Aktualności

24.01.2019

1% podatku dla potrzebujących z Gminy Książ Wlkp.

Co roku o tej porze rozpoczyna się okres rozliczeń podatkowych za rok ubiegły. Jest to idealny moment na to, by każdy podatnik - firma czy osoba fizyczna, mogła przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Niewiele zatem czyniąc, można oferować swoją pomoc określonej osobie czy organizacji. Wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać numer KRS wraz z informacją, dla kogo ma być przeznaczone wsparcie.

22.03.2019

XI edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Prace można nadsyłać do 31 lipca 2019 r.

21.03.2019

Mieszkańcy z prawem inicjatywy uchwałodawczej

Ubiegłoroczna zmiana do ustawy o samorządzie gminnym sprawiła, że od początku nowej kadencji, nie tylko organy samorządowe, ale także grupa mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Aby projekt uchwały stał się przedmiotem obrad Rady, inicjatywę musi poprzeć określona liczba mieszkańców. W przypadku Gminy Książ Wlkp. jest to grupa co najmniej 200 osób.

21.03.2019

Program Czyste Powietrze - nabór wniosków o dofinansowanie wznowiony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wznowił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste powietrze.

20.03.2019

23 marca – Sobota z Programem „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaprasza na Dzień Otwarty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, który odbędzie się w sobotę, 23 marca br. w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy ul. Szczepanowskiego 15 A w Poznaniu.

18.03.2019

Obowiązek umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

Burmistrz Książ Wlkp. przypomina, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym lub w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.