Aktualności

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości informuje, iż Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartych konkursach ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego.

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości informuje iż Muzeum Historii Polski zaprasza organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski do udziału w VII edycji ogólnopolskiego Programu „Patriotyzm Jutra”.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 178/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., uległ zmianie rozkład czasu pracy w Urzędzie. Począwszy od dnia 19 stycznia br., tut. Urząd w poniedziałki czynny będzie w godzinach od 7:30 do 16:30. W pozostałe dni tygodnia, tj. od wtorku do piątku, Urząd pracował będzie tak jak do tej pory, tj. w godzinach od 7:00 do 15:00.

Ksiąski WOŚP i tym razem nie zawiódł. Mimo silnych wiatrów i zimna jakie panowało w niedzielne popołudnie serca i zapał osób przygotowujących i prowadzących tegoroczną imprezę był jak zawsze ogromny!!! Na relację z 23 finału WOŚP zapraszamy na stronę internetową CK Książ Wlkp. podaną w załączeniu a wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!! Sie ma!!!