Aktualności

W miesiącu lutym utworzyła się grupa wsparcia anonimowych alkoholików w Książu Wielkopolskim. Spotkania AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.00 przy ulicy Ogrodowej 1A (salka w piwnicy przedszkola). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. lub pod nr tel. 061 28 22 700.

2015-06-26

Informacja

W załączeniu znajdą Państwo wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Książu Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanego wsparcia dla organizacji pozarządowych, przeznaczonego na aktywizację społeczną i zawodową. Spotkanie odbędzie się w środę, 1 lipca br., o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie („klub” Urzędu Miejskiego).

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego- Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Zachowanie lokalnego dziedzictwa- pomniki, obeliski, płyty upamiętniające w krajobrazie regionu śremskiego i Krobi” . W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców gminy Książ Wielkopolski, o pomoc w zlokalizowaniu w/w obiektów.

Na prośbę Dyrektora DDIiP MEN, przekazujemy w załączeniu list minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej z zaproszeniem do debaty o polskiej edukacji. Dyskusja toczyć się będzie na portalu www.nasza.edukacja.men.gov.pl.

Centrum Kultury Książ Wlkp. przygotowało specjalną wakacyjną ofertę skierowaną dla dzieci i młodzieży. Zajęcia i warsztaty tematyczne odbywać się będą nie tylko w Książu Wlkp., ale również w wybranych miejscowościach na terenie gminy.