Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 1 kwietnia 2023

Budowa sieci wodociągowej do terenów położonych przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.