Aktualności

24.09.2018

Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp., do zaopiniowania projektu uchwały.

24.09.2018

Budżet Obywatelski – ostatnie dni na głosowanie!

Przypominamy, iż trwa - rozpoczęte 3 września br. – głosowanie mieszkańców nad wyborem zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok. Do jego zakończenia zostało już tylko kilka dni!

21.09.2018

Otwarcie świetlicy wiejskiej we Włościejewicach

Nieco ponad miesiąc temu, w sobotę, 11 sierpnia we Włościejewicach na placu przy miejscowej szkole, obył się rodzinny festyn rekreacyjny połączony z uroczystym otwarciem nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. Inwestycja, która współfinansowana była ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowana została na podstawie umowy podpisanej w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Kwota, jaką na ten cel pozyskał tut. samorząd to 234 054,00 zł, przy czym wartość całej inwestycji wyniosła 505 241,29 zł brutto.

19.09.2018

Dzień Hymnu Polskiego w Manieczkach

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego zapraszają na Dzień Hymnu Polskiego, który odbędzie się 23 września 2018 r. w Manieczkach.

17.09.2018

Rajd rowerowy “Niepodległość na stów(k)ę”

Miłośników dwóch kółek (i nie tylko) zapraszamy w sobotę, 22 września na Rajd rowerowy upamiętniający 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Początek imprezy godz. 11:00.

14.09.2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w dniu 21 września 2018 roku o godz. 14:00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie odbędzie się Uroczysta XLVIII S e s j a R a d y M i e j s k i e j w Książu Wlkp.