Aktualności

13.03.2017

Komunikat dotyczący ptasiej grypy

Poniżej znajdą Państwo Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie dotyczący wystąpienia przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków na terenie powiatu Śrem w miejscowości Manieczki gmina Brodnica.

20.02.2017

1% podatku dla potrzebujących z Gminy Książ Wlkp.

Przypominamy, że wypełniając zeznanie podatkowe za rok 2016, każdy z nas może przekazać swój 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Aby skorzystało na tym najbliższe otoczenie, osoby potrzebujące czy instytucje działające na rzecz Gminy Książ Wlkp., wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS-u wraz z informacją, dla kogo ma być przeznaczone wsparcie

23.03.2017

Program Pomocy Dzieciom- stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES utworzyło fundusz pomocy stypendialnej skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

23.03.2017

List Prezesa KRUS

List Pana Adama Sekścińskiego - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników w sprawie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

23.03.2017

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Na prośbę Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Śremie zamieszczamy pismo Dyrektora OR KRUS w Poznaniu informujące o organizowanych w okresie letnim turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w wieku od 7 do 15 lat.

23.03.2017

Kampania medialna „Wybieram pomoc”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje, iż od 1 marca br. realizowana jest - na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.