane z przebudową drogi nr 603 012 P relacji Konarzyce – Zawory oraz drogi gminnej w Radoszkowie.

Przypadający na dzień 14 października Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do spotkania Burmistrza Książa Wlkp. z nauczycielami ksiąskich szkół wyróżnionymi za całokształt pracy pedagogicznej oraz za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.