Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 1 kwietnia 2023

Zadania zrealizowane wspólnie z powiatem śremskim, przy wsparciu finansowym gminy Książ Wlkp.