Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Piątek, 9 czerwca 2023

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Rejestr zmian dla informacji: SUiKZP

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 14:56:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 14:55:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/25/2015 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
  • Usunięto załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
  • Usunięto załącznik: Uchwała nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
  • Usunięto załącznik: Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2014 09:42:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Zmieniono treść informacji
  • Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
  • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
  • Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2014 09:18:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Utworzono wiadomość.