Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 15 maja 2021

Rejestr zmian

1 2 3 4 81 158 >> >|

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.05.2021 21:15:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2021
Data i godzina modyfikacji: 13.05.2021 08:35:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 40-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 64-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 30-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 39-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 33-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 57-2021 w sprawie określenia stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., z którymi łączy się dostęp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 49-2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 29-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 31-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 63-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 65-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 37-2021 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 52-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 53-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 50-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 27-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 43-2021 w sprawie ogłoszenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 61-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Bajowy Świat w Książu Wlkp. na rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 44-2021 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 55-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 45-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 32-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.,
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 58-2021 w sprawie wyznaczenia Pracownika Kancelarii Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 34-2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 47-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 46-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 62-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 35-2021 w sprawie ustalenia wzoru pisma urzędowego oraz określenia szczegółowych zasad redagowania pism
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 36-2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksiązu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 28-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Bajkowy Świat w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 54-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 41-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 42-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 38-2021 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Przebudowa drogi w Zaworach
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2021 12:28:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Od wtorku, 4 maja pracę w NSP rozpoczęli rachmistrzowie telefoniczni
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2021 14:26:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: 10 praktycznych porad spisowych dla seniorów
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2021 14:25:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2021 14:24:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stanowisko do samospisu w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2021 14:24:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Strategia Gminy
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2021 07:26:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Strategia Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2021-2030
 • Dodano załącznik: Uchwala Nr XXXI-199-2021 w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2021-2030
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XLVI-305-2014 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2020
 • Usunięto załącznik: Załącznik do Uchwały nr XLVI-305-2014 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: I aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkola
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2021 09:15:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan postepowań
Data i godzina modyfikacji: 23.04.2021 09:42:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021_BZP 00001786_01_P - wersja 2

Informacja przed zmianami

1 2 3 4 81 158 >> >|