Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Piątek, 3 lutego 2023

Plany, Programy i Regulaminy

Rejestr zmian dla informacji: Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2021

Tytuł: Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2021
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 11:39:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2018" na "Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2021"
  • Dodano załącznik: Gminny program przeciwdzialania narkomanii
  • Usunięto załącznik: Gminny program przeciwdzialania narkomanii

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.04.2018 09:12:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program przeciwdzialania narkomanii" na "Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2018"
  • Dodano załącznik: Gminny program przeciwdzialania narkomanii
  • Usunięto załącznik: Gminny program przeciwdzialania narkomanii

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gminny program przeciwdzialania narkomanii
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:20:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program przeciwdzialania narkomanii i alkoholizmowi" na "Gminny program przeciwdzialania narkomanii"
  • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Danuta Biniasz - Celka
  • Usunięto załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gminny program przeciwdzialania narkomanii i alkoholizmowi
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:54:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Utworzono wiadomość.