Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

DataTytuł
2016-03-30 11:00:32Dodano załącznik: Uchwała nr XLIII-282-14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkol
2016-03-30 10:58:18Usunięto załącznik:
2014-12-08 08:12:27Dodano załącznik: Protokół z XLVII Sesji RM 12.11.2014 r.
2014-12-05 07:16:10Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-12-01 11:34:00Dodano załącznik: Uchwała nr XLVII-312-14 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na rok 2015 na terenie G
2014-12-01 11:33:40Dodano załącznik: Uchwała nr XLVII-311-14 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
2014-12-01 11:33:10Dodano załącznik: Uchwała nr XLVII-310-14 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży
2014-12-01 11:31:13Dodano załącznik: Uchwała nr XLVII-309-14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ
2014-12-01 11:30:52Dodano załącznik: Uchwała nr XLVII-308-14 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok
2014-12-01 11:29:55Usunięto załącznik:
2014-12-01 11:29:27Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-308-14 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok
2014-11-13 09:58:30Dodano załącznik: Protokół z XLVI Sesji RM 27.10.2014 r.
2014-11-13 09:54:46Dodano załącznik: Protokół nr 47-14 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 06.11.2014
2014-11-12 10:38:50Dodano załącznik: Protokół nr 46-14 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 23.10.2014
2014-11-12 08:38:27Dodano załącznik: Protokół nr 24-14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 20.10.2014
2014-11-12 08:37:52Usunięto załącznik:
2014-11-12 08:37:40Dodano załącznik: Protokół nr 23-14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 20.10.2014
2014-11-12 08:36:35Dodano załącznik: Protokół nr 18-14 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 11.09.2014
2014-11-12 08:34:55Dodano załącznik: Protokół nr 25 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 13.08.2014
2014-11-12 08:33:08Dodano załącznik: Protokół nr 19-14 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 06.11.2014
2014-11-12 08:32:31Dodano załącznik: Protokół nr 18-14 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 14.10.2014
2014-11-12 08:32:14Usunięto załącznik: Protokół nr 19-14 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 06.11.2014
2014-11-07 08:35:07Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XLVII Sesję RM 12.11.2014
2014-11-07 08:34:40Dodano załącznik: Projekty uchwał na XLVII Sesję RM 12.11.2014
2014-11-07 08:34:22Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XLVII Sesję RM 12.11.2014
2014-11-05 14:56:32Dodano załącznik: Protokół nr 18-14 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 06.11.2014
2014-11-05 14:56:22Usunięto załącznik:
2014-11-05 13:42:10Dodano załącznik: Protokół nr 18-14 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 06.11.2014
2014-11-03 13:04:17Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-11-03 11:19:40Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-307-14 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzi
2014-11-03 11:19:17Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-306-14 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie
2014-11-03 11:18:40Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-305-14 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2020
2014-11-03 11:18:21Dodano załącznik: załącznik do Uchwały nr XLVI-305-14 w sprawieStrategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2020
2014-11-03 11:17:45Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-304-14 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prz
2014-11-03 11:17:22Dodano załącznik: załącznik do Uchwały nr XLVI-304-14 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochr
2014-11-03 11:16:59Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-303-14 w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Ksi
2014-11-03 11:16:39Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-302-14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ust
2014-11-03 11:16:21Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-301-14 w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014-11-03 11:14:33Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-300-14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014-11-03 11:13:59Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-299-14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok
2014-10-28 10:08:26Dodano załącznik: Protokół z XLV Sesji RM 29.09.2014 r.
2014-10-28 08:23:12Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XLVI Sesję RM 27.10.2014
2014-10-28 08:22:48Dodano załącznik: Projekty uchwał na XLVI Sesję RM 27.10.2014
2014-10-28 08:22:22Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XLVI Sesję RM 27.10.2014
2014-10-24 09:20:20Dodano załącznik: Protokół nr 45-14 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 26.09.2014
2014-10-24 09:20:06Usunięto załącznik:
2014-10-23 12:55:52Dodano załącznik: Protokół nr 45-14 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 26.09.2014
2014-10-21 07:54:22Dodano załącznik: Protokół nr 23-14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 18.08.2014
2014-10-20 08:03:26Dodano załącznik: Protokół nr 17-14 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 14.07.2014
2014-10-06 07:57:55Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-298-14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg
2014-10-06 07:57:38Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-297-14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda
2014-10-06 07:57:20Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-296-14 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi
2014-10-06 07:57:00Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-295-14 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
2014-10-06 07:56:37Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-294-14 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych pr
2014-10-06 07:56:15Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-293-14 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 1
2014-10-06 07:55:56Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-292-14 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2
2014-10-06 07:55:24Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-291-14 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy K
2014-10-06 07:54:43Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-290-14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg
2014-10-06 07:53:58Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-289-14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
2014-10-06 07:52:21Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-288-14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok
2014-10-03 12:41:19Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-10-03 11:16:14Usunięto załącznik:
2014-10-03 11:16:01Dodano załącznik: Uchwała XLV-288-14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok
2014-10-01 07:34:12Dodano załącznik: Protokół z XLIV Sesji RM 30.06.2014 r.
2014-10-01 07:33:01Dodano załącznik: Protokół nr 44-14 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 03.09.2014
2014-09-19 11:45:55Dodano załącznik: Projekty uchwał na XLV Sesję RM 29.09.2014
2014-09-19 11:42:38Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XLV Sesję RM 29.09.2014
2014-09-12 11:40:49Dodano załącznik: Protokół nr 17-14 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 16.06.2014
2014-09-04 10:59:30Dodano załącznik: Protokół nr 43-14 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 26.06.2014
2014-09-01 10:44:44Dodano załącznik: Protokół nr 24 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.06.2014
2014-09-01 10:42:19Dodano załącznik: Protokół nr 22-14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 12.06.2014
2014-07-21 10:22:44Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-07-16 09:12:25Dodano załącznik: Protokół nr 16-14 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 15.04.2014
2014-07-04 10:54:01Dodano załącznik: Uchwała nr XLIV-287-14 w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w parku miejskim w Ksiażu Wlkp.
2014-07-04 10:50:23Dodano załącznik: Uchwała nr XLIV-286-14 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektóry
2014-07-04 10:50:03Dodano załącznik: Uchwała nr XLIV-285-14 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu Budżetowego o nazwie Zakład Usług Komu
2014-07-04 10:49:39Dodano załącznik: Uchwała nr XLIV-284-14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp
2014-07-03 09:04:24Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XLIV Sesję RM 30.06.2014
2014-07-03 09:04:04Dodano załącznik: Projekty uchwał na XLIV Sesję RM 30.06.2014
2014-07-03 09:03:45Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XLIV Sesję RM 30.06.2014
2014-07-03 08:40:13Dodano załącznik: Protokół z XLIII Sesji RM 12.05.2014 r.
2014-06-30 07:59:50Dodano załącznik: Protokół nr 42-14 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 24.04.2014
2014-06-25 13:18:07Dodano załącznik: Protokół nr 23 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 18.04.2014
2014-06-25 13:17:10Dodano załącznik: Protokół nr 16-14 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 16.04.2014
2014-06-16 12:25:49Dodano załącznik: Protokół nr 21-14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 17.04.2014
2014-05-19 11:23:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 20
2014-05-19 11:22:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
2014-05-19 11:21:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 193 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2014-05-19 11:19:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 192 w sprawie określenia zasad otwierania i rejestracji przesyłek wpływających do Ur
2014-05-19 11:18:16Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 191 w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejski
2014-05-19 11:17:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 190 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-05-19 11:16:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 189 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2014-05-19 11:15:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 188 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2012
2014-05-19 11:15:16Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 187 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2014-05-19 11:14:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2014-05-19 11:13:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2014-05-19 11:12:56Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 184 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2014-05-19 11:10:56Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
2014-05-19 11:09:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi
2014-05-19 11:09:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi
2014-05-19 11:07:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2014-05-19 11:06:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 179 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2014-05-19 11:05:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-05-19 11:04:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-05-19 11:03:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-05-19 11:02:45Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-05-19 11:01:57Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2014-05-19 11:00:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-05-19 10:59:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organ
2014-05-19 10:59:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości
2014-05-19 10:57:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli za
2014-05-19 10:56:43Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne sta
2014-05-15 13:40:33Dodano załącznik: Uchwała nr XLIII-283-14 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwator
2014-05-15 13:39:44Dodano załącznik: Uchwała nr XLIII-282-14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkol
2014-05-15 13:37:44Dodano załącznik: Uchwała nr XLIII-281-14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
2014-05-15 13:36:54Dodano załącznik: Uchwała nr XLIII-280-14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2013.
2014-05-15 12:56:34Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0955-7-11-Ln-2014 w sprawie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie absolutor
2014-05-15 12:55:59Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-D-36-11-Ln-2014 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlk
2014-05-15 12:55:24Usunięto załącznik:
2014-05-15 08:46:00Dodano załącznik: Agnieszka Weber-Hałaburda
2014-05-15 08:45:24Dodano załącznik: Antonina Jankowiak
2014-05-15 08:44:03Dodano załącznik: Błażej Jędrzejczak
2014-05-15 08:43:21Dodano załącznik: Elżbieta Radajewska
2014-05-15 08:42:52Dodano załącznik: Maciej Lewandowski
2014-05-15 08:42:12Dodano załącznik: Bogumiła Skiera
2014-05-15 08:41:26Dodano załącznik: Ryszard Szymański
2014-05-15 08:40:38Dodano załącznik: Kazimierz Zegar
2014-05-15 08:40:01Dodano załącznik: Marek Mostowski
2014-05-15 08:39:20Dodano załącznik: Sławomir Przybylski
2014-05-15 08:38:51Dodano załącznik: Jacek Mądry
2014-05-15 08:38:13Dodano załącznik: Zenon Kuderczak
2014-05-15 08:37:05Dodano załącznik: Elżbieta Stępa
2014-05-15 08:36:18Dodano załącznik: Leszek Kaczmarek
2014-05-15 08:35:11Dodano załącznik: Paweł Walkowiak
2014-05-14 13:01:36Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-05-14 13:01:16Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-05-14 13:00:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-05-14 13:00:46Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-05-14 12:59:48Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-05-14 08:40:00Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2014
2014-05-14 08:39:55Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2014
2014-05-14 08:39:46Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2014
2014-05-14 08:39:10Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2014
2014-05-13 14:46:22Dodano załącznik: Protokół z XLII Sesji RM 28.04.2014 r.
2014-05-13 14:33:38Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-05-12 10:36:41Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-05-12 10:36:27Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-05-12 10:35:50Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-05-12 09:31:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emil
2014-05-12 09:31:30Dodano załącznik: Ogłoszenie
2014-05-12 09:31:15Zmodyfikowano wiadomość: Konkurs na stanowisko dyrektora
2014-05-12 09:31:02Zmodyfikowano wiadomość: Konkurs na stanowisko dyrektora
2014-05-12 09:30:30Dodano wiadomość: Konkurs na stanowisko dyrektora
2014-05-12 09:30:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wios
2014-05-12 09:29:44Dodano załącznik: Ogłoszenie
2014-05-12 09:29:27Usunięto załącznik:
2014-05-12 09:29:24Zmodyfikowano wiadomość: Konkurs na stanowisko dyrektora
2014-05-12 09:29:05Dodano załącznik: Ogłoszenie
2014-05-12 09:28:34Zmodyfikowano wiadomość: Konkurs na stanowisko dyrektora
2014-05-12 09:28:08Zmodyfikowano wiadomość: Konkurs na stanowisko dyrektora
2014-05-12 09:27:45Dodano wiadomość: Konkurs na stanowisko dyrektora
2014-05-07 09:21:06Dodano załącznik: UchwałaUchwała Nr SO-0951-D-36-11-Ln-2014 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Ks
2014-05-06 11:41:31Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2014-05-06 11:41:12Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2014-05-06 11:40:51Dodano załącznik: Postanowienie
2014-05-06 11:40:15Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2014-05-06 11:40:03Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2014-05-06 11:39:25Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2014-05-06 09:03:10Dodano załącznik: Projekty uchwał na XLIII Sesję RM 12.05.2014
2014-05-06 09:02:50Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XLIII Sesję RM 12.05.2014
2014-05-06 09:02:41Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XLIII Sesję RM 12.05.2014
2014-05-06 08:40:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia g
2014-05-06 08:40:37Usunięto załącznik:
2014-05-06 08:15:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia g
2014-05-06 08:14:50Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-05-06 08:14:44Dodano wiadomość: Informacja
2014-05-05 14:32:45Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2014-05-05 12:00:45Dodano załącznik: Zawiadomienie
2014-05-05 12:00:32Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2014-05-05 12:00:06Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2014-05-05 08:28:32Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-279-14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
2014-05-05 08:27:56Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-278-14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
2014-05-05 08:25:57Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-277-14 w sprawie Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w sz
2014-05-05 08:25:04Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-276-14 w sprawie wspólnej realizacji z gminą Śrem publicznego transportu zbiorowego
2014-05-05 08:24:20Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-275-14 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału Powiatu Śremskiego na okręgi wyborcze, us
2014-05-05 08:23:30Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-274-14 w sprawie zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.
2014-05-05 08:22:29Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-273-14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
2014-05-05 08:22:04Usunięto załącznik:
2014-05-05 08:21:57Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-273-14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp
2014-05-05 08:21:34Usunięto załącznik:
2014-05-05 08:21:15Dodano załącznik: Uchwała XLII-273-14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
2014-05-05 07:48:45Dodano załącznik: Protokół nr 41-14 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 11.04.2014
2014-05-02 08:01:59Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2014-05-02 07:59:10Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2014-05-02 07:58:33Dodano wiadomość: Komunikat
2014-04-30 07:17:11Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLII - 28.04.2014r
2014-04-29 14:28:49Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2014-04-29 14:28:00Dodano załącznik: załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i
2014-04-29 14:27:38Dodano załącznik: załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i
2014-04-29 14:27:20Dodano załącznik: załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i
2014-04-29 14:27:08Usunięto załącznik:
2014-04-29 14:27:04Usunięto załącznik:
2014-04-29 14:27:00Dodano załącznik: załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i
2014-04-29 14:26:10Dodano załącznik: załącznik nr. 2 do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
2014-04-29 14:25:58Dodano załącznik: załącznik nr. 1 do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
2014-04-29 14:25:04Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz t
2014-04-29 14:24:00Dodano załącznik: Zaproszenie
2014-04-29 14:22:51Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2014-04-29 14:22:37Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2014-04-29 14:21:39Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2014-04-28 09:33:30Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-04-28 09:32:29Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-04-28 09:31:34Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-04-28 09:30:18Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-04-24 13:05:48Dodano załącznik: Ogłoszenie
2014-04-24 13:05:33Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2014-04-24 13:05:10Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2014-04-23 10:44:01Dodano załącznik: Protokół nr 20-14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 14.03.2014
2014-04-23 10:43:08Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do protokołu nr 20-14 Komisji Rewizyjnej spisany z przyjęcia sprawozdania dotyczącego udzieleni
2014-04-23 10:40:33Dodano załącznik: Protokół nr 19-14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 06.02.2014
2014-04-23 10:38:33Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do protokołu nr 19-14 Komisji Rewizyjnej spisany z przyjęcia sprawozdania dotyczącego udzieleni
2014-04-23 10:12:07Dodano załącznik: Protokół nr 18-13 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 10.12.2013
2014-04-23 08:43:13Dodano załącznik: Protokół nr 22 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 13.02.2014
2014-04-23 08:42:32Dodano załącznik: Protokół nr 21 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 11.12.2013
2014-04-18 09:08:35Dodano załącznik: Projekty uchwał na XLII Sesję RM 28.04.2014
2014-04-17 13:12:25Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XLII Sesję RM 28.04.2014
2014-04-17 13:07:51Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XLII Sesję RM 28.04.2014
2014-04-17 13:07:46Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XLII Sesję RM 28.04.2014
2014-04-17 12:34:50Dodano załącznik: Zawiadomienie
2014-04-17 12:34:38Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2014-04-17 12:34:28Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2014-04-17 12:34:00Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2014-04-17 12:33:37Dodano załącznik: Zawiadomienie
2014-04-17 12:33:18Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2014-04-17 12:32:50Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2014-04-17 12:30:16Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-04-17 12:30:00Dodano załącznik: Komunikat
2014-04-17 12:29:49Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2014-04-17 12:29:28Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2014-04-17 12:29:11Dodano wiadomość: Komunikat
2014-04-17 12:28:32Dodano załącznik: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
2014-04-17 12:28:04Zmodyfikowano wiadomość: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014-04-17 12:27:44Dodano wiadomość: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014-04-17 12:27:27Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-04-17 12:27:10Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-04-17 12:26:09Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-04-17 12:04:09Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe.
2014-04-17 12:03:52Zmodyfikowano wiadomość: Zapytanie ofertowe
2014-04-17 12:03:24Zmodyfikowano wiadomość: Zapytanie ofertowe
2014-04-17 12:03:18Zmodyfikowano wiadomość: Zapytanie ofertowe
2014-04-17 12:03:03Zmodyfikowano wiadomość: Zapytanie ofertowe
2014-04-17 12:02:12Dodano wiadomość: Zapytanie ofertowe
2014-04-17 11:27:48Dodano załącznik: Sprawozdanie roczne 2013
2014-04-17 11:27:28Usunięto załącznik:
2014-04-17 11:27:20Dodano załącznik: Sprawozdanie roczne 2013
2014-04-17 11:27:05Dodano załącznik: Sprawozdanie roczne 2012
2014-04-17 11:26:07Zmodyfikowano wiadomość: Sprawozdania roczne
2014-04-17 11:25:56Dodano wiadomość: Sprawozdania roczne
2014-04-17 11:18:21Dodano stronę: Sprawozdawczość
2014-04-17 08:11:06Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013
2014-04-16 13:39:42Dodano załącznik: Protokół nr 15-14 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 05.03.2014
2014-04-16 13:36:38Dodano załącznik: Protokół nr 14-13 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 13.12.2013
2014-04-16 11:24:26Dodano załącznik: Protokół nr 15-14 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 25.02.2014
2014-04-16 11:23:23Dodano załącznik: Protokół nr 14-13 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 12.12.2013
2014-04-16 11:20:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 zmieniające Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2014-04-14 10:20:45Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2013
2014-04-14 10:20:19Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-04-14 10:20:12Dodano wiadomość: Informacja
2014-04-11 14:06:23Dodano załącznik: Komunikat
2014-04-11 14:05:58Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2014-04-11 14:05:51Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2014-04-11 14:05:41Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2014-04-11 14:04:45Dodano wiadomość: Komunikat
2014-04-11 12:39:23Dodano załącznik: Najwyższa Izba Kontroli - powiadomienie
2014-04-11 11:10:09Dodano załącznik: Protokół nr 40-14 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 26.03.2014
2014-04-11 11:09:15Dodano załącznik: Protokół nr 39-14 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 07.02.2014
2014-04-11 11:08:35Dodano załącznik: Protokół nr 38-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 16.12.2013
2014-04-11 10:03:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2014 w Urzędzie Miejskim
2014-04-11 10:02:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa
2014-04-11 09:56:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2014-04-11 09:56:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015
2014-04-11 09:42:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-04-11 09:41:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-04-11 09:39:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-04-11 09:37:41Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-04-11 09:35:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-04-11 09:33:09Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wy
2014-04-11 09:31:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 w sprawie w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejsk
2014-04-11 09:27:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce
2014-04-11 09:27:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 20
2014-04-10 14:41:26Dodano załącznik: Protokół z XLI Sesji RM 31.03.2014 r.
2014-04-10 14:40:08Dodano załącznik: Protokół z XL Sesji RM 10.02.2014 r.
2014-04-10 14:38:55Dodano załącznik: Protokół z XXXIX Sesji RM 30.12.2013 r.
2014-04-09 07:52:01Dodano załącznik: Uchwała nr XLI-272-14 w sprawie sprzedaży nieruchomosci gruntowych
2014-04-09 07:51:41Dodano załącznik: Uchwała nr XLI-271-14 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Książu Wlk
2014-04-09 07:51:22Dodano załącznik: Uchwała nr XLI-270-14 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
2014-04-09 07:51:03Dodano załącznik: Uchwała nr XLI-269-14 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom
2014-04-09 07:50:12Dodano załącznik: Uchwała nr XLI-268-14 w sprawie funduszu sołeckiego
2014-04-09 07:49:17Dodano załącznik: Uchwała nr XLI-267-14 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych prze
2014-04-09 07:48:54Dodano załącznik: Uchwała nr XLI-266-14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp.
2014-04-09 07:48:16Dodano załącznik: Uchwała nr XLI-265-14 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
2014-04-09 07:47:07Dodano załącznik: Uchwała nr XLI-264-14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok
2014-04-09 07:46:35Dodano załącznik: Uchwała nr XLI-263-14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Książ Wlkp.
2014-04-08 09:37:08Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2014-04-08 09:36:54Dodano użytkownika: Danuta Biniasz - Celka
2014-04-08 09:36:16Dodano załącznik: Zawiadomienie
2014-04-08 09:35:49Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2014-04-08 09:35:33Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2014-04-08 09:35:09Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2014-04-08 09:23:20Dodano załącznik: Uchwała Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli
2014-04-07 13:00:56Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-04-07 13:00:12Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-04-07 12:59:57Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-04-07 12:59:39Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-04-03 11:50:45Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego
2014-04-03 11:50:23Usunięto załącznik:
2014-04-03 11:48:31Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego
2014-04-03 11:48:18Usunięto załącznik:
2014-04-03 11:48:16Zmodyfikowano wiadomość: Stan mienia komunalnego
2014-04-03 11:46:38Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954-12-11-Ln-2014 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlk
2014-04-03 11:35:12Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna
2014-04-03 11:35:00Dodano załącznik: Projekt
2014-04-03 11:34:39Dodano załącznik: Przedmiary
2014-04-03 11:34:17Dodano załącznik: Załączniki 1-6 do SIWZ
2014-04-03 11:33:10Dodano załącznik: SIWZ
2014-04-03 11:31:56Dodano załącznik: Ogłoszenie
2014-04-03 11:31:41Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2014-04-03 11:30:55Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2014-04-03 10:43:58Dodano załącznik: Ogłoszenie
2014-04-03 10:43:45Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2014-04-03 10:43:23Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2014-04-03 10:41:17Dodano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2014-04-03 10:39:54Dodano załącznik: Formularz do konsultacji projektu
2014-04-03 10:39:25Dodano załącznik: Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-202
2014-04-03 10:39:11Dodano załącznik: Zaproszenie
2014-04-03 10:38:51Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2014-04-03 10:37:55Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2014-04-03 10:37:50Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2014-04-03 08:34:48Dodano załącznik: Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego
2014-04-02 11:04:04Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLI - 31.03.2014r
2014-04-01 13:02:35Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-04-01 13:02:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-04-01 12:58:50Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-31 09:55:38Dodano załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położon
2014-03-31 09:55:09Dodano załącznik: załącznik do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
2014-03-31 09:54:07Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie jezior
2014-03-31 09:53:41Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-31 09:50:42Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-25 09:48:46Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-03-25 09:48:07Dodano załącznik: Informacja
2014-03-25 09:47:43Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-03-25 09:46:39Dodano wiadomość: Informacja
2014-03-25 09:45:43Dodano załącznik: Informacja
2014-03-25 09:45:30Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-03-25 09:43:46Dodano wiadomość: Informacja
2014-03-20 13:39:58Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-03-20 13:36:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-20 13:29:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-20 13:29:09Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-20 13:27:51Dodano załącznik: Projekty uchwał na XLI Sesję RM 31.03.2014
2014-03-20 13:26:56Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XLI Sesję RM 31.03.2014
2014-03-20 13:26:52Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XLI Sesję RM 31.03.2014
2014-03-19 12:33:17Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-03-19 12:32:56Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-19 12:30:57Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-18 07:30:54Dodano załącznik: Zawiadomienie
2014-03-18 07:30:32Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2014-03-18 07:29:46Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2014-03-18 07:29:20Dodano załącznik: Zawiadomienie
2014-03-18 07:28:39Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2014-03-18 07:28:08Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2014-03-17 12:48:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20/2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2014-03-17 12:48:11Usunięto załącznik:
2014-03-17 12:47:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 20
2014-03-17 12:46:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 zmieniające Zarządzenie Nr 168/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 grudnia 201
2014-03-17 12:44:22Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2014-03-17 12:39:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu prze
2014-03-17 12:38:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 zmieniające Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2014-03-17 11:20:21Dodano załącznik: załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV-152-08 plan zagospod.Książ Wlkp Kiełczynek
2014-03-17 09:12:42Dodano załącznik: Informacja
2014-03-17 09:12:23Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2014-03-17 09:11:58Dodano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2014-03-13 14:28:27Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-13 14:28:09Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-03-13 14:27:53Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-13 14:26:38Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-13 12:33:16Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-13 12:31:19Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-03-13 12:30:45Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-13 12:23:38Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-11 14:00:34Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-03-10 13:22:22Dodano załącznik: arządzenie Burmistrza Nr 20/2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2014-03-10 13:21:35Usunięto załącznik:
2014-03-10 13:21:34Usunięto załącznik:
2014-03-10 13:21:32Usunięto załącznik:
2014-03-07 10:33:42Dodano załącznik: Wniosek - nadanie numeru porządkowego
2014-03-07 10:33:31Usunięto załącznik:
2014-03-07 10:03:29Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-03-05 13:22:01Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-05 13:21:33Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-03-05 13:21:11Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-05 13:20:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-03-05 13:20:21Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-02-27 08:52:06Dodano załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamies
2014-02-27 08:51:52Usunięto załącznik:
2014-02-27 08:51:44Dodano załącznik: Oświadczenie dotyczące różnicy w ilości osób zamieszkałych a zameldowanych na nieruchomości
2014-02-27 08:51:28Usunięto załącznik:
2014-02-25 11:44:54Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-25 11:43:58Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-25 11:42:11Dodano wiadomość: Informacja
2014-02-25 08:54:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2014-02-25 08:54:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
2014-02-25 08:53:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-02-25 08:52:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-02-25 08:51:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2014-02-25 08:49:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2014-02-25 08:49:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stan
2014-02-24 14:07:41Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
2014-02-24 10:30:56Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIX - 30.12.2013r
2014-02-24 10:20:34Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XL - 10.02.2014r
2014-02-24 10:17:55Usunięto załącznik:
2014-02-24 10:15:35Dodano załącznik: załącznik do uchwały nr VI-33-07w spr. miejsc. planu zagospod. przestrz. terenów położonych w Konarzycach, dla
2014-02-20 09:38:45Dodano załącznik: Uchwała nr XL-262-14 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz
2014-02-20 09:38:07Dodano załącznik: Uchwała nr XL-261-14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i
2014-02-20 09:33:51Dodano załącznik: Uchwała nr XL-260-14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo ś
2014-02-20 09:32:21Dodano załącznik: Uchwała nr XL-259-14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie po
2014-02-20 09:31:04Dodano załącznik: Uchwała nr XL-258-14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gmi
2014-02-20 09:29:32Dodano załącznik: Uchwała nr XL-257-14 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. do załatwia
2014-02-20 09:27:10Dodano załącznik: Uchwała nr XL-255-14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok
2014-02-20 09:26:54Usunięto załącznik:
2014-02-20 09:26:35Dodano załącznik: Uchwała nr XL-256-14 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
2014-02-20 09:15:19Dodano załącznik: Uchwała nr XL-255-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok
2014-02-20 09:14:28Usunięto załącznik:
2014-02-20 09:14:02Dodano załącznik: Uchwała nr XL-255-2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie bud
2014-02-19 12:30:00Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-02-19 12:29:43Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-02-19 12:28:36Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-02-17 13:23:35Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-02-17 13:22:01Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-17 13:20:46Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-17 13:20:23Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-17 13:18:37Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-17 13:16:59Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-17 13:16:20Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-17 13:15:29Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-17 13:15:05Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-17 13:12:42Dodano wiadomość: Informacja
2014-02-12 12:36:00Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-02-12 12:31:11Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-02-12 12:31:03Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-02-12 12:30:09Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-02-12 12:29:44Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-02-12 12:29:37Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-02-12 12:29:26Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-02-12 12:28:01Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-02-11 12:44:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
2014-02-11 12:44:07Usunięto załącznik:
2014-02-10 10:14:14Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-10 10:13:59Dodano załącznik: Plan Kontroli Zarządczej na rok 2014
2014-02-10 10:12:10Dodano wiadomość: Informacja
2014-02-10 10:10:00Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2013 r.
2014-02-10 10:09:48Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-10 10:09:42Dodano wiadomość: Informacja
2014-02-10 10:02:08Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym
2014-02-10 09:58:15Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowie oraz Niepubliczne Przedszkole w Chrz
2014-02-10 09:57:53Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewkach oraz Niepubliczne Przedszkole w W
2014-02-10 09:57:36Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - Przedszkole w Książu Wlkp.
2014-02-10 09:57:24Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - Gimnazjum w Książu Wlkp.
2014-02-10 09:57:12Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
2014-02-10 09:54:05Dodano załącznik: Protokół z kontroli
2014-02-10 09:53:49Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
2014-02-10 09:53:42Dodano wiadomość: Kontrola Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
2014-02-10 09:44:42Dodano załącznik: Protokół z kontroli
2014-02-10 09:44:27Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola Gimnazjum w Książu Wlkp.
2014-02-10 09:44:23Dodano wiadomość: Kontrola Gimnazjum w Książu Wlkp.
2014-02-10 09:33:26Dodano załącznik: Protokół z kontroli
2014-02-10 09:33:06Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola Przedszkole w Książu Wlkp.
2014-02-10 09:33:02Dodano wiadomość: Kontrola Przedszkole w Książu Wlkp.
2014-02-10 09:24:12Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewkach oraz Niepubliczne Przedszkole w Włościejewkach
2014-02-10 09:24:03Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowie oraz Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2014-02-10 09:23:46Dodano załącznik: Protokół z kontroli
2014-02-10 09:23:19Dodano wiadomość: Kontrola Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewkach oraz Niepubliczne Przedszkole w Włościejewkach
2014-02-10 09:17:37Dodano załącznik: Protokół z kontroli
2014-02-10 09:16:27Dodano wiadomość: Kontrola Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowie oraz Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2014-02-10 07:52:01Dodano załącznik: Protokół nr 20 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 03.12.2013
2014-02-10 07:51:02Dodano załącznik: Protokół nr 19 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 29.09.2013
2014-02-10 07:49:19Dodano załącznik: Protokół nr 13-13 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 09.10.2013
2014-02-10 07:45:04Dodano załącznik: Protokół nr 13-13 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 27.09.2013
2014-02-08 11:39:13Dodano załącznik: Kwestionariusz
2014-02-08 11:38:54Dodano załącznik: Oświadczenie o zatrudnieniu
2014-02-08 11:38:32Dodano załącznik: Ogłoszenie
2014-02-08 11:37:51Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2014-02-08 11:37:16Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2014-02-03 12:40:29Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-02-03 12:38:13Dodano załącznik: Zaproszenie
2014-02-03 12:38:01Dodano załącznik: Zarządzene Burmistrza Nr 10 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania b
2014-02-03 12:37:46Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
2014-02-03 12:37:32Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2014-02-03 12:36:48Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2014-02-03 12:34:02Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2014-02-03 12:33:36Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2014-02-03 10:49:04Dodano załącznik: Projekty uchwał na XL Sesję RM 10.02.2014
2014-02-03 10:48:29Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XL Sesję RM 10.02.2014
2014-02-03 10:48:24Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XL Sesję RM 10.02.2014
2014-02-03 08:51:36Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksią
2014-02-03 08:49:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dot
2014-02-03 08:48:56Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2014-02-03 08:47:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
2014-02-03 08:45:31Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 4 w sprawie powołania Zespołu ds. Samooceny Urzędu
2014-02-03 08:43:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie powołania Koordynatora CAF
2014-01-31 13:14:39Dodano załącznik: Zawiadomienie
2014-01-31 13:14:29Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2014-01-31 13:13:35Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2014-01-31 13:13:05Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2014-01-31 13:12:54Dodano załącznik: Zawiadomienie
2014-01-31 13:12:41Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2014-01-31 13:12:03Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2014-01-30 14:11:43Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-01-30 14:11:07Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-01-30 14:09:42Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-01-30 14:09:24Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-01-30 12:48:56Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
2014-01-30 12:48:43Dodano załącznik: Zawiadomienie
2014-01-30 12:47:59Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2014-01-30 12:45:55Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2014-01-29 12:37:16Dodano załącznik: Wystąpienie pokontrolne - finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywane pr
2014-01-29 12:36:39Usunięto załącznik:
2014-01-29 12:35:07Dodano załącznik: Protokół kontroli - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
2014-01-29 12:34:05Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola ZUK w Książu Wlkp.
2014-01-29 12:34:01Dodano wiadomość: Kontrola ZUK w Książu Wlkp.
2014-01-29 11:59:07Dodano załącznik: Wystapenie pokontrolne - finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywane prz
2014-01-29 11:58:30Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola UM w Książu Wlkp.
2014-01-29 11:58:23Dodano wiadomość: Kontrola UM w Książu Wlkp.
2014-01-29 11:39:53Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola UM w Książu Wlkp.
2014-01-29 11:36:33Dodano załącznik: Protokół z przeprowadzonej kontroli - przygotowanie Urzędu do ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
2014-01-29 11:36:11Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola UM w Książu Wlkp. przygotowanie Urzędu do ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sy
2014-01-29 11:36:03Dodano wiadomość: Kontrola UM w Książu Wlkp. przygotowanie Urzędu do ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
2014-01-29 11:31:13Dodano załącznik: Informacja pokontrolna do kontroli planowej projekt - Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie system
2014-01-29 11:30:41Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 11:30:36Dodano wiadomość: Informacja
2014-01-29 11:25:38Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 11:25:25Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 11:25:10Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 11:24:50Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 10:53:06Dodano załącznik: Ogłoszenie
2014-01-29 10:52:54Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2014-01-29 10:52:33Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2014-01-29 10:50:03Dodano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2014-01-29 09:14:52Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:14:22Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:13:26Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:12:30Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:11:44Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:11:27Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:11:08Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:10:04Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:09:14Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:08:23Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:07:53Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:07:07Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2014-01-29 09:06:12Dodano wiadomość: Informacja
2014-01-27 09:56:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 2 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wie
2014-01-27 09:55:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 1 zmieniające Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w
2014-01-27 09:48:01Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenia Burmistrza 2014
2014-01-27 09:47:55Dodano wiadomość: Zarządzenia Burmistrza 2014
2014-01-27 09:47:32Dodano stronę: Zarządzenia Burmistrza 2014
2014-01-27 09:47:02Dodano podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2014
2014-01-27 09:46:05Usunięto podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2014
2014-01-27 09:45:29Dodano podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2014
2014-01-23 14:27:36Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014-2019 rok
2014-01-23 14:26:48Dodano załącznik: WPF na 2014 rok
2014-01-23 14:26:20Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok
2014-01-23 14:26:16Dodano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok
2014-01-23 14:21:53Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2014 rok
2014-01-23 14:21:39Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2014 rok
2014-01-23 14:21:10Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2014 rok
2014-01-23 14:20:27Dodano wiadomość: Budżet na 2014 rok
2014-01-23 14:17:28Zmodyfikowano wiadomość: Budżet 2014 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2014-01-23 14:16:48Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2012 rok
2014-01-23 14:16:33Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2012 rok
2014-01-23 14:16:17Zmodyfikowano wiadomość: Budżet 2012 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2014-01-23 14:15:28Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-P-20-11-Ln-2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowoś
2014-01-22 11:17:43Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2014-01-22 11:17:10Usunięto załącznik:
2014-01-22 11:10:24Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-01-22 11:10:05Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-01-22 11:09:16Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-01-21 14:17:26Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-01-21 14:17:07Usunięto załącznik:
2014-01-20 13:52:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 13:50:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2013
2014-01-20 13:48:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciel
2014-01-20 13:45:16Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
2014-01-20 13:43:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń znaj
2014-01-20 13:40:36Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 166 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości
2014-01-20 13:39:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organ
2014-01-20 13:38:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 13:37:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 13:33:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 13:31:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 13:30:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 13:29:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2014-01-20 13:28:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2014-01-20 13:27:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi
2014-01-20 13:23:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi
2014-01-20 13:22:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2014-01-20 13:15:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2013
2014-01-20 13:14:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 13:13:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
2014-01-20 13:12:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 13:10:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 13:09:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 13:06:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2014-01-20 12:59:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargo
2014-01-20 12:58:09Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2014-01-20 12:57:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie plany finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2014-01-20 12:55:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2014-01-20 12:54:15Usunięto załącznik:
2014-01-20 12:53:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 12:52:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 12:50:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 12:48:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2014-01-20 12:35:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2013
2014-01-20 12:24:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sp
2014-01-20 12:23:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nier
2014-01-20 12:22:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2
2014-01-20 12:21:32Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 zmieniające Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2014-01-20 12:20:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2013 w Urzędzie Miejskim w Ksią
2014-01-20 12:19:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ
2014-01-20 12:18:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 zmieniające zarządzenie Nr 194/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 grudnia 20
2014-01-20 12:16:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opi
2014-01-20 12:12:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 zmieniające Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2014-01-17 14:24:39Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-01-17 14:24:03Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-01-17 14:23:22Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-01-16 14:16:26Dodano załącznik: Obwieszczenie
2014-01-16 14:16:09Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2014-01-16 14:15:18Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2014-01-13 11:12:25Dodano załącznik: Protokół nr 17-13 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 05.11.2013
2014-01-13 11:11:38Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do protokołu nr 17-13 Komisji Rewizyjnej spisany z kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Ks
2014-01-13 11:10:53Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do protokołu nr 17-13 Komisji Rewizyjnej - spisany z kontroli zrealizowanych inwestycji za III
2014-01-13 11:09:06Dodano załącznik: Protokół nr 16-13 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 16.09.2013
2014-01-13 11:08:23Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do protokołu nr 16-13 Komisji Rewizyjnej - spisany z kontroli wykonania funduszy sołeckich oraz
2014-01-13 11:08:07Dodano załącznik: Protokół nr 15-13 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23.04.2013
2014-01-13 11:07:41Usunięto załącznik:
2014-01-13 11:07:28Dodano załącznik: Protokół nr 14-13 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 05.02.2013
2014-01-13 11:07:08Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do protokołu nr 14-13 Komisji Rewizyjnej - spisany z kontroli działalność Biblioteki Publicznej
2014-01-13 11:06:50Usunięto załącznik:
2014-01-13 11:06:47Usunięto załącznik:
2014-01-13 11:06:45Usunięto załącznik:
2014-01-13 11:06:38Usunięto załącznik:
2014-01-13 11:04:38Dodano załącznik: Protokół nr 16-12 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 16.09.2013
2014-01-13 11:03:41Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do protokołu nr 16-12 Komisji Rewizyjnej - spisany z kontroli wykonania funduszy sołeckich ora
2014-01-13 11:01:57Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIX - 30.12.2013r
2014-01-13 10:40:36Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 10:39:39Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 10:38:30Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 10:36:06Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 10:34:23Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 10:33:37Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 10:32:30Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 10:31:29Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 10:27:07Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 10:25:37Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 10:25:20Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 10:23:13Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2014-01-13 09:27:26Dodano załącznik: Protokół nr 37-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 28.11.2013
2014-01-13 09:26:38Dodano załącznik: Protokół nr 36-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 22.11.2013
2014-01-13 09:26:06Dodano załącznik: Protokół nr 35-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 20.11.2013
2014-01-13 09:25:28Dodano załącznik: Protokół nr 34-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 24.10.2013
2014-01-13 09:24:36Dodano załącznik: Protokół nr 33-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 23.09.2013
2014-01-13 09:20:21Dodano załącznik: Protokół z XXXVIII Sesji RM 20.12.2013 r.
2014-01-13 09:19:23Dodano załącznik: Protokół z XXXVII Sesji RM 25.11.2013 r.
2014-01-13 09:18:11Dodano załącznik: Protokół z XXXVI Sesji RM 28.10.2013 r.
2014-01-13 09:17:22Dodano załącznik: Protokół z XXXV Sesji RM 30.09.2013 r.
2014-01-09 09:40:09Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX-254-13 w sprawie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
2014-01-09 09:39:38Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX-253-13 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 201
2014-01-09 09:39:01Usunięto załącznik:
2014-01-09 09:38:55Usunięto załącznik:
2014-01-09 09:38:34Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-254-13 w sprawie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
2014-01-09 09:37:12Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-253-13 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2
2014-01-08 09:47:15Dodano załącznik: Stawki Podatkowe na rok 2014
2014-01-08 09:46:48Usunięto załącznik:
2014-01-08 08:33:21Zmodyfikowano wiadomość: Konto bankowe
2014-01-08 08:28:36Dodano załącznik: załączniki do uchwały nr XXXVIII-248-13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp
2014-01-08 08:28:09Usunięto załącznik:
2014-01-08 08:28:05Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-248-13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014
2014-01-08 08:27:38Dodano załącznik: załączniki do uchwały nr XXXVIII-245-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso
2014-01-08 08:27:02Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-245-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksią
2014-01-08 08:26:45Usunięto załącznik:
2014-01-08 08:22:02Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-252-13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
2014-01-08 08:21:07Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-251-13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze
2014-01-08 08:19:59Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-250-13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagos
2014-01-08 08:19:04Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-249-13 w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2014
2014-01-08 08:17:18Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-248-13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014
2014-01-08 08:16:25Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-245-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksią
2014-01-08 08:13:39Zmodyfikowano wiadomość: Konto bankowe
2014-01-08 08:11:52Zmodyfikowano wiadomość: Konto bankowe
2014-01-07 11:59:36Dodano załącznik: Stawki Podatkowe na rok 2014
2014-01-07 11:59:23Usunięto załącznik:
2014-01-07 11:59:10Zmodyfikowano wiadomość: STAWKI PODATKOWE NA ROK 2014
2014-01-07 10:58:57Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-247-13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud
2014-01-07 10:57:34Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-246-13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok
2014-01-07 10:54:47Zmodyfikowano wiadomość: Regulamin Organizacyjny
2014-01-07 10:54:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
2014-01-07 10:52:29Usunięto załącznik:
2014-01-07 10:52:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2014-01-07 10:50:41Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
2014-01-07 10:40:58Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII-244-13 w sprawie aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w spraw
2014-01-07 10:38:55Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII-243-13 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzan
2014-01-07 10:37:40Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII-242-13 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlk
2014-01-07 10:36:51Usunięto załącznik:
2014-01-07 10:36:27Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-242-13 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp
2014-01-07 10:35:21Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII-241-13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo
2014-01-07 10:32:42Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII-240-13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok
2013-12-30 08:10:27Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVIII - 23.12.2013r
2013-12-23 18:16:07Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkursu Ofert
2013-12-23 18:15:24Dodano załącznik: Informacja
2013-12-23 18:14:53Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-12-23 18:13:55Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-12-23 18:13:36Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-12-23 18:12:13Dodano wiadomość: Informacja
2013-12-23 18:11:14Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-12-23 18:10:31Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-12-23 18:09:33Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-12-23 18:08:57Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-12-23 11:13:25Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-12-23 11:12:58Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-12-23 11:12:11Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-12-23 09:34:03Dodano załącznik: Oferta na realizację zadania
2013-12-23 09:33:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
2013-12-23 09:32:11Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert
2013-12-23 09:31:06Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert
2013-12-23 09:31:01Dodano wiadomość: Otwarty konkurs ofert
2013-12-13 12:59:29Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0952-20-11-Ln-2013 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. n
2013-12-13 12:59:10Usunięto załącznik:
2013-12-13 12:58:39Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0952-20-11-Ln-2013 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. n
2013-12-13 12:58:18Zmodyfikowano wiadomość: Projekt budżetu na 2014 rok (opinia RIO)
2013-12-13 12:58:12Dodano wiadomość: Projekt budżetu na 2014 rok (opinia RIO)
2013-12-13 11:49:42Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2019 - projekt (opinia RIO)
2013-12-13 11:49:26Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014-2019 - projekt
2013-12-13 11:48:43Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0957-20-11-Ln-2013 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
2013-12-13 11:48:24Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2019 rok - projekt (opinia RIO)
2013-12-13 11:48:18Dodano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2019 rok - projekt (opinia RIO)
2013-12-12 09:18:25Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 12.12.2013
2013-12-12 09:17:02Dodano załącznik: Wyjaśnienie treści SIWZ
2013-12-12 09:16:41Dodano załącznik: Korekta SIWZ z 12.12.2013
2013-12-11 09:37:24Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-227-13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowani
2013-12-11 09:17:17Dodano załącznik: Wykaz
2013-12-11 09:17:02Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2013-12-11 09:14:46Dodano wiadomość: Wykaz
2013-12-10 10:26:45Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-12-10 10:14:36Dodano załącznik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z terenu wiosek Gminy Książ Wlkp.
2013-12-10 10:13:34Dodano załącznik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z terenu Książa Wlkp.
2013-12-10 10:12:33Zmodyfikowano wiadomość: Harmonogramy wywozu odpadów na rok 2014
2013-12-10 10:12:14Dodano wiadomość: Harmonogramy wywozu odpadów na rok 2014
2013-12-10 10:09:17Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM 20.12.2013
2013-12-10 10:07:33Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM 20.12.2013
2013-12-10 10:07:28Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM 20.12.2013
2013-12-10 08:56:16Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-12-10 08:55:29Dodano załącznik: Projekt uchwały zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
2013-12-10 08:55:06Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2013-12-10 08:54:45Dodano załącznik: Zaproszenie
2013-12-10 08:53:58Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-12-10 08:53:47Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-12-10 08:51:56Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-12-10 07:46:33Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-12-10 07:46:10Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-12-10 07:45:21Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-12-10 07:44:55Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-12-10 07:44:33Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-12-10 07:44:13Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-12-10 07:43:56Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-12-10 07:43:27Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-12-06 14:45:22Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna - kanalizacja deszczowa
2013-12-06 14:44:01Usunięto załącznik:
2013-12-06 14:42:04Dodano załącznik: Kosztorys ofertowy - punkt gromadzenia odpadów
2013-12-06 14:41:41Usunięto załącznik:
2013-12-06 14:40:43Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna - deszczówka
2013-12-06 14:38:31Dodano załącznik: Kosztorys ofertowy - punkt gromadzenia odpadów
2013-12-06 14:37:39Dodano załącznik: Kosztorys - przedmiar kanalizacja deszczowa
2013-12-06 14:37:16Dodano załącznik: Projekt punkt gromadzenia odpadów problemowych
2013-12-06 14:32:36Dodano załącznik: Projekt kanalizacja deszczowa
2013-12-06 14:29:39Dodano załącznik: Załączniki 1-8 do SIWZ
2013-12-06 14:29:15Dodano załącznik: SIWZ
2013-12-06 14:28:04Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-12-06 14:27:50Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-12-06 14:27:28Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-12-06 14:26:58Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-12-04 11:54:16Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-12-04 11:54:03Usunięto załącznik:
2013-12-04 11:53:16Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2013-12-04 11:52:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2013-12-04 11:50:31Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2013-12-04 11:49:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
2013-12-04 11:46:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
2013-12-04 11:44:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2013-12-04 11:43:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2013-12-04 11:38:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie wprowadzenia Systemu Rozwoju Kompetencji Kadr w Urzędzie Miejskim w K
2013-12-04 11:36:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2013
2013-12-04 11:35:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmi
2013-12-04 11:34:09Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2013-12-04 11:32:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2013-12-04 11:30:35Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-12-04 11:29:34Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-12-04 11:29:23Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-12-04 11:28:32Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-12-03 13:54:04Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-12-03 13:53:49Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-12-03 13:52:37Dodano wiadomość: Komunikat
2013-12-03 13:42:02Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-12-03 13:41:45Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-12-03 13:40:47Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-12-03 13:06:31Dodano załącznik: Informacja dla mieszkańców
2013-12-03 13:06:12Usunięto załącznik:
2013-12-02 12:50:18Usunięto załącznik:
2013-12-02 12:50:16Usunięto załącznik:
2013-12-02 12:50:13Usunięto załącznik:
2013-11-29 12:40:30Dodano załącznik: Projekt budżetu na 2014 rok (uchwała, objaśnienia, załączniki)
2013-11-29 12:39:15Zmodyfikowano wiadomość: Projekt budżetu na 2014 rok
2013-11-29 12:39:10Dodano wiadomość: Projekt budżetu na 2014 rok
2013-11-29 12:08:11Usunięto załącznik:
2013-11-29 12:07:57Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2013-11-29 12:06:41Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkursu Ofert
2013-11-29 12:06:24Dodano użytkownika: Róża Jędrzejczak
2013-11-29 12:04:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych
2013-11-29 12:04:43Usunięto załącznik:
2013-11-29 12:03:55Dodano załącznik: załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Nr 132 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie u
2013-11-29 12:03:43Dodano załącznik: załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Nr 132 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie u
2013-11-29 12:03:34Dodano załącznik: załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Nr 132 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie u
2013-11-29 12:03:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych
2013-11-29 12:03:15Dodano załącznik: Umowa na usługi opiekuńcze - wzór
2013-11-29 12:03:04Dodano załącznik: Oferta realizacji zadania publicznego - wzór
2013-11-29 12:02:39Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-11-29 12:02:26Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkursu Ofert
2013-11-29 12:01:42Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkursu Ofert
2013-11-29 11:58:32Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkursu ofert
2013-11-29 11:57:54Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkursu ofert
2013-11-29 11:57:40Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
2013-11-29 11:53:32Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2013-11-29 10:31:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2013
2013-11-29 10:29:31Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryz
2013-11-29 10:28:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp.
2013-11-29 10:27:41Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2014
2013-11-29 10:26:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń znaj
2013-11-29 10:25:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2013-11-29 09:05:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 zmieniające Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2013-11-29 09:04:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 zmieniające Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2013-11-29 09:04:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 zmieniające Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2013-11-28 13:48:11Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-11-28 12:26:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Książ Wlkp. lokali z przezna
2013-11-28 12:25:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie powołania komisji ds. oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
2013-11-28 11:09:58Dodano załącznik: WPF na 2014 rok - projekt
2013-11-28 11:05:55Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok - projekt
2013-11-28 11:05:46Dodano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok - projekt
2013-11-28 11:00:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 zmieniające Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2013-11-28 10:59:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2013
2013-11-28 10:57:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2013-11-28 10:56:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2013-11-28 10:54:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 zmieniające Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2013-11-28 10:54:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2
2013-11-28 10:52:45Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
2013-11-28 10:51:56Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
2013-11-28 10:39:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości
2013-11-28 10:37:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2013-11-28 10:36:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2013
2013-11-28 10:34:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2013-11-28 10:33:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2013-11-28 10:31:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2013
2013-11-28 10:30:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2013-11-28 10:29:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2013-11-28 10:28:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2013-11-28 10:26:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków j
2013-11-28 10:23:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 zmieniające Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2013-11-28 10:23:16Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, Samor
2013-11-28 10:22:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 w sprawie terminów i godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych ,,MOJE BOISK
2013-11-28 10:21:22Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 zmieniające Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2013-11-28 10:20:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlk
2013-11-28 10:17:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 zmieniające Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2013-11-28 10:15:39Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Abp. Baraniaka w
2013-11-28 10:05:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2013-11-28 10:04:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2013-11-28 10:03:16Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 20
2013-11-28 10:01:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 zmieniające Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.
2013-11-28 10:00:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 zmieniające Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2012r.
2013-11-28 10:00:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu ustn
2013-11-28 09:58:19Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowośc
2013-11-28 09:56:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na
2013-11-28 09:25:08Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVII - 25.11.2013r
2013-11-27 12:30:34Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-11-27 12:29:24Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-11-27 12:29:06Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-11-27 12:28:30Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-11-27 11:14:53Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-11-27 11:14:33Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-11-27 11:12:49Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-11-27 11:12:25Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-11-27 11:09:28Dodano załącznik: Komunikat
2013-11-27 11:09:11Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-11-27 11:08:14Dodano wiadomość: Komunikat
2013-11-22 09:23:46Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM 25.11.2013
2013-11-22 09:23:24Usunięto załącznik:
2013-11-20 11:49:40Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM 25.11.2013
2013-11-20 11:49:24Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM 25.11.2013
2013-11-20 11:48:57Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM 25.11.2013
2013-11-19 11:37:44Dodano załącznik: Wniosek - stwierdzenie zgodności proponowanego podziału
2013-11-19 11:36:59Usunięto załącznik:
2013-11-18 09:23:56Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-11-18 09:23:36Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-11-18 09:22:24Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-11-18 09:21:48Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-11-18 09:19:33Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-11-18 09:19:18Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-11-18 09:18:50Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-11-14 13:30:50Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-231-13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok.
2013-11-14 13:28:59Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-238-13 w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2013-11-14 13:28:31Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-237-13 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkocholowych
2013-11-14 13:27:58Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-236-13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi R
2013-11-14 13:26:04Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-235-13 w sprawie opłaty od posiadania psów
2013-11-14 13:25:45Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-234-13 w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013-11-14 13:25:12Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-233-13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013-11-14 13:24:42Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-232-13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą o
2013-11-14 13:24:21Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-231-13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok
2013-11-14 13:23:19Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-230-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ
2013-11-14 13:22:48Dodano załącznik: załączniki do uchwały nr XXXVI-230-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe
2013-11-14 08:13:46Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-11-13 12:38:23Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2013-11-13 12:38:01Usunięto załącznik:
2013-11-12 11:15:03Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVI - 28.10.2013r
2013-11-12 11:14:07Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXV - 30.09.2013r
2013-11-04 14:48:12Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-11-04 14:47:01Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-11-04 14:46:22Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-11-04 14:44:47Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-11-04 14:43:17Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-11-04 14:41:45Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-11-04 14:40:19Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-11-04 14:38:55Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-11-04 14:37:35Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-10-28 09:33:47Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM 28.10.2013
2013-10-28 09:27:01Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM 28.10.2013
2013-10-28 09:26:27Dodano wiadomość:
2013-10-24 14:15:48Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-10-24 14:15:33Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-10-24 14:15:16Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-10-24 14:14:56Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-10-24 14:14:40Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-10-24 14:14:26Dodano wiadomość: Komunikat
2013-10-24 14:13:51Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-10-24 14:13:29Dodano wiadomość: Komunikat
2013-10-24 13:08:11Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-10-24 13:07:43Dodano wiadomość: Komunikat
2013-10-15 11:53:09Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-10-15 11:53:01Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-10-15 11:52:32Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-10-15 11:52:05Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-10-15 11:51:57Usunięto załącznik:
2013-10-15 11:51:54Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-10-15 11:47:29Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-10-15 11:47:22Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-10-15 11:47:10Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-10-15 11:46:43Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-10-15 11:45:18Dodano załącznik: Protokół nr 12-13 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 22.04.2013
2013-10-15 11:43:42Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM
2013-10-15 11:43:33Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM
2013-10-15 11:43:23Dodano załącznik: Protokół nr 12-13 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 18.04.2013
2013-10-10 13:31:12Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-10-10 13:30:28Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-10-10 13:29:54Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-10-10 13:29:36Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-10-10 13:28:53Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-10-10 13:28:44Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-10-10 13:27:43Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-10-08 10:47:35Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-229-13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odp
2013-10-08 10:46:55Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-228-13 w sprawie określenia zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-10-08 10:46:28Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-227-13 w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gosp. odpadami
2013-10-08 10:46:08Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-226-13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 r
2013-10-08 10:45:36Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-225-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2021
2013-10-08 10:45:13Dodano załącznik: załącznik do uchwały nr XXXV-225-13 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2021
2013-10-07 14:42:42Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-10-07 14:42:17Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-10-07 14:41:37Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-10-03 11:14:06Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-10-03 11:13:06Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2013-10-03 11:12:46Dodano załącznik: Roczny program współpracy na rok 2014
2013-10-03 11:12:05Dodano załącznik: Zaproszenie
2013-10-03 11:11:10Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-10-03 11:10:43Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-10-03 11:09:21Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-10-03 10:50:35Dodano załącznik: Protokół z XXXIV Sesji RM 26.08.2013 r.
2013-10-03 10:47:13Dodano załącznik: Informacja
2013-10-03 10:46:57Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-10-03 10:46:40Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-10-03 10:46:25Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-10-03 10:45:01Dodano wiadomość: Informacja
2013-09-30 13:47:44Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-09-30 13:46:06Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-30 13:45:49Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-30 13:45:37Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-30 13:44:58Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-26 11:08:25Zmodyfikowano wiadomość: Podstawowe karty usług
2013-09-26 11:08:17Zmodyfikowano wiadomość: Organizacja imprez
2013-09-26 11:08:08Zmodyfikowano wiadomość: Zbiórki publiczne
2013-09-26 11:07:59Zmodyfikowano wiadomość: Zgromadzenia
2013-09-26 11:07:49Zmodyfikowano wiadomość: Wydanie dowodu osobistego
2013-09-25 11:57:29Dodano załącznik: Protokół nr 32-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 22.08.2013
2013-09-25 11:56:35Dodano załącznik: Protokół nr 18 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.04.2013
2013-09-25 11:54:38Dodano załącznik: Protokół nr 15-12 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23.04.2013
2013-09-24 11:10:27Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXXV Sesję RM 30.09.2013
2013-09-24 11:09:26Usunięto załącznik:
2013-09-24 11:03:59Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-09-24 11:03:41Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-09-24 11:03:24Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-09-24 11:02:55Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-09-19 12:19:35Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXXV Sesję RM 30.09.2013
2013-09-19 12:19:13Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXXV Sesję RM 30.09.2013
2013-09-19 12:18:34Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XXXV Sesję RM 30.09.2013
2013-09-19 09:23:18Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-09-19 09:22:31Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-09-19 09:21:35Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-09-12 11:19:40Dodano załącznik: Wyjaśnienie treści SIWZ 12.09.2013 r.
2013-09-12 11:19:04Usunięto załącznik:
2013-09-12 11:18:59Dodano załącznik: Wyjaśnienie treści SIWZ 12-09-13.pdf
2013-09-10 13:48:01Dodano załącznik: Korekta ogłoszenia z 10.09.2013 r.
2013-09-10 13:47:21Dodano załącznik: Korekta SIWZ z 10.09.2013 r.
2013-09-10 11:12:46Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-09-10 11:12:13Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2013-09-10 11:11:38Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2013-09-10 11:11:10Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2013-09-10 08:23:36Dodano załącznik: Wyjaśnienie treści SIWZ
2013-09-10 08:23:06Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-09-09 12:41:02Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-09-09 12:40:20Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-09 12:40:06Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-09 12:39:19Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-05 14:21:53Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-09-05 14:21:33Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-05 14:21:24Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-05 14:20:11Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-05 12:41:49Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-09-05 12:41:28Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-05 12:41:01Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-05 12:40:04Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-09-02 08:02:31Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-219-13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok
2013-09-02 08:01:51Dodano załącznik: Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV-219-13 zmieniająca uchałę w sprawie budżetu Gminy Ksiąz Wlkp. na 2013 r
2013-09-02 08:00:25Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-224-13 w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Nowe Miasto nad Wartą
2013-09-02 08:00:09Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-223-13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu
2013-09-02 07:59:51Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-222-13 w sprawie sprzedaży działek gruntu
2013-09-02 07:59:34Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-221-13 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
2013-09-02 07:59:15Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-220-13 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla OSP Gminy Książ Wlkp.
2013-09-02 07:59:00Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-219-13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 r.
2013-09-02 07:58:27Dodano załącznik: Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV-219-13 zmieniająca uchałę w sprawie budżetu Gminy Ksiąz Wlkp. na 2013 r
2013-09-02 07:57:54Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-218-13 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gm. Ksiąz Wlkp. na lata 2013-2021
2013-09-02 07:57:30Dodano załącznik: załączniki do uchwały nr XXXIV-218-13 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gm. Ksiąz Wlkp. na lata 2013-2021
2013-08-30 09:00:52Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIV - 26.08.2013r
2013-08-30 09:00:09Usunięto załącznik:
2013-08-30 08:59:43Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIV - 28.06.2013r
2013-08-28 14:37:55Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2013-08-28 14:35:59Dodano załącznik: Projekt techniczny
2013-08-28 14:28:33Dodano załącznik: Kosztorys ul. Polna odcinek 2
2013-08-28 14:27:59Dodano załącznik: Kosztorys ul. Polna odcinek 1
2013-08-28 14:27:34Dodano załącznik: Kosztorys kanalizacja deszczowa
2013-08-28 14:26:53Dodano załącznik: załączniki 1-8 do SIWZ
2013-08-28 14:26:19Dodano załącznik: SIWZ
2013-08-28 14:26:04Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-08-28 14:25:45Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-08-28 14:25:00Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-08-28 14:04:02Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-08-28 13:57:54Dodano załącznik: Protokół nr 31-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 07.06.2013
2013-08-28 13:56:08Dodano załącznik: Protokół z XXXIII Sesji RM 28.06.2013 r.
2013-08-23 14:44:44Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXXIV Sesję RM - 26.08.2013
2013-08-23 14:44:04Usunięto załącznik:
2013-08-23 10:37:02Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-08-23 10:36:22Dodano załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko załącznik nr 2
2013-08-23 10:35:57Dodano załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko załącznik nr 1
2013-08-23 10:35:42Dodano załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko
2013-08-23 10:35:16Dodano załącznik: załącznik nr 1 do Projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położone
2013-08-23 10:34:51Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Radoszkow
2013-08-23 10:28:43Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-23 10:25:45Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-23 10:25:17Usunięto załącznik:
2013-08-23 10:25:16Usunięto załącznik:
2013-08-23 10:24:58Usunięto załącznik:
2013-08-23 10:24:56Usunięto załącznik:
2013-08-23 09:14:13Dodano załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko załącznik nr 2
2013-08-23 09:13:36Dodano załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko załącznik nr 1
2013-08-23 09:10:45Dodano załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko
2013-08-22 21:35:28Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-08-22 21:35:15Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-08-22 21:34:39Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-08-22 21:26:48Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXXIV Sesję RM - 26.08.2013
2013-08-22 21:26:24Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXXIV Sesję RM - 26.08.2013
2013-08-22 21:26:16Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XXXIV Sesję RM - 26.08.2013
2013-08-22 21:19:15Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-22 21:17:09Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-08-22 21:16:59Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-22 21:13:51Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-16 15:36:49Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-08-16 15:36:39Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-16 15:36:18Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-16 15:35:59Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-16 15:34:05Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-14 00:09:25Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-14 00:09:01Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-08-14 00:08:33Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-14 00:05:49Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-11 18:42:15Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-08-11 18:41:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-11 18:39:07Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-08-04 16:44:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2013
2013-08-04 16:43:16Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2013
2013-08-04 16:42:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2013-08-04 16:41:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2013-08-04 16:38:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2013
2013-08-04 16:38:30Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2013 rok
2013-08-04 16:38:11Dodano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2012 rok
2013-08-04 16:36:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2013
2013-08-01 08:02:14Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-08-01 08:01:27Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2013-08-01 08:00:21Dodano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2013-07-31 11:50:39Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-07-31 11:50:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-31 11:49:14Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-31 10:24:27Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIII - 28.06.2013r
2013-07-30 14:03:52Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2013-07-30 14:03:27Usunięto załącznik:
2013-07-30 10:10:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przez
2013-07-30 10:08:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o realizację zadania pu
2013-07-30 10:06:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2013-07-26 08:29:16Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-07-26 08:28:16Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-26 08:27:14Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2013-07-23 10:35:07Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-07-23 10:34:52Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2013-07-23 10:34:30Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2013-07-23 10:34:09Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2013-07-23 09:32:11Dodano załącznik: Wykaz
2013-07-23 09:31:37Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2013-07-23 09:29:58Dodano wiadomość: Wykaz
2013-07-22 12:54:25Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-07-22 12:54:10Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-07-22 12:53:45Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-07-17 10:48:37Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-07-17 10:48:20Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-07-17 10:48:02Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-07-17 10:47:49Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-07-17 10:47:18Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-07-17 10:47:00Dodano wiadomość: Komunikat
2013-07-16 12:55:41Dodano załącznik: Harmonogram spotkań
2013-07-16 12:54:56Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-07-16 12:54:33Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2013-07-16 12:54:17Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2013-07-12 12:01:56Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-07-12 12:01:31Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-12 12:01:04Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-12 11:59:58Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-07-12 11:58:28Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-12 11:57:59Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-12 11:06:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2013-07-12 10:44:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
2013-07-10 12:08:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości
2013-07-10 12:07:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2013
2013-07-10 12:07:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2013-07-10 12:06:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2013-07-10 12:03:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 201
2013-07-10 12:02:46Dodano załącznik: załącznik do Zarządzenia Nr 60 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2
2013-07-10 12:00:09Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie przeprowadzenia badania jakości stanowionego prawa oraz wydawanych decy
2013-07-10 11:59:44Usunięto załącznik:
2013-07-10 11:59:28Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 59 w sprawie przeprowadzenia badania jakości stanowionego prawa oraz wydawanych decyzji adminis
2013-07-10 11:59:04Dodano załącznik: załączniki do Zarządzenia Nr 59 w sprawie przeprowadzenia badania jakości stanowionego prawa oraz wydawanych d
2013-07-10 11:58:09Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2013-07-10 11:51:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościa
2013-07-10 11:51:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2013-07-10 11:50:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2013-07-10 11:40:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołe
2013-07-10 11:40:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 zmieniające Zarządzenie Nr 2/2010 r. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 stycznia 2
2013-07-10 11:39:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2013-07-10 11:38:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce
2013-07-10 11:37:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Ba
2013-07-10 11:37:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w K
2013-07-10 11:36:19Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców
2013-07-10 11:35:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczani
2013-07-10 11:34:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Lud
2013-07-10 11:33:56Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok
2013-07-10 09:15:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 268/2004 z dnia 19 lipca 2004 r.
2013-07-10 08:56:27Dodano załącznik: Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulami
2013-07-08 15:02:10Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-217-13 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowe
2013-07-08 15:01:59Usunięto załącznik:
2013-07-08 12:07:03Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-07-08 11:41:49Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-217-13 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowe
2013-07-08 11:41:20Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-216-13 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Książ
2013-07-08 11:40:29Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-215-13 zmieniająca uchwałę w sprawie w budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok
2013-07-08 11:39:09Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-214-13 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w fo
2013-07-08 08:55:37Dodano załącznik: Protokół nr 17 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 22.02.2013
2013-07-08 08:49:09Dodano załącznik: Protokół nr 11-12 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 29.01.2013
2013-07-08 08:47:16Dodano załącznik: Protokół nr 11-12 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 13.02.2013
2013-07-08 08:44:00Dodano załącznik: Protokół nr 14-12 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 05.02.2013
2013-07-08 08:43:20Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do protokołu nr 14-12 Komisji Rewizyjnej - spisany z kontroli działalność Biblioteki Publiczn
2013-07-08 08:38:09Dodano załącznik: Protokół nr 30-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 25.04.2013
2013-07-04 13:01:53Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-07-04 13:01:39Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-04 13:00:18Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-03 13:46:11Dodano załącznik: Protokół z XXXII Sesji RM 10.06.2013 r.
2013-07-03 13:43:46Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-07-03 11:01:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2013-07-03 10:59:57Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych “MOJE BOISKO ORL
2013-07-03 10:10:38Dodano załącznik: Kosztorys, przedmiar
2013-07-03 10:08:18Dodano załącznik: Projekt techniczny
2013-07-03 10:06:59Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2013-07-03 10:04:58Dodano załącznik: Załączniki 1-5 do SIWZ
2013-07-03 10:04:34Dodano załącznik: SIWZ
2013-07-03 10:04:11Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-07-03 10:03:46Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-07-03 10:03:17Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-07-03 07:16:36Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2013-07-03 07:14:45Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXII - 30.05.2013r
2013-07-02 13:44:24Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-D-27-11-Ln-2013 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlk
2013-07-02 12:28:42Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-07-02 12:28:14Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-02 12:27:56Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-02 12:27:06Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-07-02 07:36:27Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów Gminy Książ Wlkp. kadencja 2011-2015
2013-07-02 07:36:14Usunięto załącznik:
2013-07-01 11:34:05Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-07-01 11:33:42Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-07-01 11:33:25Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-07-01 11:32:45Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28 08:15:41Dodano załącznik: załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII-132-08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tereni
2013-06-28 08:12:35Dodano załącznik: Uchwała nr XXII-132-08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Radoszkowo D
2013-06-28 08:12:21Usunięto załącznik:
2013-06-28 08:07:03Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów Gminy Książ Wlkp. kadencja 2011-2015
2013-06-28 08:06:47Usunięto załącznik:
2013-06-28 07:33:30Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-06-28 07:33:05Dodano załącznik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z terenu wiosek Gminy Książ Wlkp.
2013-06-28 07:32:45Dodano załącznik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z terenu Książa Wlkp.
2013-06-28 07:32:23Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-06-28 07:31:51Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-06-28 07:30:54Dodano wiadomość: Informacja
2013-06-27 12:53:17Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2013-06-27 12:52:01Dodano załącznik: Informacja
2013-06-27 12:51:45Usunięto załącznik:
2013-06-27 11:47:56Dodano załącznik: Informacja o nieobsadzeniu wolnego stanowiska
2013-06-27 11:46:18Usunięto załącznik:
2013-06-27 11:45:44Dodano załącznik: Informacja
2013-06-27 11:44:44Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2013-06-27 11:44:32Dodano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2013-06-26 14:45:30Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-06-26 14:45:03Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-26 14:44:54Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-26 14:44:07Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-26 11:28:45Dodano załącznik: Oświadczenie - pomoc de minimis
2013-06-26 11:28:10Usunięto załącznik:
2013-06-25 12:59:36Dodano załącznik: Informacja o pomocy de minimis
2013-06-25 12:59:22Usunięto załącznik:
2013-06-25 12:58:30Dodano załącznik: Regulamin
2013-06-25 12:58:07Dodano załącznik: Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
2013-06-25 12:57:52Dodano załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
2013-06-25 12:57:21Dodano załącznik: Informacja o pomocy de minimis
2013-06-25 12:57:08Dodano załącznik: Wniosek
2013-06-25 12:56:51Dodano załącznik: Informacja
2013-06-25 12:56:18Zmodyfikowano wiadomość: Azbest - dofinansowanie
2013-06-25 12:56:11Dodano wiadomość: Azbest - dofinansowanie
2013-06-25 09:06:15Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-06-25 09:06:00Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-06-25 09:04:28Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-06-21 14:27:40Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM - 28.06.2013
2013-06-21 14:27:21Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM - 28.06.2013
2013-06-21 14:24:19Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 29.04.2013r
2013-06-21 14:24:01Usunięto załącznik:
2013-06-21 14:23:38Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXI - 10.06.2013r
2013-06-21 14:21:22Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-06-21 14:21:10Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-06-21 14:20:47Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-06-20 08:46:06Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-06-20 08:45:56Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-06-20 08:45:17Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-06-19 14:12:12Dodano załącznik: Jak poprawnie segregować odpady? (ulotka)
2013-06-19 14:11:52Usunięto załącznik: Jak poprawnie segregować odpady? (ulotka)
2013-06-19 14:09:56Dodano załącznik: Jak poprawnie segregować odpady? (ulotka)
2013-06-19 13:36:36Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII-213-13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika OPS
2013-06-19 13:36:09Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII-212-13 w sprawie zasad korzystania z Kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik w Książu Wl
2013-06-19 13:35:09Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII-211-13 w sprawie dotacji z budżetu Gm. Książ Wlkp.na wykonanie prac konserwatorskich i robót
2013-06-19 13:34:36Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII-210-13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2013 r
2013-06-19 13:34:02Dodano załącznik: załączniki do uchwały nr XXXII-210-13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2013 r.
2013-06-19 13:33:12Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII-209-13 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
2013-06-19 13:32:38Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII-208-13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp.
2013-06-14 13:06:25Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-06-14 12:38:06Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-06-14 12:37:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-14 12:33:56Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-14 10:54:39Dodano załącznik: Marek Mostowski (korekta z dnia 10.06.2013 r.)
2013-06-14 10:54:13Usunięto załącznik:
2013-06-14 10:54:05Dodano załącznik: Marek Mostowski (sprostowanie z dnia 10.06.2013 r.)
2013-06-14 08:26:50Dodano załącznik: Protokół z XXXI Sesji RM 20.05.2013 r.
2013-06-14 08:25:33Dodano załącznik: Protokół z XXX Sesji RM 29.04.2013 r.
2013-06-13 13:42:47Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-06-13 13:42:07Usunięto załącznik:
2013-06-13 13:41:36Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-06-13 13:40:53Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-13 13:39:04Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-12 12:53:45Dodano załącznik: Przedmiar, opis Konarzyce
2013-06-12 12:53:31Dodano załącznik: Przedmiar, opis Kiełczynek
2013-06-12 12:53:08Dodano załącznik: Załączniki 1-5 do SIWZ
2013-06-12 12:52:39Dodano załącznik: Specyfikacje techniczne
2013-06-12 12:52:18Dodano załącznik: SIWZ
2013-06-12 12:51:58Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-06-12 12:51:42Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-06-12 12:51:03Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-06-11 10:10:54Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-06-11 10:10:29Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-11 10:06:24Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-05 14:04:28Dodano załącznik: Uzasadnienie
2013-06-05 14:04:09Dodano załącznik: Rozporządzenie - projekt
2013-06-05 14:03:53Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-06-05 14:03:41Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2013-06-05 14:00:55Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2013-06-05 13:59:39Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-06-05 13:59:20Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-05 13:58:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-05 13:55:46Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-05 10:02:41Dodano załącznik: Informacja dla mieszkańców
2013-06-05 10:02:25Usunięto załącznik:
2013-06-04 10:59:59Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2013-06-04 10:38:35Dodano załącznik: Projekt techniczny
2013-06-04 10:37:03Dodano załącznik: Kosztorys, przedmiar
2013-06-04 10:36:50Dodano załącznik: Załączniki 1-5 do SIWZ
2013-06-04 10:36:26Dodano załącznik: SIWZ
2013-06-04 10:36:05Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-06-04 10:35:51Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-06-04 10:35:11Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-06-04 10:27:03Dodano załącznik: Benigna Neuman - Inspektor OPS w Książu Wlkp.
2013-06-04 10:26:26Dodano załącznik: Barbara Kapturek - Dyrektor Zespołu Szkół w Mchach
2013-06-04 10:24:38Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp.
2013-06-04 10:23:42Dodano załącznik: Róża Jędrzejczak - Kierownik OPS w Książu Wlkp.
2013-06-04 10:23:11Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.
2013-06-04 10:22:24Dodano załącznik: Mariola Kaźmierczak - Dyrektor CK
2013-06-04 10:21:31Dodano załącznik: Piotr Radwański - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp.
2013-06-04 10:20:50Dodano załącznik: Małgorzata Krzeszewska Dyrektor Sz.P Konarzyce
2013-06-04 10:19:11Dodano załącznik: Elżbieta Kapcińska - Dyrektor Sz.P w Chwałkowie Kościelnym
2013-06-04 10:17:52Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp.
2013-06-04 10:17:07Dodano załącznik: Marian Kaźmierczak - Dyrektor ZUK
2013-06-04 10:16:25Dodano załącznik: Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego
2013-06-04 10:15:29Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy
2013-06-04 10:14:12Dodano załącznik: Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
2013-06-04 10:13:20Dodano załącznik: Bogumiła Walczak - Zastępca Burmistrza
2013-06-04 10:12:33Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz
2013-06-04 10:10:34Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-06-04 10:10:20Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-06-04 10:09:33Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-06-04 10:09:24Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-06-04 10:07:00Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-06-04 10:06:40Usunięto załącznik:
2013-06-04 10:00:24Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-06-04 10:00:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-04 09:59:24Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-04 09:45:35Dodano załącznik: Projekt uchwały na XXXII Sesje RM - 10.06.2013
2013-06-04 09:45:08Zmodyfikowano wiadomość: Projekt uchwały na XXXII Sesje RM - 10.06.2013
2013-06-04 09:44:22Dodano wiadomość:
2013-06-04 09:14:34Dodano załącznik: Protokół nr 29-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 15.04.2013
2013-06-04 09:14:02Dodano załącznik: Protokół nr 28-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 18.03.2013
2013-06-04 09:13:25Dodano załącznik: Protokół nr 27-13 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 14.02.2013
2013-06-04 09:10:16Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-06-04 09:10:00Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-04 09:08:36Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-03 13:35:50Dodano załącznik: Uchwała nr XXXI-207-13 w sprawie włączenia w granice WSSE INVEST-PARK nieruchomości położonych na terenie Gmin
2013-06-03 13:31:35Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-03 13:31:17Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-06-03 13:31:02Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-03 13:30:06Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-03 13:29:55Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-06-03 11:18:49Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-06-03 11:18:40Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-06-03 11:17:17Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-06-03 11:16:58Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-06-03 11:16:50Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-06-03 11:16:41Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-06-03 11:16:20Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-06-03 11:14:20Dodano załącznik: Protokół z XXVIII Sesji RM 18.02.2013 r.
2013-06-03 11:11:33Usunięto załącznik:
2013-06-03 11:09:35Dodano załącznik: Protokół z XXXI Sesji RM 20.05.2013 r.
2013-06-03 11:06:35Dodano załącznik: Załącznik nr 4 do SIWZ (OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA)
2013-06-03 11:06:06Usunięto załącznik:
2013-05-31 08:06:20Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2013-05-31 08:05:49Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2013-05-31 08:05:21Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2013-05-31 08:05:02Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2013-05-31 08:04:12Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2013-05-31 08:03:06Dodano wiadomość: KOMUNIKAT
2013-05-27 14:03:10Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-05-27 14:02:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-05-27 14:02:37Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-05-27 14:02:04Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-05-27 12:03:39Dodano załącznik: Kwestionariusz
2013-05-27 12:03:19Dodano załącznik: Oświadczenie o zatrudnieniu
2013-05-27 12:03:03Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-05-27 12:02:20Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2013-05-27 12:02:14Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2013-05-27 08:44:34Dodano załącznik: Informacja o nieobsadzeniu wolnego stanowiska
2013-05-27 08:43:55Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-05-27 08:43:45Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2013-05-27 08:43:13Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-05-27 08:40:41Dodano wiadomość: Informacja
2013-05-24 16:13:27Dodano załącznik: Załącznik nr 6 do SIWZ (PROJEKT UMOWY)
2013-05-24 16:13:02Dodano załącznik: Załącznik nr 5 do SIWZ (FORMULARZ CENOWY)
2013-05-24 16:12:43Dodano załącznik: Załącznik nr 4 do SIWZ (OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA)
2013-05-24 16:12:25Dodano załącznik: Załącznik nr 3 do SIWZ (OŚWIADCZENIE ART.24)
2013-05-24 16:11:56Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do SIWZ (OŚWIADCZENIE ART.22)
2013-05-24 16:11:36Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ (FORMULARZ OFERTOWY)
2013-05-24 16:11:18Usunięto załącznik:
2013-05-24 16:11:13Usunięto załącznik:
2013-05-24 16:11:09Usunięto załącznik:
2013-05-24 16:10:53Dodano załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ (OŚWIADCZENIE ART 24)
2013-05-24 16:10:38Dodano załącznik: Zał. nr 2 do SIWZ (OŚWIADCZENIE ART.22)
2013-05-24 16:10:26Dodano załącznik: Zał. nr 1 do SIWZ (FORMULARZ OFERTOWY)
2013-05-24 16:10:13Dodano załącznik: SIWZ
2013-05-24 16:10:01Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-05-24 16:09:11Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-05-24 16:08:13Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-05-22 23:01:58Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2013-05-22 23:01:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych “MOJE BOISKO ORL
2013-05-22 23:00:58Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Ksią
2013-05-22 23:00:43Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-05-22 23:00:16Dodano załącznik: Zaproszenie
2013-05-22 22:59:52Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-05-22 22:59:14Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-05-21 10:56:15Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-05-21 10:55:49Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie i wyborze oferty
2013-05-21 10:55:17Dodano wiadomość: Ogłoszenie i wyborze oferty
2013-05-21 07:26:45Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2013-05-21 07:26:19Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2013-05-20 13:39:52Dodano załącznik: Agnieszka Weber-Hałaburda
2013-05-20 13:38:48Dodano załącznik: Antonina Jankowiak
2013-05-20 13:37:17Dodano załącznik: Błażej Jędrzejczak
2013-05-20 13:35:32Dodano załącznik: Elżbieta Radajewska
2013-05-20 10:47:25Dodano załącznik: Maciej Lewandowski
2013-05-20 10:46:00Dodano załącznik: Bogumiła Skiera
2013-05-20 10:31:03Dodano załącznik: Ryszard Szymański
2013-05-20 10:28:50Dodano załącznik: Kazimierz Zegar
2013-05-20 10:15:19Dodano załącznik: Marek Mostowski
2013-05-20 10:05:22Dodano załącznik: Sławomir Przybylski
2013-05-20 10:03:40Dodano załącznik: Jacek Mądry
2013-05-20 10:02:09Dodano załącznik: Zenon Kuderczak
2013-05-20 10:00:03Dodano załącznik: Elżbieta Stępa
2013-05-20 09:46:02Dodano załącznik: Paweł Walkowiak
2013-05-20 09:44:06Dodano załącznik: Leszek Kaczmarek
2013-05-20 09:42:55Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-05-20 09:42:49Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-05-20 09:42:41Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-05-20 09:42:31Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-05-20 09:41:56Usunięto podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-05-20 09:28:35Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-05-20 09:28:27Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-05-20 09:25:48Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-05-20 09:25:27Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2013
2013-05-17 14:02:51Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-05-16 14:21:07Dodano załącznik: Projekt uchwały na XXXI Sesje RM - 20.05.2013
2013-05-16 14:20:20Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXXI Sesje RM - 20.05.2013
2013-05-16 14:20:14Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XXXI Sesje RM - 20.05.2013
2013-05-16 14:14:24Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-05-16 14:13:03Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-05-16 14:11:49Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-05-16 10:30:20Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 10:11:38Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 10:10:46Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 10:10:30Dodano załącznik: Załącznik do deklaracji DT-1
2013-05-16 10:10:16Dodano załącznik: Deklaracja DT-1
2013-05-16 10:08:57Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 10:08:31Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 10:08:06Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 10:07:54Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 10:07:45Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 10:07:30Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 10:05:54Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 10:00:29Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 09:59:45Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 09:58:52Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 09:58:08Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 09:56:23Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 09:56:00Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 09:54:57Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 09:54:19Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 09:35:18Zmodyfikowano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 09:34:58Dodano wiadomość: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 09:32:49Dodano stronę: Podatek od środków transportowych
2013-05-16 09:31:46Dodano podmenu: Podatek od środków transportowych
2013-05-15 13:45:34Dodano załącznik: Informacja
2013-05-15 13:45:09Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2013-05-15 13:44:24Dodano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2013-05-15 11:16:19Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2013-05-15 11:15:56Dodano załącznik: SIWZ KOREKTA z 15.05.2013 r.
2013-05-15 11:15:25Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ 2
2013-05-15 08:45:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2013
2013-05-15 08:44:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2013-05-15 08:43:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2013-05-15 08:41:08Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XX - 29.04.2013r
2013-05-14 13:12:38Dodano załącznik: polecenie przelewu - wzór
2013-05-14 13:11:48Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-05-14 13:10:41Dodano załącznik: Informacja dla mieszkańców
2013-05-14 13:09:45Dodano wiadomość: Informacja
2013-05-14 12:44:55Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-05-14 12:44:41Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-05-14 12:42:09Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-05-14 11:48:20Dodano załącznik: Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PO MODYFIKACJI
2013-05-14 11:47:50Dodano załącznik: Wyjaśnienie treści SIWZ
2013-05-14 11:42:19Dodano stronę: Opłaty
2013-05-08 10:19:48Dodano załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ (WYKAZ OSÓB)
2013-05-08 10:19:30Usunięto załącznik:
2013-05-08 10:19:03Dodano załącznik: Zał. nr 11 do SIWZ zmiana do Regulaminu
2013-05-08 10:18:41Dodano załącznik: Zał. nr 10 do SIWZ Regulamin
2013-05-08 10:18:24Dodano załącznik: Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2013-05-08 10:17:59Dodano załącznik: Zał. nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY
2013-05-08 10:17:44Dodano załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ (WYKAZ OSÓB)
2013-05-08 10:17:34Dodano załącznik: Zał. nr 6 do SIWZ (WYKAZ URZĄDZEŃ)
2013-05-08 10:17:12Dodano załącznik: Zał. nr 5 do SIWZ (WYKAZ USŁUG)
2013-05-08 10:17:00Dodano załącznik: Zał. nr 4 do SIWZ (OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA)
2013-05-08 10:16:42Dodano załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ (OŚWIADCZENIE ART.24)
2013-05-08 10:16:27Usunięto załącznik:
2013-05-08 10:16:23Dodano załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ (OŚWIADCZENIE ART 24)
2013-05-08 10:16:11Dodano załącznik: Zał. nr 2 do SIWZ (OŚWIADCZENIE ART.22)
2013-05-08 10:15:35Dodano załącznik: Zał. nr 1 do SIWZ ( OFERTA )
2013-05-08 10:15:10Dodano załącznik: SIWZ
2013-05-08 10:14:53Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-05-08 10:14:33Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-05-08 10:13:51Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2013-05-07 11:13:21Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-206-13 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gm. Książ Wlkp.
2013-05-07 11:12:48Dodano załącznik: załącznik do uchwały nr XXX-206-13 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gm. Książ Wlkp.
2013-05-07 11:10:47Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-205-13 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na 2013 rok
2013-05-07 11:10:23Dodano załącznik: załączniki do uchwały nr XXX-205-13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013-05-07 11:07:53Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-204-13 w sprawie włączenia w granice WSSE INVEST-PARK nieruchomości położonych na terenie Gminy
2013-05-07 11:07:19Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-203-13 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, sieci i granic obwodów szkolnych i od
2013-05-07 11:06:47Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-202-13 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gm. Książ Wlkp.
2013-05-07 11:06:19Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-201-13 zmieniajca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług dot. odbioru odpadów ko
2013-05-07 11:05:51Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-200-13 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gm.
2013-04-30 14:05:42Zmodyfikowano wiadomość: Ankieta
2013-04-30 14:05:11Zmodyfikowano wiadomość: Ankieta
2013-04-30 14:00:28Zmodyfikowano wiadomość: Ankieta
2013-04-30 14:00:13Zmodyfikowano wiadomość: Ankieta
2013-04-30 13:59:46Zmodyfikowano wiadomość: Ankieta
2013-04-30 13:59:02Zmodyfikowano wiadomość: Ankieta
2013-04-30 13:58:27Zmodyfikowano wiadomość: Ankieta
2013-04-30 13:58:17Zmodyfikowano wiadomość: Ankieta
2013-04-30 13:57:56Zmodyfikowano wiadomość: Ankieta
2013-04-30 13:56:52Zmodyfikowano wiadomość: Ankieta
2013-04-30 13:56:47Dodano wiadomość: Ankieta
2013-04-30 13:56:37Dodano stronę: Ankieta
2013-04-30 09:19:10Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-04-30 09:18:13Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2013-04-30 09:16:38Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2013-04-25 13:35:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
2013-04-25 13:21:45Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa
2013-04-25 13:21:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stan
2013-04-25 13:20:02Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie określenia zasad organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania rozpatrywa
2013-04-25 10:55:04Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-04-25 10:54:55Usunięto załącznik:
2013-04-25 10:32:40Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-04-25 10:32:18Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-04-25 10:31:40Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-04-25 08:59:27Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2013-04-25 08:58:55Dodano załącznik: Kwestionariusz
2013-04-25 08:58:43Dodano załącznik: Oświadczenie o zatrudnieniu
2013-04-25 08:58:15Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-04-25 08:57:58Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2013-04-25 08:57:00Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2013-04-25 08:55:53Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2013-04-25 08:55:32Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2013-04-25 08:54:49Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2013-04-22 11:23:21Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-04-17 10:58:00Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-04-17 10:57:43Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-04-17 10:57:35Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-04-17 10:56:27Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-04-17 10:02:40Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXX Sesje RM - 29.04.2013
2013-04-17 10:02:19Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXX Sesje RM - 29.04.2013
2013-04-17 10:01:58Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XXX Sesje RM - 29.04.2013
2013-04-17 10:00:41Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-04-17 10:00:33Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-04-17 09:59:42Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-04-17 09:59:14Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-04-17 09:59:04Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-17 09:57:45Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-17 07:39:43Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-04-17 07:39:29Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2012
2013-04-17 07:38:58Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-04-17 07:38:32Dodano wiadomość: Informacja
2013-04-16 13:07:12Zmodyfikowano wiadomość:
2013-04-16 13:06:42Dodano załącznik: Protokół z XXIX Sesji RM 25.03.2013 r.
2013-04-16 13:05:30Dodano wiadomość:
2013-04-15 12:59:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok
2013-04-15 12:10:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci
2013-04-15 12:09:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w spr
2013-04-15 12:08:32Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w spr
2013-04-15 12:07:31Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 dl
2013-04-15 12:05:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2013
2013-04-15 11:14:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie przeprowadzenia badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Książ
2013-04-15 11:09:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowośc
2013-04-15 11:08:19Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w spr
2013-04-15 11:05:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w spr
2013-04-15 11:03:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gmi
2013-04-15 11:02:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2013-04-15 11:00:32Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie plany finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2013-04-15 10:59:38Usunięto załącznik:
2013-04-15 10:54:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie plany finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2013-04-15 10:46:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2013-04-15 10:45:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2013-04-15 10:42:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2
2013-04-12 12:08:34Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-04-12 12:08:12Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2013-04-12 12:07:41Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2013-04-12 12:07:26Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-04-12 12:07:07Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2013-04-12 12:06:28Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2013-04-12 12:05:57Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-04-12 12:05:38Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2013-04-12 12:04:04Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2013-04-12 09:27:04Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2013-04-12 09:26:45Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, sieci i granic obwodów publicznych szkół po
2013-04-12 09:26:22Dodano załącznik: Zaproszenie
2013-04-12 09:25:51Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-04-12 09:25:36Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-04-12 09:24:45Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-04-11 14:45:20Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 25.03.2013r
2013-04-11 13:01:35Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego
2013-04-11 13:01:04Usunięto załącznik:
2013-04-11 13:01:02Zmodyfikowano wiadomość: Stan mienia komunalnego
2013-04-11 12:58:28Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954-8-11-Ln-2013 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp
2013-04-11 12:52:36Usunięto załącznik:
2013-04-11 12:52:33Usunięto załącznik:
2013-04-11 12:43:33Usunięto załącznik:
2013-04-11 12:41:48Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012
2013-04-11 10:53:58Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-11 08:24:41Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-04-11 08:24:32Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-11 08:23:59Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-11 08:23:54Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-04-11 08:23:45Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-11 08:22:39Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-11 08:22:33Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-04-11 08:22:20Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-11 08:21:22Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-11 08:21:05Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-04-11 08:20:53Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-11 08:19:46Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-11 08:19:38Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-04-11 08:19:26Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-11 08:18:43Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-04-09 12:21:52Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-199-13 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ści
2013-04-09 12:21:35Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-198-13 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
2013-04-09 12:21:09Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-197-13 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu - Jaros
2013-04-09 12:20:48Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-196-13 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach
2013-04-09 12:20:22Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-195-13 w sprawie aneksu nr 4 do porozumienia międzygminnego - ZGO Jarocin
2013-04-09 12:20:00Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-194-13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2013-04-09 12:19:34Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-193-13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp.
2013-04-09 12:18:16Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-192-13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksiąz Wlkp. na 2013 rok
2013-04-09 12:17:49Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXIX-192-13 w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.
2013-04-09 12:17:13Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-191-13 zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku
2013-04-09 12:16:35Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-190-13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021
2013-04-09 12:16:15Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXIX-190-13 zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2013-04-09 12:15:48Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-189-13 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi na przebudowę chodnika w m. Chwałkwowo Kościelne
2013-04-05 12:19:56Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2013-04-05 12:19:39Usunięto załącznik:
2013-04-05 12:19:36Dodano załącznik: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w z
2013-04-05 12:19:18Usunięto załącznik:
2013-04-05 12:19:03Dodano załącznik: Zaproszenie
2013-04-05 12:18:35Usunięto załącznik:
2013-04-05 12:18:31Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-04-05 12:15:55Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2013-04-05 12:15:35Usunięto załącznik:
2013-04-05 12:15:30Dodano załącznik: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksi
2013-04-05 12:15:11Usunięto załącznik:
2013-04-05 12:13:27Dodano załącznik: Zaproszenie
2013-04-05 12:13:12Usunięto załącznik:
2013-04-05 12:10:25Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-04-04 11:05:29Dodano załącznik: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w z
2013-04-04 11:04:53Usunięto załącznik:
2013-04-04 07:17:07Dodano załącznik: Plan Kontroli Zarządczej na rok 2013
2013-04-04 07:16:13Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-04-04 07:16:00Dodano wiadomość: Informacja
2013-03-28 13:00:04Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2013-03-28 12:59:54Usunięto załącznik:
2013-03-28 12:59:24Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2013-03-28 12:59:10Dodano załącznik: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
2013-03-28 12:58:15Dodano załącznik: Zaproszenie
2013-03-28 12:56:48Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-03-28 12:47:08Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-03-28 12:45:05Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2013-03-28 12:44:19Dodano załącznik: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ks
2013-03-28 12:43:45Dodano załącznik: Zaproszenie
2013-03-28 12:43:29Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-03-28 12:43:12Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-03-28 12:43:01Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-03-28 12:41:55Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-03-27 13:34:41Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-03-27 13:33:18Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-03-20 13:21:44Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-03-20 13:21:28Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-03-20 13:20:20Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-03-19 07:25:35Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-03-19 07:25:15Usunięto załącznik:
2013-03-18 09:43:48Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-03-18 09:43:37Usunięto załącznik:
2013-03-14 11:35:34Dodano załącznik: Czym jest segregacja odpadów?
2013-03-14 11:34:58Usunięto załącznik:
2013-03-13 13:30:11Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-03-13 13:29:52Usunięto załącznik:
2013-03-12 13:31:21Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXIX Sesję RM - 25.03.2013
2013-03-12 12:42:35Usunięto załącznik:
2013-03-12 12:41:27Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-03-12 12:40:52Usunięto załącznik:
2013-03-12 12:39:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 20
2013-03-12 12:37:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 w sprawie wprowadzenia procedury opracowania, publikacji i nadzorowania aktualnoś
2013-03-12 12:29:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2013-03-12 12:29:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2013
2013-03-12 12:28:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. należności z tytuł
2013-03-12 12:27:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Soc
2013-03-12 12:25:43Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania b
2013-03-12 12:17:45Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2013-03-12 12:16:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Książ Wlkp.
2013-03-12 12:15:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości
2013-03-12 12:08:05Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVIII - 18.02.2013r
2013-03-12 09:45:22Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXIX Sesje RM - 25.03.2013
2013-03-12 09:44:02Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXIX Sesje RM - 25.03.2013
2013-03-12 09:43:51Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XXIX Sesje RM - 25.03.2013
2013-03-12 08:51:32Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-03-12 08:51:13Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-03-12 08:50:42Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-03-12 08:50:17Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-03-12 08:49:51Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-03-12 08:49:30Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-03-12 08:48:40Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-03-11 11:02:04Dodano załącznik: Zakaz spalania śmieci w piecach domowych!
2013-03-11 11:01:45Usunięto załącznik:
2013-03-11 11:01:10Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-03-11 11:00:23Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-03-11 10:59:08Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-11 10:58:34Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-11 10:57:40Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-11 10:56:48Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-11 10:56:39Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-11 10:56:24Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-11 10:54:39Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-11 10:52:56Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-11 10:51:52Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-11 10:48:42Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-08 11:39:30Dodano załącznik: Informacja
2013-03-08 11:39:04Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-03-08 11:38:01Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-03-08 11:37:16Dodano wiadomość: Informacja
2013-03-07 13:05:11Dodano załącznik: Rejestr jednostek kultury
2013-03-07 13:05:00Zmodyfikowano wiadomość: Rejestr jednostek kultury
2013-03-07 13:04:51Dodano wiadomość: Rejestr jednostek kultury
2013-03-07 13:04:38Dodano stronę: Rejestr jednostek kultury
2013-03-07 13:04:19Dodano podmenu: Rejestr jednostek kultury
2013-03-07 13:01:57Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2012 r.
2013-03-07 13:01:43Usunięto załącznik:
2013-03-07 13:01:16Dodano załącznik: Informacja o realizacji kontroli zarządczej w 2012 roku
2013-03-07 13:00:20Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-03-07 12:59:49Dodano wiadomość: Informacja
2013-03-01 13:17:27Dodano załącznik: Segregacja sie opłaca każdemu...
2013-03-01 13:17:15Zmodyfikowano wiadomość: Segregacja sie opłaca każdemu...
2013-03-01 13:17:10Dodano wiadomość: Segregacja sie opłaca każdemu...
2013-03-01 13:16:49Zmodyfikowano wiadomość: Czym jest segregacja odpadów?
2013-03-01 13:16:24Dodano załącznik: Czym jest segregacja odpadów?
2013-03-01 13:16:00Dodano wiadomość: Czym jest segregacja odpadów?
2013-02-28 12:08:19Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-28 12:07:48Zmodyfikowano wiadomość: Rejestr działalności regulowanej
2013-02-28 12:07:17Zmodyfikowano wiadomość: Deklaracja
2013-02-28 12:06:51Zmodyfikowano wiadomość: Uchwały
2013-02-28 12:06:16Dodano załącznik: Przydomowe kompostowniki
2013-02-28 12:05:25Zmodyfikowano wiadomość: Przydomowe kompostowniki
2013-02-28 12:04:53Dodano wiadomość: Przydomowe kompostowniki
2013-02-28 12:03:09Dodano stronę: Segregacja
2013-02-28 07:31:04Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-182-12 w sprawie określenia wzoru deklracji w wysokości opłaty za odpady komunalne
2013-02-28 07:30:43Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-184-12 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi o
2013-02-28 07:30:13Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-183-12 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w
2013-02-28 07:29:55Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-181-12 w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2013-02-28 07:29:37Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-180-12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za odpady komunalne
2013-02-28 07:29:17Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-179-12 w sprawie metody ustalania opłaty za odpady komunalne oraz ustalenie stawki tej opłaty
2013-02-28 07:25:09Zmodyfikowano wiadomość: Uchwały
2013-02-28 07:25:04Dodano wiadomość: Uchwały
2013-02-28 07:24:10Dodano stronę: Uchwały
2013-02-27 12:28:56Dodano załącznik: Oświadczenie dotyczące różnicy w ilości osób zamieszkałych a zameldowanych na nieruchomości
2013-02-27 12:26:53Dodano załącznik: Oświadczenie na temat zagospodarowania nieczystości ciekłych i odpadów biodegradowalnych.
2013-02-27 12:15:03Zmodyfikowano wiadomość: Deklaracja
2013-02-27 12:14:49Zmodyfikowano wiadomość: Deklaracja
2013-02-27 12:14:32Zmodyfikowano wiadomość: Deklaracja
2013-02-27 12:13:30Dodano załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamies
2013-02-27 12:13:03Zmodyfikowano wiadomość: Deklaracja
2013-02-27 12:12:28Zmodyfikowano wiadomość: Deklaracja
2013-02-27 12:11:59Zmodyfikowano wiadomość: Deklaracja
2013-02-27 12:11:03Zmodyfikowano wiadomość: Deklaracja
2013-02-27 12:10:23Zmodyfikowano wiadomość: Deklaracja
2013-02-27 12:09:01Zmodyfikowano wiadomość: Deklaracja
2013-02-27 12:08:56Dodano wiadomość: Deklaracja
2013-02-27 10:29:24Zmodyfikowano menu: Poradnik klienta
2013-02-26 13:36:52Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII-188-13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gm. Książ Wlkp. oraz zasa
2013-02-26 13:36:23Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII-187-13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksiąz Wlkp.
2013-02-26 13:36:01Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII-186-2013 w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok
2013-02-26 13:35:32Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII-185-13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013-02-26 13:34:57Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXVIII-185-13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013-02-26 13:24:48Dodano stronę: Deklaracje
2013-02-26 13:24:18Zmodyfikowano wiadomość: Rejestr działalności regulowanej
2013-02-26 13:23:51Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2013-02-26 13:23:05Zmodyfikowano wiadomość: Rejestr działalności regulowanej
2013-02-26 13:22:27Dodano wiadomość: Rejestr działalności regulowanej
2013-02-26 13:22:21Dodano stronę: Rejestr działalności regulowanej
2013-02-26 09:06:18Dodano załącznik: Protokół nr 16 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 22.01.2013
2013-02-26 09:03:33Dodano załącznik: Protokół z XXVII Sesji RM 28.12.2012 r.
2013-02-21 10:54:18Zmodyfikowano wiadomość: Rejestr działalności regulowanej
2013-02-21 10:53:21Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2013-02-21 10:53:06Zmodyfikowano wiadomość: Rejestr działalności regulowanej
2013-02-21 10:52:58Dodano wiadomość: Rejestr działalności regulowanej
2013-02-21 09:25:27Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 09:25:10Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 09:21:43Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 09:21:18Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 09:20:50Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 09:20:36Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 09:20:09Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 09:19:35Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 09:11:38Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospod
2013-02-21 08:41:17Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-21 08:41:01Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-21 08:40:36Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-21 08:39:59Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-21 08:39:10Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 08:38:03Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 08:36:07Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 08:35:27Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 08:35:00Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 08:34:21Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 08:31:40Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 08:31:04Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 08:29:25Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 08:28:58Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 08:28:08Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-21 08:26:43Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-20 16:02:54Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-20 16:02:05Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-20 15:59:48Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-20 15:58:59Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-02-19 07:25:04Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-02-19 07:24:41Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-19 07:24:20Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-19 00:06:19Usunięto załącznik:
2013-02-19 00:05:49Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-19 00:05:28Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-19 00:00:05Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-18 23:59:14Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-18 23:58:25Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-18 23:58:08Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-18 23:57:20Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-18 12:24:50Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:24:11Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:23:42Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:23:30Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:23:07Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:22:48Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:22:18Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:21:36Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:20:07Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:19:38Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:19:28Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:18:46Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:17:48Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:17:19Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:17:00Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:16:21Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:16:02Dodano wiadomość: Komunikat
2013-02-18 12:15:32Dodano załącznik: Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
2013-02-18 12:15:06Zmodyfikowano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-18 12:14:59Dodano wiadomość: Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-18 12:14:35Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-02-18 12:13:51Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-02-18 12:13:45Dodano załącznik: Zakaz spalania śmieci w piecach domowych!
2013-02-18 12:12:30Dodano użytkownika: Krzysztof Korasiak
2013-02-18 12:12:10Dodano wiadomość: Informacja
2013-02-18 12:04:23Dodano załącznik: Protokół nr 26-12 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 28.12.2012
2013-02-18 12:03:14Dodano załącznik: Protokół nr 13-12 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 11.12.2012
2013-02-18 12:02:28Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do protokołu nr 13-12 Komisji Rewizyjnej - spisany z kontroli Ochotniczej Straży Pożarnej w Ks
2013-02-18 12:00:06Dodano załącznik: Protokół nr 10-12 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 12.12.2012
2013-02-18 11:58:42Dodano załącznik: Protokół nr 10-12 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 10.12.2012
2013-02-18 10:25:45Dodano stronę: Komunikaty
2013-02-18 10:14:11Zmodyfikowano menu: Gospodarka Odpadami
2013-02-18 10:13:33Dodano menu: System Gospodarowania Odpadami
2013-02-15 09:06:23Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2013-02-15 09:06:02Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2013-02-15 09:05:57Dodano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2013-02-15 09:05:21Dodano stronę: Centrum kultury Książ Wlkp.
2013-02-15 09:05:17Dodano podmenu: Centrum kultury Książ Wlkp.
2013-02-14 12:19:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w
2013-02-14 12:10:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2013-02-14 12:09:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 166 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2013-02-14 12:08:36Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2012
2013-02-14 12:07:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2012
2013-02-14 12:05:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2013-02-14 08:50:13Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 17:09:21Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 17:02:13Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 17:00:07Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 16:56:15Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 16:55:55Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 16:55:41Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 16:54:51Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:42:56Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:42:29Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:38:29Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:38:20Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:37:54Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:37:31Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:37:15Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:36:14Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:35:59Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:35:31Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:34:49Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:34:02Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:33:41Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:32:36Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:28:28Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:28:15Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:27:49Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:27:38Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:27:24Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:26:52Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:26:23Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:25:35Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:25:14Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:22:10Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:21:17Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:20:08Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:20:02Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:18:10Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:17:54Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:17:30Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:17:09Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:16:53Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:16:24Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:16:08Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:15:13Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:13:01Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:12:24Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:12:11Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:11:54Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:11:25Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:10:59Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:10:44Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:08:02Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:07:38Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:07:17Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:05:14Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:05:03Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:04:33Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:01:34Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:01:21Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 14:01:06Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:59:49Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:59:35Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:58:53Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:57:50Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:57:33Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:57:14Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:56:17Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:54:32Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:53:24Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:53:09Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:52:54Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:50:08Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:49:52Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:49:23Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:47:39Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:47:04Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:46:32Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:45:44Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:45:21Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:44:53Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:43:43Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:43:25Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:42:44Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:42:37Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:42:03Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:41:13Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:40:44Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:40:25Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:39:04Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:38:46Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:38:26Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:38:00Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:35:53Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:35:11Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:34:29Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:32:25Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:31:57Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:30:19Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:30:06Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:28:53Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:25:23Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:23:10Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:20:59Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:20:33Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:20:16Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:19:59Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:08:48Zmodyfikowano wiadomość: Test
2013-02-13 13:08:34Dodano wiadomość: Test
2013-02-11 09:10:45Zmodyfikowano wiadomość: Konsultacje społeczne
2013-02-11 09:08:26Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
2013-02-11 09:07:48Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-02-11 09:07:28Zmodyfikowano wiadomość: Konsultacje społeczne
2013-02-11 09:07:15Dodano wiadomość: Konsultacje społeczne
2013-02-06 08:10:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2013-02-06 08:07:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie \"Regulaminu ut
2013-02-06 07:59:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 zmieniające Zarządzenie Nr 48-2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2012r.
2013-02-06 07:56:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 zmieniające Zarządzenie Nr 48-2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2012 r
2013-02-06 07:53:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryz
2013-02-06 07:52:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie ustalenia cennika za usługi świadczone ciągnikiem URSUS C360 i ciągnik
2013-02-06 07:51:19Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie ustalenia stawek wysokosci czynszu za najem lokali mieszkalnych i socj
2013-02-06 07:39:03Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XVIII Sesje RM - 18.02.2013
2013-02-06 07:38:41Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok
2013-02-06 07:38:26Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
2013-02-06 07:38:04Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2013-02-06 07:37:50Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
2013-02-06 07:37:37Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013-02-06 07:37:17Zmodyfikowano wiadomość: Projekt uchwał na XVIII Sesje RM - 18.02.2013
2013-02-06 07:37:00Dodano wiadomość: Projekt uchwał na XVIII Sesje RM - 18.02.2013
2013-02-06 07:28:49Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-02-06 07:28:36Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-02-06 07:27:50Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2013-02-06 07:26:35Dodano załącznik: Zawiadomienie
2013-02-06 07:26:18Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-02-06 07:24:50Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2013-02-06 07:22:30Dodano załącznik: Protokół nr 15 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 07.12.2012
2013-02-05 14:31:13Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-02-04 07:48:19Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-02-01 12:01:44Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-02-01 11:58:01Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2013-02-01 11:57:39Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 6 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
2013-02-01 11:56:31Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
2013-02-01 11:52:51Dodano załącznik: Zaproszenie
2013-02-01 11:51:53Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-02-01 11:51:11Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2013-01-31 08:08:11Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-01-31 08:05:59Usunięto podmenu: 2012
2013-01-31 08:05:42Usunięto podmenu: 2011
2013-01-31 08:04:13Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-01-31 07:59:54Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-01-31 07:57:23Usunięto podmenu: 2010
2013-01-30 09:24:00Dodano załącznik: Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2013-01-30 09:23:38Zmodyfikowano wiadomość: Kodeks Etyki
2013-01-30 09:23:25Dodano wiadomość: Kodeks Etyki
2013-01-30 09:23:08Dodano stronę: Kodeks Etyki
2013-01-29 19:40:01Usunięto podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2007
2013-01-29 19:39:36Usunięto podmenu: Zarządzenia Burmistrza obowiązujące 2006
2013-01-29 19:39:23Usunięto podmenu: Zarządzenia Burmistrza obowiązujące 2006
2013-01-28 12:55:51Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa
2013-01-28 12:55:14Dodano załącznik: WPF na 2013 rok
2013-01-28 12:54:42Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok
2013-01-28 12:54:22Dodano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok
2013-01-23 09:54:32Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2013-01-23 09:54:01Usunięto załącznik:
2013-01-23 07:46:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gm
2013-01-23 07:44:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 4 zmieniające Zarządzenie Nr 46-2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2012 r
2013-01-23 07:43:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50-2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 201
2013-01-23 07:42:48Usunięto załącznik:
2013-01-23 07:42:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza NR 3 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50 2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 201
2013-01-23 07:41:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 2 w sprawie wyznaczenia składu osobowego Komisji do oceny spełnienia kryterium forma
2013-01-23 07:40:16Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 1 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustne
2013-01-23 07:36:43Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenia Burmistrza 2013
2013-01-23 07:36:38Dodano wiadomość: Zarządzenia Burmistrza 2013
2013-01-23 07:36:11Dodano stronę: Zarządzenia Burmistrza 2013
2013-01-23 07:35:28Dodano podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2013
2013-01-21 08:46:26Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2013-01-21 08:43:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gm
2013-01-21 08:41:30Dodano załącznik: Oferta na realizację zadania
2013-01-21 08:40:40Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2013-01-21 08:27:46Dodano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2013-01-16 11:11:56Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-01-16 11:11:18Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-01-16 11:10:21Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-01-16 10:59:16Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-01-16 08:20:13Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2013-01-16 08:20:05Dodano załącznik: Informacja o wyniku naboru
2013-01-16 08:19:28Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2013-01-16 08:18:28Dodano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2013-01-15 14:26:06Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-P-6-11-Ln-2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowośc
2013-01-15 14:25:24Zmodyfikowano wiadomość: Budżet 2013 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2013-01-15 14:22:46Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI-172-2012 - w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013
2013-01-15 14:21:16Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2013 rok
2013-01-15 14:21:06Dodano wiadomość: Budżet na 2013 rok
2013-01-15 14:20:06Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2011 rok
2013-01-15 14:19:37Zmodyfikowano wiadomość: Budżet 2011 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2013-01-15 14:19:23Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2011 rok
2013-01-15 14:16:48Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2013-01-15 08:22:44Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-01-15 08:21:45Dodano załącznik: Obwieszczenie
2013-01-15 08:21:07Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2013-01-15 08:19:33Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2013-01-14 11:46:10Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2013-01-14 11:45:56Usunięto załącznik:
2013-01-14 11:43:13Dodano załącznik: Protokół z XXIV Sesji RM 12.11.2012 r.
2013-01-10 07:44:15Dodano załącznik: Protokół nr 25-12 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 06.12.2012
2013-01-10 07:43:42Dodano załącznik: Protokół nr 24-12 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 26.11.2012
2013-01-10 07:42:39Dodano załącznik: Protokół nr 23-12 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 08.11.2012
2013-01-10 07:42:18Usunięto załącznik:
2013-01-10 07:42:02Dodano załącznik: Protokół nr 23-12 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej - 08.11.2012
2013-01-10 07:39:36Dodano załącznik: Protokół nr 14 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 22.11.2012
2013-01-10 07:39:11Dodano załącznik: Protokół nr 13 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 10.10.2012
2013-01-10 07:37:07Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do protokołu nr 12-12 Komisji Rewizyjnej - spisany z kontroli przychodów i wydatków Centrum Kul
2013-01-10 07:36:11Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do protokołu nr 12-12 Komisji Rewizyjnej - spisany z kontroli zasadności zakupów wyposażenia ku
2013-01-10 07:34:35Usunięto załącznik:
2013-01-10 07:33:06Dodano załącznik: Protokół nr 12-12 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 04.10.2012
2013-01-10 07:32:31Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 12-12 Komisji Rewizyjnej - spisany z kontroli zasadności zakupów wyposażenia kuchni
2013-01-10 07:30:14Dodano załącznik: Protokół nr 9-12 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 08.10.2012
2013-01-10 07:29:45Dodano załącznik: Protokół nr 8-12 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 27.09.2012
2013-01-10 07:28:03Dodano załącznik: Protokół nr 9-12 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 15.11.2012
2013-01-10 07:27:20Dodano załącznik: Protokół nr 8-12 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 23.10.2012
2013-01-10 07:26:59Usunięto załącznik:
2013-01-10 07:26:48Dodano załącznik: Protokół nr 7-12 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 23.10.2012
2013-01-10 07:26:15Usunięto załącznik:
2013-01-10 07:26:10Dodano załącznik: Protokół nr 8-12 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23.10.2012
2013-01-08 13:24:08Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2013-01-08 13:23:49Dodano załącznik: Ogłoszenie
2013-01-08 13:22:41Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2013-01-08 13:22:10Dodano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2013-01-07 11:57:14Dodano załącznik: Protokół z XXVI Sesji RM 17.12.2012 r.
2013-01-07 11:52:24Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-184-12 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi o
2013-01-07 11:52:10Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-183-12 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w
2013-01-07 11:51:43Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-182-12 w sprawie określenia wzoru deklracji w wysokości opłaty za odpady komunalne
2013-01-07 11:51:22Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-181-12 w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2013-01-07 11:50:54Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-180-12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za odpady komunalne
2013-01-07 11:50:22Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-179-12 w sprawie metody ustalania opłaty za odpady komunalne oraz ustalenie stawki tej opłaty
2013-01-07 11:50:07Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-178-12 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upłuwem roku budżetowego 2012
2013-01-07 11:49:39Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII-177-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013-01-04 13:19:35Dodano załącznik: Mapa poglądowa
2013-01-04 13:18:13Dodano załącznik: Informacja
2013-01-04 13:17:29Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2013-01-04 13:15:02Dodano wiadomość: Informacja
2013-01-03 21:50:52Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVII - 28.12.2012r
2013-01-03 11:31:21Dodano załącznik: Informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
2013-01-03 11:30:51Dodano załącznik: Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
2013-01-03 11:30:02Zmodyfikowano wiadomość: Inwentaryzacja azbestu
2013-01-03 11:29:57Dodano wiadomość: Inwentaryzacja azbestu
2013-01-03 07:25:44Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI-176-12 sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na 2013 rok
2013-01-03 07:25:13Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI-175-12 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
2013-01-03 07:24:44Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI-174-12 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013-01-03 07:24:15Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI-173-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013-01-03 07:23:50Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI-172-12 w sprawie budżetu Gminy Ksiąz Wlkp. na 2013 rok
2013-01-03 07:22:48Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXVI-171-12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021
2013-01-03 07:22:20Dodano załącznik: Uzasadnienie do uchwały nr XXVI-172-12 w sprawie budzetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok
2013-01-03 07:21:47Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI-171-12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021
2013-01-01 14:55:42Dodano załącznik: Stawki Podatkowe na rok 2013
2013-01-01 14:55:21Usunięto załącznik:
2013-01-01 14:55:15Zmodyfikowano wiadomość: STAWKI PODATKOWE NA ROK 2013
2013-01-01 14:52:21Zmodyfikowano wiadomość: Podatki na rok 2012
2013-01-01 14:49:46Dodano załącznik: Stawki Podatkowe na rok 2013
2013-01-01 14:49:17Zmodyfikowano wiadomość: Podatki na rok 2013
2013-01-01 14:48:41Dodano wiadomość: Podatki na rok 2013
2013-01-01 14:48:27Zmodyfikowano wiadomość: Podatki na rok 2012
2012-12-19 21:30:39Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-12-19 07:30:55Dodano załącznik: Uchwała nr XXV-170-12 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012-12-19 07:30:29Dodano załącznik: Uchwała nr XXV-169-12 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
2012-12-19 07:29:58Dodano załącznik: Uchwała nr XXV-168-12 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych
2012-12-19 07:29:01Dodano załącznik: Uchwała nr XXV-167-12 zmieniajaca uchwałę w sprawiepodatku od nieruchomości
2012-12-19 07:28:21Dodano załącznik: Uchwała nr XXV-166-12 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2012-12-19 07:27:53Dodano załącznik: Uchwała nr XXV-165-12 w sprawie zmian w budżecie 2012 r.
2012-12-19 07:27:20Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXV-165-12 w sprawie zmian w budżecie 2012 r.
2012-12-19 07:26:01Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXV-164-12 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Książ Wlkp. na lata 2012-2021
2012-12-19 07:24:45Dodano załącznik: Uchwała nr XXV-164-12 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Książ Wlkp. na lata 2012-2021
2012-12-19 07:24:20Usunięto załącznik:
2012-12-19 07:24:08Dodano załącznik: Uchwała nr XXV-164-12 zmienająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Książ Wlkp. na lata 2012-2021
2012-12-18 23:26:22Dodano załącznik: Protokół z XXV Sesji RM 03.12.2012 r.
2012-12-18 23:22:29Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVI - 17.12.2012r
2012-12-18 10:07:54Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-12-18 10:07:45Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-12-18 10:07:21Dodano załącznik: Kwestionariusz
2012-12-18 10:07:09Dodano załącznik: Oświadczenie o zatrudnieniu
2012-12-18 10:06:46Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-12-18 10:06:26Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-12-18 10:05:08Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-12-18 10:04:57Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-12-18 10:04:31Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-12-18 08:09:23Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-12-18 08:09:02Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-12-18 08:08:41Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-12-18 08:08:15Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-12-18 08:06:24Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-12-17 13:46:02Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-12-17 13:45:49Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-12-17 13:45:11Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-12-17 09:06:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowoś
2012-12-17 09:05:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
2012-12-17 09:02:22Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości
2012-12-17 08:59:41Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2012 rok
2012-12-17 08:57:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-12-17 08:11:36Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-12-17 08:08:37Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-12-12 12:52:34Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2012-12-12 12:52:13Usunięto załącznik:
2012-12-11 10:06:02Dodano załącznik: Wyjaśnienie treści SIWZ
2012-12-06 22:58:42Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa
2012-12-06 22:58:09Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok - projekt
2012-12-06 22:57:33Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok - projekt (opinia RIO)
2012-12-06 22:57:06Zmodyfikowano podmenu: Wieloletnia Prognoza Finansowa
2012-12-06 22:56:02Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0952-11-11-Ln-2012 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. n
2012-12-06 22:55:15Zmodyfikowano wiadomość: Projekt budżetu na 2013 rok (opinia RIO)
2012-12-06 22:55:08Dodano wiadomość: Projekt budżetu na 2013 rok (opinia RIO)
2012-12-06 22:53:39Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0957-11-11-Ln-2012 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
2012-12-06 22:53:02Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletni Plan Inwestycyjny na 2013 rok - projekt (opinia RIO)
2012-12-06 22:52:54Dodano wiadomość: Wieloletni Plan Inwestycyjny na 2013 rok - projekt (opinia RIO)
2012-12-05 14:49:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 w sprawie 117 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na
2012-12-05 14:47:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2012-12-05 14:44:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-12-05 14:41:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
2012-12-04 10:44:26Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2012-12-04 10:43:25Usunięto załącznik:
2012-12-04 10:27:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2012
2012-12-04 10:22:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-12-04 10:21:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-12-04 10:18:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-12-04 10:16:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości
2012-12-04 10:14:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2012-12-04 10:12:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzor
2012-12-04 10:11:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szcze
2012-12-04 10:07:39Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia term
2012-12-04 10:06:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody u
2012-12-04 10:05:32Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2012-12-04 10:04:19Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 zmieniające Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2012r.
2012-12-04 09:30:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 zmieniające Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2012r.
2012-12-04 09:29:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2012-12-04 09:28:22Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ust
2012-12-04 09:16:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp.
2012-12-04 09:14:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2013
2012-12-04 09:04:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 zmieniające Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2012r.
2012-12-04 08:45:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2012
2012-12-04 08:44:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-12-04 08:43:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-12-04 08:42:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-12-04 08:40:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-12-04 08:39:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2012-12-04 08:38:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodow
2012-12-04 08:37:02Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 w sprawie określenia stanowisk pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji
2012-12-04 08:34:55Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXV - 03.12.2012r
2012-12-04 08:32:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. prze
2012-12-04 08:30:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2012-12-04 08:24:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-12-04 08:23:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-12-04 08:22:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2012-12-04 08:12:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ust
2012-12-04 07:27:23Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-12-04 07:26:53Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-12-04 07:25:45Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-12-04 07:25:11Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-12-04 07:24:46Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-12-04 07:24:07Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-12-04 07:15:42Dodano załącznik: Marian Kaźmierczak - Dyrektor ZUK
2012-12-03 12:36:34Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2012-12-03 12:36:08Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2012-12-03 12:35:47Dodano załącznik: Projekt uchwały
2012-12-03 12:35:25Dodano załącznik: Zaproszenie
2012-12-03 12:34:58Zmodyfikowano wiadomość: Formularz zgłoszenia opinii
2012-12-03 12:34:21Dodano wiadomość: Formularz zgłoszenia opinii
2012-12-03 12:33:54Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2012-12-03 12:33:28Dodano załącznik: Projekt uchwały
2012-12-03 12:32:44Dodano załącznik: Zaproszenie
2012-12-03 12:32:16Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2012-12-03 12:31:31Dodano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2012-12-03 12:30:22Dodano załącznik: Zaproszenie
2012-12-03 12:29:36Dodano załącznik: Projekt uchwały
2012-12-03 12:28:50Usunięto załącznik:
2012-12-03 12:28:12Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2012-12-03 12:27:41Dodano załącznik: Projekt uchwały
2012-12-03 12:26:56Dodano załącznik: Zaproszenie
2012-12-03 12:26:36Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2012-12-03 12:25:11Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2012-12-03 12:24:57Dodano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji spolecznych
2012-12-03 12:24:24Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2012-12-03 12:23:58Usunięto załącznik:
2012-12-03 12:22:19Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2012-12-03 12:21:34Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
2012-12-03 12:20:48Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2012-12-03 12:20:15Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2012-12-03 12:20:02Dodano wiadomość: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2012-12-03 11:59:29Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-12-03 11:59:10Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-12-03 11:58:12Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-11-30 12:27:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2012 w Urzędzie Miejskim w Książ
2012-11-30 12:26:39Usunięto załącznik:
2012-11-30 08:44:13Zmodyfikowano wiadomość: Zakład Usług Komunalnych
2012-11-29 07:22:53Dodano załącznik: Elżbieta Stępa (sprostowanie do oświadczenia majątkowego za rok 2011)
2012-11-28 13:56:15Dodano załącznik: Załącznik 8 Specyfikacje techniczne
2012-11-28 13:55:39Dodano załącznik: Załącznik 7 Przedmiar
2012-11-28 13:55:11Dodano załącznik: Załącznik 6 Projekt + opis
2012-11-28 13:53:47Dodano załącznik: Załączniki 1 - 5 do SIWZ
2012-11-28 13:52:58Dodano załącznik: SIWZ
2012-11-28 13:52:45Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-11-28 13:52:25Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-11-28 13:51:33Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-11-27 18:15:42Dodano załącznik: Ryszard Szymański (sprostowanie do oświadczenia majątkowego za rok 2011)
2012-11-27 18:14:57Dodano załącznik: Leszek Kaczmarek (sprostowanie do oświadczenia majątkowego za rok 2011)
2012-11-27 18:14:01Dodano załącznik: Antonina Jankowiak (sprostowanie do oświadczenia majątkowego za rok 2011)
2012-11-27 18:12:57Dodano załącznik: Agnieszka Weber-Hałaburda (sprostowanie do oświadczenia majątkowego za rok 2011)
2012-11-27 10:12:59Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp. (sprostowanie do oświadczenia majątkoweg
2012-11-27 10:10:42Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy (sprostowanie do oświadczenia majątkowego za rok 2011)
2012-11-27 10:07:37Dodano załącznik: Szymon Drymel - Dyrektor ZUK (stan na 31.10.2012 r.)
2012-11-27 10:02:41Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-11-27 10:02:29Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-11-27 10:02:14Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-11-27 10:01:50Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-11-20 07:47:48Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-11-20 07:46:49Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-11-20 07:45:35Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-11-20 07:44:23Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-11-20 07:41:56Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-11-19 13:25:47Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2010 rok
2012-11-19 13:25:25Zmodyfikowano wiadomość: Budżet 2010 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2012-11-19 13:24:59Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2010 rok
2012-11-19 13:20:55Zmodyfikowano wiadomość: Projekt budżetu na 2012 rok
2012-11-19 13:19:56Zmodyfikowano wiadomość: Projekt budżetu na 2012 rok
2012-11-19 13:19:00Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2009 rok
2012-11-19 13:18:43Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2009 rok
2012-11-19 13:17:46Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2008 rok
2012-11-19 13:17:08Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2008 rok
2012-11-19 13:16:42Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2007 rok
2012-11-19 13:16:21Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2007 rok
2012-11-19 13:15:30Dodano załącznik: WPF na 2013 rok - projekt
2012-11-19 13:14:57Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletni Plan Inwestycyjny na 2013 rok - projekt
2012-11-19 13:12:05Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletni Plan Inwestycyjny - projekt
2012-11-19 13:12:00Dodano wiadomość: Wieloletni Plan Inwestycyjny - projekt
2012-11-19 13:11:06Dodano załącznik: Projekt budżetu na 2013 rok (uchwała, objaśnienia, załączniki)
2012-11-19 13:09:31Zmodyfikowano wiadomość: Projekt budżetu na 2013 rok
2012-11-19 13:09:14Dodano wiadomość: Projekt budżetu na 2013 rok
2012-11-19 13:07:21Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV-156-12 w sprawie zmian w budżecie oraz załączniki nr 5,6,7
2012-11-19 13:06:47Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXIV-156-12 w sprawie zmian w budżecie gminy
2012-11-19 13:04:51Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV-163-12 w sprawie Gminnego Programu Rrofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2012-11-19 13:04:23Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV-162-12 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
2012-11-19 13:04:02Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV-161-12 w sprawie opłaty targowej
2012-11-19 13:03:43Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV-160-12 w sprawie opłaty od posiadania psów
2012-11-19 13:03:25Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV-159-12 w sprawie podatku od środkó transportowych
2012-11-19 13:03:02Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV-158-12 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012-11-19 13:02:46Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV-157-12 w sprawie obnizenian średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego
2012-11-19 13:02:22Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV-156-12 w sprawie zmian w budżecie oraz załączniki nr 5,6,7
2012-11-19 13:01:47Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXIV-156-12 w sprawie zmian w budżecie gminy
2012-11-19 13:01:02Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV-155-12 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF na lata 2012-2021
2012-11-19 13:00:32Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXIV-155-12 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
2012-11-19 12:59:56Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV-154-12 uchylająca uchwałę w spr.zaciągniecia pożyczki na rekultywację wysypiska we Włościejewk
2012-11-16 11:27:41Dodano załącznik: Statut Gminy Książ Wlkp.
2012-11-16 11:27:01Usunięto załącznik:
2012-11-16 11:26:42Zmodyfikowano wiadomość: Statut Gminy Książ Wielkopolski
2012-11-16 11:26:16Zmodyfikowano wiadomość: Statut Gminy Książ Wielkopolski
2012-11-16 11:25:47Zmodyfikowano wiadomość: Statut Gminy Książ Wielkopolski
2012-11-16 11:25:15Zmodyfikowano wiadomość: Statut Gminy Książ Wielkopolski
2012-11-16 11:07:52Dodano załącznik: Załączniki 1- 8 do SIWZ
2012-11-16 11:07:35Dodano załącznik: SIWZ
2012-11-16 11:07:22Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-11-16 11:06:58Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-11-16 11:06:43Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-11-16 11:06:18Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-11-13 12:36:07Dodano załącznik: Protokół nr 22-12 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 11.10.2012
2012-11-13 12:35:38Usunięto załącznik:
2012-11-13 12:35:30Dodano załącznik: Protokół nr 22-12 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 24.10.2012
2012-11-13 12:35:11Usunięto załącznik:
2012-11-13 12:35:00Dodano załącznik: Protokół nr 22-12 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 11109.2012
2012-11-13 12:32:47Dodano załącznik: Protokół z XXIII Sesji RM 15.10.2012 r.
2012-11-13 12:27:15Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIV - 12.11.2012r
2012-11-13 12:24:07Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2012-11-13 12:23:49Usunięto załącznik:
2012-11-09 10:51:02Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewicach
2012-11-09 10:50:34Zmodyfikowano wiadomość: aaa
2012-11-09 10:50:23Dodano wiadomość: aaa
2012-11-09 10:49:57Dodano stronę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewicach
2012-11-09 10:49:45Dodano podmenu: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewicach
2012-11-09 10:43:24Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
2012-11-09 08:28:58Dodano załącznik: Odpowiedź na zalecenie pokontrolne
2012-11-08 07:23:42Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-11-02 14:19:00Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-11-02 13:22:19Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXIV Sesje RM - 12.11.2012
2012-11-02 13:21:48Usunięto załącznik:
2012-11-02 13:21:41Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXIV Sesje RM - 12.11.2012
2012-11-01 11:19:44Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2012-11-01 11:19:01Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-11-01 11:18:43Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-11-01 11:18:03Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-11-01 11:17:22Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-11-01 11:16:56Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-11-01 11:16:35Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-11-01 11:15:39Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-11-01 11:14:09Dodano załącznik: Projekty uchwał na XIX Sesje RM - 12.11.2012
2012-11-01 11:13:40Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XIX Sesje RM - 12.11.2012
2012-11-01 11:13:33Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XIX Sesje RM - 12.11.2012
2012-10-31 08:28:04Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2012-10-31 08:27:32Dodano wiadomość: KOMUNIKAT
2012-10-30 12:06:33Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-10-30 12:06:02Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-10-30 12:05:05Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-10-30 12:04:14Dodano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-10-25 09:22:23Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-144-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 r.
2012-10-25 09:21:44Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXIII-144-2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012-10-25 09:20:41Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-153-12 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu ZUK w Książu Wlkp
2012-10-25 09:20:12Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-151-12 w sprawie Statutu Gminy Książ Wlkp.
2012-10-25 09:19:50Usunięto załącznik:
2012-10-25 09:19:39Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-151-12 w sprawie Statutu Gminy Ksiąz Wlkp.
2012-10-25 09:17:26Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-152-12 w sprawie Statutu OPS w Książu Wlkp.
2012-10-25 09:16:57Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-150-12 w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na obwody głosowania
2012-10-25 09:16:27Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-149-12 w sprawie podzialu Gminy Ksiaz Wlkp. na stałe okregu wyborcze
2012-10-25 09:15:27Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-148-12 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
2012-10-25 09:14:44Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-147-12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo dla dz. 31-1 w Chrząstowie
2012-10-25 09:13:33Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-146-12 w sprawie sprzedaży działek gruntu
2012-10-25 09:13:01Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-145-12 w sprawie stawki jednostkowej dotacji dla samorządowego zakł. budżetowego
2012-10-25 09:12:30Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-144-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 r.
2012-10-25 09:12:05Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXIII-144-2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012-10-25 09:09:49Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-10-25 09:08:57Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-10-23 10:31:29Zmodyfikowano wiadomość: Wspólne posiedzenia Komisji RM
2012-10-23 10:31:06Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:31:03Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:59Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:56Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:54Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:52Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:50Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:48Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:46Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:44Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:42Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:40Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:37Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:34Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:32Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:30Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:29Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:27Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:26Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:30:02Dodano załącznik: Protokół nr 1-10 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 13.12.2010
2012-10-23 10:29:38Dodano załącznik: Protokół nr 2-10 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 16.12.2010
2012-10-23 10:28:05Dodano załącznik: Protokół nr 3-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 22.01.2011
2012-10-23 10:27:53Dodano załącznik: Protokół nr 4-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 15.02.2011
2012-10-23 10:27:40Dodano załącznik: Protokół nr 5-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 29.03.2011
2012-10-23 10:27:28Dodano załącznik: Protokół nr 6-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 27.04.2011
2012-10-23 10:27:14Dodano załącznik: Protokół nr 7-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 09.05.2011
2012-10-23 10:27:02Dodano załącznik: Protokół nr 8-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 16.06.2011
2012-10-23 10:26:46Dodano załącznik: Protokół nr 9-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 11.08.2011
2012-10-23 10:26:02Dodano załącznik: Protokół nr 10-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 29.09.2011
2012-10-23 10:25:40Dodano załącznik: Protokół nr 11-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 17.10.2011
2012-10-23 10:24:40Dodano załącznik: Protokół nr 12-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 03.11.2011
2012-10-23 10:24:22Dodano załącznik: Protokół nr 13-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 23.11.2011
2012-10-23 10:23:22Dodano załącznik: Protokół nr 14-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 05.12.2011
2012-10-23 10:21:15Dodano załącznik: Protokół nr 15-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 16.12.2011
2012-10-23 10:19:09Dodano załącznik: Protokół nr 16-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 22.02.2012
2012-10-23 10:18:37Dodano załącznik: Protokół nr 17-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 26.03.2012
2012-10-23 10:18:19Dodano załącznik: Protokół nr 18-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 23.04.2012
2012-10-23 10:18:03Dodano załącznik: Protokół nr 19-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 24.05.2012
2012-10-23 10:17:47Dodano załącznik: Protokół nr 20-12 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 14.06.2012
2012-10-23 10:17:33Zmodyfikowano wiadomość: Wspólne posiedzenia Komisji RM
2012-10-23 10:16:45Dodano załącznik: Protokół nr 21-12 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 24.09.2012
2012-10-23 10:13:37Dodano wiadomość: Wspólne posiedzenia Komisji RM
2012-10-23 10:13:30Dodano stronę: Wspólne posiedzenia Komisji RM
2012-10-23 10:13:24Dodano podmenu: Wspólne posiedzenia Komisji RM
2012-10-23 10:06:10Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM
2012-10-23 10:05:57Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:05:54Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:05:50Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:05:36Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:05:24Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:05:21Usunięto załącznik:
2012-10-23 10:05:09Dodano załącznik: Protokół nr 1-10 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 22.12.2010
2012-10-23 10:05:00Dodano załącznik: Protokół nr 2-11 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 10.03.2011
2012-10-23 10:04:48Dodano załącznik: Protokół nr 3-11 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 18.05.2011
2012-10-23 10:04:32Dodano załącznik: Protokół nr 4-11 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 19.10.2011
2012-10-23 10:04:18Dodano załącznik: Protokół nr 5-11 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 07.12.2011
2012-10-23 10:04:04Dodano załącznik: Protokół nr 6-11 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 24.04.2012
2012-10-23 10:03:49Dodano załącznik: Protokół nr 7-12 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 31.05.2012
2012-10-23 10:03:22Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM
2012-10-23 10:03:12Dodano wiadomość: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM
2012-10-23 10:03:06Dodano stronę: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM
2012-10-23 10:03:01Dodano podmenu: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM
2012-10-23 09:59:53Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Społeczno - Gospodarcza RM
2012-10-23 09:59:43Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu RM
2012-10-23 09:59:20Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Społeczno - Gospodarcza RM
2012-10-23 09:59:02Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:59:00Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:58:58Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:58:55Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:58:52Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:58:49Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:58:47Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:58:45Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:58:43Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:58:41Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:58:38Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:58:23Dodano załącznik: Protokół nr 1 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 21.12.2010
2012-10-23 09:58:11Dodano załącznik: Protokół nr 2 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 26.01.2011
2012-10-23 09:57:51Dodano załącznik: Protokół nr 3 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 24.02.2011
2012-10-23 09:57:38Dodano załącznik: Protokół nr 4 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 20.04.2011
2012-10-23 09:57:25Dodano załącznik: Protokół nr 5 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.05.2011
2012-10-23 09:57:08Dodano załącznik: Protokół nr 6 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 29.06.2011
2012-10-23 09:56:53Dodano załącznik: Protokół nr 7 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.11.2011
2012-10-23 09:56:38Dodano załącznik: Protokół nr 8 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 08.12.2011
2012-10-23 09:56:22Dodano załącznik: Protokół nr 9 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 23.02.2012
2012-10-23 09:56:03Dodano załącznik: Protokół nr 10 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 26.04.2012
2012-10-23 09:55:41Dodano załącznik: Protokół nr 11 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.05.2012
2012-10-23 09:55:27Dodano załącznik: Protokół nr 12 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 27.06.2012
2012-10-23 09:54:30Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Społeczno - Gospodarcza RM
2012-10-23 09:54:25Dodano wiadomość: Komisja Społeczno - Gospodarcza RM
2012-10-23 09:54:18Dodano stronę: Komisja Społeczno - Gospodarcza RM
2012-10-23 09:54:14Dodano podmenu: Komisja Społeczno - Gospodarcza RM
2012-10-23 09:50:30Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu RM
2012-10-23 09:50:20Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:50:18Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:50:16Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:50:14Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:50:12Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:50:10Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:49:58Dodano załącznik: Protokół nr 1-10 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 27.12.2010
2012-10-23 09:49:47Dodano załącznik: Protokół nr 2-11 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 25.03.2011
2012-10-23 09:49:34Dodano załącznik: Protokół nr 3-11 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 12.05.2011
2012-10-23 09:49:16Dodano załącznik: Protokół nr 4-11 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 15.09.2011
2012-10-23 09:49:02Dodano załącznik: Protokół nr 5-11 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 12.12.2011
2012-10-23 09:48:44Dodano załącznik: Protokół nr 6-12 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 11.04.2012
2012-10-23 09:48:20Dodano załącznik: Protokół nr 7-12 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 27.04.2012
2012-10-23 09:47:52Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu RM
2012-10-23 09:47:46Dodano wiadomość: Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu RM
2012-10-23 09:47:38Dodano stronę: Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu RM
2012-10-23 09:47:32Dodano podmenu: Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu RM
2012-10-23 09:44:36Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Rewizyjna RM
2012-10-23 09:44:22Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:44:20Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:44:17Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:44:15Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:44:13Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:44:09Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:44:08Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:44:06Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:44:04Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:44:02Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:43:58Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:43:56Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:43:53Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:43:51Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:43:25Dodano załącznik: Protokół nr 1-10 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 15.12.2010
2012-10-23 09:43:11Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 2-11 Komisji Rewizyjnej - kontrola wydawanych zarządzeń dot. spraw finansowych
2012-10-23 09:43:00Dodano załącznik: Protokół nr 2-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 03.03.2011
2012-10-23 09:42:42Dodano załącznik: Protokół nr 3-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 14.04.2011
2012-10-23 09:42:27Dodano załącznik: Protokół nr 4-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 10.05.2011
2012-10-23 09:42:16Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 5-11 Komisji Rewizyjnej - kontrola gospodarowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi
2012-10-23 09:41:57Dodano załącznik: Protokół nr 5-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 28.06.2011
2012-10-23 09:41:43Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 6-11 Komisji Rewizyjnej - kontrola CK
2012-10-23 09:41:31Dodano załącznik: Protokół nr 6-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 20.10.2011
2012-10-23 09:41:16Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 7-11 Komisji Rewizyjnej - kontrola ZUK
2012-10-23 09:41:03Dodano załącznik: Protokół nr 7-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23.11.2011
2012-10-23 09:40:49Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 8-11 Komisji Rewizyjnej
2012-10-23 09:40:35Dodano załącznik: Protokół nr 8-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 08.12.2011
2012-10-23 09:40:21Dodano załącznik: Protokół nr 9-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 25.04.2012
2012-10-23 09:40:05Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 10-12 Komisji Rewizyjnej - kontrola przeprowadzonej inwestycji modernizacja Placu Ko
2012-10-23 09:39:52Dodano załącznik: Protokół nr 10-12 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 08.05.2012
2012-10-23 09:39:37Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 11-12 Komisji Rewizyjnej - kontrola przeprowadzonych inwestycji w 2011 roku i I półr
2012-10-23 09:39:24Dodano załącznik: Protokół nr 11-12 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 06.07.2012
2012-10-23 09:38:56Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:38:50Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:38:39Usunięto załącznik:
2012-10-23 09:38:13Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 11-12 Komisji Rewizyjnej - kontrola przeprowadzonych inwestycji w 2011 roku i I półr
2012-10-23 09:37:44Dodano załącznik: Protokół nr 2-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 03.03.2011
2012-10-23 09:37:22Dodano załącznik: Protokół nr 1-10 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 15.12.2010
2012-10-23 09:36:59Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Rewizyjna RM
2012-10-23 09:36:53Dodano wiadomość: Komisja Rewizyjna RM
2012-10-23 09:36:43Dodano stronę: Komisja Rewizyjna RM
2012-10-23 09:36:37Dodano podmenu: Komisja Rewizyjna RM
2012-10-23 09:19:18Dodano załącznik: Zalecenia pokontrolne
2012-10-23 09:18:53Dodano załącznik: Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 17-18 września 2012 r.
2012-10-23 09:17:49Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - Zespół Szkół w Mchach
2012-10-23 09:17:42Dodano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - Zespół Szkół w Mchach
2012-10-23 09:16:48Dodano załącznik: Zalecenia pokontrolne
2012-10-23 09:16:11Dodano załącznik: Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 10-12 września 2012 r.
2012-10-23 09:14:42Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
2012-10-23 09:14:37Dodano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
2012-10-23 09:13:44Dodano załącznik: Zalecenia pokontrolne
2012-10-23 09:13:15Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Konarzycach
2012-10-23 09:13:05Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - CK
2012-10-23 09:12:53Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - ZUK
2012-10-23 09:12:42Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna - OPS
2012-10-23 09:12:25Dodano załącznik: Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 12-13 września 2012 r.
2012-10-23 09:10:56Dodano wiadomość: Kontrola wewnętrzna Szkoła Podstawowa w Konarzycach
2012-10-23 09:10:17Dodano załącznik: Odpowiedź na zalecenie pokontrolne
2012-10-23 09:09:52Dodano załącznik: Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 10,17 i 18 września 2012 r. (zalecenia pokontrolne)
2012-10-23 09:07:45Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna CK
2012-10-23 09:07:40Dodano wiadomość: Kontrola wewnętrzna CK
2012-10-23 09:06:46Dodano załącznik: Odpowiedź na zalecenie pokontrolne
2012-10-23 09:05:18Dodano załącznik: Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 10,13 i 14 września 2012 r.
2012-10-23 09:03:15Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna ZUK
2012-10-23 09:03:05Dodano wiadomość: Kontrola wewnętrzna ZUK
2012-10-23 09:01:58Dodano załącznik: Zalecenia pokontrolne
2012-10-23 09:01:36Dodano załącznik: Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 13-14 września 2012 r.
2012-10-23 09:00:01Usunięto załącznik:
2012-10-23 08:59:53Dodano załącznik: Protokół
2012-10-23 08:58:47Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola wewnętrzna OPS
2012-10-23 08:58:34Dodano wiadomość: Kontrola wewnętrzna OPS
2012-10-18 13:04:57Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-10-18 13:04:39Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-10-18 13:03:49Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-10-18 13:03:14Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-10-18 13:02:59Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-10-18 13:01:46Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-10-18 13:01:37Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-10-18 13:00:48Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-10-18 12:59:23Dodano załącznik: Protokół z XXII Sesji RM 16.08.2012 r.
2012-10-18 12:35:29Dodano załącznik: Odpowiedź na zarządzenie pokontrolne - ZUK
2012-10-18 07:14:15Dodano załącznik: Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.09.2012 r.
2012-10-18 07:12:09Dodano wiadomość: Kontrola gospodarki finansowej UM w Książu Wlkp. za rok budżetowy 2011
2012-10-16 12:02:23Dodano załącznik: Wykaz
2012-10-16 12:02:07Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-10-16 12:00:27Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-10-16 11:59:58Dodano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-10-16 11:50:54Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIII - 15.10.2012r
2012-10-15 12:22:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2
2012-10-15 12:21:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2012 B
2012-10-15 12:19:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2
2012-10-15 12:17:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 20
2012-10-15 12:14:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 20
2012-10-15 12:13:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 20
2012-10-15 12:12:29Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 20
2012-10-15 12:11:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 20
2012-10-15 12:08:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 20
2012-10-15 12:04:01Dodano załącznik: Oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności na odbieranie odpadów
2012-10-15 12:03:44Usunięto załącznik:
2012-10-15 12:02:55Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2012-10-15 12:02:39Usunięto załącznik:
2012-10-15 09:12:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2012
2012-10-15 09:11:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-10-15 09:09:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2012-10-15 09:08:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2012-10-15 09:03:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy K
2012-10-15 09:02:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przez
2012-10-15 09:00:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu ust
2012-10-15 08:48:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie procedur kontroli zarządczej w Urz
2012-10-15 08:47:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ni
2012-10-15 08:41:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2012-10-15 08:28:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2012 w Urzędzie Miejskim w Książ
2012-10-15 08:26:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółc
2012-10-15 08:25:02Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata
2012-10-15 08:23:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2012
2012-10-15 08:21:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-10-15 08:18:19Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012
2012-10-15 08:16:31Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2012-10-15 08:14:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
2012-10-15 08:13:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, Samo
2012-10-15 08:11:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udziele
2012-10-15 08:09:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie ustalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu za 1 m² powierzchni uży
2012-10-15 08:08:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkoweg
2012-10-15 08:06:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie przedstawienia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wl
2012-10-15 08:03:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stan
2012-10-15 08:02:16Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kiero
2012-10-15 08:00:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2012-10-15 07:59:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2012-10-15 07:58:39Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
2012-10-15 07:57:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przez
2012-10-15 07:53:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie M
2012-10-11 12:15:25Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-10-11 12:15:07Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-10-11 12:14:00Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-10-09 12:32:05Dodano załącznik: Barbara Kapturek - Dyrektor Zespołu Szkół w Mchach (stan na 22.09.2012 r.)
2012-10-05 08:08:57Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-10-05 08:08:46Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-10-05 08:08:15Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-10-05 08:07:58Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-10-05 08:06:51Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-10-05 08:06:27Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-10-05 08:05:51Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-10-05 08:04:14Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXIII Sesje RM - 15.10.2012
2012-10-05 08:02:44Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXIII Sesje RM - 15.10.2012
2012-10-05 08:01:52Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXIII Sesje RM - 15.10.2012 r.
2012-10-05 08:01:48Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XXIII Sesje RM - 15.10.2012 r.
2012-10-03 13:27:22Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2012-10-03 09:31:48Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2012-10-03 09:31:12Zmodyfikowano podmenu: Zespół Szkół w Mchach
2012-10-03 08:52:58Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-10-03 08:51:51Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-10-03 08:51:27Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-10-03 08:50:05Dodano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-10-03 07:42:43Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2012-10-03 07:41:44Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2012-10-03 07:36:32Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2012-10-03 07:35:12Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2012-10-03 07:34:26Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2012-10-03 07:34:04Dodano wiadomość: Zespół Szkół im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2012-10-03 07:33:36Dodano stronę: Zespół Szkół w Mchach
2012-10-03 07:33:26Dodano podmenu: Zespół Szkół w Mchach
2012-10-03 07:30:49Zmodyfikowano wiadomość: Gimnazjum w Książu Wielkopolskim
2012-10-03 07:30:17Dodano wiadomość: Gimnazjum w Książu Wielkopolskim
2012-10-03 07:29:33Dodano stronę: Gimnazjum w Książu Wielkopolskim
2012-10-03 07:29:23Dodano podmenu: Gimnazjum w Książu Wielkopolskim
2012-10-01 23:13:13Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2012-10-01 23:11:39Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2012-10-01 10:35:11Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-10-01 10:34:16Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-10-01 10:34:10Dodano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-10-01 10:33:28Dodano stronę: Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
2012-10-01 10:33:17Dodano podmenu: Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
2012-10-01 10:28:07Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2012-10-01 10:22:53Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym
2012-10-01 10:21:48Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
2012-10-01 10:21:30Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
2012-10-01 10:21:16Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
2012-10-01 10:19:58Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2012-10-01 10:19:48Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2012-10-01 10:18:22Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wlkp.
2012-10-01 10:17:23Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wlkp.
2012-10-01 10:16:38Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wlkp.
2012-10-01 10:16:21Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wlkp.
2012-10-01 10:14:23Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2012-10-01 10:14:10Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2012-10-01 10:14:03Dodano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2012-10-01 10:13:53Dodano stronę: Szkoła Podstawowa w Konarzycach
2012-10-01 10:13:46Dodano podmenu: Szkoła Podstawowa w Konarzycach
2012-10-01 10:12:00Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2012-10-01 10:11:38Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2012-10-01 10:11:32Dodano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2012-10-01 10:11:07Dodano stronę: Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym
2012-10-01 10:10:57Dodano podmenu: Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym
2012-10-01 10:09:17Zmodyfikowano podmenu: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowie
2012-10-01 10:08:14Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2012-10-01 10:06:49Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2012-10-01 10:06:35Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2012-10-01 10:06:24Dodano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2012-10-01 10:05:54Dodano stronę: Szkoła Podstawowa w Chrząstowie
2012-10-01 10:05:46Zmodyfikowano podmenu: Szkoła Podstawowa w Chrząstowie
2012-10-01 10:05:00Dodano podmenu: Szkoła Podstawowa w Crząstowie
2012-10-01 09:45:23Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2012-09-27 20:32:45Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym
2012-09-27 20:32:07Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym
2012-09-27 20:22:57Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2012-09-27 19:50:32Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2012-09-27 19:45:45Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym
2012-09-27 19:44:29Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym
2012-09-27 19:42:37Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym
2012-09-27 19:41:55Zmodyfikowano podmenu: Przedszkole w Chwałkowie Kościelnym
2012-09-27 19:39:37Zmodyfikowano podmenu: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
2012-09-27 19:39:10Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
2012-09-27 19:36:22Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2012-09-27 19:35:21Zmodyfikowano podmenu: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2012-09-27 19:34:50Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewicach
2012-09-27 19:34:32Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-09-27 19:34:02Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2012-09-27 19:33:28Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2012-09-27 19:32:35Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2012-09-27 19:31:15Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wlkp.
2012-09-27 19:30:36Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2012-09-27 19:30:13Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
2012-09-27 19:29:51Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Zespole Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
2012-09-27 19:29:32Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc.
2012-09-27 19:29:06Zmodyfikowano podmenu: Przedszkole w Książu Wlkp.
2012-09-27 19:26:10Usunięto podmenu: Zespoły Szkół
2012-09-27 13:29:05Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół imienia Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2012-09-27 13:28:28Zmodyfikowano wiadomość: Mchy
2012-09-27 13:28:11Zmodyfikowano wiadomość: Książ Wielkopolski
2012-09-27 13:27:36Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewicach
2012-09-27 13:27:13Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-09-27 13:27:01Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2012-09-27 13:26:49Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2012-09-27 13:26:38Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2012-09-27 13:26:31Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2012-09-27 09:12:25Zmodyfikowano wiadomość: Konsultacja społeczna
2012-09-27 08:50:50Zmodyfikowano wiadomość: Konsultacja społeczna
2012-09-27 08:49:06Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2012-09-27 08:35:00Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji Rocznego programu współpracy
2012-09-27 08:33:49Dodano załącznik: Roczny program współpracy na rok 2013
2012-09-27 08:31:18Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie programu współpracy
2012-09-27 08:29:31Zmodyfikowano wiadomość: Konsultacja społeczna
2012-09-27 08:28:45Dodano wiadomość: Konsultacja społeczna
2012-09-26 09:13:55Dodano załącznik: Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 18.09.2012 r.
2012-09-26 09:12:09Usunięto załącznik:
2012-09-26 09:11:55Zmodyfikowano wiadomość: Projekt wystąpienia pokontrolnego
2012-09-26 09:11:00Dodano załącznik: Projekt wystąpienia pokontrolnego z dani 18.09.2012 r.
2012-09-26 09:08:58Zmodyfikowano wiadomość: Projekt wystąpienia pokontrolnego
2012-09-26 09:08:53Zmodyfikowano wiadomość: Projekt wystąpienia pokontrolnego
2012-09-26 09:07:52Dodano wiadomość: Projekt wystąpienia pokontrolnego
2012-09-25 13:43:06Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2012-09-25 13:42:53Usunięto załącznik:
2012-09-25 09:06:34Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0950-61-11-Ln-2011 w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych
2012-09-25 09:04:49Dodano załącznik: Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
2012-09-25 09:01:29Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953-15-11-Ln-2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej
2012-09-25 09:00:06Usunięto załącznik:
2012-09-25 08:59:09Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954-3-11-Ln-2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z
2012-09-25 08:55:21Usunięto załącznik:
2012-09-24 14:51:43Dodano załącznik: Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. z dnia 06.09.2012 r.
2012-09-24 14:50:30Zmodyfikowano wiadomość: Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2012-09-24 14:50:17Dodano wiadomość:
2012-09-20 14:06:51Dodano załącznik: Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Książu Wlkp. z dnia 26.07.2012 r.
2012-09-20 14:05:17Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola archiwum zakładowego USC w Książ Wlkp.
2012-09-20 14:05:09Dodano wiadomość: Kontrola archiwum zakładowego USC w Książ Wlkp.
2012-09-20 09:13:49Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora ZUK-u
2012-09-20 09:13:35Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Dyrektora ZUK-u
2012-09-19 08:20:16Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-09-19 08:19:50Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-09-19 08:19:30Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-09-19 08:19:05Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-09-19 08:15:05Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-09-19 08:14:33Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-09-19 08:11:37Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-09-17 09:09:32Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-09-17 09:09:07Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-09-17 09:07:50Dodano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-09-17 09:06:42Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora ZUK-u
2012-09-17 09:04:18Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora ZUK-u
2012-09-17 09:04:04Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora ZUK
2012-09-17 09:03:10Dodano załącznik: Informacja
2012-09-17 09:02:51Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2012-09-17 09:02:26Dodano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2012-09-14 12:22:52Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-09-14 12:22:29Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-09-14 12:20:56Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-09-14 09:20:32Dodano załącznik: Protokół kontroli nr LESZ 44-2012
2012-09-14 08:52:18Dodano załącznik: Danuta Przywara - Dyrektor Sz.P Mchy (stan na 31.08.2012 r.)
2012-09-14 08:41:36Dodano załącznik: Zarządzenie pokontrolne 29.08.2012 r. - ZUK
2012-09-14 08:32:40Dodano załącznik: Protokół kontroli nr LESZ 93-2012
2012-09-14 08:23:16Dodano załącznik: Zarządzenie pokontrolne 22.05.2012 r. - ZUK
2012-09-14 08:20:40Usunięto załącznik:
2012-09-14 08:14:04Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku
2012-09-14 08:13:46Dodano wiadomość: Kontrola oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku
2012-09-14 08:13:08Zmodyfikowano wiadomość: Kontrola oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku
2012-09-14 08:11:22Dodano załącznik: Odpowiedź na zarządzenie pokontrolne - ZUK
2012-09-14 08:10:55Usunięto załącznik:
2012-09-14 08:10:28Dodano załącznik: Odpowiedź na zarządzeniu pokontrolne - ZUK
2012-09-13 09:56:20Dodano załącznik: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
2012-09-13 09:56:07Dodano załącznik: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
2012-09-12 10:38:41Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2012-09-12 10:38:22Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-09-12 10:37:59Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2012-09-12 10:36:47Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2012-09-12 09:26:07Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
2012-09-12 09:25:51Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej, na poszerzenie nieruchomości sąsie
2012-09-12 09:25:35Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-09-12 09:25:17Dodano wiadomość: Wykaz
2012-09-11 09:08:00Dodano załącznik: Formularz do składania uwag i wniosków
2012-09-11 09:07:43Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-09-11 09:06:46Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2012-09-11 09:06:09Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2012-09-11 09:05:26Dodano wiadomość: Informacja
2012-09-06 09:35:29Zmodyfikowano wiadomość: Wyłożenie do publicznego wglądu
2012-09-03 08:49:45Dodano załącznik: Uchwała nr XXII-142-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok
2012-09-03 08:49:17Dodano załącznik: Załączniki do Uchwały nr XXII-142-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok
2012-09-03 08:48:06Dodano załącznik: Uchwała nr XXII-143-12 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody na sprzeda
2012-09-03 08:47:37Dodano załącznik: Uchwała nr XXII-142-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok
2012-09-03 08:47:05Dodano załącznik: Załączniki do Uchwały nr XXII-142-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok
2012-09-03 08:46:39Usunięto załącznik:
2012-09-03 08:46:33Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XXII-142-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok
2012-09-03 08:40:41Dodano załącznik: Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
2012-08-31 12:45:48Dodano załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2012-08-31 12:44:35Dodano załącznik: Instrukcja
2012-08-31 12:43:45Dodano załącznik: Wniosek - dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2012-08-31 12:43:28Usunięto załącznik:
2012-08-31 11:03:10Zmodyfikowano wiadomość: Wyłożenie do publicznego wglądu
2012-08-31 09:06:36Dodano załącznik: Protokół z XXI Sesji RM 02.07.2012 r.
2012-08-31 09:03:45Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XX - 18.06.2012r
2012-08-31 09:03:10Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 28.05.2012r
2012-08-31 09:02:40Usunięto załącznik:
2012-08-31 09:02:34Usunięto załącznik:
2012-08-31 08:58:43Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXII - 16.08.2012r
2012-08-31 08:56:56Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXI - 02.07.2012r
2012-08-31 08:56:40Usunięto załącznik:
2012-08-17 08:52:43Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-08-17 08:52:19Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-08-17 08:52:00Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-08-14 10:02:31Dodano załącznik: Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników
2012-08-14 10:02:17Usunięto załącznik:
2012-08-13 09:22:15Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-08-13 09:18:57Dodano załącznik: Oświadczenie o zatrudnieniu
2012-08-13 09:18:40Dodano załącznik: Kwestionariusz
2012-08-13 09:18:22Dodano załącznik: Ogłoszenie o naborze
2012-08-13 09:17:43Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Dyrektora ZUK-u
2012-08-13 09:17:12Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Dyrektora ZUK-u
2012-08-13 09:16:28Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko Dyrektora ZUK-u
2012-08-13 09:15:23Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-08-13 09:14:37Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-08-13 09:01:37Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-08-13 08:25:37Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXII Sesję RM - 16.08.2012
2012-08-13 08:25:23Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXII Sesje RM - 16.08.2012
2012-08-13 08:25:15Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XXII Sesje RM - 16.08.2012
2012-08-13 08:24:20Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-08-13 08:23:40Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-08-13 08:22:29Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-08-10 13:12:13Dodano załącznik: Załącznik graficzny
2012-08-10 13:11:03Dodano załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko
2012-08-10 13:10:24Dodano załącznik: Uchwała Rady Mieskiej w Książu Wlkp. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki n
2012-08-10 13:05:43Zmodyfikowano wiadomość: Wyłożenie do publicznego wglądu
2012-08-10 13:00:56Dodano wiadomość: Wyłożenie do publicznego wglądu
2012-08-07 15:40:40Dodano załącznik: Wniosek - stypendium szkolne
2012-08-07 15:40:29Usunięto załącznik:
2012-08-07 15:37:59Dodano załącznik: Wniosek - zasiłek szkolny
2012-08-07 15:37:43Usunięto załącznik:
2012-08-07 15:37:11Zmodyfikowano wiadomość: Wyprawka szkolna 2012
2012-08-07 12:07:49Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-08-07 12:07:22Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-08-07 12:06:12Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-08-07 12:03:54Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-08-01 15:07:18Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-08-01 15:06:47Zmodyfikowano wiadomość: Wyłożenie do publicznego wglądu
2012-08-01 15:05:21Dodano wiadomość: Wyłożenie do publicznego wglądu
2012-07-25 08:49:26Dodano załącznik: Wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.
2012-07-25 08:49:07Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-07-25 08:48:56Dodano wiadomość: Wykaz
2012-07-20 07:52:09Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-07-20 07:51:46Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-07-20 07:50:49Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-07-20 07:50:31Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-07-17 14:02:13Dodano załącznik: Załącznik 8 -Specyfikacje techniczne
2012-07-17 14:01:50Dodano załącznik: Załącznik 7 - Przedmiar
2012-07-17 14:01:27Dodano załącznik: Załącznik 6 - Opis techniczny
2012-07-17 14:00:44Dodano załącznik: Załączniki 1-5 do SIWZ
2012-07-17 14:00:23Dodano załącznik: SIWZ
2012-07-17 13:59:55Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-07-17 13:59:24Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-07-17 13:58:43Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-07-17 12:55:32Dodano załącznik: Wniosek o wykonanie usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest
2012-07-17 12:50:59Dodano załącznik: Regulamin
2012-07-17 12:50:30Dodano załącznik: Oświadczenie pomoc de minimis
2012-07-17 12:50:14Dodano załącznik: Informacja o pomocy de minimis
2012-07-17 12:49:53Dodano załącznik: Informacja
2012-07-17 12:49:31Zmodyfikowano wiadomość: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego
2012-07-17 12:49:11Dodano wiadomość: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego
2012-07-17 12:48:48Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wyrobach zawierających azbest
2012-07-17 12:47:35Usunięto załącznik:
2012-07-17 12:47:32Usunięto załącznik:
2012-07-17 12:47:30Usunięto załącznik:
2012-07-17 12:47:26Usunięto załącznik:
2012-07-17 12:47:21Usunięto załącznik:
2012-07-17 12:47:16Zmodyfikowano wiadomość: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego.
2012-07-17 12:11:27Dodano załącznik: Wykaz firm wywozowych
2012-07-17 12:11:13Usunięto załącznik:
2012-07-17 12:11:05Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz firm
2012-07-17 12:03:04Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego
2012-07-17 12:02:29Zmodyfikowano wiadomość: Stan mienia komunalnego
2012-07-17 12:02:18Usunięto załącznik:
2012-07-17 12:02:11Zmodyfikowano wiadomość: Stan mienia komunalnego
2012-07-17 11:56:14Dodano załącznik: Stawki Podatkowe na rok 2012
2012-07-17 11:56:00Zmodyfikowano wiadomość: Podatki na rok 2012
2012-07-17 11:55:36Dodano wiadomość: Podatki na rok 2012
2012-07-17 10:40:22Zmodyfikowano wiadomość: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego.
2012-07-17 10:38:51Dodano załącznik: Wniosek o wykonanie usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest
2012-07-17 10:38:38Dodano załącznik: Regulamin
2012-07-17 10:38:15Dodano załącznik: Oświadczenie pomoc de minimis
2012-07-17 10:38:02Dodano załącznik: Informacja o pomocy de minimis
2012-07-17 10:37:47Zmodyfikowano wiadomość: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego.
2012-07-17 10:36:48Dodano załącznik: Informacja
2012-07-17 10:34:36Dodano wiadomość: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego.
2012-07-17 09:08:27Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2012-07-17 09:08:05Usunięto załącznik:
2012-07-17 07:38:22Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-07-17 07:37:55Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-07-17 07:37:12Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-07-12 13:06:29Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-07-12 13:06:11Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-07-12 13:05:54Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-07-12 13:04:56Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-07-12 11:51:03Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-07-12 11:50:42Usunięto załącznik:
2012-07-12 11:50:33Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-07-12 09:37:33Zmodyfikowano wiadomość: Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane
2012-07-12 09:37:09Zmodyfikowano wiadomość: Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane
2012-07-12 09:36:24Zmodyfikowano wiadomość: Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane
2012-07-12 09:36:14Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2012-07-12 09:35:41Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2012-07-12 09:35:28Zmodyfikowano wiadomość: Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane
2012-07-12 09:34:54Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2012-07-12 09:34:26Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2012-07-12 09:33:37Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2012-07-12 09:32:55Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2012-07-11 13:35:36Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-07-11 13:35:14Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-07-11 13:34:29Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-07-11 11:38:24Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-07-11 11:37:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-07-11 11:36:22Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-07-10 13:42:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
2012-07-10 12:25:36Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2012-07-10 12:23:32Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.
2012-07-10 12:21:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2012-07-10 12:20:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2012-07-10 12:19:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2012-07-10 12:18:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2012-07-10 11:45:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na la
2012-07-10 11:44:19Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
2012-07-10 11:41:32Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków
2012-07-10 11:40:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2012-07-10 11:38:22Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2012-07-10 11:37:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2012-07-10 11:36:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przez
2012-07-10 11:33:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustn
2012-07-10 11:28:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2012-07-10 11:26:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2012-07-10 11:25:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na
2012-07-10 10:47:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2012-07-10 10:45:43Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości d
2012-07-10 10:44:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012.
2012-07-10 10:43:19Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2012-07-10 10:41:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2012-07-10 08:17:37Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
2012-07-10 08:17:04Zmodyfikowano wiadomość: Rejestr działalności regulowanej
2012-07-10 08:15:31Dodano wiadomość: Rejestr działalności regulowanej
2012-07-05 14:21:43Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gmi
2012-07-05 10:34:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 203 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółc
2012-07-05 10:33:29Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 202 w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2012.
2012-07-05 10:31:41Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 201 w sprawie ustalenia Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w
2012-07-05 10:30:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 200 w sprawie ustalenia norm zużycia oleju napędowego do ciągnika kołowego Belarus 8
2012-07-05 10:27:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 199 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi
2012-07-05 10:25:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości
2012-07-05 10:24:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 197 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organ
2012-07-05 10:23:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 196 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-07-05 10:22:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2012-07-05 10:20:36Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-07-05 10:19:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 193 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-07-05 10:18:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 192 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-07-05 10:16:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 191 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2012-07-05 10:14:56Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wiel
2012-07-05 10:13:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Abp. Baraniaka w
2012-07-05 10:12:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 190 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-07-05 10:11:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 189 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi
2012-07-05 10:09:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 188 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2012-07-05 10:07:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 187 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ust
2012-07-05 10:06:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2011.
2012-07-05 10:04:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011.
2012-07-05 10:03:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 184 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-07-05 10:02:39Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w K
2012-07-05 10:00:57Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie wyznaczenia administratora systemu sieci i inspektora bezpieczeństwa
2012-07-05 09:59:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Bar
2012-07-05 09:58:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w K
2012-07-05 09:57:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców
2012-07-05 09:55:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczani
2012-07-05 09:48:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Lud
2012-07-05 09:47:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok
2012-07-05 09:45:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2012-07-05 09:42:39Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011.
2012-07-05 09:41:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011.
2012-07-05 09:40:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 179 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-07-05 09:38:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w K
2012-07-05 09:34:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Książ Wlk
2012-07-05 09:32:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania do utylizacji sprzęt
2012-07-05 09:30:56Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socj
2012-07-05 09:26:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2012-07-05 09:25:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-07-05 09:23:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011.
2012-07-05 09:22:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011.
2012-07-05 09:20:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011.
2012-07-05 09:19:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2011.
2012-07-05 09:16:45Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011.
2012-07-05 09:15:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2011.
2012-07-05 09:13:31Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 166 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2012-07-05 09:10:41Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2012-07-05 09:09:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2012-07-05 09:06:27Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXI - 02.05.2012r
2012-07-05 09:05:44Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XX - 28.05.2012r
2012-07-05 09:04:51Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 18.06.2012r
2012-07-04 14:06:06Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954-3-11-Ln-2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z
2012-07-04 14:01:59Dodano załącznik: Uchwała nr XXI-139-12 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na 2012 r.
2012-07-04 14:01:36Dodano załącznik: Załączniki do Uchwały nr XXI-139-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 r.
2012-07-04 14:00:43Dodano załącznik: Uchwała nr XXI-141-12 w sprawie przystąpinia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. we wsi Radoszkowo Drugi
2012-07-04 14:00:12Dodano załącznik: Uchwała nr XXI-140-12 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązk wymiaru zajęć niektórych nau
2012-07-04 13:59:51Dodano załącznik: Uchwała nr XXI-139-12 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na 2012 r.
2012-07-04 13:59:22Dodano załącznik: Załączniki do Uchwały nr XXI-139-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 r.
2012-07-04 13:53:54Dodano załącznik: Protokół nr 11 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.05.2012
2012-07-04 13:50:31Dodano załącznik: Protokół z XX Sesji RM 18.06.2012 r.
2012-07-03 13:58:57Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ
2012-07-03 13:58:20Dodano załącznik: SIWZ
2012-07-03 13:58:06Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-07-03 13:57:45Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-07-03 13:54:52Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-07-03 13:19:50Dodano załącznik: Pełnomocnictwo
2012-07-03 13:19:39Dodano załącznik: Oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności na odbieranie odpadów
2012-07-03 13:19:27Dodano załącznik: Wniosek - uzyskanie zaświadczenia o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów ko
2012-07-03 13:19:15Dodano załącznik: Karta usług - uzyskanie zaświadczenia o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadó
2012-07-03 13:18:30Zmodyfikowano wiadomość: Uzyskanie zaświadczenia o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komun
2012-07-03 13:18:19Dodano wiadomość: Uzyskanie zaświadczenia o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012-07-03 13:12:39Dodano załącznik: Wniosek - uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2012-07-03 13:12:24Usunięto załącznik:
2012-07-03 13:11:51Dodano załącznik: Wniosek - udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
2012-07-03 13:11:11Dodano załącznik: Karta usług - uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2012-07-03 13:10:27Zmodyfikowano wiadomość: Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2012-07-03 13:10:14Dodano wiadomość: Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2012-07-03 13:07:52Zmodyfikowano wiadomość: Zezwolenie na odbiór odpadów stałych/ciekłych
2012-07-03 08:54:05Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2012-07-03 08:50:16Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2012-07-03 08:50:05Dodano wiadomość: Informacja
2012-07-03 08:49:25Zmodyfikowano wiadomość: Ewidencja zbiorników bezodpływowych
2012-07-03 08:49:17Zmodyfikowano wiadomość: Ewidencja zbiorników bezodpływowych
2012-07-03 08:47:23Zmodyfikowano wiadomość: Ewidencja zbiorników bezodpływowych
2012-07-03 08:47:13Dodano załącznik: Oświadczenie
2012-07-03 08:46:40Dodano załącznik: Informacja
2012-07-03 08:46:31Usunięto załącznik:
2012-07-03 08:46:01Dodano załącznik: Informacja
2012-07-03 08:45:25Dodano wiadomość: Ewidencja zbiorników bezodpływowych
2012-07-03 08:44:39Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-07-02 12:07:47Dodano załącznik: Uchwała nr XX-138-12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. terenu w rejonie jezior
2012-07-02 12:07:06Dodano załącznik: Uchwała nr XX-137-12 w sprawie miejscowego planu zagosp. dz. nr 221-1 i 221-3 we wsi Radoszkowo Drugie
2012-07-02 12:05:06Dodano załącznik: Uchwała nr XX-136-12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
2012-07-02 12:04:03Dodano załącznik: Uchwała nr XX-135-12 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na 2012 r.
2012-07-02 12:03:37Dodano załącznik: Załączniki do Uchwały nr XX-135-12 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na 2012 r.
2012-07-02 11:59:36Dodano załącznik: Uchwała nr XX-134-12 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
2012-07-02 11:59:20Usunięto załącznik:
2012-07-02 11:59:02Dodano załącznik: Uchwała nr XX-134-2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
2012-07-02 11:57:59Dodano załącznik: Uchwała nr XX-133-12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za 2011 rok
2012-06-26 13:22:52Dodano załącznik: Załącznik 8 Specyfikacje techniczne
2012-06-26 13:22:10Dodano załącznik: Załącznik 7 Kosztorys przedmiar
2012-06-26 13:21:34Dodano załącznik: Załącznik 6 Projekt + opis
2012-06-26 13:19:36Dodano załącznik: Załączniki 1 - 5 do SIWZ
2012-06-26 13:19:04Dodano załącznik: SIWZ
2012-06-26 13:18:50Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-06-26 13:18:34Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-06-26 13:18:04Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-06-25 11:27:50Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ
2012-06-25 11:27:36Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-06-25 11:27:04Dodano załącznik: SIWZ
2012-06-25 11:26:29Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-06-25 11:26:10Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-06-25 11:25:41Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-06-25 08:59:38Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXI Sesje RM - 02.07.2012
2012-06-25 08:59:04Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXI Sesje RM - 02.07.2012
2012-06-25 08:58:09Dodano wiadomość:
2012-06-25 08:57:33Dodano załącznik: Protokół nr 19-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 24.05.2012
2012-06-25 08:56:32Dodano załącznik: Protokół nr 6-11 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 24.04.2012
2012-06-25 08:54:28Dodano załącznik: Protokół z XIX Sesji RM 28.05.2012 r.
2012-06-25 08:53:07Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-06-25 08:52:50Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-06-25 08:52:17Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-06-21 13:26:42Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-06-21 12:13:08Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011
2012-06-19 13:28:11Dodano załącznik: Sprawozdanie w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2012-06-19 13:27:19Usunięto załącznik:
2012-06-19 13:27:02Dodano załącznik: Sprawozdanie w zakresie odbieru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012-06-19 13:24:30Dodano załącznik: Informacja
2012-06-19 13:24:11Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2012-06-19 13:23:11Dodano wiadomość: Informacja
2012-06-19 10:15:57Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-06-19 10:12:38Dodano załącznik: Wykaz
2012-06-19 10:12:21Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-06-19 10:11:46Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-06-19 10:10:53Dodano wiadomość: Wykaz
2012-06-08 09:29:48Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-06-08 09:29:31Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-06-08 09:29:06Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-06-08 08:35:43Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-06-08 08:35:31Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-06-08 08:34:55Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-06-08 08:34:14Zmodyfikowano wiadomość: Apel nr 1 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
2012-06-08 08:33:34Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-06-08 08:33:19Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-06-08 08:32:45Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-06-08 08:32:09Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XX Sesje RM - 18.06.2012
2012-06-08 08:31:17Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XVIII Sesje RM - 30.03.2012
2012-06-08 08:31:01Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XIX Sesje RM - 28.05.2012
2012-06-08 08:30:45Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XX Sesje RM - 12.06.2012
2012-06-08 08:30:31Dodano załącznik: Projekty uchwał na XX Sesje RM 18.06.2012
2012-06-08 08:27:58Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XX Sesji RM - 12.06.2012
2012-06-08 08:27:52Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XX Sesji RM - 12.06.2012
2012-06-08 08:27:02Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XIX Sesji RM - 28.05.2012
2012-06-08 08:26:52Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XVIII Sesji RM - 30.03.2012
2012-06-01 12:39:15Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-06-01 12:38:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-06-01 12:36:16Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-05-31 14:23:48Dodano załącznik: Załącznik do uchwały nr XIX-132-12 Ocena zasobów pomocy społecznej
2012-05-31 14:23:13Usunięto załącznik:
2012-05-31 14:23:05Dodano załącznik: Uchwała nr XIX-132-12 w sprawie oceny pomocy społecznej
2012-05-31 14:22:25Dodano załącznik: Załącznik do uchwały nr XIX-132-12 Ocena zasobów pomocy społęcznej
2012-05-31 14:21:48Dodano załącznik: Uchwała nr XIX-131-12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mchy na lata 2012-2020
2012-05-31 14:21:10Dodano załącznik: Uchwała nr XIX-130-12 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
2012-05-31 14:20:37Dodano załącznik: Uchwała nr XIX-129-12 w sprawie Regulaminu korzystania ze stadionu Miejskiego w Książu Wlkp.
2012-05-31 14:20:03Dodano załącznik: Uchwała nr XIX-128-12 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
2012-05-31 14:15:45Dodano załącznik: Protokół nr 18-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 23.04.2012
2012-05-31 14:15:16Dodano załącznik: Protokół nr 17-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 26.03.2012
2012-05-31 14:13:13Dodano załącznik: Protokół nr 10 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 26.04.2012
2012-05-31 14:12:42Dodano załącznik: Protokół nr 9 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 23.02.2012
2012-05-31 14:11:00Dodano załącznik: Protokół nr 5-11 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 07.12.2011
2012-05-31 14:09:03Dodano załącznik: Protokół nr 6-12 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 11.04.2012
2012-05-31 14:08:12Dodano załącznik: Protokół nr 5-11 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 12.12.2011
2012-05-30 22:16:03Dodano załącznik: Protokół nr 9-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 25.04.2012
2012-05-30 22:14:01Dodano załącznik: Protokół nr 8-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 08.12.2011
2012-05-30 22:12:56Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 8-11 Komisji Rewizyjnej
2012-05-30 22:05:46Dodano załącznik: Protokół z XVII Sesji RM 27.02.2012 r.
2012-05-30 22:05:22Usunięto załącznik:
2012-05-30 22:04:27Dodano załącznik: Protokół z XVIII Sesji RM 30.03.2012 r.
2012-05-29 12:17:10Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-05-29 12:15:59Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-05-29 12:15:33Dodano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-05-29 12:12:50Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-05-29 12:12:30Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-05-29 12:11:59Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-05-29 12:11:36Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-05-29 10:37:51Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod
2012-05-29 10:37:17Zmodyfikowano wiadomość: Sprawozdanie
2012-05-29 10:37:10Dodano wiadomość: Sprawozdanie
2012-05-29 09:46:50Dodano stronę: Organizacje pozarządowe
2012-05-29 09:43:00Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:39:41Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:38:01Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:35:40Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:34:06Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:33:34Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:32:30Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:32:25Dodano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:31:51Dodano stronę: Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:31:16Usunięto podmenu: 2012
2012-05-29 09:30:42Usunięto podmenu: 2012
2012-05-29 09:30:38Usunięto podmenu: 2012
2012-05-29 09:29:38Dodano stronę: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:28:51Dodano podmenu: 2012
2012-05-29 09:28:36Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:28:11Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-29 09:27:50Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-05-28 15:28:17Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2012-05-28 15:27:40Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2012-05-28 15:26:59Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2012-05-28 15:26:08Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2012-05-28 15:22:41Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2012-05-28 15:22:25Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2012-05-28 09:44:45Dodano załącznik: Kontrola przeprowadzona w okresie od 29.03.2012 r. do 19.04.2012 r. w Gminie Książ Wlkp.- oczyszczalnia ściekó
2012-05-28 09:43:51Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie pokontrolne
2012-05-28 09:43:45Dodano wiadomość: Zarządzenie pokontrolne
2012-05-24 13:21:05Zmodyfikowano wiadomość: Sprawozdanie podmiotu
2012-05-24 13:20:47Dodano załącznik: Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu n
2012-05-24 13:20:05Zmodyfikowano wiadomość: Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans
2012-05-24 13:19:50Dodano wiadomość: Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu n
2012-05-24 12:43:06Dodano załącznik: Projekt uchwały nr XIX- -12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mchy na lata 2012-2020
2012-05-18 10:41:07Dodano załącznik: Załącznik nr 6 do SIWZ (projekt, przedmiar, specyfikacja techniczna)
2012-05-18 10:31:09Dodano załącznik: Załączniki 1-5 do SIWZ
2012-05-18 10:30:41Dodano załącznik: SIWZ
2012-05-18 10:30:20Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-05-18 10:30:01Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-05-18 10:29:54Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-05-18 10:28:32Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-05-17 08:28:01Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-05-17 08:27:49Usunięto załącznik:
2012-05-17 08:27:46Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-05-16 11:25:47Dodano załącznik: Informacja
2012-05-16 11:25:32Zmodyfikowano wiadomość: Informacja dla osób niesłyszących
2012-05-16 11:25:16Dodano wiadomość: Informacja dla osób niesłyszących
2012-05-16 08:50:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Książu Wlkp.
2012-05-16 08:38:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2012-05-16 08:37:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
2012-05-14 10:48:44Dodano załącznik: Projekty uchwał na XIX Sesji RM - 28.05.2012
2012-05-14 10:48:31Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XIX Sesji RM - 28.05.2012
2012-05-14 10:48:17Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XIX Sesji RM - 28.05.2012
2012-05-14 10:43:44Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-05-14 10:43:35Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-05-14 10:36:52Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-05-14 10:36:28Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-05-14 10:36:20Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-05-14 10:34:42Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-05-14 10:34:21Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-05-14 10:34:12Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-05-14 10:33:06Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-05-14 09:10:31Dodano załącznik: Elżbieta Radajewska
2012-05-14 09:09:34Dodano załącznik: Marek Mostowski
2012-05-14 09:08:25Dodano załącznik: Błażej Jędrzejczak
2012-05-14 09:07:44Dodano załącznik: Zenon Kuderczak
2012-05-14 09:07:04Dodano załącznik: Leszek Kaczmarek
2012-05-14 09:06:04Dodano załącznik: Agnieszka Weber-Hałaburda
2012-05-14 09:05:31Dodano załącznik: Ryszard Szymański
2012-05-14 09:05:03Dodano załącznik: Maciej Lewandowski
2012-05-14 09:04:25Dodano załącznik: Jacek Mądry
2012-05-14 09:03:25Dodano załącznik: Kazimierz Zegar
2012-05-14 09:02:47Dodano załącznik: Antonina Jankowiak
2012-05-14 09:02:16Dodano załącznik: Bogumiła Skiera
2012-05-14 09:01:47Dodano załącznik: Sławomir Przybylski
2012-05-14 09:00:41Dodano załącznik: Elżbieta Stępa
2012-05-14 08:59:57Dodano załącznik: Paweł Walkowiak
2012-05-14 08:56:45Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2012
2012-05-14 08:56:30Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2012
2012-05-14 08:56:24Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2012
2012-05-14 08:55:06Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2012
2012-05-14 08:53:33Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2012
2012-05-14 08:52:57Dodano załącznik: Benigna Neuman - Inspektor OPS w Książu Wlkp.
2012-05-14 08:51:19Dodano załącznik: Danuta Przywara - Dyrektor Sz.P Mchy
2012-05-14 08:50:30Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp.
2012-05-14 08:49:11Dodano załącznik: Róża Jędrzejczak - Kierownik OPS w Książu Wlkp.
2012-05-14 08:48:15Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.
2012-05-14 08:46:58Dodano załącznik: Dorota Jańczak - Zastępca Dyrektora CK
2012-05-14 08:45:37Dodano załącznik: Mariola Kaźmierczak - Dyrektor CK
2012-05-14 08:44:43Dodano załącznik: Piotr Radwański - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp.
2012-05-14 08:41:26Dodano załącznik: Małgorzata Krzeszewska Dyrektor Sz.P Konarzyce
2012-05-14 08:40:21Dodano załącznik: Elżbieta Kapcińska p.o. Dyrektora Sz.P Chwałkowo Kościelne
2012-05-14 08:38:15Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp.
2012-05-14 08:37:17Dodano załącznik: Szymon Drymel - Dyrektor ZUK
2012-05-14 08:36:26Dodano załącznik: Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego
2012-05-14 08:35:07Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy
2012-05-14 08:34:18Dodano załącznik: Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
2012-05-14 08:33:24Dodano załącznik: Bogumiła Walczak - Zastępca Burmistrza
2012-05-14 08:32:37Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz
2012-05-14 08:30:06Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2012
2012-05-14 08:29:39Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2012
2012-05-14 08:27:50Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2012
2012-05-14 08:27:36Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2012
2012-05-11 09:09:09Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0950-20-11-Ln-2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wydania na wniosek pożyczkodbior
2012-05-11 08:35:33Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII-122-12 w sprawie zmian w budżecie 2012 roku
2012-05-11 08:35:07Dodano załącznik: Załączniki do Uchwały nr XVIII-122-12 w sprawie zmian w budżecie 2012 roku
2012-05-11 08:34:42Usunięto załącznik:
2012-05-11 08:34:21Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XVIII-122-12 w sprawie zmian w budżecie 2012 roku
2012-05-11 08:22:13Zmodyfikowano wiadomość: Wyłożeniu do publicznego wglądu
2012-05-11 08:21:56Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-05-04 12:28:47Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-05-04 12:27:31Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-05-04 12:26:47Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-05-04 12:26:36Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-05-04 12:25:53Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-05-04 12:25:25Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-05-03 10:06:39Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2012-05-03 10:04:52Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2012-05-03 10:03:53Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2012-05-03 10:03:23Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2012-05-03 10:00:43Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2012-05-03 09:48:28Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół imienia Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2012-04-30 13:11:30Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-04-30 13:11:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-30 13:10:24Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-30 12:47:24Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2011
2012-04-30 12:47:02Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2012-04-30 12:46:48Dodano wiadomość: Informacja
2012-04-30 12:42:28Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-04-30 12:42:10Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-30 12:39:56Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-30 12:09:15Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-04-30 11:52:43Dodano załącznik: Wykaz
2012-04-30 11:52:29Usunięto załącznik:
2012-04-30 11:51:38Dodano załącznik: Wykazu budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i budynkiem stodoły oraz gruntem stanowiącego własno
2012-04-30 11:51:16Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-04-30 11:51:06Dodano wiadomość: Wykaz
2012-04-25 11:20:25Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-25 09:55:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospo
2012-04-25 09:53:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2012-04-25 09:53:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
2012-04-25 09:51:22Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanow
2012-04-25 09:50:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanow
2012-04-25 09:49:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie wyznaczenia składu osobowego Komisji do oceny spełnienia kryterium form
2012-04-25 09:48:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z bud
2012-04-25 09:46:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2
2012-04-25 09:45:40Usunięto załącznik:
2012-04-25 09:44:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2
2012-04-25 09:41:59Usunięto załącznik:
2012-04-25 09:41:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2
2012-04-25 09:34:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
2012-04-25 09:33:43Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
2012-04-25 09:05:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2012-04-25 09:05:15Usunięto załącznik:
2012-04-25 09:05:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2012-04-25 09:04:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2012-04-25 09:03:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
2012-04-25 08:58:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2012-04-25 08:57:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wiel
2012-04-25 08:43:02Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Abp. Antoniego B
2012-04-25 08:41:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2012-04-25 08:38:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2012-04-25 08:35:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 dl
2012-04-25 08:33:31Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie powołania komisji ds. oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
2012-04-24 12:43:59Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-04-24 12:40:58Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-04-24 12:40:43Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-04-24 12:40:25Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-04-24 12:39:32Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2012-04-24 08:28:23Zmodyfikowano wiadomość: Książ Wielkopolski
2012-04-24 08:27:19Zmodyfikowano wiadomość: Książ Wielkopolski
2012-04-24 00:12:19Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:11:50Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:10:55Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2012-04-24 00:10:15Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:10:04Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:09:51Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:09:27Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:05:38Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:05:13Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:04:59Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:04:42Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:03:50Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:02:47Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:02:34Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:02:15Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-24 00:01:53Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2012-04-23 23:56:51Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wielkopolskim
2012-04-23 23:56:17Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wielkopolskim
2012-04-23 23:51:52Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:44:48Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:44:34Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:43:11Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:39:32Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:37:58Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:17:38Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:16:23Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:14:34Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:13:58Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:11:52Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:11:32Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:10:57Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:10:15Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 23:08:54Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:31:00Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-04-23 22:28:09Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:27:49Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:27:35Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:26:24Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:26:08Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:25:22Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:20:20Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:19:49Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:19:12Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:17:13Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:16:03Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:15:00Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:13:54Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:13:32Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:12:31Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:11:32Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:10:53Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-23 22:10:24Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-04-20 19:11:20Zmodyfikowano wiadomość: Wyłożeniu do publicznego wglądu
2012-04-20 08:18:38Dodano załącznik: Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko 2
2012-04-20 08:18:03Dodano załącznik: Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko
2012-04-20 08:16:34Dodano załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko
2012-04-20 08:16:06Dodano załącznik: Załącznik graficzny
2012-04-20 08:15:20Dodano załącznik: Uchwała Rady Mieskiej Książ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
2012-04-20 08:12:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-20 08:12:31Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-20 08:11:24Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-19 16:23:17Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospod
2012-04-19 16:22:15Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrze
2012-04-19 16:21:22Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII-126-12 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia mięzygminnego z dnia 14.09.2011 roku
2012-04-19 16:20:09Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII-125-12 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
2012-04-19 16:19:44Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII-124-12 w sprawie określenia programu opieki nad nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania
2012-04-19 16:18:26Dodano załącznik: Załącznik do uchwały nr XVIII-123-12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Centrum Kultury
2012-04-19 16:15:39Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII-123-12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Centrum Kultury za 2011 rok
2012-04-19 16:14:36Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XVIII-122-12 w sprawie zmian w budżecie 2012 roku
2012-04-19 16:13:54Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII-122-12 w sprawie zmian w budżecie 2012 roku
2012-04-19 16:12:17Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII-121-12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
2012-04-19 16:11:11Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XVIII-120-12 w sprawie WPF
2012-04-19 16:10:29Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII-120-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2021
2012-04-18 17:09:27Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-18 12:35:56Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.04.2012 r
2012-04-17 13:50:11Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.04.2012 r
2012-04-13 11:17:54Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ
2012-04-12 08:06:04Dodano załącznik: SIWZ - wersja doc
2012-04-11 14:02:54Dodano załącznik: Protokół nr 16-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 22.02.2012
2012-04-11 13:57:15Dodano załącznik: Protokół z XVII Sesji RM 27.22.2012 r.
2012-04-11 13:54:59Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-04-11 13:54:46Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2012-04-11 13:53:16Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2012-04-11 13:12:05Dodano załącznik: SIWZ
2012-04-11 13:11:34Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-04-11 13:11:20Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-04-11 13:10:27Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-04-11 11:08:14Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-11 11:04:14Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-11 11:03:51Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-11 09:11:25Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-04-11 09:11:17Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-11 09:09:17Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-11 09:08:40Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-04-11 09:07:30Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-11 09:05:08Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-11 09:04:17Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-11 09:03:52Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-04-11 09:03:25Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-11 09:01:51Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-06 12:35:24Dodano załącznik: Załacznik do zarządzenia nr 28-2012
2012-04-06 12:34:47Dodano załącznik: Zarządzenie nr 28-2012 - ogłoszenie konkursu SP Chwałkowo Kościelne
2012-04-06 12:34:18Dodano załącznik: Załącznik do zarządzenia nr 27-2012
2012-04-06 12:33:46Usunięto załącznik:
2012-04-06 12:33:39Dodano załącznik: Załacznik do zarządzenie nr 27-2012
2012-04-06 12:33:23Dodano załącznik: Zarządzenie nr 27-2012 - ogłoszenie konkursu ZS Mchy
2012-04-06 12:33:04Dodano załącznik: Informacja
2012-04-06 12:32:21Zmodyfikowano wiadomość: Konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół
2012-04-06 12:32:08Zmodyfikowano wiadomość: Konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół
2012-04-06 12:32:01Dodano wiadomość: Konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół
2012-04-06 07:45:48Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2012-04-06 07:42:43Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2012-04-06 07:41:38Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2012-04-06 07:41:05Dodano wiadomość: KOMUNIKAT
2012-04-04 08:27:52Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVIII - 30.03.2012r
2012-04-02 13:58:29Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-04-02 13:58:10Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-02 13:54:34Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-02 13:53:25Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-04-02 13:53:06Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-02 13:52:52Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-02 13:49:53Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-04-02 11:51:58Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-117-12 w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012-04-02 08:05:54Dodano załącznik: Zgłoszenie wykonania
2012-04-02 08:05:13Dodano załącznik: Wniosek - przydomowe oczyszczalnie ścieków
2012-04-02 08:04:51Usunięto załącznik:
2012-04-02 08:04:23Dodano załącznik: Wniosek - przydomowe oczyszczalnie ścieków
2012-04-02 08:03:53Dodano załącznik: Karta usługi - przydomowe oczyszczalnie ścieków
2012-04-02 08:03:08Zmodyfikowano wiadomość: Przydomowe oczyszczalnie ścieków
2012-04-02 08:02:46Dodano użytkownika: Malwina Tomczak
2012-04-02 08:01:35Dodano wiadomość: Przydomowe oczyszczalnie ścieków
2012-03-22 13:59:19Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XVIII Sesji RM - 30.03.2012
2012-03-22 13:58:43Dodano załącznik: Projekty uchwał na XVIII Sesji RM - 30.03.2012
2012-03-22 13:53:42Zmodyfikowano wiadomość:
2012-03-22 13:49:12Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XVIII Sesji RM - 30.03.2012
2012-03-22 13:48:51Dodano wiadomość:
2012-03-22 13:48:43Dodano wiadomość:
2012-03-22 07:55:06Dodano załącznik: Protokół nr 8 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 08.12.2011
2012-03-22 07:54:42Dodano załącznik: Protokół nr 7 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.11.2011
2012-03-22 07:54:18Dodano załącznik: Protokół nr 6 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 29.06.2011
2012-03-22 07:53:54Dodano załącznik: Protokół nr 5 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.05.2011
2012-03-22 07:53:25Dodano załącznik: Protokół nr 4 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 20.04.2011
2012-03-22 07:52:50Dodano załącznik: Protokół nr 3 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 24.02.2011
2012-03-22 07:52:09Dodano załącznik: Protokół nr 2 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 26.01.2011
2012-03-22 07:51:49Dodano załącznik: Protokół nr 1 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 21.12.2010
2012-03-22 07:51:27Usunięto załącznik:
2012-03-22 07:51:23Usunięto załącznik:
2012-03-22 07:51:20Usunięto załącznik:
2012-03-22 07:51:17Usunięto załącznik:
2012-03-22 07:51:14Usunięto załącznik:
2012-03-22 07:51:09Usunięto załącznik:
2012-03-22 07:51:04Usunięto załącznik:
2012-03-22 07:48:39Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-03-22 07:48:28Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-03-22 07:48:02Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-03-22 07:45:58Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-03-22 07:45:45Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-03-22 07:45:14Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-03-22 07:44:48Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-03-22 07:44:31Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-03-22 07:44:17Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-03-22 07:43:49Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-03-21 11:41:10Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-03-21 11:40:41Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-03-21 11:40:23Zmodyfikowano wiadomość: Dane teleadresowe urzędu
2012-03-20 08:45:12Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-03-20 08:44:51Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-03-20 08:42:51Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-03-20 07:23:22Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-03-20 07:22:51Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-03-20 07:22:38Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-20 07:22:10Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-20 07:21:11Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-03-20 07:20:42Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2012-03-20 07:20:29Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-20 07:20:02Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-20 07:19:48Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-20 07:19:16Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-20 07:19:05Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-03-20 07:18:36Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-03-20 07:18:17Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-20 07:17:49Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-20 07:17:36Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ograniczony
2012-03-20 07:16:57Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ograniczony
2012-03-20 07:16:44Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-03-20 07:16:04Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-03-20 07:15:55Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2012-03-20 07:15:28Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-20 07:14:58Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-20 07:14:04Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-20 07:13:31Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2012-03-13 13:51:42Dodano załącznik: Informacja
2012-03-13 13:51:30Usunięto załącznik:
2012-03-13 13:46:26Zmodyfikowano wiadomość: Dotacje dla Organizacji Pozarządowych Przyznane
2012-03-13 13:45:47Dodano załącznik: Informacja
2012-03-13 13:44:33Zmodyfikowano wiadomość: Dotacje dla Organizacji Pozarządowych Przyznane
2012-03-13 13:43:15Dodano wiadomość: Dotacje dla Organizacji Pozarządowych Przyznane
2012-03-13 07:57:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2012-03-13 07:56:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy ora
2012-03-13 07:55:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim
2012-03-12 08:55:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargow
2012-03-12 08:47:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania b
2012-03-12 08:46:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gm
2012-03-12 08:40:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z bu
2012-03-12 08:25:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2012-03-12 08:19:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego do ciągnika kołowego Belarus
2012-03-11 15:26:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2012
2012-03-11 15:25:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp.
2012-03-11 15:21:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2012-03-11 15:20:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie systemu teleinformatycznego „GAMA\" przeznaczonego do przetwarzania in
2012-03-11 15:10:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie ogłoszenia wykazu budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym
2012-03-11 15:05:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ust
2012-03-11 15:00:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012.
2012-03-11 15:00:28Usunięto załącznik:
2012-03-11 14:57:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012.
2012-03-11 14:56:27Usunięto załącznik:
2012-03-11 14:56:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
2012-03-11 14:53:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochod￳w i wydatk￳w na rok 2012.
2012-03-11 14:49:57Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2012.
2012-03-11 14:48:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2012.
2012-03-11 14:45:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012.
2012-03-11 14:43:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012.
2012-03-11 14:38:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawieinformacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2012.
2012-03-11 14:36:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2012-03-11 14:33:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2012-03-11 14:30:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
2012-03-11 14:27:32Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 201
2012-03-11 14:25:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stano
2012-03-11 14:24:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 4 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2012-03-11 14:23:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 1 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp.
2012-03-11 14:21:57Usunięto załącznik:
2012-03-11 14:21:31Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji Zarządzania Systemem I
2012-03-11 14:20:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 2 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
2012-03-11 14:18:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 1 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp.
2012-03-11 13:58:36Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2012-03-11 13:56:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2012-03-11 13:54:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2012-03-11 13:49:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-03-11 13:47:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2012-03-11 13:44:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
2012-03-11 13:39:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 w sprawie powołania „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Miejskim w
2012-03-11 13:30:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2012-03-11 13:17:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-03-11 13:14:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2012-03-11 13:12:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2012-03-11 13:10:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2012-03-11 13:06:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2011
2012-03-11 13:02:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2011
2012-03-11 12:59:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2012-03-11 12:56:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2012-03-11 12:53:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2012-03-11 12:53:10Usunięto załącznik:
2012-03-11 12:52:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2012-03-11 12:50:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2012-03-11 12:46:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. prze
2012-03-11 12:45:05Usunięto załącznik:
2012-03-11 12:44:39Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. prze
2012-03-11 12:44:20Usunięto załącznik:
2012-03-11 12:43:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia
2012-03-11 12:43:31Usunięto załącznik:
2012-03-11 12:42:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
2012-03-08 11:39:52Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2012-03-08 11:39:19Dodano użytkownika: Bogumiła Walczak
2012-03-08 11:38:59Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2011 r.
2012-03-08 11:38:24Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2012-03-08 11:37:52Dodano wiadomość: Informacja
2012-03-08 11:19:38Dodano stronę: Kontrola
2012-03-07 14:18:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2011 Burmistrza Książa Wl
2012-03-07 14:14:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ
2012-03-07 14:04:38Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenia Burmistrza 2012
2012-03-07 14:04:32Dodano wiadomość: Zarządzenia Burmistrza 2012
2012-03-07 14:02:33Dodano stronę: Zarządzenia Burmistrza 2012
2012-03-07 14:02:26Dodano podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2012
2012-03-07 13:37:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-03-07 13:37:14Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2012-03-07 13:35:16Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Konkursowa
2012-03-07 13:35:05Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Konkursowa
2012-03-07 13:34:28Dodano wiadomość: Komisja Konkursowa
2012-03-07 13:04:52Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-03-07 12:23:48Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-03-07 12:23:34Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-03-07 12:22:45Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-03-07 12:22:30Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-03-07 10:45:29Dodano załącznik: Załączniki do Uchwały nr XVII-112-12 w sprawie zmian w budżecie gminy
2012-03-07 10:44:51Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-112-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-03-07 10:44:05Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2012 rok
2012-03-07 10:43:59Dodano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2012 rok
2012-03-07 10:40:30Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-119-12 w sprawie funduszu sołeckiego na 2012 rok
2012-03-07 10:40:14Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-118-12 w sprawie miejscowego planu zagosp. obejścia drogowego m.Książ Wlkp.
2012-03-07 10:39:30Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-117-12 w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2012-03-07 10:39:02Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-116-12 w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalne
2012-03-07 10:36:30Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-115-12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2012-03-07 10:35:55Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-114-12 w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tyt. użytkowania wieczystego w prawo własnoś
2012-03-07 10:35:37Usunięto załącznik:
2012-03-07 10:34:52Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-113-12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania trybu postępowania i sposobu rozliczania
2012-03-07 10:34:20Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-113-12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania trybu postępowania i sposobu rozliczania
2012-03-07 10:23:37Dodano załącznik: Załączniki do Uchwały nr XVII-112-12 w sprawie zmian w budżecie gminy
2012-03-07 10:23:08Usunięto załącznik:
2012-03-07 10:20:41Dodano załącznik: Załączniki do Uchwały nr XVII-112-12 w sprawie zmian w budżecie gminy
2012-03-07 10:19:15Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-112-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-03-07 10:17:16Dodano załącznik: Uchwała nr XVII-111-12 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia - Związek Gmin Wiejskich RP
2012-03-07 10:10:05Dodano załącznik: Protokół nr 4-11 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 15.09.2011
2012-03-07 10:03:57Dodano załącznik: Protokół nr 4-11 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 19.10.2011
2012-03-07 10:03:22Usunięto załącznik:
2012-03-07 10:03:11Dodano załącznik: Protokół nr 4-11 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19.10.2011
2012-03-07 09:59:05Dodano załącznik: Protokół nr 15-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 16.12.2011
2012-03-07 09:53:20Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 7-11 Komisji Rewizyjnej - kontrola ZUK
2012-03-07 09:52:50Dodano załącznik: Protokół nr 7-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23.11.2011
2012-03-07 09:52:35Usunięto załącznik:
2012-03-07 09:52:08Dodano załącznik: Protokól nr 7-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23.11.2011
2012-03-07 09:50:44Dodano załącznik: Protokół nr 7-11 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.11.2011
2012-03-07 09:48:50Dodano załącznik: Protokół z XVI Sesji RM 29.12.2011 r.
2012-03-07 09:47:26Dodano załącznik: Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości
2012-03-07 09:47:09Usunięto załącznik:
2012-03-07 09:46:49Dodano załącznik: Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych przez Ministerstwo Sprawie
2012-03-07 09:45:49Zmodyfikowano wiadomość: Stanowisko Rady Miejskiej
2012-03-07 09:44:58Dodano wiadomość: Stanowisko Rady Miejskiej
2012-03-02 10:15:53Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVI - 29.12.2011r
2012-02-29 14:29:20Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVII - 27.02.2012r
2012-02-29 14:23:24Usunięto załącznik:
2012-02-29 14:23:16Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 27.02.2011r
2012-02-29 13:19:17Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-29 13:18:57Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-29 13:16:22Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-02-29 13:16:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-29 13:13:53Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-27 13:47:08Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-02-27 13:46:39Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-27 13:46:24Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-27 13:46:09Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-27 13:43:44Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-23 14:00:14Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-02-23 14:00:04Usunięto załącznik:
2012-02-23 13:58:35Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-02-23 13:58:05Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-23 13:57:41Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-21 13:43:53Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-02-21 13:43:32Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-21 13:39:45Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-17 14:25:35Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-02-17 14:25:16Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wyniku naboru
2012-02-17 14:25:05Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-02-17 14:24:51Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2012-02-17 14:24:32Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2012-02-17 14:23:22Dodano załącznik: Informacja
2012-02-17 14:23:10Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2012-02-17 14:22:23Dodano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2012-02-16 13:49:12Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-02-16 13:40:14Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-02-16 13:30:25Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-16 13:30:12Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-02-16 13:29:51Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-16 13:29:37Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-16 13:28:33Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-16 12:21:38Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-02-16 12:21:25Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-02-16 12:21:10Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-02-16 12:20:30Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-02-16 12:20:08Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-02-16 12:19:24Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2012-02-16 12:18:58Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-02-16 12:18:36Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-02-16 12:17:58Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2012-02-10 13:03:09Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-02-10 13:02:47Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2012-02-10 12:59:53Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2012-02-10 12:58:47Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2012-02-06 14:25:46Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2012-02-06 14:25:14Dodano załącznik: Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012-02-06 14:24:28Dodano załącznik: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2012-02-06 14:23:58Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2012-02-06 14:21:55Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2012-02-06 14:21:00Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2012-02-06 14:20:10Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2012-02-06 09:10:44Dodano załącznik: Oferta na realizację zadania publicznego
2012-02-06 09:10:22Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie K
2012-02-06 09:09:25Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2012-02-06 09:08:31Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2012-02-06 09:07:37Dodano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2012-02-02 09:47:08Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-02-02 09:46:44Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-02-02 09:45:56Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-01-30 11:54:58Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-P-11-11-Ln-2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowoś
2012-01-30 11:54:02Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-D-7-11-Ln-2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości s
2012-01-27 08:06:14Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-01-27 08:05:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-01-27 08:04:14Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-01-23 14:20:29Zmodyfikowano wiadomość: Fundusz sołecki
2012-01-23 13:52:54Zmodyfikowano wiadomość: Fundusz sołecki
2012-01-23 13:13:28Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2012-01-23 13:08:02Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-01-23 13:07:44Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu
2012-01-23 13:06:36Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu
2012-01-23 13:01:27Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-01-23 12:59:33Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-01-23 12:49:31Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-01-23 12:46:36Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-01-19 11:05:21Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-01-19 11:05:01Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-01-19 11:03:01Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-01-19 10:10:44Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-01-19 10:10:32Usunięto załącznik:
2012-01-19 10:08:33Dodano załącznik: Obwieszczenie
2012-01-19 10:07:45Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2012-01-19 10:03:31Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2012-01-16 11:36:48Dodano załącznik: Projekt uchwały
2012-01-16 11:36:36Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2012-01-16 11:35:29Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2012-01-16 11:35:22Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-01-16 11:34:44Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2012-01-16 11:33:59Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2012-01-13 09:13:40Dodano załącznik: Kwestionariusz
2012-01-13 09:13:25Dodano załącznik: Oświadczenie o zatrudnieniu
2012-01-13 09:12:54Dodano załącznik: Ogłoszenie
2012-01-13 09:12:39Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-01-13 09:12:16Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2012-01-10 12:37:09Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:35:37Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:33:15Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:33:05Dodano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:32:32Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:32:11Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:32:03Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:31:58Dodano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:30:02Dodano stronę: Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:29:44Dodano podmenu: 2011
2012-01-10 12:29:23Dodano stronę: Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:27:04Dodano podmenu: 2010
2012-01-10 12:24:53Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:19:06Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:15:50Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:13:04Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:11:23Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:06:58Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 12:02:11Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 11:59:54Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 11:56:31Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 11:55:47Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 11:51:46Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 11:49:37Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2012-01-10 07:59:42Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-110-11 w sprawie wyposażenia ZUK w Książu Wlkp. w majątek trwały
2012-01-10 07:58:57Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-107-11 w sprawie ustalenia wykzu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012-01-10 07:58:23Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-106-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012-01-10 07:57:45Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-104-11 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
2012-01-10 07:57:32Usunięto załącznik:
2012-01-10 07:57:26Usunięto załącznik:
2012-01-10 07:57:22Usunięto załącznik:
2012-01-10 07:57:18Usunięto załącznik:
2012-01-10 07:55:12Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-110-11 w sprawie wyposażenia ZUK w Książu Wlkp. w majątek trwały
2012-01-10 07:54:55Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-109-11 Budżet Gminy Ksiąz Wlkp. na 2012 rok
2012-01-10 07:54:35Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-108-11 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Książ Wlkp. na lata 2012-2021
2012-01-10 07:54:18Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-107-11 w sprawie ustalenia wykzu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012-01-10 07:53:58Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-106-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012-01-10 07:53:39Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-105-11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Ksiąz na lata 2011-2021
2012-01-10 07:53:25Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-104-11 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
2012-01-09 10:44:08Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2012-01-09 10:43:04Dodano załącznik: Zawiadomienie
2012-01-09 10:42:36Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2012-01-09 10:42:11Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2012-01-09 10:39:20Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2012-01-05 11:03:44Zmodyfikowano wiadomość: STAWKI PODATKOWE NA ROK 2012
2012-01-04 10:06:29Zmodyfikowano wiadomość: Apel nr 1 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
2012-01-04 10:06:10Dodano załącznik: Apel nr 1- 2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dn. 19.12.2011 w sprawie zapewnienia jst udziału w dochodach p
2012-01-04 10:05:51Usunięto załącznik:
2012-01-04 10:05:37Dodano załącznik: Apel nr 1- 2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dn. 19.12.2011 w spr. zapewwnienia jst udziału w dochodach pub
2012-01-04 10:05:21Zmodyfikowano wiadomość: Apel nr 1 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
2012-01-04 10:05:12Zmodyfikowano wiadomość: Apel nr 1 Rady Miejskiej w Ksiązu Wlkp.
2012-01-04 10:03:53Dodano wiadomość:
2012-01-04 09:40:50Dodano załącznik: Protokół nr 14-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 05.12.2011
2012-01-04 09:40:01Usunięto załącznik:
2012-01-04 09:39:30Dodano załącznik: Protokół nr 13-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 23.11.2011
2012-01-04 09:37:58Dodano załącznik: Protokół nr 13-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 23.11.2011
2012-01-04 09:10:54Dodano załącznik: Protokół z XV Sesji RM 19.12.2011 r.
2012-01-04 09:10:33Dodano załącznik: Protokół z XIV Sesji RM 28.11.2011 r.
2012-01-04 09:09:44Dodano załącznik: Protokół z XIII Sesji RM 24.10.2011 r.
2012-01-04 09:02:20Dodano załącznik: Uchwała nr XVI-109-2011 - Budżet Gminy Ksiąz Wlkp. na 2012 rok
2012-01-04 08:59:03Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2012 rok
2012-01-04 08:58:58Dodano wiadomość: Budżet na 2012 rok
2012-01-04 08:54:01Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0952-II-25-11-Ln-2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
2012-01-04 08:50:43Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0952-I-25-11-Ln-2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie u
2012-01-04 08:50:06Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-D-65-11-Ln-2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości
2012-01-04 08:49:35Zmodyfikowano wiadomość: Budżet 2012 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2012-01-04 08:49:30Dodano wiadomość: Budżet 2012 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2011-12-30 08:22:35Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-30 08:22:02Dodano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 10:49:58Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-12-23 10:49:14Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-12-23 10:48:23Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-12-23 09:23:07Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-12-23 09:22:33Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-12-23 09:22:10Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-12-23 09:18:05Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-12-23 08:45:06Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:44:47Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:44:16Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:43:45Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:43:31Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:42:41Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:42:18Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:38:39Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:38:24Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:37:54Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:37:24Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:36:43Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:35:57Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:34:52Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:34:38Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:32:30Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:31:31Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:31:15Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:30:16Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-23 08:27:49Dodano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-12-21 09:35:47Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-12-21 09:34:56Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2011-12-21 09:34:38Dodano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2011-12-20 14:49:00Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 19.12.2011r
2011-12-20 14:46:45Dodano załącznik: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2011-12-20 14:46:36Usunięto załącznik:
2011-12-20 14:45:29Dodano załącznik: Deklaracja na podatek od nieruchomości
2011-12-20 14:45:13Usunięto załącznik:
2011-12-20 14:31:58Dodano załącznik: Stawki Podatkowe na rok 2012
2011-12-20 14:31:24Usunięto załącznik:
2011-12-20 09:14:34Dodano załącznik: Uchwała nr XV-103-11 w sprawie planów pracy komisji na 2012 rok
2011-12-20 09:13:56Dodano załącznik: Uchwała nr XV-102-11 w sprawie Aneksu Nr 3 do Porozumienia mięzygminnego zawartego 7.10.2008 w spr.powierzenia
2011-12-20 09:13:05Dodano załącznik: Uchwała nr XV-101-11 w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2011-12-20 09:12:25Dodano załącznik: Uchwała nr XV-100-11 w sprawie strategii Rozwiązywania Problemów społcznych dla gm.Książ Wlkp. na lata 2012-20
2011-12-20 09:11:48Dodano załącznik: Uchwała nr XV-99-11 zmieniajca uchwałe w sprawie Statutu OPS w Książu Wlkp
2011-12-20 09:11:10Dodano załącznik: Uchwała nr XV-98-11 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu zmieniajacej uchwałę w spr. likwidac
2011-12-20 09:10:31Dodano załącznik: Uchwała nr XV-97-11 w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w pr
2011-12-20 09:09:38Dodano załącznik: Uchwała nr XV-96-11 w sprawie aneksu nr 7 do porozumienia międzygminnego z dn. 7.12.2004 -schronisko dla bezdo
2011-12-20 09:09:00Usunięto załącznik:
2011-12-20 09:08:36Dodano załącznik: Uchwała nr XV-96-11w sprawie aneksu nr 7 do porozumienia międzygminnego z dn. 7.12.2004 -schronisko dla bezdom
2011-12-20 09:07:52Dodano załącznik: Uchwała nr XV-95-11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego
2011-12-20 09:07:26Dodano załącznik: Uchwała nr XV-94-11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksiąz Wlkp. na 2011 rok
2011-12-20 08:58:03Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-12-20 08:57:50Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-12-20 08:57:38Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-12-20 08:57:20Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-12-20 08:56:41Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-12-20 08:55:58Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-12-20 08:55:24Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-12-14 13:39:45Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-12-14 13:39:21Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-12-14 13:37:51Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-12-14 10:54:29Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-12-14 10:54:02Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-12-14 10:52:47Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-12-14 10:34:50Dodano załącznik: Plan komunikacji
2011-12-14 10:34:30Usunięto załącznik:
2011-12-14 09:20:13Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-12-14 09:20:01Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-12-14 09:19:03Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-12-14 09:18:57Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-12-14 09:18:37Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-12-14 09:13:13Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-12-13 08:34:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2011-12-13 08:33:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2011-12-13 08:32:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2011-12-13 08:31:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2011-12-13 08:30:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2011-12-12 08:15:29Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-12-12 08:15:18Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-12-12 08:14:50Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-12-12 08:14:11Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-12-12 08:13:15Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-12-12 08:13:01Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-12-12 08:11:21Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-12-12 08:09:42Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-12-12 08:09:22Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-12-12 08:09:02Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-12-12 08:08:14Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-12-09 08:51:41Dodano załącznik: SUiKZP Chrząstowo - wyłożenie
2011-12-08 08:33:30Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-12-08 08:32:59Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-12-08 08:31:28Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-12-08 08:30:15Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-12-08 08:28:40Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-12-08 08:21:10Dodano załącznik: Uchwała nr XIV-90-11 w sprawie zasad udzielania trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji dla spółek wo
2011-12-08 08:20:37Usunięto załącznik:
2011-12-05 12:44:19Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-12-05 12:41:42Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-12-05 12:41:28Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-12-05 12:40:59Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-12-05 12:38:59Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-12-02 10:51:14Dodano załącznik: Załacznik nr 10 Specyfikacja techniczna
2011-12-02 10:50:23Dodano załącznik: Załącznik nr 9 Kosztorysy przedmiary
2011-12-02 10:50:01Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-12-02 10:49:51Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Projekt
2011-12-02 10:48:27Dodano załącznik: Załączniki 1-7 do SIWZ
2011-12-02 10:48:08Dodano załącznik: SIWZ
2011-12-02 10:47:55Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-12-02 10:47:37Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-12-02 10:47:15Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-12-01 14:01:37Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-12-01 14:01:18Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-12-01 14:00:32Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-12-01 08:13:09Dodano załącznik: Uchwała nr XIV-93-11 w sprawie przystąpnia Gminy Ksiąz Wlkp. do Partnerstwa
2011-12-01 08:12:42Dodano załącznik: Uchwała nr XIV-92-11 w sprawie ustalenia zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci
2011-12-01 08:12:17Dodano załącznik: Uchwała nr XIV-91-11 w sprawie miejsc. planu zagosp. obejścia drogowego m.Książ Wlkp. oraz terenu położonego w
2011-12-01 08:11:45Dodano załącznik: Uchwała nr XIV-90-11 w sprawie zasad udzielania trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji dla spółek wo
2011-12-01 08:11:16Dodano załącznik: Uchwała nr XIV-89-11 w sprawie Rocznego programu współpracy Gm.Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi
2011-12-01 08:10:48Dodano załącznik: Uchwała nr XIV-88-11 w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych
2011-12-01 08:10:13Dodano załącznik: Uchwała nr XIV-87-11 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
2011-12-01 08:09:45Dodano załącznik: Uchwała nr XIV-86-11 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 r.
2011-12-01 08:09:14Dodano załącznik: Uchwała nr XIV-85-11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2011 r.
2011-11-30 12:47:58Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIV - 28.11.2011r
2011-11-28 13:28:20Dodano załącznik: Wyjaśnienie treści SIWZ
2011-11-28 11:18:42Dodano załącznik: Projekt budżetu na 2012 rok (uchwała, objaśnienia, załączniki)
2011-11-28 11:16:57Zmodyfikowano wiadomość: Projekt budżetu na 2012 rok
2011-11-28 11:16:49Dodano wiadomość: Projekt budżetu na 2012 rok
2011-11-27 20:09:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie powołania Zespołu Samooceny
2011-11-27 20:09:33Usunięto załącznik:
2011-11-27 20:07:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2011-11-27 20:04:26Dodano załącznik: Protokół nr 11-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 17.10.2011
2011-11-27 20:04:03Dodano załącznik: Protokół nr 12-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 03.11.2011
2011-11-27 20:03:44Usunięto załącznik:
2011-11-27 20:03:40Usunięto załącznik:
2011-11-27 20:03:04Dodano załącznik: Protokół nr 12-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dn. 03.11.2011
2011-11-27 20:02:39Dodano załącznik: Protokół nr 11-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dn. 17.10.2011
2011-11-27 20:00:55Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 6-11 Komisji Rewizyjnej - kontrola CK
2011-11-27 19:59:55Dodano załącznik: Protokół nr 6-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 20.10.2011
2011-11-27 19:58:33Dodano załącznik: Protokół nr 6-11 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 29.06.2011
2011-11-27 19:58:11Usunięto załącznik:
2011-11-27 19:58:01Dodano załącznik: Protokół nr 6 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 29.06.2011
2011-11-27 19:56:20Dodano załącznik: Protokół z XII Sesji RM 03.10.2011 r.
2011-11-24 14:10:23Dodano załącznik: Załącznik 10 do SIWZ Specyfikacja techniczna
2011-11-24 14:10:07Dodano załącznik: Załącznik 9 do SIWZ Przedmiar robót
2011-11-24 14:09:11Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-11-24 14:04:01Dodano załącznik: Załącznik 8 do SIWZ Katalogi
2011-11-24 14:02:43Dodano załącznik: Załącznik 7 do SIWZ Dokumentacja
2011-11-24 14:01:04Dodano załącznik: Załączniki 1-6 do SIWZ
2011-11-24 14:00:35Dodano załącznik: SIWZ
2011-11-24 13:59:53Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-11-24 13:58:36Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-11-24 13:57:14Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-11-24 11:59:56Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-11-24 11:59:28Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-11-24 11:57:50Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-11-24 11:56:18Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-11-24 11:54:02Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-11-22 12:49:04Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-11-22 12:48:37Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-11-22 12:46:30Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-11-22 12:46:00Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-11-22 12:45:31Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-11-22 12:45:09Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-11-22 12:44:05Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-11-21 14:45:32Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ od 1 do 8
2011-11-21 14:44:15Dodano załącznik: SIWZ
2011-11-21 14:44:01Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-11-21 14:43:34Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-11-21 14:42:35Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-11-18 12:03:47Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół imienia Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2011-11-18 12:02:33Zmodyfikowano wiadomość: Książ Wielkopolski
2011-11-18 12:02:03Zmodyfikowano wiadomość: Książ Wielkopolski
2011-11-18 12:00:57Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewicach
2011-11-18 12:00:15Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2011-11-18 11:59:02Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2011-11-18 11:57:36Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2011-11-18 11:55:14Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2011-11-18 11:53:45Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wielkopolskim
2011-11-18 11:53:10Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
2011-11-18 11:52:40Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2011-11-18 11:51:36Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Zespole Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
2011-11-18 11:47:54Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc.
2011-11-17 15:02:29Dodano załącznik: Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna
2011-11-17 15:01:02Dodano załącznik: Załacznik nr 9 kosztorysy, przedmiary
2011-11-17 15:00:47Dodano załącznik: Załącznik nr 8 projekt
2011-11-17 14:59:09Dodano załącznik: Załączniki 1-7 do SIWZ
2011-11-17 14:58:38Dodano załącznik: SIWZ
2011-11-17 14:58:26Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-11-17 14:57:53Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-11-17 14:56:40Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-11-17 14:56:20Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-11-16 12:40:08Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-11-16 12:39:54Usunięto załącznik:
2011-11-16 12:25:49Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-11-16 12:25:04Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-11-16 12:24:10Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-11-16 08:21:26Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wielkopolskim
2011-11-16 08:21:03Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2011-11-16 08:20:38Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
2011-11-16 08:20:24Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
2011-11-15 09:37:15Dodano załącznik: Wykaz
2011-11-15 09:36:59Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2011-11-15 09:34:35Dodano wiadomość: Wykaz
2011-11-09 11:22:15Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-11-09 11:21:59Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2011-11-09 11:20:55Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2011-11-09 11:20:42Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2011-11-09 11:18:39Dodano wiadomość: Przetarg ustny nieograniczony
2011-11-09 09:02:29Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-11-09 09:02:12Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-11-09 09:01:38Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-11-08 12:40:03Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-11-08 12:39:43Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-11-08 12:39:02Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-11-04 08:40:20Dodano załącznik: Uchwała nr XIII-80-11 w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2011 r
2011-11-04 08:37:12Dodano załącznik: c.d. zał. nr 2 do uchwały nr XIII-79-11 Wykaz przedsięwzięć do WPF
2011-11-04 08:36:47Dodano załącznik: zał. nr 2 do uchwały nr XIII-79-11 Wykaz przedsięwzięć do WPF
2011-11-04 08:36:01Dodano załącznik: zał. nr 1 do uchwały XIII-79-11 -Wieloletnia Prognoza Finansowa
2011-11-04 08:06:11Dodano załącznik: Uchwała nr XIII-84-11 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2011-11-04 08:05:10Dodano załącznik: Uchwała nr XIII-83-11 w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011-11-04 08:03:57Dodano załącznik: Uchwała nr XIII-81-11 w sprawie stawki jednostkowej dotacja przedmiotowej na 2012 do ZUK
2011-11-04 08:03:29Usunięto załącznik:
2011-11-04 08:03:12Dodano załącznik: Uchwała nr XIII-82-11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011-11-04 08:01:48Dodano załącznik: Uchwała nr XIII-81-2011 w sprawie stawki jednostkowej dotacja przedmiotowej na 2012 do ZUK
2011-11-04 08:00:41Dodano załącznik: Uchwała nr XIII-80-11 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r
2011-11-04 07:59:21Dodano załącznik: Uchwała nr XIII-79-11 zmieniajca uchwałę w sprawie WPF Gminy Ksiąz Wlkp. na lata 2011-2012
2011-11-03 13:56:07Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-11-03 13:55:31Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2011-11-03 13:55:07Dodano załącznik: ROCZNY PROGRAM WPÓŁPRACY NA ROK 2012 - PROJKET
2011-11-03 13:54:51Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie programu współpracy
2011-11-03 13:54:15Dodano załącznik: Zaproszenie
2011-11-03 13:53:45Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-11-03 13:53:26Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-11-03 13:52:36Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-11-02 09:38:07Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów Gminy Książ Wlkp. kadencja 2011-2015
2011-11-02 09:37:37Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz sołtysów - kadencja 2011 - 2015
2011-11-02 09:37:10Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz sołtysów - kadencja 2007 - 2011
2011-11-02 09:36:26Dodano wiadomość: Wykaz sołtysów - kadencja 2011 - 2015
2011-10-31 11:07:49Dodano załącznik: Protokół nr 10-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 29.09.2011
2011-10-31 11:04:12Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 5-11 Komisji Rewizyjnej - kontrola gospodarowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi
2011-10-31 11:03:26Dodano załącznik: Protokól nr 5-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 28.06.2011
2011-10-31 11:01:44Dodano załącznik: Protokół nr 3-11 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 18.05.2011
2011-10-31 10:57:35Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIII - 24.10.2011r
2011-10-31 08:17:14Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-10-31 08:10:21Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-10-31 08:10:13Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-10-31 08:09:47Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-10-31 08:09:08Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-10-31 08:08:10Dodano wiadomość: Komunikat
2011-10-27 15:01:54Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-10-27 15:01:09Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-10-27 15:00:50Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-10-27 14:59:46Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-10-26 14:05:42Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - przedmiot zamówienia
2011-10-26 14:05:22Dodano załącznik: Załączniki 1-4 do SIWZ
2011-10-26 14:05:01Dodano załącznik: SIWZ
2011-10-26 14:04:47Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-10-26 14:04:27Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-10-26 14:03:40Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-10-26 12:47:35Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-26 11:56:48Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-10-26 11:56:33Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-26 11:55:41Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-26 07:18:33Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-10-26 07:18:08Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-26 07:17:30Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-26 07:16:30Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-24 11:20:18Dodano załącznik: Załącznik nr 8 do SIWZ - zad 2
2011-10-24 11:14:39Dodano załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ - zad 1
2011-10-24 11:13:19Dodano załącznik: Załączniki 1-6 do SIWZ
2011-10-24 11:13:01Dodano załącznik: SIWZ
2011-10-24 11:12:34Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-10-24 11:04:52Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-10-24 11:04:37Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-10-24 11:04:16Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-10-21 11:34:28Dodano załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko
2011-10-21 10:55:44Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-10-21 10:55:08Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu
2011-10-21 10:53:41Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu
2011-10-21 07:23:03Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-10-21 07:22:45Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-10-21 07:22:31Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-10-21 07:21:52Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-10-21 07:21:39Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-10-21 07:21:10Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-10-18 10:28:59Dodano załącznik: Wykaz
2011-10-18 10:28:48Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2011-10-18 10:28:09Dodano wiadomość: Wykaz
2011-10-18 09:12:26Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp. (stan na 30.09.2011 r.)
2011-10-18 09:10:45Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp. (stan na 30.09.2011 r.)
2011-10-18 09:06:34Dodano załącznik: Elżbieta Kapcińska p.o. Dyrektora Sz.P Chwałkowo Kościelne
2011-10-17 14:52:50Dodano załącznik: Załącznik graficzny
2011-10-17 14:52:00Usunięto załącznik:
2011-10-14 14:28:59Dodano załącznik: Załącznik graficzny
2011-10-14 14:26:54Dodano załącznik: Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ci
2011-10-12 12:57:45Dodano załącznik: Uchwała nr III-8-10 w sprawie zmian w budżecie gminy Ksiąz Wlkp. na 2010 r.
2011-10-12 12:57:09Dodano załącznik: Uchwała nr IV-14-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011-10-12 12:56:30Dodano załącznik: Uchwała nr VI-23-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011-10-12 12:55:28Dodano załącznik: Uchwała nr VII-34-11 w sprawie smian w budżecie na 2011 rok
2011-10-12 12:54:23Dodano załącznik: Uchwała nr XI-62-11 w sprawie zmian w budżecie
2011-10-12 12:52:35Dodano załącznik: Uchwała nr XII-73-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r
2011-10-12 12:52:09Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2011 rok
2011-10-12 12:52:02Dodano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2011 rok
2011-10-12 12:50:50Dodano załącznik: Uchwała nr XII-78-11 w sprawie wyboru ławników
2011-10-12 12:49:53Dodano załącznik: Uchwała nr XII-77-11 w sprawie uchwalenia planu zagosp.przestrzennego we wsi Zawory dz. nr ewid. 484
2011-10-12 12:48:52Dodano załącznik: Uchwała nr XII-76-11 w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rze
2011-10-12 12:47:47Dodano załącznik: Uchwała nr XII-75-11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2011-10-12 12:46:47Dodano załącznik: Uchwała nr XII-74-11 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
2011-10-12 12:45:53Dodano załącznik: Uchwała nr XII-73-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r
2011-10-12 12:44:01Dodano załącznik: Uchwała nr XII-72-11 w sprawie zaopiniowania proj. uchwały Rady Powiatu zmieniajcej uchwałę w spr. likwidacji
2011-10-12 12:41:07Dodano załącznik: Protokól nr 3-11 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 12.05.2011
2011-10-12 12:40:00Dodano załącznik: Protokól nr 8-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 16.06.2011
2011-10-12 12:39:07Dodano załącznik: Protokoł nr 9-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 11.08.2011
2011-10-11 20:07:02Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-10-11 20:06:31Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-11 20:06:03Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-11 20:04:56Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-11 20:02:30Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-11 13:03:36Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 03.10.2011r
2011-10-10 02:37:14Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki wyborów
2011-10-10 02:36:30Dodano załącznik: Wyniki wyborów 09.10.2011 r.
2011-10-10 02:35:59Dodano wiadomość: Wyniki wyborów
2011-10-06 13:35:17Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-10-06 13:34:57Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-06 13:34:14Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-10-05 08:13:48Dodano załącznik: Protokół z XI Sesji RM 29.08.2011 r.
2011-10-05 08:12:49Dodano załącznik: Protokół z X Sesji RM 20.06.2011 r.
2011-10-05 08:12:33Usunięto załącznik:
2011-10-05 08:11:46Dodano załącznik: Protokół z X Sesji RM 20.06.2011
2011-10-04 13:56:47Dodano załącznik: Załącznik nr 6.2 - Projekt umowy - pozostałe obiekty aktualny
2011-10-04 13:56:31Dodano załącznik: Załącznik nr 6.1 - Projekt umowy - oświetlenie uliczne aktualny
2011-10-04 13:56:13Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ 2
2011-10-04 08:20:58Dodano załącznik: Składy obwodowych komisji wyborczych
2011-10-04 08:20:27Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-10-04 08:20:13Dodano wiadomość: Informacja
2011-10-03 20:12:36Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ
2011-09-29 08:43:23Dodano załącznik: Plan komunikacji
2011-09-29 08:42:02Dodano załącznik: Wdrażanie metody CAF 2006 w Książu Wlkp.
2011-09-29 08:33:42Dodano załącznik: Zarządzenie o powołaniu Zespołu Samooceny
2011-09-29 08:33:05Dodano załącznik: Zarządzenie o koordynatorze CAF i osobie wspierającej
2011-09-29 08:32:20Zmodyfikowano wiadomość: CAF- Wspólna Metoda Samooceny
2011-09-29 08:31:44Dodano załącznik: Informacja o CAF
2011-09-29 08:31:09Zmodyfikowano wiadomość: CAF
2011-09-29 08:30:59Dodano wiadomość: CAF
2011-09-29 08:15:33Dodano stronę: CAF
2011-09-27 08:30:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2011-09-26 11:48:31Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ od 1 - 8
2011-09-26 11:48:15Dodano załącznik: SIWZ
2011-09-26 11:47:56Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-09-26 11:47:26Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-09-26 11:46:47Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-09-26 11:08:49Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie zmian w budzecie gminy Książ Wlkp
2011-09-26 11:07:37Dodano załącznik: Projekt uchwały w spr.wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz dotych
2011-09-26 11:07:04Dodano załącznik: Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2011-09-26 11:06:46Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
2011-09-26 11:06:09Dodano załącznik: Projekt uchwały w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w spr. likwidacji Szpitala w Śremie
2011-09-26 11:05:53Dodano załącznik: Projekt uchwały w spr. wyboru ławników
2011-09-26 11:05:09Dodano załącznik: Projekt uchwały w spr. uchwalenia planu zagospod. przestrzennego we wsi Zawory dz. nr ewid.484
2011-09-26 10:58:43Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XII Sesję RM - 03.10.2011 r.
2011-09-26 10:58:33Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XII Sesję RM - 03.10.2011 r.
2011-09-26 10:11:16Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-09-26 10:11:01Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-09-26 10:10:23Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-09-26 10:08:51Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-09-26 10:08:38Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-09-26 10:08:29Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-09-26 10:07:46Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-09-26 10:07:28Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-09-26 10:06:48Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-09-26 08:50:56Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie powołania Zespołu Samooceny
2011-09-26 08:45:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie nabycia przez Gminę Książ Wlkp. prawa użytkowania wieczystego w postac
2011-09-26 08:41:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckic
2011-09-26 08:39:43Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gm
2011-09-21 12:42:22Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-21 12:41:12Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-09-21 12:40:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-21 12:40:30Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-21 12:39:17Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-21 11:47:23Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-21 11:45:09Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-09-21 11:44:54Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-21 11:42:45Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-21 11:41:09Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-21 08:56:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2011-09-19 13:44:37Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-19 13:44:20Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-09-19 13:44:05Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-19 13:42:59Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-19 13:41:57Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-19 13:41:42Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-19 13:41:17Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-19 13:40:32Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-09-19 13:39:13Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-19 10:58:05Dodano załącznik: Uchwała nr XI-71-11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Żerków zadani
2011-09-19 10:56:08Dodano załącznik: Uchwała nr XI-70-11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych.
2011-09-19 10:55:09Dodano załącznik: Uchwała nr XI-69-11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2011-09-19 10:53:52Dodano załącznik: Uchwała nr XI-68-11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2011-09-19 10:52:02Dodano załącznik: Uchwała nr XI-67-11 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowiska w Książu Wlkp.
2011-09-19 10:50:52Dodano załącznik: Uchwała nr XI-66-11 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego
2011-09-19 10:47:46Dodano załącznik: Uchwała nr XI-65-11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gm. Śrem zadania pub
2011-09-19 10:45:28Dodano załącznik: Uchwała nr XI-64-11 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół
2011-09-19 10:42:48Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XI-64-11 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepu
2011-09-19 10:41:29Dodano załącznik: Uchwała nr XI-63-11 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie lub roboty budowalne
2011-09-19 10:39:37Dodano załącznik: Uchwała nr XI-62-11 w sprawie zmian w budżecie
2011-09-19 10:37:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania
2011-09-19 10:35:02Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2011
2011-09-19 10:33:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2011-09-19 10:31:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2011-09-19 10:30:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
2011-09-19 10:29:06Usunięto załącznik:
2011-09-19 10:28:48Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sej
2011-09-19 10:28:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2011-09-19 10:28:08Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie w sprawie powołania komisji obwodowych
2011-09-19 10:28:01Dodano wiadomość: Zarządzenie w sprawie powołania komisji obwodowych
2011-09-19 10:27:41Dodano załącznik: Zarzędzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
2011-09-19 10:26:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, Samo
2011-09-19 10:25:14Usunięto załącznik:
2011-09-19 10:24:50Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 110 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Z
2011-09-19 10:22:36Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organ
2011-09-19 10:21:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2011-09-19 10:20:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2011-09-19 10:15:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2011-09-19 10:12:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
2011-09-19 10:07:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wl
2011-09-19 10:06:02Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu
2011-09-19 10:03:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sp
2011-09-19 09:59:02Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2011-09-19 09:57:32Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2011-09-19 09:54:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
2011-09-19 09:53:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 zmieniające zarzędzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowośc
2011-09-19 09:51:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania infor
2011-09-16 13:06:17Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - przedmiot zamówienia
2011-09-16 13:05:53Dodano załącznik: Załączniki 1-4 do SIWZ
2011-09-16 13:05:31Dodano załącznik: SIWZ
2011-09-16 13:05:17Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-09-16 13:04:44Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-09-16 13:03:49Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-09-14 10:40:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejs
2011-09-14 10:36:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2011-09-14 10:34:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przez
2011-09-14 10:33:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie powołania członków Komisji i wyznaczenia jej Przewodniczącego w celu wy
2011-09-14 10:31:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2011
2011-09-13 13:18:32Dodano załącznik: Komunikat
2011-09-13 13:15:11Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-09-13 13:14:26Dodano wiadomość: Komunikat
2011-09-13 09:12:42Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XI - 29.08.2011r
2011-09-12 14:39:16Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-09-12 14:38:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-12 14:38:12Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-12 14:08:51Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-12 14:08:33Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-12 14:08:16Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-12 13:59:10Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-09-12 13:57:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-12 13:54:07Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-12 10:27:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydaktów oraz wysokości do
2011-09-12 10:26:41Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za
2011-09-12 10:25:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2011-09-12 10:22:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
2011-09-12 10:20:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stan
2011-09-12 10:19:02Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze sta
2011-09-12 10:16:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp.
2011-09-12 10:15:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2011-09-12 10:13:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie powołania zespołu projektowego do prac nad projektem realizowanego w ra
2011-09-12 10:11:58Usunięto załącznik:
2011-09-12 10:11:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza 82 w sprawie powołania zespołu projektowego do prac nad projektem realizowanego w ramac
2011-09-12 10:08:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu
2011-09-12 10:07:14Usunięto załącznik:
2011-09-12 10:06:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza 81 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlk
2011-09-08 11:23:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
2011-09-08 11:23:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie planu finansowej dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksią
2011-09-08 11:20:31Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
2011-09-08 11:19:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst
2011-09-08 11:18:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie zasad sporządzania, obiegu, ewidencji i archiwizowania dokumentów finan
2011-09-08 11:17:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2011-09-08 11:16:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2011-09-08 11:15:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2011-09-08 11:12:29Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na
2011-09-08 11:11:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. do pod
2011-09-08 11:09:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2011-09-08 11:08:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2011-09-08 11:07:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2011-09-08 11:05:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie po
2011-09-08 11:04:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanow
2011-09-08 11:03:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadznia konkursu na stanowi
2011-09-08 11:01:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanow
2011-09-08 11:00:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2011-09-08 10:59:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysoko
2011-09-08 10:57:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok
2011-09-07 14:14:13Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-09-07 14:13:58Usunięto załącznik:
2011-09-07 13:48:30Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-09-07 13:48:15Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-07 13:46:24Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-09-06 11:24:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Kr
2011-09-06 11:22:56Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Księdza Arcybis
2011-09-06 11:21:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców
2011-09-06 11:19:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Szc
2011-09-06 11:18:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Lud
2011-09-06 11:16:30Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2011-09-06 11:15:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2011-09-06 11:13:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2011-09-06 11:13:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2011-09-06 11:10:45Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
2011-09-06 11:09:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
2011-09-06 11:07:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wiel
2011-09-06 11:05:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa
2011-09-06 11:03:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiącyh własność Gminy Książ Wlkp. przezn
2011-09-06 11:00:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2011-09-06 10:59:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2011
2011-09-06 10:58:29Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2011
2011-09-06 10:57:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2011-09-06 10:53:57Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
2011-09-06 10:52:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2011-09-05 14:06:21Dodano załącznik: Informacja
2011-09-05 14:06:06Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2011-09-05 14:05:54Dodano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2011-09-05 12:39:22Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 20
2011-09-05 12:37:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w G
2011-09-05 12:35:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustn
2011-09-05 12:33:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za
2011-09-05 12:31:29Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2011-09-05 12:29:19Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2011-09-05 12:26:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie zatwierdzenia \"Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim
2011-09-05 12:24:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2011-09-05 12:23:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 20
2011-09-05 12:22:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w
2011-09-05 12:20:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie ustalenia Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w
2011-09-05 12:19:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim
2011-09-05 12:17:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących regulaminu targowiska w Książu Wlk
2011-09-05 12:16:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargow
2011-09-05 12:10:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmin
2011-09-05 12:09:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2011-09-05 12:06:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
2011-09-05 12:04:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2011-09-05 12:02:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przez
2011-09-05 12:00:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 20
2011-09-05 11:55:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w G
2011-09-05 11:02:18Dodano załącznik: Aleksandra Franciszkiewicz - Dyrektor Sz.P Chwałkowo (stan na 31.08.2011 r.)
2011-09-05 11:00:33Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp. (stan na 31.08.2011 r.)
2011-09-05 10:58:35Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp. (stan na 31.08.2011 r.)
2011-08-29 11:51:50Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2011-08-29 11:51:38Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2011-08-29 11:51:30Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2011-08-29 11:48:58Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wielkopolskim
2011-08-29 11:48:24Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wielkopolskim
2011-08-29 11:48:04Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wielkopolskim
2011-08-29 11:46:36Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wielkopolskim
2011-08-29 10:54:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2011-08-29 10:53:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2011-08-25 11:45:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu
2011-08-25 11:41:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie be
2011-08-25 11:37:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie przeprowadzenia projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji P
2011-08-25 11:33:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady
2011-08-25 11:32:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie przeprowadzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i
2011-08-25 09:53:52Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-08-25 09:52:48Dodano załącznik: Informacja
2011-08-25 09:52:13Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-08-25 09:49:20Dodano wiadomość: Informacja
2011-08-24 13:20:33Dodano załącznik: Zgłoszenie kandydatów na członków OKW
2011-08-24 10:51:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmin
2011-08-24 10:46:25Dodano załącznik: Zgłoszenie zamiaru głosowania za pomocą nakładek metoda Brailea
2011-08-24 10:46:06Dodano załącznik: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
2011-08-24 10:45:03Dodano załącznik: Zgłoszenie kandydatów na członków OKW
2011-08-24 10:44:18Dodano załącznik: Informacja o zgłaszaniu kandydatów do OKW
2011-08-24 10:42:30Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-08-24 10:41:15Dodano wiadomość: Informacja
2011-08-23 14:21:17Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-08-23 14:20:56Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-08-23 14:20:31Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-08-23 14:19:35Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-08-23 14:18:58Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-08-23 14:17:00Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-08-23 12:19:40Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-08-23 12:18:54Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-08-23 12:18:28Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-08-23 12:17:56Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-08-22 12:49:22Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmin
2011-08-22 10:30:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2011-08-19 14:24:56Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-08-19 14:24:31Dodano załącznik: Informacja
2011-08-19 14:24:07Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-08-19 14:20:45Dodano wiadomość: Informacja
2011-08-18 11:42:01Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-08-18 11:41:43Dodano załącznik: Komunikat
2011-08-18 11:41:20Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-08-18 11:40:10Dodano wiadomość: Komunikat
2011-08-16 13:16:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dot
2011-08-16 12:09:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dot
2011-08-12 08:49:24Dodano załącznik: Statut Gminy Książ Wielkopolski
2011-08-12 08:49:02Usunięto załącznik:
2011-08-12 08:48:35Zmodyfikowano wiadomość: Statut Gminy Książ Wielkopolski
2011-08-12 08:42:48Dodano załącznik: Kwestionariusz
2011-08-12 08:42:38Dodano załącznik: Oświadczenie o zatrudnieniu
2011-08-12 08:42:20Dodano załącznik: Ogłoszenie o naborze
2011-08-12 08:41:51Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2011-08-12 08:41:27Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2011-08-12 08:36:45Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2011-08-12 08:36:34Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 103 w sprawei przeprowadzenia konsultacji
2011-08-12 08:36:23Dodano załącznik: Uchwała nr XI-64-11 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji z buidżetu gminy dla niepublicznych szkół i
2011-08-12 08:36:07Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji
2011-08-12 08:35:46Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-08-12 08:35:23Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-08-12 08:35:17Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-08-12 08:32:52Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2011-08-12 08:32:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie przerpowadzenia konsultacji
2011-08-12 08:31:48Dodano załącznik: Uchwała nr XI-67-11 zmienijąca uchwałę w spr. regulaminu targowiska w Książu Wlkp.
2011-08-12 08:31:31Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji
2011-08-12 08:29:38Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-08-12 08:29:05Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-08-12 08:29:00Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-08-12 08:26:10Dodano załącznik: Załącznik do uchwały nr XI-64-11 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepubliczn
2011-08-12 08:25:39Dodano załącznik: Uchwała nr XI-70-11 w spr. wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2011-08-12 08:25:15Dodano załącznik: Uchwała nr XI-69-11 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zag. przestrzennego we wsi Chrząsto
2011-08-12 08:24:26Dodano załącznik: Uchwała nr XI-68-11 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zag.przestrzennego we wsi Radoszkow
2011-08-12 08:23:32Dodano załącznik: Uchwała nr XI-67-11 zmienijąca uchwałę w spr. regulaminu targowiska w Książu Wlkp.
2011-08-12 08:23:05Dodano załącznik: Uchwała nr XI-66-11 w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego
2011-08-12 08:22:38Dodano załącznik: Uchwała nr XI-65-11 w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gm. Śrem zadania public
2011-08-12 08:22:24Usunięto załącznik:
2011-08-12 08:22:07Dodano załącznik: uchwała nr XI-65-11 w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gm. Śrem zadania publi
2011-08-12 08:21:03Dodano załącznik: Uchwała nr XI-64-11 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji z buidżetu gminy dla niepublicznych szkół i
2011-08-12 08:20:22Dodano załącznik: Uchwała nr XI-63-11 w spr.udzielenia dotacjii z budżetu gminy na prace konserwatorskie lub roboty budowalne z
2011-08-12 08:16:19Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XI Sesję RM - 28.08.2011 r.
2011-08-12 08:16:05Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XI Sesję RM - 28.08.2011 r.
2011-08-12 08:15:55Dodano wiadomość: Projekty uchwał na XI Sesję RM - 28.08.2011 r.
2011-08-12 08:13:36Dodano załącznik: Protokół nr 7-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 09.05.2011
2011-08-12 08:12:26Dodano załącznik: Protokół nr 5-11 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.05.2011
2011-08-12 08:10:59Dodano załącznik: Załącznik do protokołu nr 2-11 Komisji Rewizyjnej - kontrola wydawanych zarządzeń dot. spraw finansowych
2011-08-12 08:09:14Dodano załącznik: Protokół nr 4-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 10.05.2011
2011-08-12 08:07:31Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wyniku naboru
2011-08-12 08:07:15Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2011-08-11 10:20:27Dodano załącznik: Informacja
2011-08-11 10:19:43Zmodyfikowano wiadomość: Informacja PKW
2011-08-11 10:19:11Dodano wiadomość: Informacja PKW
2011-08-11 10:13:52Dodano załącznik: Wykaz Sołectw i liczba mieszkańców
2011-08-11 10:13:22Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz Sołectw oraz liczba mieszkańców
2011-08-11 10:12:58Dodano wiadomość: Wykaz Sołectw oraz liczba mieszkańców
2011-08-10 08:53:16Dodano załącznik: Dorota Jańczak - Zastępca Dyrektora CK
2011-08-10 08:27:29Zmodyfikowano wiadomość: Stan mienia komunalnego
2011-08-10 08:24:46Dodano użytkownika: Prakseda Muślewska
2011-08-10 08:23:49Usunięto załącznik:
2011-08-10 08:23:21Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego
2011-08-10 08:22:53Zmodyfikowano wiadomość: Stan mienia komunalnego
2011-08-09 13:09:19Zmodyfikowano wiadomość: Kalendarz wyborczy
2011-08-09 13:08:55Dodano załącznik: Kalendarz wyborczy
2011-08-09 13:08:36Dodano wiadomość: Kalendarz wyborczy
2011-08-09 13:08:20Dodano załącznik: Postanowienie
2011-08-09 13:07:43Zmodyfikowano wiadomość: Postanowienie o zarządzeniu wyborów
2011-08-09 13:07:36Dodano wiadomość: Postanowienie o zarządzeniu wyborów
2011-08-09 13:06:41Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
2011-08-09 13:06:33Zmodyfikowano wiadomość: Informacja Burmistrza o obwodach głosowania.
2011-08-09 13:06:24Zmodyfikowano wiadomość: Informacja OKW w Koninie o okręgach wyborczych.
2011-08-09 13:06:14Zmodyfikowano wiadomość: Informacja OKW w Koninie o składzie komisji.
2011-08-09 13:06:05Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki Wyborów do Sejmu i Senatu 2007
2011-08-09 11:34:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie planu kontroli na rok 2011
2011-08-09 11:25:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie zasad sporządzania, obiegu, ewidencji i archiwizowania dokumentów fina
2011-08-09 11:03:37Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-08-09 10:48:36Dodano załącznik: Wyjaśnienie treści SIWZ
2011-08-09 10:48:15Usunięto załącznik:
2011-08-09 10:48:01Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ
2011-08-09 10:39:12Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-163-04 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp.
2011-08-09 10:16:20Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-321-10 w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizac
2011-08-09 10:15:47Zmodyfikowano wiadomość: Konsultacje społeczne
2011-08-09 10:15:37Dodano wiadomość: Konsultacje społeczne
2011-08-09 10:01:30Zmodyfikowano wiadomość: Podatki na rok 2011
2011-08-09 09:59:47Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-336-10 w spr.obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego
2011-08-09 09:59:01Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-319-10 w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011-08-09 09:58:32Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-318-10 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2011-08-09 09:58:10Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-317-10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011-08-09 09:56:09Zmodyfikowano wiadomość: Podatki na rok 2011
2011-08-09 09:55:44Dodano wiadomość: Podatki na rok 2011
2011-08-09 09:55:23Zmodyfikowano wiadomość: Podatki na rok 2008
2011-08-09 09:55:10Zmodyfikowano wiadomość: Podatki na rok 2009
2011-08-09 09:09:27Dodano załącznik: Wniosek
2011-08-09 09:09:01Zmodyfikowano wiadomość: Fundusz sołecki
2011-08-09 09:08:46Dodano wiadomość: Fundusz sołecki
2011-08-09 09:07:40Dodano załącznik: Protokół z IX Sesji RM 30.05.2011 r.
2011-08-09 09:05:08Dodano załącznik: Wykaz sołtysów kadencja 2007 - 2011
2011-08-09 09:04:45Usunięto załącznik:
2011-08-04 14:31:33Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wyniku naboru
2011-08-04 14:30:53Dodano załącznik: Informacja
2011-08-04 14:30:37Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wyniku naboru
2011-08-04 14:30:22Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2011-08-04 14:30:15Dodano wiadomość: Informacja o wynikach naboru
2011-07-28 09:38:03Dodano załącznik: Wykaz
2011-07-28 09:36:01Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2011-07-28 09:35:13Dodano wiadomość: Wykaz
2011-07-25 10:30:57Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie
2011-07-22 12:54:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dot
2011-07-22 12:27:12Dodano załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ
2011-07-22 12:19:36Dodano załącznik: Załącznik nr 6 do SIWZ
2011-07-22 12:17:04Dodano załącznik: Załączniki 1-5 do SIWZ
2011-07-22 12:16:43Dodano załącznik: SIWZ
2011-07-22 12:16:30Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-07-22 12:16:08Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-07-22 12:15:17Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-07-22 12:14:51Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-07-22 12:14:20Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-07-22 12:12:44Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-07-22 12:12:30Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-07-22 12:11:35Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-07-22 11:45:53Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0950-61-11-Ln-2011 w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych
2011-07-22 11:44:54Dodano załącznik: Uchwała Nr X-52-11 w sprawie emisji obligacji komunalnych
2011-07-22 11:44:29Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie
2011-07-22 11:44:02Dodano załącznik: Zaproszenie
2011-07-22 11:42:47Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie
2011-07-22 11:40:12Dodano wiadomość: Zaproszenie
2011-07-21 08:18:24Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0950-61-11-Ln-2011 w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych
2011-07-21 08:17:47Usunięto załącznik:
2011-07-20 14:34:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dot
2011-07-20 14:27:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dot
2011-07-20 13:51:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 4 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dot
2011-07-20 13:37:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksią
2011-07-20 11:23:37Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0950-60-11-Ln-2011 w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych
2011-07-15 12:53:03Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2011-07-15 12:49:54Dodano załącznik: Kwestionariusz
2011-07-15 12:49:09Dodano załącznik: Oświadczenie o zatrudnieniu
2011-07-15 12:48:44Dodano załącznik: Ogłoszenie o naborze
2011-07-15 12:47:43Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. inwestycji, dróg i mienia komunalnego
2011-07-15 12:47:07Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. inwestycji, dróg i mienia komunalnego
2011-07-15 12:46:56Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. inwestycji, dróg i mienia komunalnego
2011-07-14 11:48:58Dodano załącznik: Wniosek o wpis do CEIDG-1 (wersja 1.02.1)
2011-07-14 11:48:36Dodano załącznik: Instrukcja CEIDG-1
2011-07-14 11:35:58Usunięto załącznik:
2011-07-14 11:35:55Usunięto załącznik:
2011-07-14 11:35:52Usunięto załącznik:
2011-07-14 11:35:43Usunięto załącznik:
2011-07-14 11:35:40Usunięto załącznik:
2011-07-14 11:35:39Usunięto załącznik:
2011-07-14 11:35:37Usunięto załącznik:
2011-07-14 11:35:35Usunięto załącznik:
2011-07-14 11:35:33Usunięto załącznik:
2011-07-14 11:35:28Zmodyfikowano wiadomość: CEIDG-1 Wpis do centalnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2011-07-09 10:47:59Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-07-09 10:47:39Usunięto załącznik:
2011-07-06 10:18:59Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Specyfikacja techniczna
2011-07-06 10:18:33Dodano załącznik: Załącznik nr 7 Przedmiar robót
2011-07-06 10:18:05Dodano załącznik: Załącznik nr 6 Projekt + opis
2011-07-06 10:17:28Dodano załącznik: Załączniki 1-5 do SIWZ
2011-07-06 10:16:54Dodano załącznik: SIWZ
2011-07-06 10:16:39Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-07-06 10:16:22Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-07-06 10:15:48Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-07-06 10:15:18Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-07-05 14:29:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 2 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości d
2011-07-05 13:40:58Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-07-05 13:40:35Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-07-05 13:39:27Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-07-05 13:30:19Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenia Burmistrza 2011
2011-07-05 13:29:43Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 1 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organiz
2011-07-05 13:27:48Usunięto podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2011
2011-07-05 13:27:46Usunięto podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2011
2011-07-05 13:27:05Usunięto podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2011
2011-07-05 13:26:56Usunięto podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2011
2011-07-05 09:38:00Zmodyfikowano wiadomość: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest
2011-07-05 09:37:02Dodano załącznik: Formularz wniosku
2011-07-05 09:36:48Usunięto załącznik:
2011-07-05 09:36:45Usunięto załącznik:
2011-07-05 09:36:41Dodano załącznik: Regulamin
2011-07-05 09:36:21Usunięto załącznik:
2011-07-05 09:36:01Dodano załącznik: Zasady rozliczania
2011-07-05 09:35:31Usunięto załącznik:
2011-07-05 09:35:14Dodano załącznik: Informacja
2011-07-05 09:28:00Dodano załącznik: Uchwała nr X-61-11 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
2011-07-05 09:27:19Dodano załącznik: Uchwała nr X-60-11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gosp. lokalami mieszkalnymi
2011-07-05 09:26:48Dodano załącznik: Uchwała nr X-59-11 w sprawie miejscowego planu zagosp. obejścia drogowego m. Książ Wlkp. oraz terenu we wsi Ra
2011-07-05 09:25:52Dodano załącznik: Uchwała nr X-58-11 zmieniająca uchwałę w spr. połączenia gminnych instytucji kultury
2011-07-05 09:24:34Dodano załącznik: Uchwała nr X-57-11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.Szkoła drogą do sukcesu - wyrównanie szan
2011-07-05 09:23:25Dodano załącznik: Uchwała nr X-56-11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestrui złobków i klubów dziecięcych
2011-07-05 09:22:53Dodano załącznik: Uchwała nr X-55-11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2011-07-05 09:21:15Dodano załącznik: Uchwała nr X-54-11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksiąz Wlkp. na 2011 rok
2011-07-05 09:20:38Dodano załącznik: Uchwała nr X-53-11 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Ksiąz Wlkp. na lata 201
2011-07-05 09:20:04Usunięto załącznik:
2011-07-05 09:20:01Usunięto załącznik:
2011-07-05 09:19:53Usunięto załącznik:
2011-07-05 09:19:50Usunięto załącznik:
2011-07-05 09:17:51Dodano załącznik: Uchwała Nr X-56-11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestrui złobków i klubów dziecięcych
2011-07-05 09:17:08Dodano załącznik: Uchwała Nr X-55-11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2011-07-05 09:16:20Dodano załącznik: Uchwała Nr X-54-11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksiąz Wlkp. na 2011 rok
2011-07-05 09:15:22Dodano załącznik: Załącznik nr 5 do uchwały nr X-53-11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2011-07-05 09:14:32Dodano załącznik: Załącznik nr 4 do uchwały nr X-53-11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2011-07-05 09:13:56Dodano załącznik: Załącznik nr 3 do uchwały nr X-53-11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2011-07-05 09:13:25Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do uchwały nr X-53-11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2011-07-05 09:12:53Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr X-53-11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2011-07-05 09:12:14Dodano załącznik: Uchwała Nr X-53-11 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Ksiąz Wlkp. na lata 201
2011-07-05 09:11:40Dodano załącznik: Uchwała Nr X-52-11 w sprawie emisji obligacji komunalnych
2011-07-05 08:06:45Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-06-30 09:09:11Dodano załącznik: Informacja o lasach
2011-06-30 09:08:46Usunięto załącznik:
2011-06-30 09:07:42Dodano załącznik: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2011-06-30 09:07:27Usunięto załącznik:
2011-06-30 09:06:34Dodano załącznik: Informacja o gruntach
2011-06-30 09:05:42Usunięto załącznik:
2011-06-30 09:04:09Dodano załącznik: Deklaracja na podatek leśny
2011-06-30 09:03:55Usunięto załącznik:
2011-06-30 09:03:10Dodano załącznik: Deklaracja na podatek od nieruchomości
2011-06-30 09:02:43Usunięto załącznik:
2011-06-30 09:01:48Dodano załącznik: Deklaracja na podatek rolny
2011-06-30 09:01:18Usunięto załącznik:
2011-06-30 07:50:20Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-06-30 07:48:11Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-06-29 08:40:22Zmodyfikowano wiadomość: Spis Kontrolny
2011-06-29 08:40:12Zmodyfikowano wiadomość: Spis Kontrolny
2011-06-29 08:39:22Dodano załącznik: Komunikat
2011-06-29 08:39:09Usunięto załącznik:
2011-06-29 08:38:52Dodano załącznik: Komunikat
2011-06-29 08:38:16Zmodyfikowano wiadomość: Spis Kontrolny
2011-06-29 08:37:54Dodano wiadomość: Spis Kontrolny
2011-06-28 08:16:07Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenia Burmistrza 2011
2011-06-28 08:15:49Dodano wiadomość: Zarządzenia Burmistrza 2011
2011-06-28 08:14:49Dodano stronę: Zarządzenia Burmistrza 2011
2011-06-28 08:14:06Dodano podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2011
2011-06-27 10:31:22Dodano załącznik: Wniosek - stypendium szkolne
2011-06-27 10:31:07Usunięto załącznik:
2011-06-27 10:30:51Dodano załącznik: Karta usług - stypendia i zasiłki szkolne
2011-06-27 10:30:42Usunięto załącznik:
2011-06-27 10:30:16Dodano załącznik: Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników
2011-06-27 10:28:55Usunięto załącznik:
2011-06-27 10:28:40Zmodyfikowano wiadomość: Wyprawka szkolna 2011
2011-06-24 08:29:21Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja X - 20.06.2011r
2011-06-24 08:27:20Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-06-24 08:02:40Zmodyfikowano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-06-24 08:01:19Dodano wiadomość: KOMUNIKAT
2011-06-22 07:57:02Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-06-22 07:56:42Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-06-22 07:56:27Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-06-20 14:45:10Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-06-20 14:44:42Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-06-20 14:40:15Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-06-20 13:08:57Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-06-20 13:08:09Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-06-20 13:07:24Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-06-20 13:06:58Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-06-15 14:25:59Dodano załącznik: Paweł Walkowiak
2011-06-15 12:58:22Dodano załącznik: Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad gosp. lokalami mieszkalnymi
2011-06-15 12:58:08Dodano załącznik: Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr. połączenia gminnych instytucji kultury
2011-06-15 12:57:50Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
2011-06-15 12:57:36Dodano załącznik: Projekt uchwały w spr.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2011-06-15 12:57:22Dodano załącznik: Projekt uchwały w spr.ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestrui złobków i klubów dziecięcych
2011-06-15 12:57:09Dodano załącznik: Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia do realizacji projketu POKL.09.01.02-30-031-11 pn. Szkoła drogą do sukces
2011-06-15 12:56:19Dodano załącznik: Projekt uchwały w spr. miejscowego planu zagospod. obejścia drogowego m. Książ Wlkp. w ciągu drogi krajowej i
2011-06-15 12:55:38Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na X Sesję RM - 20.06.2011 r.
2011-06-15 12:55:26Dodano wiadomość: Projekty uchwał na X Sesję RM - 20.06.2011 r.
2011-06-14 12:55:45Dodano załącznik: Karta zgloszenia kandydata na ławnika
2011-06-14 12:55:14Dodano załącznik: Karta zgloszenia kandydata na ławnika
2011-06-14 12:54:54Usunięto załącznik:
2011-06-14 12:54:05Dodano załącznik: Karta zgloszenia kandydata na ławnika
2011-06-14 12:51:17Zmodyfikowano wiadomość: Fundusz sołecki
2011-06-14 12:47:37Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-06-14 12:47:25Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-06-14 12:47:11Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-06-14 12:46:17Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-06-14 12:45:53Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-06-14 12:42:56Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-06-13 13:44:58Zmodyfikowano wiadomość: „Licznik” do zakończenia samospisu
2011-06-13 13:44:29Zmodyfikowano wiadomość: „Licznik” do zakończenia samospisu
2011-06-13 13:43:11Dodano wiadomość: „Licznik” do zakończenia samospisu
2011-06-09 12:16:15Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-06-09 12:15:55Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-06-09 12:15:29Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-06-09 12:13:58Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-06-09 07:09:42Usunięto załącznik:
2011-06-07 13:26:44Dodano załącznik: Uchwała nr IX-48-11 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji szpita
2011-06-07 13:26:15Usunięto załącznik:
2011-06-07 13:25:50Dodano załącznik: Uchwała nr IX-50-11 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
2011-06-07 13:25:13Usunięto załącznik:
2011-06-07 13:25:02Dodano załącznik: Uchwała nr IX-51-11 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
2011-06-07 13:24:15Dodano załącznik: Uchwała nr IX-50-2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
2011-06-07 13:23:22Dodano załącznik: załącznik do uchwały nr IX-49-11 sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 Gmina Książ Wlkp
2011-06-07 13:22:32Dodano załącznik: załącznik do uchwały nr IX-49-11 stan mienia 2010
2011-06-07 13:21:56Usunięto załącznik:
2011-06-07 13:21:32Dodano załącznik: załącznik do uchwały nr IX-49-11 stan mienia 2009
2011-06-07 13:16:03Dodano załącznik: Uchwała nr IX-49-11 zatwierdzenie sprawozdanie finansowego Gminy Książ Wlkp. za 2010 rok
2011-06-07 13:14:53Dodano załącznik: załącznik do uchwały IX-49-11 stan mienia 2010
2011-06-07 12:51:21Dodano załącznik: Uchwała nr IX-48-2011 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji szp
2011-06-07 12:51:04Usunięto załącznik:
2011-06-07 12:50:49Dodano załącznik: Uchwała Nr IX-48-2011 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji szp
2011-06-07 12:02:58Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-06-07 12:02:42Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2011-06-07 12:02:28Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2011-06-07 11:53:06Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-06-07 11:52:52Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2011-06-07 11:52:09Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2011-06-07 11:44:36Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2011-06-07 11:37:58Dodano załącznik: Protokół z VIII Sesji RM 28.04.2011 r.
2011-06-03 08:22:28Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2011-06-03 08:22:14Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-06-03 08:20:09Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-06-03 08:19:03Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2011-06-02 12:07:20Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-06-02 12:07:01Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-06-02 12:06:38Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2011-06-02 12:06:00Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2011-06-01 14:14:20Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-06-01 14:13:16Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-06-01 13:56:12Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-06-01 13:54:10Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-06-01 13:52:45Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-06-01 13:52:22Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-05-31 13:36:06Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja IX - 30.05.2011r
2011-05-31 12:08:17Usunięto załącznik:
2011-05-31 12:08:11Dodano załącznik: Protokół z VII Sesji RM 04.04.2011 r.
2011-05-27 10:14:45Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Specyfikacja techniczna
2011-05-27 10:14:22Dodano załącznik: Załącznik nr 7 Przedmiary, tabela elementów scalonych
2011-05-27 10:12:36Dodano załącznik: Załącznik nr 6 Projekt
2011-05-27 10:11:10Dodano załącznik: Załączniki 1-5 do SIWZ
2011-05-27 10:10:23Dodano załącznik: SIWZ
2011-05-27 10:10:06Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-05-27 10:09:36Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-05-27 10:09:14Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-05-27 10:08:43Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-05-26 14:21:53Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
2011-05-26 14:21:33Dodano załącznik: Uchwała - opłata za wpis do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych
2011-05-26 14:21:01Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2011-05-26 14:20:31Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji
2011-05-26 14:20:15Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-05-26 14:19:48Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-05-25 07:14:48Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-05-25 07:14:35Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-05-25 07:14:17Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-05-25 07:13:55Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-05-25 07:13:40Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-05-25 07:12:54Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-05-20 09:36:32Dodano załącznik: Komunikat
2011-05-20 09:36:12Zmodyfikowano wiadomość: Pilny komunikat wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu
2011-05-20 09:35:58Dodano wiadomość: Pilny komunikat wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu
2011-05-19 11:59:47Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-05-19 11:59:28Usunięto załącznik:
2011-05-19 11:21:58Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2011-05-19 11:20:51Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-05-19 11:20:21Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2011-05-19 11:18:11Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2011-05-19 11:07:31Dodano załącznik: Protokół nr 2-11 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 10.03.2011
2011-05-17 14:43:49Dodano załącznik: Benigna Neuman - Inspektor OPS w Książu Wlkp.
2011-05-17 14:41:31Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwa
2011-05-17 14:40:46Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-05-17 14:40:16Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2011-05-17 14:38:57Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2011-05-17 14:38:40Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
2011-05-17 14:38:07Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-05-17 14:37:46Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2011-05-17 14:36:52Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2011-05-17 14:36:28Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2011-05-17 14:35:23Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp.
2011-05-17 14:34:24Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-05-17 14:33:04Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2011-05-17 14:31:53Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2011-05-17 14:31:27Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2011-05-17 14:28:53Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-05-17 14:28:22Dodano załącznik: Danuta Przywara - Dyrektor Sz.P Mchy
2011-05-17 14:26:33Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp.
2011-05-17 14:20:11Dodano załącznik: Róża Jędrzejczak - Kierownik OPS w Książu Wlkp.
2011-05-17 14:18:42Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.
2011-05-17 14:11:34Dodano załącznik: Mariola Kaźmierczak - Dyrektor CK
2011-05-17 14:10:16Dodano załącznik: Piotr Radwański - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp.
2011-05-17 14:08:46Dodano załącznik: Małgorzata Krzeszewska Dyrektor Sz.P Konarzyce
2011-05-17 14:07:15Dodano załącznik: Aleksandra Franciszkiewicz - Dyrektor Sz.P Chwałkowo
2011-05-17 14:05:28Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp.
2011-05-17 12:01:27Dodano załącznik: Szymon Drymel - Dyrektor ZUK
2011-05-17 11:50:46Dodano załącznik: Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego
2011-05-17 11:48:44Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy
2011-05-17 11:47:50Dodano załącznik: Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
2011-05-17 11:45:15Dodano załącznik: Bogumiła Walczak - Zastępca Burmistrza
2011-05-17 11:44:05Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz
2011-05-17 11:41:47Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2011
2011-05-17 11:41:41Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2011
2011-05-17 09:20:46Dodano załącznik: Elżbieta Radajewska
2011-05-17 09:17:58Dodano załącznik: Marek Mostowski
2011-05-17 09:16:22Dodano załącznik: Błażej Jędrzejczak
2011-05-17 09:14:03Dodano załącznik: Zenon Kuderczak
2011-05-17 09:12:48Dodano załącznik: Leszek Kaczmarek
2011-05-17 09:09:33Dodano załącznik: Agnieszka Weber-Hałaburda
2011-05-17 09:08:25Dodano załącznik: Ryszard Szymański
2011-05-17 09:05:34Dodano załącznik: Maciej Lewandowski
2011-05-17 09:03:53Dodano załącznik: Jacek Mądry
2011-05-17 09:02:26Dodano załącznik: Kazimierz Zegar
2011-05-17 09:00:07Dodano załącznik: Antonina Jankowiak
2011-05-17 08:54:54Dodano załącznik: Bogumiła Skiera
2011-05-17 08:15:22Dodano załącznik: Sławomir Przybylski
2011-05-17 08:04:25Dodano załącznik: Elżbieta Stępa
2011-05-17 08:01:54Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2011
2011-05-17 08:01:17Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2011
2011-05-17 07:37:44Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2011
2011-05-17 07:37:36Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2011
2011-05-17 07:37:02Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2011
2011-05-17 07:36:44Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2011
2011-05-17 07:34:07Usunięto podmenu: Kadencja 2010 - 2014
2011-05-17 07:33:39Usunięto podmenu: Kadencja 2010 - 2014
2011-05-17 07:33:17Usunięto podmenu: Kadencja 2010 - 2014
2011-05-16 11:47:26Dodano załącznik: Uchwała nr VIII-47-11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp.
2011-05-16 11:46:38Dodano załącznik: Uchwała nr VIII-46-11 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie uchwały nr XXXV-245-2009 RM
2011-05-16 11:46:08Usunięto załącznik:
2011-05-16 11:38:22Dodano załącznik: Uchwała Nr VIII-46-11 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie uchwały nr XXXV-245-2009 RM
2011-05-16 11:36:58Dodano załącznik: Uchwała nr VIII-45-11 w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji Gminy Książ Wlkp. w s
2011-05-16 11:25:30Dodano załącznik: Protokół nr 4-11 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 20.04.2011
2011-05-16 11:24:33Dodano załącznik: Protokół nr 3-11 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 24.02.2011
2011-05-16 11:24:14Usunięto załącznik:
2011-05-16 11:24:02Dodano załącznik: Protokół nr 3 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 24.02.2011
2011-05-16 11:22:19Dodano załącznik: Protokół nr 2-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 03.03.2011
2011-05-16 11:21:09Dodano załącznik: Protokół nr 3-11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 14.04.2011
2011-05-16 11:18:14Dodano załącznik: Protokół nr 6-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 27.04.2011
2011-05-16 11:17:00Dodano załącznik: Protokół nr 5-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 29.03.2011
2011-05-16 11:14:53Dodano załącznik: Protokół nr 2-11 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 25.03.2011
2011-05-16 11:02:45Dodano załącznik: Protokół z VII Sesji RM 04.04.2011 r.
2011-05-10 14:18:54Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-05-10 14:18:32Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-05-10 14:17:50Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-05-10 10:41:31Dodano załącznik: Wykaz
2011-05-10 10:39:38Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2011-05-10 10:38:57Dodano wiadomość: Wykaz
2011-05-02 09:04:56Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja VIII - 28.04.2011r
2011-05-02 08:55:55Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-05-02 08:55:20Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-05-02 08:54:08Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-05-02 08:53:51Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-05-02 08:53:40Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-05-02 08:52:57Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2011-05-02 08:52:09Dodano wiadomość: Informacja
2011-04-28 11:24:29Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954-21-11-Ln-2011 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlk
2011-04-27 11:57:47Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010
2011-04-22 10:57:38Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-04-22 10:10:38Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-04-22 10:10:27Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-04-22 10:10:14Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-04-22 10:09:48Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-04-22 10:09:13Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-04-22 10:09:00Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-04-22 10:08:21Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-04-22 10:08:02Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-04-22 10:07:47Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-04-22 10:07:18Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-04-21 10:57:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2011-04-21 10:48:32Dodano załącznik: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2011-04-21 10:48:18Usunięto załącznik:
2011-04-21 10:48:14Zmodyfikowano wiadomość: Regulamin Organizacyjny
2011-04-20 14:16:05Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ
2011-04-20 14:15:31Dodano załącznik: SIWZ
2011-04-20 14:15:17Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-04-20 14:14:36Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-04-20 14:13:43Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-04-14 13:04:02Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-04-14 13:03:41Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-04-14 13:03:22Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-04-14 13:01:36Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-04-14 09:07:59Usunięto załącznik:
2011-04-14 09:07:46Dodano załącznik: Protokół nr 4-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 15.02.2011
2011-04-11 11:45:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2011-04-07 12:19:03Dodano załącznik: Uchwała nr VII-44-11 w sprawie regulaminu targowiska w Książu Wlkp.
2011-04-07 12:18:14Dodano załącznik: Uchwała nr VII-43-11 w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, domku letniskowego i parkingu na tereni
2011-04-07 12:17:51Usunięto załącznik:
2011-04-07 12:17:14Dodano załącznik: Uchwała nr VII-43-2011 w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, domku letniskowego i parkingu na tere
2011-04-07 12:16:09Dodano załącznik: Uchwała nr VII-42-11 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z terenu i urządzeń Ośrodka Wypoczyn
2011-04-07 12:15:20Dodano załącznik: Uchwała nr VII-41-11 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
2011-04-07 12:14:38Dodano załącznik: Uchwała nr VII-40-11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2011-04-07 12:13:45Dodano załącznik: Uchwała nr VII-39-11 w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiecz
2011-04-07 12:12:27Dodano załącznik: Uchwała nr VII-38-11 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gm.
2011-04-07 12:10:42Usunięto załącznik:
2011-04-07 12:10:21Dodano załącznik: Uchwała nr VII-36-11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-04-07 12:09:57Usunięto załącznik:
2011-04-07 12:09:48Dodano załącznik: Uchwała nr VII-38-2011 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego G
2011-04-07 12:09:04Dodano załącznik: Uchwała nr VII-37-11 w sprawie gónych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbio
2011-04-07 12:08:10Dodano załącznik: Uchwała nr VII-36-2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-04-07 12:07:31Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr VII-36-11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-04-07 12:07:01Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do uchwały nr VII-36-11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-04-07 12:06:20Dodano załącznik: Załącznik nr 3 do uchwały nr VII-36-11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-04-07 12:05:46Dodano załącznik: Załącznik nr 6 do uchwały nr VII-36-11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-04-07 12:05:28Usunięto załącznik:
2011-04-07 12:05:20Dodano załącznik: Załącznik nr 4 do uchwały nr VII-36-11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-04-07 12:04:42Dodano załącznik: Załącznik nr 5 do uchwały nr VII-36-11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-04-07 12:03:28Dodano załącznik: Załącznik nr 6 do uchwały nr VII-36-11 w spr. określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowyc
2011-04-07 12:02:27Dodano załącznik: Uchwała nr VII-35-11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury za 2010 rok
2011-04-07 11:57:05Dodano załącznik: Uchwała nr VII-34-11 w sprawie smian w budżecie na 2011 rok
2011-04-07 11:56:46Usunięto załącznik:
2011-04-07 11:56:38Dodano załącznik: Uchwała nr VII-34-22 w sprawie smian w budżecie na 2011 rok
2011-04-07 11:55:44Dodano załącznik: Uchwała nr VII-33-11 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021
2011-04-06 14:21:35Dodano załącznik: Informacja
2011-04-06 14:21:21Zmodyfikowano wiadomość: Infolinia do GUS
2011-04-06 14:21:12Dodano wiadomość: Infolinia do GUS
2011-04-06 13:41:37Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-04-06 13:41:21Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-04-06 13:40:24Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-04-06 13:39:16Dodano załącznik: Protokół nr 4-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 15.02.2011
2011-04-06 13:38:45Zmodyfikowano wiadomość: Wspólne posiedzenia Komisji RM
2011-04-06 13:38:19Dodano załącznik: Protokól nr 1-10 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 27.12.2010
2011-04-06 13:35:57Dodano załącznik: Protokół z VI Sesji RM 21.02.2011 r.
2011-04-06 12:35:12Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-04-06 12:34:58Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ograniczony
2011-04-06 12:34:46Dodano wiadomość: Przetarg ograniczony
2011-04-06 12:34:26Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-04-06 12:33:57Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-04-06 12:33:49Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-04-06 12:33:27Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-04-06 11:08:16Dodano załącznik: Oferta na realizacje zadania 2011
2011-04-06 11:07:57Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert
2011-04-06 11:06:42Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2011-04-06 11:05:54Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2011-04-06 11:05:34Dodano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2011-04-06 11:04:44Dodano załącznik: Wykaz przyznanych dotacji
2011-04-06 11:04:21Zmodyfikowano wiadomość: Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane
2011-04-06 11:04:09Dodano wiadomość: Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane
2011-04-06 09:25:09Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-04-06 09:24:42Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-04-06 09:24:26Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-04-06 09:22:29Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-04-06 08:07:43Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 04.04.2011r
2011-04-06 08:07:12Usunięto załącznik:
2011-04-06 08:06:36Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 24.01.2011r
2011-04-06 08:05:59Usunięto załącznik:
2011-04-06 08:05:53Dodano załącznik: Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sesja VII - 24.01.2011r
2011-04-06 07:39:45Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-04-05 14:06:45Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-04-05 14:06:27Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-04-05 14:06:11Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-04-05 14:05:47Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-04-05 13:34:27Zmodyfikowano wiadomość: Samospis internetowy
2011-04-05 13:33:49Dodano załącznik: Informacja
2011-04-05 13:33:19Zmodyfikowano wiadomość: Samospis internetowy
2011-04-05 13:33:13Dodano wiadomość: Samospis internetowy
2011-04-05 13:32:09Dodano załącznik: Informacja
2011-04-05 13:31:43Zmodyfikowano wiadomość: Samospis internetowy
2011-04-05 13:31:30Dodano wiadomość: Samospis internetowy
2011-04-05 09:51:31Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz Radnych - kadencja 2010 - 2014
2011-04-05 09:51:11Dodano załącznik: Wykaz Radnych kadencja 2010 - 2014
2011-04-05 09:50:21Usunięto załącznik:
2011-04-05 09:48:36Dodano załącznik: Wykaz sołtysów - kadencja 2007 - 2011
2011-04-05 09:47:41Usunięto załącznik:
2011-04-05 09:42:55Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-04-05 09:42:24Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-04-05 09:41:51Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-04-05 09:40:16Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-03-29 13:06:49Zmodyfikowano wiadomość: Komisje Rady Miejskiej - kadencja -
2011-03-28 10:22:50Dodano załącznik: Informacja
2011-03-28 10:22:18Zmodyfikowano wiadomość: Wersja demonstracyjna do samospisu
2011-03-28 10:21:37Dodano wiadomość: Wersja demonstracyjna do samospisu
2011-03-28 09:04:44Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-297-10 w spr. zasad przekazywania składników mienia gminnego i zasad przekazywania środków bud
2011-03-28 09:04:23Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-298-10 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectw
2011-03-28 09:03:57Dodano załącznik: Statut sołectw
2011-03-28 09:02:48Zmodyfikowano wiadomość: Statut sołectw
2011-03-28 09:02:40Dodano wiadomość: Statut sołectw
2011-03-28 08:57:57Zmodyfikowano wiadomość: Rejestracja urodzenia dziecka
2011-03-28 08:57:37Dodano załącznik: Karta usługi - rejestracja urodzenia dziecka
2011-03-28 08:57:13Dodano wiadomość: Rejestracja urodzenia dziecka
2011-03-28 08:53:09Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-03-28 08:52:53Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-03-28 08:52:32Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-03-28 08:52:03Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-03-28 08:51:47Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-03-28 08:51:11Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-03-28 08:48:01Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-03-25 08:00:24Dodano załącznik: Uchwała nr VII- -11 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z terenu i urządzeń Ośrodka Wypoczyn
2011-03-25 07:59:56Dodano załącznik: Uchwała nr VII- -11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Ksiąz Wlkp. za rok 2010
2011-03-25 07:55:48Dodano załącznik: Uchwała nr VII- -11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2011-03-25 07:55:19Dodano załącznik: Uchwała nr VII- -11 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gm.
2011-03-25 07:54:35Dodano załącznik: Uchwała nr VII- -11 w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiecz
2011-03-25 07:54:00Dodano załącznik: Uchwała nr VII- -11 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
2011-03-25 07:53:30Dodano załącznik: Uchwała nr VII- -11 w sprawie regulaminu targowiska w Książu Wlkp.
2011-03-25 07:53:01Dodano załącznik: Uchwała nr VII- -11 w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, domku letniskowego i parkingu na tereni
2011-03-25 07:52:34Dodano załącznik: załącznik nr 6 do uchwały nr VII- -11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-03-25 07:51:37Dodano załącznik: załącznik nr 5 do uchwały nr VII- -11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-03-25 07:51:18Dodano załącznik: załącznik nr 4 do uchwały nr VII- -11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-03-25 07:50:54Dodano załącznik: załącznik nr 3 do uchwały nr VII- -11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-03-25 07:50:28Dodano załącznik: załącznik nr 2 do uchwały nr VII- -11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-03-25 07:49:57Dodano załącznik: załącznik nr 1 do uchwały nr VII- -11 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-03-25 07:49:19Dodano załącznik: Uchwała nr VII- -11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011-03-25 07:48:40Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na VII Sesję RM 04.04.2011 r.
2011-03-25 07:48:03Dodano załącznik: Uchwała nr VII- -11 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
2011-03-25 07:47:05Dodano wiadomość: Projekty uchwał na VII Sesję RM 04.04.2011 r.
2011-03-23 10:18:57Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej 02.03.2009r
2011-03-23 10:17:15Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej 02.03.2009r
2011-03-21 14:48:55Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji - regulamin targowiska
2011-03-21 14:48:42Usunięto załącznik:
2011-03-21 13:42:12Dodano załącznik: Projekt uchwały
2011-03-21 13:41:56Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-03-21 13:41:34Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2011-03-21 13:41:25Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2011-03-21 13:40:26Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2011-03-21 13:40:14Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2011-03-21 13:38:00Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji - regulamin targowiska
2011-03-21 13:37:15Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-03-21 13:36:48Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-03-21 10:49:43Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-03-21 10:49:20Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-03-21 10:48:59Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-03-21 10:48:19Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-03-21 10:47:54Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-03-21 10:47:41Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-03-21 10:47:18Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-03-21 10:46:17Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-03-18 14:28:43Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
2011-03-18 14:27:56Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-03-18 14:27:42Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-03-18 14:27:21Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-03-18 14:26:36Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2011-03-18 12:44:28Zmodyfikowano wiadomość: Zawarcie związku małżeńskiego
2011-03-18 12:44:02Dodano załącznik: Karta usługi - zawarcie związku małżeńskiego w tym wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających z
2011-03-18 12:43:45Dodano wiadomość: Zawarcie związku małżeńskiego
2011-03-18 12:38:39Dodano załącznik: Wniosek - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń
2011-03-18 12:38:20Dodano załącznik: Karta usługi - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń
2011-03-18 12:38:04Zmodyfikowano wiadomość: Odpis aktów stanu cywilnego i zaświadczeń
2011-03-18 12:37:56Dodano wiadomość: Odpis aktów stanu cywilnego i zaświadczeń
2011-03-18 11:44:37Zmodyfikowano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe
2011-03-15 08:30:31Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-03-15 08:30:02Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-03-15 08:29:48Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-03-15 08:29:39Dodano załącznik: Komunikat
2011-03-15 08:28:58Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-03-15 08:24:47Dodano wiadomość: Komunikat
2011-03-14 13:16:30Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-03-14 13:16:07Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-03-14 13:15:11Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-03-14 13:14:54Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-03-14 13:14:16Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-03-14 13:12:41Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-03-14 10:47:30Dodano załącznik: Protokól nr 1-10 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 15.12.2010
2011-03-14 10:46:43Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Rewizyjna RM
2011-03-14 10:46:38Dodano wiadomość: Komisja Rewizyjna RM
2011-03-14 10:46:24Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu RM
2011-03-14 10:45:48Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu RM
2011-03-14 10:45:44Dodano wiadomość: Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu RM
2011-03-14 10:45:02Dodano załącznik: Protokól nr 2-11 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 26.01.2011
2011-03-14 10:44:11Dodano załącznik: Protokól nr 1-10 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 21.12.2010
2011-03-14 10:43:51Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Społeczno - Gospodarcza RM
2011-03-14 10:43:03Dodano wiadomość: Komisja Społeczno - Gospodarcza RM
2011-03-14 10:41:53Dodano załącznik: Protokół nr 1-10 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 22.12.2010
2011-03-14 10:41:33Zmodyfikowano wiadomość: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM
2011-03-14 10:41:28Dodano wiadomość: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM
2011-03-14 10:38:48Zmodyfikowano wiadomość: Wspolne posiedzenia Komisji RM
2011-03-14 10:37:35Dodano załącznik: Protokól nr 3-11 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 22.01.2011
2011-03-14 10:37:13Dodano załącznik: Protokól nr 2-10 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 16.12.2010
2011-03-14 10:36:57Dodano załącznik: Protokół nr 1-10 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 13.12.2010
2011-03-14 10:36:33Zmodyfikowano wiadomość: Wspolne posiedzenia Komisji
2011-03-14 10:35:06Zmodyfikowano wiadomość: Wspolne posiedzenia Komisji
2011-03-14 10:35:01Dodano wiadomość: Wspolne posiedzenia Komisji
2011-03-14 10:33:20Dodano stronę: Protokoły z posiedzeń Komisji
2011-03-14 10:31:56Dodano załącznik: Protokół z V Sesji RM 24.01.2011 r.
2011-03-14 10:02:25Zmodyfikowano wiadomość: Program Ochrony Środowiska
2011-03-14 10:01:45Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2011-03-14 10:01:04Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2011-03-14 10:00:13Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2011-03-14 09:59:15Dodano załącznik: Oferta na realizacje zadania 2011
2011-03-14 09:58:48Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp.
2011-03-14 09:58:19Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2011-03-14 09:58:02Zmodyfikowano wiadomość: a
2011-03-14 09:57:55Dodano wiadomość: a
2011-03-14 09:24:45Dodano załącznik: Wykaz
2011-03-14 09:14:01Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2011-03-14 09:13:48Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2011-03-14 09:13:05Dodano wiadomość: Wykaz
2011-03-10 14:35:40Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-03-10 14:35:08Dodano załącznik: Komunikat
2011-03-10 14:34:35Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-03-10 14:33:36Dodano wiadomość: Komunikat
2011-03-10 13:32:06Dodano załącznik: Załącznik nr 8 do SIWZ Specyfikacje Techniczne
2011-03-10 13:30:25Dodano załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja, przedmiar
2011-03-10 13:28:25Dodano załącznik: Załączniki 1-6 do SIWZ
2011-03-10 13:27:50Dodano załącznik: SIWZ
2011-03-10 13:27:30Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-03-10 13:26:47Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-03-10 13:25:47Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-03-07 14:18:48Dodano załącznik: Obchód przedspisowy
2011-03-07 14:18:24Zmodyfikowano wiadomość: Obchód przedspisowy
2011-03-07 14:18:11Dodano wiadomość: Obchód przedspisowy
2011-03-07 09:17:52Dodano załącznik: Oferta na realizacje zadania 2011
2011-03-07 09:16:56Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp.
2011-03-07 09:15:27Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2011-03-07 09:15:05Dodano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych
2011-03-04 12:53:35Dodano załącznik: Uchwała nr VI-32-11 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenneg
2011-03-04 12:53:04Usunięto załącznik:
2011-03-04 12:52:42Dodano załącznik: Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr VI-32-11 ujednolicony tekst Studium
2011-03-04 12:49:57Dodano załącznik: Uchwała nr VI-32-11 wsprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkoań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2011-03-04 12:49:18Dodano załącznik: Uchwała nr VI-31-11 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenneg
2011-03-04 12:48:32Dodano załącznik: Uchwała nr VI-30-11 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenneg
2011-03-04 12:47:34Dodano załącznik: Uchwała nr VI-29-11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 1 położo
2011-03-04 12:46:53Dodano załącznik: Uchwała nr VI-28-11 w sprawie aneksu nr 6 do porozumienia z dnia 7.12.2004 w spr. prowadzenia schroniska dla b
2011-03-04 12:46:05Dodano załącznik: Uchwała nr VI-27-11 w sprawie trybu powoływania członków i trybu działania Gminnej Rady Dziaalności Pożyku Pub
2011-03-04 12:45:29Dodano załącznik: Uchwała nr VI-26-11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych MOJE
2011-03-04 12:44:10Dodano załącznik: Załącznik nr 1 i 3 do Uchwały nr VI- 22-2011 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy K
2011-03-04 12:43:28Dodano załącznik: Uchwała nr VI-24-11 w sprawie funduszu sołeckiego na 2012 rok
2011-03-04 12:43:07Usunięto załącznik:
2011-03-04 12:42:55Dodano załącznik: Uchwała nr VI-25-11 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla n
2011-03-04 12:42:11Dodano załącznik: Uchwała nr VI-24-2011 w sprawie funduszu sołeckiego na 2012 rok
2011-03-04 12:41:53Dodano załącznik: Uchwała nr VI-23-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011-03-04 12:41:25Dodano załącznik: Uchwała nr VI-22-11 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm. Ksiąz Wlkp. na 2011-202
2011-03-04 07:28:25Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-P-28-11-Ln-2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowoś
2011-03-04 07:24:42Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-D-25-11-Ln-2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opiniii o możliwości
2011-03-04 07:23:46Zmodyfikowano wiadomość: Budżet 2011 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2011-03-04 07:23:38Dodano wiadomość: Budżet 2011 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2011-03-03 07:47:21Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-03-03 07:46:42Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-03-02 07:18:51Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-03-02 07:18:34Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-03-02 07:17:33Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-03-02 07:17:20Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-03-02 07:16:42Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-03-02 07:16:13Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-03-02 07:15:05Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-03-02 07:14:02Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-02-28 15:15:21Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ
2011-02-28 08:42:30Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja VI - 21.02.2011r
2011-02-24 08:12:26Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-02-24 08:11:33Usunięto załącznik:
2011-02-24 08:11:30Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-02-24 08:10:20Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-02-24 08:09:40Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2011-02-24 08:09:18Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2011-02-24 08:08:09Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2011-02-22 10:45:44Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2011-02-22 10:45:11Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2011-02-22 10:43:02Dodano załącznik: Zawiadomienie
2011-02-22 10:42:49Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-02-22 10:42:30Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-02-22 10:40:54Dodano wiadomość: Zawiadomienie o komisji
2011-02-18 12:14:14Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2011-02-18 12:13:51Dodano załącznik: Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej
2011-02-18 12:13:32Usunięto załącznik:
2011-02-18 12:13:19Dodano załącznik: \\Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej
2011-02-18 12:12:58Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji społecznych
2011-02-18 12:12:08Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-02-18 12:11:53Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społęcznych
2011-02-16 13:44:05Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2011-02-16 13:43:43Dodano załącznik: Uchwała - Rada Działalności Pożyku Publicznego
2011-02-16 13:43:02Usunięto załącznik:
2011-02-16 13:42:56Dodano załącznik: Uchwała - Rada Dziaalności Pożyku Publicznego
2011-02-16 13:42:35Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji spolecznych
2011-02-16 13:42:04Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-02-16 13:41:32Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-02-16 13:11:29Dodano załącznik: Specyfikacje techniczne
2011-02-16 13:10:10Dodano załącznik: Kosztorysy
2011-02-16 13:07:46Dodano załącznik: Projekty branżowe
2011-02-16 12:48:58Dodano załącznik: Załączniki 1-7 do SIWZ
2011-02-16 12:48:37Dodano załącznik: SIWZ
2011-02-16 12:48:17Dodano załącznik: Ogłoszenie
2011-02-16 12:47:44Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-02-16 12:47:21Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-02-16 12:46:23Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-02-16 10:57:36Dodano załącznik: Zenon Kuderczak
2011-02-16 10:55:11Dodano załącznik: Sławomir Przybylski
2011-02-16 10:53:31Dodano załącznik: Ryszard Szymański
2011-02-16 09:54:54Dodano załącznik: Paweł Walkowiak
2011-02-16 09:07:23Dodano załącznik: Marek Mostowski
2011-02-16 09:04:30Dodano załącznik: Maciej Lewandowski
2011-02-16 09:01:32Dodano załącznik: Leszek Kaczmarek
2011-02-16 08:59:20Dodano załącznik: Kazimierz Zegar
2011-02-16 08:58:23Dodano załącznik: Jacek Mądry
2011-02-16 08:56:23Dodano załącznik: Elżbieta Stępa
2011-02-16 08:55:19Dodano załącznik: Elżbieta Radajewska
2011-02-16 08:54:37Dodano załącznik: Bogumiła Skiera
2011-02-16 08:52:06Dodano załącznik: Błażej Jędrzejczak
2011-02-16 08:49:09Dodano załącznik: Agnieszka Weber-Hałaburda
2011-02-16 08:47:26Dodano załącznik: Antonina Jankowiak
2011-02-16 08:45:13Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2010
2011-02-16 08:45:08Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2010
2011-02-16 08:44:15Dodano stronę: Kadencja 2010 - 2014
2011-02-16 08:43:56Dodano podmenu: Kadencja 2010 - 2014
2011-02-16 08:33:01Dodano stronę: Kadencja 2010 - 2014
2011-02-16 08:32:39Dodano podmenu: Kadencja 2010 - 2014
2011-02-14 13:55:25Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-02-14 13:55:04Usunięto załącznik:
2011-02-14 12:43:14Dodano załącznik: Zawiadomienie o sesji
2011-02-14 12:42:57Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-02-14 12:42:42Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-02-14 12:42:12Dodano załącznik: Zawiadomienie o sesji
2011-02-14 12:41:44Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-02-14 12:40:51Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-02-14 12:39:21Dodano załącznik: Obwieszczenie
2011-02-14 12:38:42Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2011-02-14 12:38:24Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2011-02-09 10:45:48Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2011-02-09 10:44:32Dodano załącznik: Uchwała - zmiana regulaminu ORLIK
2011-02-09 10:43:53Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji
2011-02-09 10:43:19Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-02-09 10:43:07Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-02-07 11:03:45Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2011-02-07 11:02:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ust
2011-02-07 11:00:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2011-02-07 10:59:36Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2011-02-07 10:58:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2010
2011-02-07 10:57:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2011-02-07 10:56:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2011-02-07 10:55:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2011-02-07 10:44:43Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2011-02-07 10:44:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2010
2011-02-07 10:42:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2010
2011-02-07 10:42:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2011-02-07 10:41:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2011-02-07 10:40:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2011-02-07 10:36:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Ksią
2011-02-07 10:33:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socj
2011-02-07 10:31:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych z
2011-02-07 10:31:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2011-02-07 10:30:29Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
2011-02-07 10:25:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „uchwały w sprawie określania war
2011-02-07 10:19:02Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Gminnego Lidera Sp
2011-02-07 10:11:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
2011-02-07 10:08:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2011-02-07 10:08:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2011-02-07 10:07:29Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2011-02-07 10:06:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2010
2011-02-07 10:06:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2011-02-07 10:05:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
2011-02-07 09:49:31Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2010
2011-02-07 09:48:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2011-02-07 09:46:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2011-02-07 09:45:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp.
2011-02-07 09:45:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2011
2011-02-07 09:40:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2011-02-07 09:38:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Książ Wlkp. lokali z przezna
2011-02-07 09:36:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2
2011-02-07 09:34:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2
2011-02-07 09:33:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2
2011-02-01 07:15:52Dodano załącznik: Protokół z IV Sesji RM 30.12.2010 r.
2011-01-27 12:01:37Dodano załącznik: Uchwała nr V-21-11 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
2011-01-27 12:00:33Dodano załącznik: Uchwała nr V-20-11 w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiecz.
2011-01-27 11:59:35Dodano załącznik: Uchwała nr V-19-11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011-01-27 11:58:52Dodano załącznik: Uchwała nr V-18-11 Budżet Gminy Ksiąz Wlkp. na 2011 rok
2011-01-27 11:57:36Dodano załącznik: Uchwała nr V-17-11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksiąz Wlkp. na lata 2011-202
2011-01-27 11:57:10Usunięto załącznik:
2011-01-27 11:56:40Dodano załącznik: Uchwala nr V-17-2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksiąz Wlkp. na lata 2011-202
2011-01-27 11:55:17Dodano załącznik: Załącznik nr 13 do uchwały nr V-18-11 Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2011
2011-01-27 11:54:47Usunięto załącznik:
2011-01-27 11:53:06Dodano załącznik: Załącznik nr 10 do uchwały nr V-18-11 Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011
2011-01-27 11:51:58Usunięto załącznik:
2011-01-27 11:51:49Dodano załącznik: Załącznik nr 13 do uchwały nr V-18-2011 Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2011
2011-01-27 11:51:10Dodano załącznik: Załącznik nr 12 do uchwały nr V-18-11 dochody i wydatki - opłaty za korzystanie ze środowiska w roku 2011
2011-01-27 11:50:25Dodano załącznik: Załącznik nr 11 do uchwały nr V-18-11 dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego w 2011 roku
2011-01-27 11:49:53Dodano załącznik: Załącznik nr 10 Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011
2011-01-27 11:49:18Dodano załącznik: Załącznik nr 9 do uchwały nr V-18-11 Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych jst w 2011 roku
2011-01-27 11:48:54Dodano załącznik: Załącznik nr 8 do uchwały nr V-18-11 Dotacje z budżetu gminy na rok 2011
2011-01-27 11:48:22Dodano załącznik: Załącznik nr 7 do uchwały nr V-18-11 Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
2011-01-27 11:47:58Dodano załącznik: Załącznik nr 6 do uchwały nr V-18-11 Plan dochodów i wydatków porozumienia JST na rok 2011
2011-01-27 11:47:34Dodano załącznik: Załącznik nr 5 do uchwały nr V-18-11 - dotacje na realizację zadań własnych gminy na rok 2011
2011-01-27 11:47:03Dodano załącznik: Załącznik nr 4 do uchwały nr V-18-11 Plan dochodów i wydatków - zleconych gminie na rok 2011
2011-01-27 11:46:42Dodano załącznik: Załącznik nr 3 do uchwały nr V-18-11 Plan wydatków majątkowych na rok 2011
2011-01-27 11:46:20Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do uchwały nr V-18-11 Plan wydatków 2011
2011-01-27 11:46:06Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr V-18-11 Plan dochodów 2011
2011-01-27 11:45:47Dodano załącznik: Uchwała nr V-18-11 w sprawie budżetu na 2011 rok i uzasadnienie do uchwały
2011-01-27 11:45:19Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2011 rok
2011-01-27 11:45:12Dodano wiadomość: Budżet na 2011 rok
2011-01-27 11:43:04Dodano załącznik: Załącznik nr 3 do uchwały nr V-17-11 Wykaz przedsięwzięć do WPF
2011-01-27 11:42:43Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do uchwaly nr V-17-2011 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
2011-01-27 11:42:22Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr V-17-11 Wieloletnia Prognoza Finansowa
2011-01-27 11:41:52Dodano załącznik: Uchwała nr V-17-2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021
2011-01-27 11:40:28Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletni Plan Inwestycyjny
2011-01-27 11:40:20Dodano wiadomość: Wieloletni Plan Inwestycyjny
2011-01-27 11:39:47Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletni Plan Inwestycyjny - projekt
2011-01-27 10:50:57Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja V - 24.01.2011r
2011-01-25 12:35:23Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2011-01-25 12:34:55Dodano załącznik: Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu
2011-01-25 12:34:15Dodano wiadomość: Komunikat
2011-01-24 08:58:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2011-01-24 08:56:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2011-01-24 08:56:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za
2011-01-24 08:55:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
2011-01-24 08:51:36Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
2011-01-24 08:50:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 20
2011-01-24 08:48:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 20
2011-01-24 08:47:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 20
2011-01-24 08:20:25Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-01-24 08:19:30Dodano załącznik: Uchwała w sprawie dotacji dla niepublicznych - zmiana w zakresie kontroli
2011-01-24 08:19:05Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2011-01-24 08:18:13Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji
2011-01-24 08:17:42Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-01-24 08:17:33Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2011-01-19 07:22:03Dodano załącznik: Zawiadomienie o sesji
2011-01-19 07:21:45Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-01-19 07:21:21Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-01-19 07:20:34Dodano załącznik: Zawiadomienie o sesji
2011-01-19 07:20:10Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-01-19 07:18:59Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2011-01-14 07:28:33Dodano załącznik: Uchwała nr IV-16-10 w spr. plany pracy komisji na 2011 r.
2011-01-14 07:27:59Dodano załącznik: Uchwała nr IV-15-10 w sprawie wyposażenia ZUK w Książu Wlkp. w majątek trwały.
2011-01-14 07:27:13Dodano załącznik: Uchwała nr IV-14-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011-01-11 13:28:42Dodano załącznik: Wniosek - decyzja środowiskowa
2011-01-11 13:28:27Dodano załącznik: Karta usługi - decyzja środowiskowa
2011-01-11 13:27:43Zmodyfikowano wiadomość: Decyzja środowiskowa
2011-01-11 13:27:38Usunięto załącznik:
2011-01-11 13:27:35Usunięto załącznik:
2011-01-11 13:27:16Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wyrobach zawierających azbest
2011-01-11 12:06:57Dodano załącznik: Informacja o wyniku dodatkowego naboru
2011-01-07 09:21:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie powołania Komisji d/s sprawdzenia środków trwałych oraz pozostałych śr
2011-01-07 08:37:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 20
2011-01-07 08:34:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowoś
2011-01-07 08:27:03Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-01-07 08:25:44Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-01-07 08:24:11Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2011-01-07 08:17:05Dodano załącznik: Uchwała nr III-13-10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo
2011-01-07 08:16:27Dodano załącznik: Uchwała nr III-12-10 w sprwie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
2011-01-07 08:16:00Dodano załącznik: Uchwała nr III-11-10 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gm. Jarocin wykonanie
2011-01-07 08:13:47Dodano załącznik: Uchwała nr III-10-10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Książ Wlkp.
2011-01-07 08:13:21Dodano załącznik: Uchwała nr III-9-10 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie
2011-01-07 08:12:44Dodano załącznik: Uchwała nr III-8-10 w sprawie zmian w budżecie gminy Ksiąz Wlkp. na 2010 r.
2011-01-07 08:03:13Dodano załącznik: Uchwała nr III-7-10 zmieniająca uchwałę w sprawie obligacji komunalnych
2011-01-07 08:02:23Dodano załącznik: Uchwała nr III-6-10 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciagnięcia pożyczki na Budowę sieci kanalizacji sanitarne
2011-01-07 07:50:29Dodano załącznik: Protokół z III Sesji RM 20.12.2010 r.
2011-01-07 07:49:35Dodano załącznik: Protokół z II Sesji RM 06.12.2010 r.
2011-01-03 14:27:21Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja IV - 30.12.2010r
2011-01-03 13:44:12Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2011-01-03 13:43:49Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2011-01-03 13:43:38Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ograniczony
2011-01-03 13:43:05Dodano załącznik: Wykaz lokali
2011-01-03 13:42:20Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz
2011-01-03 13:41:14Dodano wiadomość: Wykaz
2010-12-31 10:16:16Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-12-31 10:16:05Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-31 10:15:17Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-31 10:14:56Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-31 10:14:18Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-12-31 10:14:00Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-31 10:13:29Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-31 10:12:31Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-31 10:11:17Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-31 10:10:47Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-31 10:10:26Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-29 12:46:17Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-29 12:45:36Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-12-29 12:44:50Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-29 12:44:36Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-29 12:43:11Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-29 12:40:22Zmodyfikowano wiadomość: STAWKI PODATKOWE NA ROK 2011
2010-12-29 12:40:10Dodano załącznik: Stawki Podatkowe na rok 2011
2010-12-29 12:39:42Usunięto załącznik:
2010-12-28 09:35:39Dodano załącznik: Zawiadomienie o sesji
2010-12-28 09:35:26Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-28 09:35:14Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-28 09:34:40Dodano załącznik: Zawiadomienie o sesji
2010-12-28 09:34:25Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-28 09:33:43Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-27 11:52:18Dodano załącznik: Wyniki naboru
2010-12-27 11:51:57Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na rachmistrza spisowego
2010-12-27 11:51:03Dodano wiadomość: Wyniki naboru na rachmistrza spisowego
2010-12-22 12:19:33Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja III - 20.12.2010r
2010-12-22 12:18:15Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja II - 06.12.2010r
2010-12-22 12:17:23Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja I - 01.12.2010r
2010-12-22 12:14:19Zmodyfikowano wiadomość: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2010-2014
2010-12-22 12:14:13Dodano wiadomość: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2010-2014
2010-12-22 12:13:53Zmodyfikowano wiadomość: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2006-2010
2010-12-22 12:12:56Zmodyfikowano wiadomość: Zakład Usług Komunalnych
2010-12-20 08:40:09Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-12-20 08:39:33Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-12-20 08:37:41Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-12-20 08:35:46Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-12-17 08:39:22Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-12-17 08:39:06Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-17 08:38:07Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-14 14:07:12Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-12-14 14:06:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-14 14:05:18Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-14 13:07:29Dodano załącznik: Obwieszczenie - etap II
2010-12-14 13:06:47Dodano załącznik: Obwieszczenie - etap I
2010-12-14 13:05:06Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-14 13:02:44Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-12-14 08:32:40Dodano załącznik: Uchwała nr II-5-10 w sprawie powołania stałych komisji rady oraz ustalenia ich składu osobowego
2010-12-14 08:31:17Dodano załącznik: Uchwała nr II-4-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
2010-12-14 08:28:31Dodano załącznik: Uchwała nr II-3-10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
2010-12-14 08:25:28Dodano załącznik: Zawiadomienie o Sesji RM
2010-12-14 08:25:12Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-14 08:25:00Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-14 08:24:37Dodano załącznik: Zawiadomienie o Sesji RM
2010-12-14 08:24:19Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-14 08:24:07Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-14 08:23:01Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-13 14:52:15Dodano załącznik: Protokół z I Sesji RM 01.12.2010 r.
2010-12-13 14:51:36Zmodyfikowano wiadomość: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
2010-12-13 14:51:31Dodano wiadomość: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
2010-12-13 14:51:02Zmodyfikowano wiadomość: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
2010-12-10 13:52:11Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2010-12-10 13:51:40Dodano załącznik: Sprawozdanie - dotacja na wspieranie sportu
2010-12-10 13:51:22Dodano załącznik: Wniosek - dotacja na wspieranie sportu
2010-12-10 13:51:06Dodano załącznik: Uchwała - dotacje na wspieranie sportu
2010-12-10 13:50:46Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji
2010-12-10 13:50:27Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2010-12-10 13:49:55Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2010-12-10 13:33:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych
2010-12-10 13:32:36Usunięto załącznik:
2010-12-10 13:04:55Dodano załącznik: Nabór na rachmistrzów
2010-12-10 13:04:42Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na rachmistrzów
2010-12-10 13:04:36Dodano wiadomość: Nabór na rachmistrzów
2010-12-10 13:04:11Dodano załącznik: Zarządzenie
2010-12-10 13:04:00Usunięto załącznik:
2010-12-10 13:01:19Dodano załącznik: Zarządzenie
2010-12-10 13:01:00Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie o utworzeniu GBS
2010-12-10 13:00:56Dodano wiadomość: Zarządzenie o utworzeniu GBS
2010-12-10 12:58:56Dodano załącznik: Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.
2010-12-10 12:57:15Zmodyfikowano wiadomość: Ustawa o NSP
2010-12-10 12:56:22Dodano wiadomość: Ustawa o NSP
2010-12-10 10:21:20Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki wyborów i frekwencja (głosowanie ponowne)
2010-12-10 10:21:01Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie
2010-12-10 10:20:44Zmodyfikowano wiadomość: Uchwała 3/2007 w sprawie ponownego głosowania
2010-12-10 10:20:19Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki wyborów i frekwencja
2010-12-10 10:20:02Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie o kandydatach na Burmistrza
2010-12-10 10:19:47Zmodyfikowano wiadomość: Uchwała 2/2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2010-12-10 09:50:01Dodano załącznik: Informacja
2010-12-10 09:49:43Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-12-10 09:49:25Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-12-10 09:47:15Dodano wiadomość: Informacja
2010-12-06 10:48:42Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
2010-12-06 10:48:23Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
2010-12-06 10:48:15Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-12-06 10:47:50Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-12-06 10:47:14Dodano wiadomość: Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
2010-12-02 12:06:13Zmodyfikowano wiadomość: Komisje Rady Miejskiej - kadencja -
2010-12-02 12:05:57Usunięto załącznik:
2010-12-02 12:05:50Zmodyfikowano wiadomość: Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2006 - 2010
2010-12-02 12:03:57Dodano załącznik: Wykaz Radnych kadencji 2010-2014
2010-12-02 12:03:29Usunięto załącznik:
2010-12-02 12:03:10Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz Radnych - kadencja 2010 - 2014
2010-12-02 11:58:53Zmodyfikowano wiadomość: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014
2010-12-02 11:57:51Dodano załącznik: Uchwała nr I-2-10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
2010-12-02 11:57:16Dodano załącznik: Uchwała nr I-1-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
2010-12-02 11:56:56Zmodyfikowano wiadomość: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014
2010-12-02 11:56:48Dodano wiadomość: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014
2010-12-02 11:52:05Dodano stronę: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014
2010-12-02 11:51:01Zmodyfikowano podmenu: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014
2010-12-02 11:49:54Dodano podmenu: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
2010-12-02 11:44:18Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-12-02 11:44:04Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-02 11:43:50Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-02 11:43:33Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-12-02 11:42:32Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-02 11:42:16Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-12-02 11:41:46Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-11-30 10:01:43Dodano załącznik: Informacja
2010-11-30 10:01:17Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-11-30 09:59:43Dodano wiadomość: Informacja
2010-11-23 13:18:29Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 08.11.2010r
2010-11-23 12:59:07Dodano załącznik: WPF - projekt
2010-11-23 12:57:14Zmodyfikowano wiadomość: Wieloletni Plan Inwestycyjny - projekt
2010-11-23 12:56:53Dodano wiadomość: Wieloletni Plan Inwestycyjny - projekt
2010-11-23 12:52:43Dodano stronę: Wieloletni Plan Inwestycyjny
2010-11-23 12:52:13Dodano podmenu: Wieloletni Plan Inwestycyjny
2010-11-23 08:31:39Dodano załącznik: Protokół Rada Miejska
2010-11-23 08:30:59Dodano załącznik: Protokół Burmistrz
2010-11-23 08:30:18Dodano wiadomość: Protokoły MKW - wyniki wyborów
2010-11-22 17:45:20Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-11-22 17:42:37Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-11-22 17:41:31Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-11-17 09:12:25Dodano załącznik: Komunikat
2010-11-17 09:12:08Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat o pełnionych dyżurach MKW
2010-11-17 09:12:00Dodano wiadomość: Komunikat o pełnionych dyżurach MKW
2010-11-17 08:52:50Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-17 08:52:21Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-17 08:31:00Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-328-10 w sprawie zmian w budżecie
2010-11-17 08:29:30Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-338-10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora CK
2010-11-17 08:29:13Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-337-10 w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy do kategorii dróg gminnych
2010-11-17 08:28:57Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-336-10 w spr.obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego
2010-11-17 08:28:39Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-335-08 nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym
2010-11-17 08:26:04Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-334-10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarne
2010-11-17 08:25:30Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-333-10 w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2010-11-17 08:23:50Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-332-10 w spr. zatwierdzenia taryfy na cenę wody i odprowadzanie ścieków
2010-11-17 08:23:34Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-331-10 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010-11-17 08:21:40Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-330-10 w spr. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2010-11-17 08:21:22Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-329-10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2010-11-17 08:20:58Usunięto załącznik:
2010-11-17 08:19:59Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-329-1- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2010-11-17 08:19:05Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX-328-10 w sprawie zmian w budżecie
2010-11-16 14:00:14Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-11-16 13:59:56Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2010-11-16 13:57:34Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2010-11-12 10:05:45Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-11-12 10:05:35Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ograniczony
2010-11-10 10:11:19Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-11-10 10:10:55Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-10 10:09:07Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-09 12:53:57Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-11-09 12:53:43Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ograniczony
2010-11-09 12:53:26Dodano wiadomość: Przetarg ograniczony
2010-11-09 12:52:09Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-11-09 12:51:30Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-11-09 12:50:48Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-11-09 09:51:23Zmodyfikowano wiadomość: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest
2010-11-05 12:54:19Dodano załącznik: Uchwała MKW
2010-11-05 12:53:48Zmodyfikowano wiadomość: Uchwała MKW
2010-11-05 12:52:43Dodano wiadomość: Uchwała MKW
2010-11-05 12:51:48Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-11-05 12:51:23Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-05 12:50:52Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-05 12:50:18Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-11-05 12:49:43Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-05 12:49:18Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-05 12:46:56Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-05 11:09:24Dodano załącznik: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
2010-11-05 08:05:28Dodano załącznik: Otwarty Konkurs Ofert
2010-11-05 08:04:56Usunięto załącznik:
2010-11-04 11:59:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-04 11:58:39Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-11-04 11:58:16Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-04 11:57:09Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-04 11:57:02Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-04 11:53:51Zmodyfikowano użytkownika: Izabela Kozelan - Marcinkowska
2010-11-04 09:44:28Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2010-11-04 07:22:31Dodano załącznik: Otwarty Konkurs Ofert
2010-11-04 07:19:51Usunięto załącznik:
2010-11-03 14:46:43Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-11-03 14:45:57Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-03 14:44:35Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-11-03 13:51:53Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-11-03 13:49:33Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ
2010-11-03 13:48:46Dodano załącznik: SIWZ
2010-11-03 13:48:33Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-11-03 13:48:22Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-11-03 13:47:46Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-11-03 13:38:24Dodano załącznik: Otwarty Konkurs Ofert
2010-11-03 13:38:07Usunięto załącznik:
2010-11-03 09:16:29Dodano załącznik: Zawiadomienie o sesji
2010-11-03 09:16:14Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-11-03 09:15:42Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-11-03 09:15:27Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-11-03 09:14:47Dodano załącznik: Zawiadomienie o sesji
2010-11-03 09:13:48Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-11-03 09:12:48Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-10-29 14:17:10Dodano załącznik: Otwarty Konkurs Ofert
2010-10-29 14:16:07Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2010-10-29 14:15:00Dodano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2010-10-29 13:55:13Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-29 13:54:35Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-10-29 13:52:49Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-29 13:51:39Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-28 11:27:36Dodano załącznik: Komunikat
2010-10-28 11:27:20Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2010-10-28 11:24:46Dodano wiadomość: Komunikat
2010-10-27 12:26:33Zmodyfikowano wiadomość: Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkopolskim
2010-10-27 09:55:06Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-327-10 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
2010-10-27 09:54:41Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-326-10 w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie środków z FOGR Urzędu Marszałkowskiego
2010-10-27 09:53:59Dodano załącznik: Załączniki do uchwały nr XLVIII-320-10 w spr. aktualizacji programu ochrony środowiska
2010-10-27 09:52:46Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-325-10 w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
2010-10-27 09:52:09Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-324-10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych-Konarzy
2010-10-27 09:51:35Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-323-10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
2010-10-27 09:50:37Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-322-10 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2010-10-27 09:50:16Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-321-10 w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizac
2010-10-27 09:49:10Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-320-10 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wlkp. na lata 2009
2010-10-27 09:48:47Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-319-10 w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010-10-27 09:48:19Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-318-10 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010-10-27 09:47:38Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-317-10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010-10-27 09:47:20Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-316-10 w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2011
2010-10-27 09:47:03Dodano załącznik: Uchwała nr XLVIII-315-10 w sprawie zmian w budżecie
2010-10-23 00:06:03Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-10-23 00:05:44Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-23 00:04:50Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-22 14:51:35Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji Rocznego programu wspólpracy
2010-10-22 14:51:04Usunięto załącznik:
2010-10-22 14:16:56Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji Rocznego programu wspólpracy
2010-10-22 14:15:23Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
2010-10-22 14:14:51Dodano załącznik: Uchwała w sprawie Rocznego progamu współpracy
2010-10-22 14:14:07Dodano załącznik: Roczny program współpracy
2010-10-22 14:12:54Zmodyfikowano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2010-10-22 14:12:20Dodano wiadomość: Zaproszenie do Konsultacji społecznych
2010-10-21 14:25:27Dodano załącznik: Komunikat o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej
2010-10-21 12:31:14Dodano stronę: Konsultacje społeczne
2010-10-21 08:08:23Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 18.10.2010r
2010-10-19 14:26:55Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-10-19 14:26:26Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2010-10-19 14:26:02Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2010-10-19 14:25:01Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2010-10-19 14:24:45Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-10-19 14:24:23Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2010-10-19 14:23:29Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2010-10-19 14:23:01Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2010-10-19 14:22:28Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-10-19 14:22:01Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2010-10-19 14:21:04Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2010-10-19 14:20:40Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-10-19 14:20:20Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2010-10-19 14:17:40Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2010-10-19 11:54:49Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-19 11:54:38Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-10-19 11:54:09Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-19 11:53:44Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-19 10:44:58Dodano załącznik: Paweł Walkowiak - stan na wrzesień 2010
2010-10-19 10:41:36Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz (stan na wrzesień 2010)
2010-10-18 10:29:06Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-10-18 10:28:18Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-10-18 10:27:45Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-10-15 11:19:13Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2010-10-15 11:16:17Dodano załącznik: Komunikat
2010-10-15 11:15:56Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2010-10-15 11:15:20Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2010-10-15 11:14:15Dodano wiadomość: Komunikat
2010-10-14 13:44:05Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-10-14 13:43:37Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-14 13:43:14Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-14 13:42:46Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-14 13:42:12Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-10-14 13:41:40Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-14 13:41:11Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-14 13:40:48Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-14 13:39:10Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-10-14 13:38:53Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-14 13:37:22Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-14 13:36:57Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-14 08:56:59Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół imienia Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2010-10-14 08:44:55Dodano załącznik: Obwieszczenie - skład Miejskiej Komisji Wyborczej
2010-10-14 08:44:19Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-14 08:41:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-14 08:40:58Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-10-04 12:47:48Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-10-04 12:47:18Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2010-10-04 12:47:00Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2010-10-04 12:46:50Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2010-10-04 12:46:36Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2010-10-04 12:46:21Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-10-04 12:45:11Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2010-10-04 12:44:44Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2010-09-28 14:32:28Dodano załącznik: Obwieszczenie o obwodach
2010-09-28 14:32:02Usunięto załącznik:
2010-09-28 13:27:43Dodano załącznik: Obwieszczenie o okręgach
2010-09-28 13:27:23Dodano załącznik: Obwieszczenie o obwodach
2010-09-28 13:26:37Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenia
2010-09-28 13:26:30Dodano wiadomość: Obwieszczenia
2010-09-27 14:21:12Dodano załącznik: Zgłoszenie do TKW
2010-09-27 14:20:49Dodano załącznik: Zgłoszenia do OKW
2010-09-27 14:19:54Zmodyfikowano wiadomość: Wzory zgłoszenia OKW i TKW
2010-09-27 14:19:02Zmodyfikowano wiadomość: Wzory zgłoszenia OKW i TKW
2010-09-27 14:18:50Dodano wiadomość: Wzory zgłoszenia OKW i TKW
2010-09-27 14:03:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2010-09-27 14:02:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2010-09-27 13:59:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustn
2010-09-27 13:58:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2010-09-27 13:37:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2010-09-27 13:31:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2010-09-27 13:29:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wyskości dot
2010-09-27 13:28:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2010-09-27 13:27:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 w sprawie zmiany Zarządzania Nr 44/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 20
2010-09-27 13:26:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania dudżetu gminy na rok 2009
2010-09-27 13:25:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2010-09-27 13:24:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
2010-09-27 13:16:06Dodano załącznik: Załącznik nr 2
2010-09-27 13:15:21Dodano załącznik: Załącznik nr 1
2010-09-27 13:14:37Usunięto załącznik:
2010-09-27 13:14:32Usunięto załącznik:
2010-09-27 13:13:18Dodano załącznik: Załącznik nr 2
2010-09-27 13:12:44Dodano załącznik: Załącznik nr 1
2010-09-27 13:11:18Dodano załącznik: Informacja
2010-09-27 13:10:24Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-09-27 13:09:58Dodano wiadomość: Informacja
2010-09-24 10:11:17Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-09-24 10:09:41Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-09-24 10:09:27Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-09-24 10:09:15Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-09-24 10:08:06Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-09-24 09:04:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych
2010-09-24 09:04:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2010-09-24 09:04:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2010-09-24 09:03:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2010-09-24 09:03:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2010-09-24 09:02:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
2010-09-24 09:01:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognoz
2010-09-24 09:01:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2010-09-24 09:00:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy
2010-09-24 09:00:36Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2010-09-24 08:59:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za
2010-09-24 08:57:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2010-09-24 08:53:41Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
2010-09-24 08:53:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2010-09-24 08:49:54Dodano załącznik: Informacja o o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym)
2010-09-24 08:45:19Dodano załącznik: Zał 8 - Zgoda na kandydowanie wójt
2010-09-24 08:44:59Dodano załącznik: Zał 7 - Zgłoszenie kandydat na wójta
2010-09-24 08:44:41Dodano załącznik: Zał 6 - Oświadczenie obywatela UE
2010-09-24 08:44:21Dodano załącznik: Zał 5 - Informacja o oświadczeniu lustracyjnym
2010-09-24 08:43:59Dodano załącznik: Zał 4 - Oświadczenie lustracyjne
2010-09-24 08:43:39Dodano załącznik: Zał 3 - Zgoda na kandydowanie radny
2010-09-24 08:43:21Dodano załącznik: Zał 2 - Zgłoszenie listy
2010-09-24 08:42:45Dodano załącznik: Zał 1 - Wykaz poparcia
2010-09-24 08:39:15Dodano załącznik: Informacja o zgłaszaniu list kandydatów.
2010-09-24 08:37:50Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-09-24 08:37:16Dodano wiadomość: Informacja
2010-09-23 14:33:35Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953-20-11-Ln-2010 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. infor
2010-09-23 14:32:48Zmodyfikowano wiadomość: Opinia RIO - sprawozdania z wykonania budżetu
2010-09-23 14:26:20Usunięto załącznik:
2010-09-23 14:22:26Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953-20-11-Ln-2010 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. infor
2010-09-23 12:31:55Dodano załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku popr
2010-09-23 12:31:39Usunięto załącznik:
2010-09-23 09:08:47Dodano załącznik: Elżbieta Stępa - stan na wrzesień 2010
2010-09-23 09:06:50Dodano załącznik: Sławomir Przybylski - stan na wrzesień 2010
2010-09-23 09:03:42Dodano załącznik: Hanna Ignaszak-Wojtkowiak - stan na wrzesień 2010
2010-09-23 09:01:17Dodano załącznik: Irena Sikora - stan na wrzesień 2010
2010-09-23 08:58:34Dodano załącznik: Agnieszka Weber-Hałaburda - stan na wrzesień 2010
2010-09-23 08:48:16Dodano załącznik: Bogumiła Andrzejczak - stan na wrzesień 2010
2010-09-23 08:45:47Dodano załącznik: Ryszard Szymański - stan na wrzesień 2010
2010-09-23 08:35:13Dodano załącznik: Maciej Lewandowski - stan na wrzesień 2010
2010-09-23 08:27:06Dodano załącznik: Anna Konarkowska - stan na wrzesień 2010
2010-09-22 12:37:38Dodano załącznik: Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie
2010-09-22 12:36:54Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2010-09-22 12:35:37Dodano wiadomość: Komunikat
2010-09-22 10:54:28Dodano załącznik: Załącznik nr 11 Oświadczenie pełnomocnika wyborczego
2010-09-22 10:53:38Dodano załącznik: Załącznik nr 10 Oświadczenie członka komitetu
2010-09-22 10:53:15Dodano załącznik: Załącznik nr 9 Zawiadomienie KWW
2010-09-22 10:52:44Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Wykaz podpisów
2010-09-22 10:52:26Dodano załącznik: Załącznik nr 7 Oświadczenie o utworzeniu KWW gmina poniżej 20 tyś mieszkańców
2010-09-22 10:50:59Dodano załącznik: Załącznik nr 6 Oświadczenie o utworzeniu KWW
2010-09-22 10:50:27Dodano załącznik: Załącznik nr 5 Zawiadomienie komitet wyborczy organizacji
2010-09-22 10:49:51Dodano załącznik: Załącznik nr 4 Zawiadomienie koalicyjny komitet wyborczy
2010-09-22 10:49:08Dodano załącznik: Załącznik nr 3 Oświadczenie pełnomocnika finansowego
2010-09-22 10:47:09Dodano załącznik: Załącznik nr 2 Oświadczenie pełnomocnika wyborczego
2010-09-22 10:45:21Dodano załącznik: Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze zgłaszania kandyda
2010-09-22 10:44:10Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-09-22 10:43:50Dodano załącznik: Informacja
2010-09-22 10:43:27Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-09-22 10:43:19Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-09-22 10:43:06Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-09-22 10:42:23Dodano wiadomość: Informacja
2010-09-22 10:41:41Dodano załącznik: Kaledarz wyborczy
2010-09-22 10:40:59Zmodyfikowano wiadomość: Kaledarz wyborczy
2010-09-22 10:40:53Dodano wiadomość: Kaledarz wyborczy
2010-09-21 13:49:48Dodano załącznik: Ustawa o bezposrednim wyborze wojta burmistrza prezydenta.
2010-09-21 13:49:04Zmodyfikowano wiadomość: Ustawa o bezpośrednim wyborze
2010-09-21 13:48:14Dodano wiadomość:
2010-09-21 13:41:12Dodano załącznik: Ordynacja wyborcza do rad gmin rad powiatow sejmikow wojewodztw.
2010-09-21 13:40:44Usunięto załącznik:
2010-09-21 13:40:29Zmodyfikowano wiadomość: Ordynacja Wyborcza
2010-09-21 13:39:57Dodano załącznik: Ordynacja wyborcza do rad gmin rad powiatow sejmikow wojewodztw
2010-09-21 13:38:45Dodano wiadomość: Ordynacja Wyborcza
2010-09-21 13:12:37Dodano stronę: Wybory Samorządowe 2010
2010-09-21 13:05:56Dodano załącznik: Tabela do prognozy
2010-09-21 13:05:36Zmodyfikowano wiadomość: Program Ochrony Środowiska
2010-09-21 13:05:05Dodano załącznik: Prognoza Książ Wlkp.
2010-09-21 13:04:20Dodano załącznik: POŚ
2010-09-21 13:03:18Zmodyfikowano wiadomość: Program Ochrony Środowiska
2010-09-21 13:02:24Dodano wiadomość: Program Ochrony Środowiska
2010-09-21 08:30:25Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2010-09-21 08:29:46Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2010-09-21 08:28:00Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2010-09-21 08:26:01Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół imienia Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2010-09-21 08:25:41Zmodyfikowano wiadomość: Książ Wielkopolski
2010-09-21 08:24:52Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewicach
2010-09-21 08:24:21Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2010-09-21 08:23:45Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2010-09-21 08:23:22Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2010-09-21 08:23:00Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2010-09-21 08:22:17Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2010-09-17 09:54:58Dodano załącznik: Wniosek
2010-09-17 09:54:23Zmodyfikowano wiadomość: Fundusz sołecki
2010-09-17 09:52:26Dodano wiadomość: Fundusz sołecki
2010-09-17 09:45:34Dodano załącznik: Uchwała nr XLVII-314-2010 w sprawie zmian w budżęcie Gminy na 2010 rok
2010-09-17 09:43:02Dodano załącznik: Uchwała nr XLVII-314-2010 w sprawie zmian w budżęcie Gminy na 2010 rok
2010-09-17 08:36:06Dodano załącznik: Kazimierz Zegar - stan na wrzesień 2010
2010-09-17 08:34:18Dodano załącznik: Roman Ptak - stan na wrzesień 2010
2010-09-17 08:31:41Dodano załącznik: Katarzyna Stachowiak - stan na wrzesień 2010
2010-09-17 08:30:18Dodano załącznik: Bogumiła Skiera - stan na wrzesień 2010
2010-09-17 08:28:54Dodano załącznik: Antonina Jankowiak - stan na wrzesień 2010
2010-09-10 07:54:17Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-09-10 07:54:01Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
2010-09-10 07:53:02Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
2010-09-10 07:52:23Dodano wiadomość: Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
2010-09-08 13:40:57Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-09-08 13:40:42Zmodyfikowano wiadomość: Przetargi na grunty
2010-09-08 13:40:26Dodano wiadomość: Przetargi na grunty
2010-09-06 13:27:50Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-09-06 13:27:38Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-09-06 13:27:22Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-09-06 13:25:25Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-09-06 13:25:10Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-09-06 13:22:52Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-09-03 14:23:40Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-09-03 14:23:22Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-09-03 14:19:05Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-09-03 14:18:47Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-09-02 07:13:05Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 11:21:35Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 11:20:17Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 11:19:16Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 11:17:47Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 11:16:54Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 11:14:39Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 11:14:11Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:58:37Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:58:27Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:57:51Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:57:33Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:56:26Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:55:48Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:55:36Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:55:17Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:54:47Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:52:17Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:50:01Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:48:35Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:48:18Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:47:04Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:46:44Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 10:35:13Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 09:10:23Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 09:09:14Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 09:06:21Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 08:33:16Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 08:33:07Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 08:30:30Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 08:28:37Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 08:17:39Zmodyfikowano podmenu: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
2010-09-01 08:07:49Zmodyfikowano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 08:07:42Dodano wiadomość: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 08:05:55Dodano stronę: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-09-01 08:05:01Dodano podmenu: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
2010-08-31 12:44:47Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-08-31 12:44:15Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-08-31 12:43:58Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-08-31 12:37:38Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-08-27 12:08:11Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-313-10 zmieniająca uchwałę nr XLIII25206 w sprawie statutu OPS w Książu Wlkp.
2010-08-27 12:07:37Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-312-10 w sorwie zmian w budzecie gminy na 2010 r.
2010-08-27 12:06:56Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-311-10 zmieniająca uchwałę nr XXXIX27210 w spr. zaciągniecia pożyczki na Budowę sieci kanaliza
2010-08-24 13:34:14Dodano załącznik: Informacja
2010-08-24 13:33:53Usunięto załącznik:
2010-08-24 13:09:54Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-08-24 13:09:40Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-08-24 13:07:26Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-08-20 18:57:36Dodano załącznik: Projekt techniczny
2010-08-20 18:56:09Dodano załącznik: Kosztorys ślepy
2010-08-20 18:55:51Dodano załącznik: Przedmiar robót
2010-08-20 18:46:27Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
2010-08-20 18:43:30Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ
2010-08-20 18:42:56Dodano załącznik: SIWZ
2010-08-20 18:42:11Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-08-20 18:41:24Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-08-20 18:40:50Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-08-20 18:39:38Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-08-20 14:11:52Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2010-08-18 13:17:41Dodano załącznik: Zawiadomienie o sesji
2010-08-18 13:17:26Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-08-18 13:17:12Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-08-18 13:16:51Dodano załącznik: Zawiadomienie o sesji
2010-08-18 13:16:27Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-08-18 13:15:46Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-08-17 09:13:36Usunięto załącznik:
2010-08-17 08:54:37Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ
2010-08-12 14:25:06Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-08-12 14:23:37Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-08-12 14:22:47Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-08-12 14:22:23Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-08-12 12:55:07Dodano załącznik: Projekt techniczny
2010-08-12 12:53:22Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2010-08-12 12:51:05Dodano załącznik: Kosztorys ślepy
2010-08-12 12:50:53Dodano załącznik: Przedmiar robót
2010-08-12 12:50:21Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ
2010-08-12 12:49:08Dodano załącznik: SIWZ
2010-08-12 12:46:12Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-08-12 12:45:41Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-08-12 12:41:59Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-08-11 13:38:34Zmodyfikowano wiadomość: Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkopolskim
2010-08-11 10:20:21Dodano załącznik: Wniosek - stypendium szkolne
2010-08-11 10:20:00Usunięto załącznik:
2010-08-10 08:14:27Dodano załącznik: Wniosek
2010-08-10 08:14:14Dodano załącznik: Zasady rozliczania
2010-08-10 08:14:00Dodano załącznik: Zasady realizacji zadania
2010-08-10 08:13:43Dodano załącznik: Informacja
2010-08-10 08:12:37Zmodyfikowano wiadomość: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest
2010-08-10 08:12:26Dodano wiadomość: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest
2010-08-05 14:14:39Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-08-05 14:13:59Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-08-05 14:13:17Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-08-05 14:12:36Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-08-05 14:12:09Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ
2010-08-04 13:41:28Dodano załącznik: Szkoła Konarzyce- Projekt, kosztorys, przedmiar, specyfikacja tech.
2010-08-04 13:32:32Dodano załącznik: Szkoła Chwałkowo Kościelne - Projekt, kosztorys, przedmiar, specyfikacja tech.
2010-08-04 13:27:17Dodano załącznik: Szkoła Mchy - Projekt, kosztorys, przedmiar, specyfikacja tech.
2010-08-04 13:21:55Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ
2010-08-04 13:20:27Dodano załącznik: SIWZ
2010-08-04 13:20:00Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-08-04 13:19:21Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-08-04 13:17:53Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-08-04 13:16:35Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-29 09:20:10Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2010-07-29 09:19:24Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2010-07-29 09:18:51Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2010-07-26 22:36:41Dodano załącznik: Projekt techniczny
2010-07-26 22:33:50Dodano załącznik: Przedmiar robót
2010-07-26 22:33:34Dodano załącznik: Kosztorys ślepy
2010-07-26 22:33:09Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2010-07-26 22:31:19Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ
2010-07-26 22:30:54Dodano załącznik: SIWZ
2010-07-26 22:30:24Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-07-26 22:29:56Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-26 22:29:12Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-26 22:27:55Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-21 13:15:59Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze ofert
2010-07-21 13:09:56Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-07-21 13:09:13Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze ofert
2010-07-21 13:07:15Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze ofert
2010-07-21 12:37:20Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2010-07-21 12:36:36Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2010-07-21 12:36:26Dodano załącznik: Wykaz
2010-07-21 12:36:06Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2010-07-21 12:35:40Dodano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2010-07-21 12:34:27Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-07-21 12:33:52Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-21 12:33:35Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-21 12:33:20Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-07-21 12:32:44Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ograniczony
2010-07-21 12:32:28Dodano wiadomość: Przetarg ograniczony
2010-07-21 10:07:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2010-07-21 10:06:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2010-07-21 10:05:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
2010-07-20 14:40:26Dodano załącznik: SIWZ
2010-07-20 14:37:48Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ
2010-07-20 14:36:20Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-07-20 14:36:08Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-20 14:27:36Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-20 14:23:40Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-20 13:06:19Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz sołtysów - kadencja 2007 - 2011
2010-07-20 13:04:07Dodano załącznik: Wykaz sołtysów - kadencja 2007 - 2011
2010-07-20 13:03:12Usunięto załącznik:
2010-07-20 12:42:51Dodano załącznik: Wniosek - wycinka drzew i krzewów
2010-07-20 12:42:28Usunięto załącznik:
2010-07-20 12:41:19Dodano załącznik: Protokół z nasadzeń drzew i krzewów
2010-07-20 12:41:03Dodano załącznik: Wniosek - wycinka drzew i krzewów
2010-07-20 12:40:47Dodano załącznik: Karta usługi - wycinka drzew i krzewów
2010-07-20 12:40:20Usunięto załącznik:
2010-07-20 12:40:16Usunięto załącznik:
2010-07-19 14:43:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2010-07-19 14:40:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2010-07-19 14:38:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
2010-07-19 14:35:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członkó
2010-07-19 14:29:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. prze
2010-07-19 14:09:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.przezn
2010-07-19 14:05:02Usunięto załącznik:
2010-07-19 14:03:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przez
2010-07-19 13:46:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2010-07-19 13:29:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2010-07-19 12:56:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2010-07-19 12:54:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2010-07-19 12:53:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
2010-07-19 12:52:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gm
2010-07-19 12:48:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sprawie odwołania na wniosek mieszkańców
2010-07-19 12:46:43Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
2010-07-19 12:45:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2010-07-19 12:44:29Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
2010-07-19 11:31:49Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-301-10 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2010 rok.
2010-07-19 11:30:20Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-310-10 w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Książ Wlkp.
2010-07-19 11:30:04Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-309-10 zmianiająca uchwałę w spr. reg. ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczyc
2010-07-19 11:28:13Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-308-10 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola w Książu W
2010-07-19 11:24:49Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-307-10 w spr. ustalenia bonifikaty od opłaty z tyt. przeksztłcenia prawa użytk. wieczystego
2010-07-19 11:22:53Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-306-10 w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej
2010-07-19 11:21:05Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-305-10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Chwałkowo Kośc.
2010-07-19 11:17:47Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-304-10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półro
2010-07-19 11:17:05Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-303-10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp.
2010-07-19 11:15:20Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-302-10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określon
2010-07-19 11:13:51Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-301-10 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2010 rok.
2010-07-19 11:11:17Dodano załącznik: Uchwała nr XLIV-299-10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2010 rok.
2010-07-19 11:09:58Dodano załącznik: Uchwała nr XLV-300-10 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celo
2010-07-19 11:07:25Dodano załącznik: Uchwała nr XLIV-299-10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2010 rok.
2010-07-14 11:41:19Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wyd
2010-07-14 11:38:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok
2010-07-14 11:37:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2010-07-14 11:31:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2010-07-14 11:22:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2010
2010-07-14 11:19:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków na rok 2010
2010-07-14 11:16:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2010-07-14 11:12:22Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010
2010-07-14 11:10:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2010-07-14 11:08:43Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2010-07-14 11:06:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców
2010-07-14 11:04:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Kr
2010-07-14 11:02:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. do pod
2010-07-14 11:00:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2010-07-14 10:58:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie w budżecie na rok 2010
2010-07-14 10:57:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Księdza Arcybis
2010-07-14 10:55:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. do pod
2010-07-14 10:53:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. do pod
2010-07-14 10:47:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 w sprawie instrukcji obiegu dowodów księgowych
2010-07-14 10:36:32Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 28.06.2010r
2010-07-14 10:32:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2010-07-14 10:30:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Scz
2010-07-14 10:27:32Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Lud
2010-07-12 14:20:37Dodano załącznik: SIWZ
2010-07-12 14:16:16Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ
2010-07-12 14:13:59Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-12 14:13:41Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-07-12 14:13:02Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-12 14:12:39Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-07-09 13:14:06Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-07-09 13:12:54Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-07-09 13:12:04Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-07-05 10:14:40Zmodyfikowano użytkownika: Agata Weiss - Nowak
2010-07-05 10:14:12Dodano załącznik: Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników
2010-07-05 10:13:58Usunięto załącznik:
2010-07-05 10:13:26Dodano załącznik: WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników
2010-07-05 10:13:07Zmodyfikowano wiadomość: Wyprawka szkolna 2010
2010-07-05 10:12:33Dodano wiadomość:
2010-07-05 08:34:39Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-07-05 08:33:07Dodano załącznik: Wybory Prezydenta RP głosowanie ponowne wyniki wyborów 04.07.2010
2010-06-29 08:02:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Książ Wlkp. lokali o niższym
2010-06-29 08:01:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2010-06-29 07:56:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędni
2010-06-29 07:55:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Pre
2010-06-29 07:53:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2010-06-29 07:51:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2010-06-29 07:48:32Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenia Burmistrza 2010
2010-06-24 10:47:07Dodano załącznik: Wykaz 1/2010
2010-06-24 10:46:52Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-06-24 10:46:42Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-06-24 10:46:27Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg ograniczony
2010-06-24 10:45:51Dodano załącznik: Wykaz 2/2010
2010-06-24 10:44:53Dodano wiadomość: Przetarg ograniczony
2010-06-23 09:51:22Dodano załącznik: Kosztorys ślepy
2010-06-23 09:51:10Dodano załącznik: Przedmiar robót
2010-06-23 09:50:36Dodano załącznik: SIWZ
2010-06-23 09:49:59Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-06-23 09:49:40Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ
2010-06-23 09:49:25Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-06-23 09:49:11Dodano załącznik: Projekt
2010-06-23 09:44:18Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-06-23 09:43:38Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-06-23 09:43:19Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-06-21 08:38:31Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-06-21 08:38:18Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-06-21 08:38:03Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-06-21 08:37:38Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-06-21 08:37:27Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-06-21 08:36:47Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-06-21 08:35:33Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-06-21 08:23:24Dodano załącznik: Wybory Prezydenta RP wyniki wyborów 20.06.2010
2010-06-21 08:23:04Zmodyfikowano wiadomość: Wybory Prezydenta RP - wyniki
2010-06-21 08:22:52Dodano wiadomość: Wybory Prezydenta RP - wyniki
2010-06-15 08:02:46Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie Burmistrza Książa Wlkp.
2010-06-14 09:56:44Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-06-14 09:56:26Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-06-14 09:55:09Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-06-14 09:54:21Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-06-14 09:53:39Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-06-14 09:50:14Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-06-11 07:32:51Dodano załącznik: Paweł Walkowiak
2010-06-10 14:30:08Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-06-10 14:29:43Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-06-10 14:28:36Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-06-10 11:58:59Dodano załącznik: Benigna Neuman - Inspektor OPS w Książu Wlkp.
2010-06-10 11:57:50Dodano załącznik: Danuta Przywara - Dyrektor Sz.P Mchy
2010-06-10 11:56:50Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp.
2010-06-10 11:55:45Dodano załącznik: Róża Jędrzejczak - Kierownik OPS w Książu Wlkp.
2010-06-10 11:54:33Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.
2010-06-10 11:47:13Dodano załącznik: Szymon Drymel - Dyrektor ZUK
2010-06-10 09:35:38Dodano załącznik: Elżbieta Stępa
2010-06-10 09:34:38Dodano załącznik: Sławomir Przybylski
2010-06-10 09:33:31Dodano załącznik: Hanna Ignaszak-Wojtkowiak
2010-06-10 09:32:42Dodano załącznik: Roman Ptak
2010-06-10 09:31:12Dodano załącznik: Katarzyna Stachowiak
2010-06-10 09:27:56Dodano załącznik: Irena Sikora
2010-06-10 08:59:42Dodano załącznik: Agnieszka Weber-Hałaburda
2010-06-10 08:58:46Dodano załącznik: Bogumiła Andrzejczak
2010-06-10 08:57:04Dodano załącznik: Bogumiła Skiera
2010-06-10 08:55:58Dodano załącznik: Ryszard Szymański
2010-06-10 08:49:07Dodano załącznik: Maciej Lewandowski
2010-06-10 08:47:38Dodano załącznik: Anna Konarkowska
2010-06-10 08:46:44Dodano załącznik: Antonina Jankowiak
2010-06-10 08:45:53Dodano załącznik: Kazimierz Zegar
2010-06-10 08:14:38Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2010
2010-06-10 08:14:31Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2010
2010-06-10 08:13:22Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2010
2010-06-10 08:12:07Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2010
2010-06-09 13:57:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2010-06-09 13:54:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminn
2010-06-09 13:53:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2010-06-09 13:52:21Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za
2010-06-09 13:49:24Dodano załącznik: Mariola Kołodziejczak - Dyrektor CK
2010-06-09 13:48:13Dodano załącznik: Piotr Radwański - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp.
2010-06-09 13:41:45Dodano załącznik: Grażyna Chrzanowiecka - Inspektor UM w Książu Wlkp.
2010-06-09 13:40:36Dodano załącznik: Małgorzata Krzeszewska p.o. Dyrektor Sz.P Konarzyce
2010-06-09 13:38:48Dodano załącznik: Aleksandra Franciszkiewicz - Dyrektor Sz.P Chwałkowo
2010-06-09 13:36:03Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Ksiązu Wlkp.
2010-06-09 13:32:58Dodano załącznik: Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego
2010-06-09 13:29:38Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy
2010-06-09 13:25:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2010-06-09 12:44:39Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Św
2010-06-09 12:37:15Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2010-06-09 12:32:41Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczące
2010-06-08 13:27:17Dodano załącznik: Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
2010-06-08 13:18:37Dodano załącznik: Bogumiła Walczak - Zastępca Burmistrza
2010-06-08 12:18:49Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz
2010-06-08 12:02:59Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2010
2010-06-08 12:02:46Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2010
2010-06-08 12:02:15Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2010
2010-06-08 11:56:55Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2010
2010-06-07 14:58:46Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-06-07 14:57:57Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-06-07 14:57:15Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-06-07 08:03:17Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-298-10 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectw
2010-06-07 08:02:55Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-297-10 w sprawie zasad przekazywania składników mienia gminnego oraz zasad przekazywania środk
2010-06-07 08:02:29Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-296-10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
2010-06-07 08:02:07Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-295-10 w spr. aneksu nr 5 do porozumienia międzygminnego z dn. 7.12.2004 w spr. schroniska dla
2010-06-07 08:01:44Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-294-10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospod
2010-06-07 08:01:20Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-293-10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
2010-06-07 08:01:00Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-292-10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej
2010-06-07 08:00:31Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-291-10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego
2010-06-07 08:00:19Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-290-10 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wi
2010-06-07 07:58:29Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-289-10 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli
2010-06-07 07:58:13Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-288-10 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu kwali
2010-06-07 07:57:58Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-287-10 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyc
2010-06-07 07:57:39Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-286-10 w spr. określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty na
2010-06-07 07:57:23Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-285-10 w spr. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robo
2010-06-07 07:57:05Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-284-10 w sprawie zmian w budżecie 2010 roku
2010-06-07 07:56:50Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-283-10 w spr. udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na za
2010-06-07 07:56:35Dodano załącznik: Uchwała nr XLII-282-10 w sprawie emisji obligacji
2010-06-07 07:48:51Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-06-07 07:48:40Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-06-07 07:48:25Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-06-07 07:47:39Dodano załącznik: Zawiadomienie o sesji
2010-06-07 07:47:17Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-06-07 07:46:36Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-05-31 15:02:37Dodano załącznik: Zarządzenie
2010-05-31 15:00:23Usunięto załącznik:
2010-05-31 14:58:59Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-31 14:58:35Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-05-31 14:58:03Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-31 14:54:54Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-31 14:48:06Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-05-31 14:47:42Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-31 14:45:38Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-31 14:44:36Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie Burmistrza Książa Wlkp.
2010-05-31 13:19:34Dodano załącznik: Zarządzenie
2010-05-31 13:19:06Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie Burmistrza Książa Wlkp.
2010-05-31 13:18:57Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie Burmistrza Książa Wlkp.
2010-05-31 13:17:48Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie Burmistrza Książa Wlkp.
2010-05-31 13:15:56Dodano wiadomość:
2010-05-26 19:12:54Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-05-26 19:06:48Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna
2010-05-26 19:04:24Dodano załącznik: Plan sytuacyjny
2010-05-26 19:02:43Dodano załącznik: Kosztorys ślepy
2010-05-26 19:02:20Dodano załącznik: Przedmiar robót
2010-05-26 19:01:34Dodano załącznik: Opis techniczny
2010-05-26 19:00:27Dodano załącznik: Załączniki
2010-05-26 18:59:04Dodano załącznik: SIWZ
2010-05-26 18:51:02Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-05-26 18:47:14Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-05-26 18:46:51Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-05-26 18:29:40Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-05-24 15:14:07Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-05-24 15:13:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-24 15:12:56Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-24 15:12:47Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-05-24 15:12:02Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-24 15:11:23Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-24 15:10:53Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-24 15:09:10Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-24 07:53:19Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-05-24 07:52:57Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie okręgi i obwody
2010-05-24 07:51:57Dodano wiadomość:
2010-05-18 10:25:17Dodano załącznik: Załącznik
2010-05-18 10:20:33Dodano załącznik: Tabela do prognozy
2010-05-18 10:20:19Dodano załącznik: Program Ochrony Środowiska
2010-05-18 10:19:13Dodano załącznik: Prognoza
2010-05-18 10:18:25Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-05-18 10:18:00Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-05-18 10:17:43Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-05-18 10:16:11Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-05-18 10:15:58Dodano wiadomość: Informacja
2010-05-18 10:14:07Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 17.05.2010r
2010-05-13 14:27:12Dodano załącznik: Struktura projektu
2010-05-13 14:19:34Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ od 1 do 6
2010-05-13 14:19:12Dodano załącznik: Specyfikacje techniczne
2010-05-13 14:18:25Dodano załącznik: Przedmiar robót
2010-05-13 14:17:57Dodano załącznik: SIWZ
2010-05-13 14:14:15Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-05-13 14:13:17Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-05-13 14:13:03Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-05-13 14:12:21Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-05-11 08:04:24Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-05-11 08:04:10Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-05-11 08:03:56Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-05-11 08:02:44Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-05-11 08:02:32Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-05-11 08:02:12Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-05-11 08:01:20Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-05-10 08:59:27Dodano załącznik: Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika
2010-05-10 08:57:45Dodano wiadomość: Informacja
2010-05-10 08:57:08Dodano załącznik: Komunikat
2010-05-10 08:56:54Dodano wiadomość: Komunikat
2010-05-10 08:56:42Dodano załącznik: Zarządzenie wyborów
2010-05-10 08:56:28Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie wyborów
2010-05-10 08:56:19Usunięto załącznik:
2010-05-10 08:56:15Zmodyfikowano wiadomość: Zarzadzenie wyborów
2010-05-10 08:55:21Dodano załącznik: Komunikat
2010-05-10 08:54:21Dodano wiadomość: Komunikat
2010-05-10 08:17:48Usunięto podmenu: Wybory Prezydenckie 2010
2010-05-10 08:17:30Usunięto podmenu: Wybory Prezydenckie 2010
2010-05-10 08:17:21Usunięto podmenu: Wybory Prezydenckie 2010
2010-05-10 08:16:42Dodano stronę: Wybory Prezydenckie 2010
2010-05-10 08:16:32Dodano podmenu: Wybory Prezydenckie 2010
2010-05-10 08:15:56Usunięto podmenu: Wybory Prezydenckie
2010-05-10 08:15:37Dodano podmenu: Wybory Prezydenckie
2010-05-10 08:15:16Dodano stronę: Wybory Prezydenckie 2010
2010-05-10 08:09:55Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki wyborów
2010-05-10 08:09:38Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-05-10 08:09:21Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie Burmistrza Książa Wlkp.
2010-05-10 08:09:05Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2010-05-10 08:08:50Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-05-05 09:08:50Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-05-05 09:07:39Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-05-05 09:07:24Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-05-05 09:05:57Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-04-29 13:46:39Dodano załącznik: Uchwała nr XL-281-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Centrum Kultury za 2009r.
2010-04-29 13:42:43Dodano załącznik: Uchwała nr XL-278-2010 w spr.udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
2010-04-29 13:42:24Usunięto załącznik:
2010-04-29 13:42:12Dodano załącznik: Uchwała nr XL-280-10 w sprawie zmian w budżecie 2010r.
2010-04-29 13:41:33Dodano załącznik: Uchwała nr XL-279-10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i
2010-04-29 13:40:40Dodano załącznik: Uchwała nr XL- 278-2010 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
2010-04-28 11:46:01Dodano załącznik: Informacja
2010-04-28 11:45:39Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-04-28 11:45:19Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-04-28 11:45:02Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-04-28 11:42:27Dodano wiadomość: Informacja
2010-04-28 09:00:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczące
2010-04-28 08:58:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 4 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 marca 20
2010-04-28 08:53:56Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie ustalenia Regulaminów Świetlic Środowiskowych działających na terenie
2010-04-28 08:50:40Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Mi
2010-04-28 08:46:33Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 19.04.2010r
2010-04-23 12:32:00Dodano załącznik: Informacja
2010-04-23 12:31:33Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2010-04-23 12:29:46Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-04-23 11:28:25Dodano wiadomość: Informacja
2010-04-23 11:22:57Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-04-23 11:22:10Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-04-23 11:17:54Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-04-22 14:50:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2010
2010-04-22 14:49:53Dodano załącznik: Zarządzenia Burmistrza Nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości s
2010-04-22 14:48:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 1 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gm
2010-04-22 14:48:32Usunięto załącznik:
2010-04-22 14:47:23Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 1 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gm
2010-04-22 14:45:53Dodano wiadomość: Zarządzenia Burmistrza 2010
2010-04-22 14:45:18Dodano stronę: Zarządzenia Burmistrza 2010
2010-04-22 14:44:47Dodano podmenu: Zarządzenia Burmistrza 2010
2010-04-22 14:41:21Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 166 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ust
2010-04-22 14:39:46Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 164 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:39:12Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 163 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2010-04-22 14:38:32Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:37:38Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2010-04-22 14:37:01Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2010-04-22 14:36:26Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organ
2010-04-22 14:34:52Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości
2010-04-22 14:34:12Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:33:37Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2010-04-22 14:32:58Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:30:55Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:30:18Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:29:38Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2010-04-22 14:28:59Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:25:22Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 150 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi
2010-04-22 14:24:47Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2010-04-22 14:23:58Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:23:24Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 147 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2010-04-22 14:22:10Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:21:22Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:19:43Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:18:43Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2010-04-22 14:17:37Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2010-04-22 14:16:49Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi
2010-04-22 14:16:05Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2010-04-22 14:14:21Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2010-04-22 14:10:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-04-22 14:10:44Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-04-22 14:08:14Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-04-22 14:07:49Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-04-15 15:15:16Dodano załącznik: SIWZ
2010-04-15 15:05:06Dodano załącznik: Zał. nr 5 do SIWZ (Projekt UMOWY)
2010-04-15 15:04:52Dodano załącznik: Zał. nr 4 do SIWZ (FORMULARZ CENOWY)
2010-04-15 15:04:39Dodano załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ (OŚWIADCZENIE ART 24)
2010-04-15 15:04:25Dodano załącznik: Zał. nr 2 do SIWZ (OŚWIADCZENIE ART.22)
2010-04-15 15:04:13Dodano załącznik: Zał. nr 1 do SIWZ (FORMULARZ OFERTOWY)
2010-04-15 15:00:59Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-04-15 15:00:41Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-04-15 15:00:07Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-04-13 10:02:32Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX-271-10 zmiany w budżecie Gminy na rok 2010
2010-04-13 10:02:20Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2010 rok
2010-04-13 10:02:06Dodano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2010 rok
2010-04-13 09:57:11Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009
2010-04-13 08:55:50Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954-5-11-Ln-2010 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp
2010-04-13 08:54:23Zmodyfikowano wiadomość: Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
2010-04-13 08:54:09Dodano wiadomość: Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
2010-04-09 12:41:25Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-04-09 12:41:13Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-04-09 12:41:00Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-04-09 12:40:15Dodano załącznik: Zawiadomienie
2010-04-09 12:39:42Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-04-09 12:36:34Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2010-03-25 14:23:59Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-20-P-11-Ln-2009 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2010 ro
2010-03-25 14:22:37Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-20-P-11-Ln-2009 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego
2010-03-25 14:21:44Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951-19-D-11-Ln-2009 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlk
2010-03-25 13:58:55Zmodyfikowano wiadomość: Budżet 2010 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2010-03-25 13:58:13Usunięto załącznik:
2010-03-25 13:47:37Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX-271-10 zmiany w budżecie Gminy na rok 2010
2010-03-25 13:46:18Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2010 rok
2010-03-25 13:46:13Dodano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2010 rok
2010-03-23 13:31:16Zmodyfikowano wiadomość: Sprawozdania z działalności Burmistrza
2010-03-23 13:30:57Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 08.03.2010r
2010-03-23 13:27:55Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX-277-10 w spr. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za
2010-03-23 13:27:00Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX-276-10 w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko - Orlik
2010-03-23 13:26:17Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX-275-10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu z pr
2010-03-23 13:25:58Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX-274-10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę mienia komunalnego
2010-03-23 13:25:12Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX-273-10 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011
2010-03-23 13:25:01Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX-272-10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanaliz
2010-03-23 13:24:43Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX-271-10 zmiany w budżecie Gminy na rok 2010
2010-03-12 14:13:46Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze
2010-03-12 14:13:27Dodano załącznik: Informacja
2010-03-12 14:12:59Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze
2010-03-12 14:11:51Dodano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze
2010-03-11 14:28:40Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-03-11 14:28:29Usunięto załącznik:
2010-03-11 14:28:25Dodano załącznik: Obwieszcznie
2010-03-11 14:28:14Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-03-11 14:26:40Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-03-11 14:26:12Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-03-11 14:25:03Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-03-11 14:23:07Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-03-05 14:42:40Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wyborze oferty
2010-03-05 14:42:20Dodano załącznik: Informacja o wyborze oferty
2010-03-05 14:41:44Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wyborze oferty
2010-03-05 14:40:31Dodano wiadomość: Informacja o wyborze oferty
2010-03-05 14:39:49Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-03-05 14:39:08Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-03-03 14:13:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-03-03 14:12:45Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-03-03 14:12:02Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-03-03 14:11:42Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-03-03 14:11:28Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-03-03 14:10:39Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-03-03 14:09:47Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-02-25 14:54:52Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-02-25 14:54:36Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2010-02-25 14:54:05Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze ofrty
2010-02-23 10:57:12Zmodyfikowano wiadomość: Zakład Usług Komunalnych
2010-02-23 10:56:59Zmodyfikowano wiadomość: Zakład Usług Komunalnych
2010-02-23 10:55:21Zmodyfikowano wiadomość: Zakład Usług Komunalnych
2010-02-23 10:55:05Zmodyfikowano wiadomość: Zakład Usług Komunalnych
2010-02-23 10:54:51Zmodyfikowano wiadomość: Zakład Usług Komunalnych
2010-02-23 10:52:46Zmodyfikowano wiadomość: Zakład Usług Komunalnych
2010-02-23 10:51:50Zmodyfikowano wiadomość: Zakład Usług Komunalnych
2010-02-23 10:50:35Usunięto załącznik:
2010-02-23 10:46:30Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2010-02-23 10:37:02Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2010-02-23 10:36:42Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2010-02-23 10:33:42Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2010-02-23 10:30:24Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2010-02-23 10:27:02Zmodyfikowano wiadomość: Centrum kultury Książ Wlkp.
2010-02-23 10:23:57Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół imienia Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2010-02-23 10:23:49Zmodyfikowano wiadomość: Zespół Szkół imienia Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
2010-02-23 10:22:42Zmodyfikowano wiadomość: Książ Wielkopolski
2010-02-23 10:22:00Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewicach
2010-02-23 10:19:24Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
2010-02-23 10:18:42Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
2010-02-23 10:18:12Zmodyfikowano wiadomość: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
2010-02-23 10:17:30Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Zespole Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
2010-02-23 10:17:19Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc.
2010-02-23 10:16:50Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2010-02-23 10:16:27Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2010-02-23 10:15:58Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2010-02-23 10:15:14Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2010-02-23 10:14:50Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2010-02-23 10:11:07Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
2010-02-23 10:09:25Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc.
2010-02-23 10:06:25Dodano wiadomość: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc.
2010-02-23 10:04:01Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole przy Zespole Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
2010-02-23 10:00:32Dodano wiadomość: Przedszkole przy Zespole Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
2010-02-23 09:58:32Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wielkopolskim
2010-02-23 09:55:13Zmodyfikowano wiadomość: Przedszkole w Książu Wielkopolskim
2010-02-23 09:53:49Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
2010-02-23 09:51:40Zmodyfikowano wiadomość: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
2010-02-23 09:49:12Zmodyfikowano wiadomość: Udzielanie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków
2010-02-17 08:56:31Dodano załącznik: Nawierzchnie trawa, piasek, płytki gumowe
2010-02-17 08:54:22Dodano załącznik: Wyjaśnienie terści SIWZ 2
2010-02-15 15:07:43Dodano załącznik: Zmiana treści SIWZ
2010-02-15 11:50:53Dodano załącznik: Projekt ; Aleje parkowe, amfiteatr, parkingi - rys. 7 trybuna amfiteatru przekrój
2010-02-12 16:47:05Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-02-12 16:46:51Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-02-12 16:46:08Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-02-12 16:45:08Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-02-10 13:11:24Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-02-10 13:11:10Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2010-02-10 13:10:47Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2010-02-10 13:10:06Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2010-02-10 13:08:31Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2010-02-10 13:05:43Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko urzędnicze
2010-02-05 13:45:52Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ
2010-02-04 10:16:26Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ
2010-01-27 17:02:15Dodano załącznik: Przedmiar; Zieleń, plac zabaw
2010-01-27 17:01:49Dodano załącznik: Przedmiar;Oświetlenie
2010-01-27 17:01:25Dodano załącznik: Przedmiar; Aleje parkowe,amfiteatr, parkingi
2010-01-27 17:00:53Dodano załącznik: Projekt; Zieleń, plac zabaw - część opisowa
2010-01-27 16:54:16Dodano załącznik: Projekt; Zieleń, plac zabaw - część graficzna
2010-01-27 16:48:57Dodano załącznik: Specyfikacje techniczne
2010-01-27 16:47:37Dodano załącznik: Projekt; Oświetlenie
2010-01-27 16:46:01Dodano załącznik: Projekt ; Aleje parkowe, amfiteatr, parkingi
2010-01-27 16:42:49Dodano załącznik: Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ
2010-01-27 16:42:34Dodano załącznik: Oferta i załączniki od 1 do 5
2010-01-27 16:42:17Dodano załącznik: SIWZ
2010-01-27 16:41:57Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-01-27 16:41:37Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-01-27 16:40:52Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-01-27 16:39:26Dodano załącznik: Zadanie nr 1 Projekty cz 2, przedmiary
2010-01-27 16:33:34Dodano załącznik: Zadanie nr 1 Projekty cz 1
2010-01-27 16:05:27Dodano załącznik: Zadanie nr 2, Projekty,przedmiary
2010-01-27 15:31:39Dodano załącznik: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
2010-01-27 15:30:16Dodano załącznik: Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ
2010-01-27 15:29:58Dodano załącznik: Oferta i załączniki od 1 do 5
2010-01-27 15:29:18Dodano załącznik: SIWZ
2010-01-27 15:28:11Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-01-27 15:26:17Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-01-27 15:25:16Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-01-27 15:24:56Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2010-01-27 14:50:46Dodano załącznik: Ogłoszenie
2010-01-27 14:47:13Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2010-01-27 14:46:54Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2010-01-27 14:46:31Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-27 14:46:02Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-26 14:51:44Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-26 14:51:10Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-01-26 14:50:45Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-26 14:49:09Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-26 14:47:05Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-12 14:11:03Dodano załącznik: Karta usługi - zezwolenie
2010-01-12 14:10:35Usunięto załącznik:
2010-01-12 14:05:21Dodano załącznik: Karta usługi - zezwolenie
2010-01-12 14:04:34Usunięto załącznik:
2010-01-12 13:07:19Dodano załącznik: Karta usługi - zezwolenie
2010-01-12 13:05:42Usunięto załącznik:
2010-01-12 13:04:52Dodano załącznik: Wniosek - zezwolenie
2010-01-12 13:03:40Zmodyfikowano wiadomość: Zezwolenie na odbiór odpadów stałych/ciekłych
2010-01-12 13:02:02Dodano załącznik: Karta usługi - zezwolenie
2010-01-12 13:00:55Dodano wiadomość: Zezwolenie na odbiór odpadów stałych/ciekłych
2010-01-12 09:09:11Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-01-12 09:08:52Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-12 09:07:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-12 09:05:34Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-11 12:59:06Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2010-01-11 12:57:19Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
2010-01-11 12:57:00Dodano załącznik: Oferta na realizację zadań
2010-01-11 12:56:36Dodano załącznik: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
2010-01-11 12:54:05Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2010-01-11 12:53:56Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2010-01-11 12:52:22Dodano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2010-01-11 12:32:31Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-11 12:31:44Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-01-11 12:31:25Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-11 12:26:19Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-11 09:14:08Usunięto załącznik:
2010-01-11 09:14:01Dodano załącznik: Karta - podatek leśny os.fizyczne
2010-01-11 09:12:43Usunięto załącznik:
2010-01-11 09:12:39Dodano załącznik: Karta - podatek od nieruchomości os.fizyczne
2010-01-11 09:10:56Usunięto załącznik:
2010-01-11 09:10:52Dodano załącznik: Karta - podatek rolny os.fizyczne
2010-01-11 09:09:22Usunięto załącznik:
2010-01-11 09:09:16Dodano załącznik: Karta - podatek leśny os.prawne
2010-01-11 09:05:37Usunięto załącznik:
2010-01-11 09:05:22Dodano załącznik: Karta - podatek od nieruchomości os.prawne
2010-01-11 09:02:46Usunięto załącznik:
2010-01-11 08:58:06Dodano załącznik: Karta - podatek rolny os.prawne
2010-01-11 08:56:53Usunięto załącznik:
2010-01-11 08:56:47Dodano załącznik: Karta - podatek od środków transportowych
2010-01-11 08:55:11Usunięto załącznik:
2010-01-11 08:55:06Dodano załącznik: Karta - zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej
2010-01-11 08:52:02Dodano załącznik: Wniosek - zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach
2010-01-11 08:51:48Usunięto załącznik:
2010-01-11 08:51:33Dodano załącznik: Karta - zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach
2010-01-11 08:51:12Usunięto załącznik:
2010-01-08 11:54:35Usunięto załącznik:
2010-01-08 11:54:19Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2010
2010-01-08 11:53:57Zmodyfikowano wiadomość: STAWKI PODATKOWE NA ROK 2010
2010-01-07 10:07:07Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-01-07 10:06:16Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-07 10:05:56Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-07 10:05:10Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-07 10:04:54Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-07 10:04:10Dodano załącznik: Obwieszczenie
2010-01-07 10:03:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-07 10:01:41Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2010-01-07 09:25:43Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-270-09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
2010-01-07 09:25:05Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-269-09 w sprawie zatwierdzenie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Książ Wlkp. na lata 2009-
2010-01-07 09:24:04Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-268-09 w sprawie przyjęcie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Książ Wlkp. na lata 2009-2015
2010-01-07 09:22:58Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-267-09 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009
2010-01-07 09:21:42Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII-266-09 w sprawie zmian w budżecie
2010-01-04 13:36:23Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 30.12.2009r
2010-01-04 08:59:07Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2009
2010-01-04 08:57:09Dodano załącznik: Ryszard Szymański (sprostowanie)
2010-01-04 08:55:47Dodano załącznik: Irena Sikora (sprostowanie)
2010-01-04 08:53:33Dodano załącznik: Elżbieta Stępa (sprostowanie)
2010-01-04 08:51:52Dodano załącznik: Agnieszka Weber - Hałaburda (sprostowanie)
2009-12-29 13:39:41Usunięto załącznik:
2009-12-29 13:39:35Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII-263-09 w spr. zmian w budżecie
2009-12-29 13:37:28Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII-265-09 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji rady
2009-12-29 13:36:57Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII-264-09 w sprawie aneksu nr 4 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w spraw
2009-12-29 13:35:55Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII-263-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009-12-29 13:35:23Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII-262-09 w sprawie budżetu gminy na rok 2010
2009-12-29 13:29:12Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 21.12.2009r
2009-12-28 08:50:27Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wyrobach zawierających azbest
2009-12-28 08:49:47Zmodyfikowano wiadomość: Dofinansowanie wyrobów budowlanych zawierających azbest
2009-12-23 11:56:18Dodano załącznik: Załącznik nr 13
2009-12-23 11:54:30Dodano załącznik: Załącznik nr 12
2009-12-23 11:53:46Dodano załącznik: Załącznik nr 11
2009-12-23 11:52:13Dodano załącznik: Załącznik nr 10
2009-12-23 11:51:02Dodano załącznik: Załącznik nr 9
2009-12-23 11:49:49Dodano załącznik: Załącznik nr 8
2009-12-23 11:48:48Dodano załącznik: Załącznik nr 7
2009-12-23 11:47:43Dodano załącznik: Załącznik nr 6
2009-12-23 11:46:43Dodano załącznik: Załącznik nr 5
2009-12-23 11:45:24Dodano załącznik: Załącznik nr 4
2009-12-23 11:44:46Dodano załącznik: Załącznik nr 3
2009-12-23 11:43:34Dodano załącznik: Załącznik nr 2
2009-12-23 11:42:49Dodano załącznik: Załącznik nr 1
2009-12-23 11:40:32Dodano załącznik: Budżet na 2010 rok
2009-12-23 11:39:39Zmodyfikowano wiadomość: Budżet na 2010 rok
2009-12-23 11:39:30Dodano wiadomość: Budżet na 2010 rok
2009-12-23 11:38:13Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII-263-09 w spr. zmian w budżecie
2009-12-18 14:03:12Dodano załącznik: Plan Odnowy Miejscowości
2009-12-18 14:00:26Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-12-18 13:59:29Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2009-12-18 13:58:52Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2009-12-18 13:54:54Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2009-12-18 13:53:58Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2009-12-18 13:53:49Dodano użytkownika: Izabela Kozelan
2009-12-16 14:23:45Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-12-16 14:23:23Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2009-12-16 14:20:22Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2009-12-16 14:19:10Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2009-12-16 14:17:40Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-12-16 14:17:01Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2009-12-16 14:15:46Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie
2009-12-16 14:15:07Dodano wiadomość: Ogłoszenie
2009-12-15 08:05:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
2009-12-15 08:05:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2009-12-15 08:04:32Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2009-12-15 08:03:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-15 08:02:31Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2009-12-15 08:01:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-15 08:00:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2009-12-15 07:59:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi
2009-12-15 07:58:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-15 07:49:02Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-12-15 07:48:51Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-12-15 07:48:37Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-12-15 07:47:56Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-12-15 07:47:28Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-12-15 07:46:54Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-12-14 09:28:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-14 09:27:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-14 09:26:50Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-14 09:25:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socj
2009-12-14 09:24:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradza
2009-12-14 09:23:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczą
2009-12-14 09:22:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2010
2009-12-14 09:21:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-14 09:21:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-14 09:20:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2009-12-14 09:19:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-14 09:18:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2009-12-14 09:17:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-14 09:17:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2009-12-14 09:16:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi
2009-12-14 09:15:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 w sprawie wyznaczenia składu osobowego Komisji do rozpatrywania wniosków o dofin
2009-12-14 09:14:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrz
2009-12-14 09:13:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Ksią
2009-12-14 09:12:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-14 09:12:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2009-12-14 09:11:40Usunięto załącznik:
2009-12-14 09:11:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2009-12-14 09:10:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-14 09:08:29Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-12-14 09:07:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2009-12-11 07:30:58Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-12-11 07:30:35Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej
2009-12-11 07:27:58Dodano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej
2009-12-10 09:51:43Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2009-12-10 09:47:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2009-12-10 09:46:45Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2009-12-10 09:45:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2009-12-10 09:44:02Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2009-12-10 09:43:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2
2009-12-10 09:41:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 20
2009-12-10 09:40:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 20
2009-12-08 14:59:13Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-12-08 14:58:59Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-12-08 14:57:35Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-12-08 07:53:21Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 30.11.2009r
2009-12-04 14:09:07Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz lokali do sprzedaży
2009-12-04 09:58:08Dodano załącznik: Załącznik
2009-12-04 09:57:32Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2009-12-04 09:56:41Dodano wiadomość: Informacja
2009-12-02 08:52:43Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-256-09 w spr. zmian w budżecie
2009-12-02 08:51:47Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-261-09 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2009-12-02 08:51:19Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-260-09 w sprawie ustalenia opłaty za zrzut 1m3 odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku Odp
2009-12-02 08:50:45Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-259-09 w sprawie rocznego programu wspólpracy z org. pozarządowymi podmiotami prowadzącymi dz
2009-12-02 08:50:12Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-258-09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
2009-12-02 08:49:27Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-257-09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
2009-12-02 08:48:48Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI-256-09 w sprawie zmian w budżecie
2009-11-24 14:39:58Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-11-24 14:39:38Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-11-24 14:38:38Dodano załącznik: Zawiadomienie
2009-11-24 14:38:27Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-11-24 14:38:16Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-11-24 14:37:40Dodano załącznik: Zawiadomienie
2009-11-24 14:36:40Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-11-24 14:36:15Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-11-23 08:54:35Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 09.11.2009r
2009-11-19 10:40:05Dodano załącznik: Instrukcja wypełniania formularza EDG-1
2009-11-19 10:39:56Usunięto załącznik:
2009-11-19 10:39:19Dodano załącznik: Instrukcja wypełniania formularza EDG-1
2009-11-19 10:38:11Usunięto załącznik:
2009-11-19 10:37:57Dodano załącznik: Instrukcja w
2009-11-19 10:37:31Dodano załącznik: EDG-1 - aktywny formularz
2009-11-19 10:36:58Usunięto załącznik:
2009-11-19 10:35:27Dodano załącznik: EDG-1 - formularz
2009-11-19 10:31:36Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-11-19 10:29:50Dodano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-11-19 10:29:29Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-11-19 10:27:41Dodano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-11-13 12:35:54Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
2009-11-13 12:33:44Dodano załącznik: Projekt techniczny
2009-11-13 12:32:45Dodano załącznik: Kosztorysy
2009-11-13 12:32:28Dodano załącznik: Wzór umowy o roboty budowlane
2009-11-13 12:32:04Dodano załącznik: SIWZ - wersja doc
2009-11-13 12:31:40Dodano załącznik: SIWZ - wersja pdf
2009-11-13 12:31:11Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-11-13 12:30:21Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-11-13 12:29:37Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-11-12 12:49:53Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-255-09 zmianiająca uchwałę w spr. zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężn
2009-11-12 12:49:14Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-254-09 zmieniająca uchwałę w spr. regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009-11-12 12:47:36Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-253-09 w spr. akceptacji wniosków o przyznanie środków z FOGR na dofinansoowanie robót rekulty
2009-11-12 12:40:51Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-252-09 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu OPS
2009-11-12 12:35:39Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-251-09 zmianiająca uchwałę w spr. połączenia gminnych instytucji kultury
2009-11-12 12:34:15Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-250-09 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2009-11-12 12:33:36Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-249-09 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r.
2009-11-12 12:32:51Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-248-09 w sprawie podatku od środkó transportowych
2009-11-12 12:31:29Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-247-09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009-11-12 12:29:56Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-246-09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009-11-12 12:23:33Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-245-09 w spr. ustalenia trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i przed
2009-11-12 12:22:54Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-244-09 w sprawie dotacja dla zakładu budżetowego na rok 2010
2009-11-12 12:12:31Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-243-09 w sprawie zmian w budżecie
2009-11-12 12:11:13Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV-242-09 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na Budowa sieci sani
2009-11-10 09:12:55Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2009-11-10 09:12:13Dodano załącznik: Zawiadomienie
2009-11-10 09:11:18Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2009-11-10 09:10:02Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2009-11-06 11:02:07Usunięto załącznik:
2009-11-06 11:02:03Usunięto załącznik:
2009-11-06 11:01:58Usunięto załącznik:
2009-11-06 11:01:37Dodano załącznik: Oświadczenie o eksploatacji urządzenia
2009-11-06 11:01:11Dodano załącznik: Wniosek - przydomowe oczyszczalnie ścieków
2009-11-06 11:00:47Dodano załącznik: Karta usługi - przydomowe oczyszczalnie
2009-11-03 08:40:32Dodano załącznik: Zawiadomienie
2009-11-03 08:39:24Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-11-03 08:38:38Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-11-02 14:13:55Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-11-02 14:13:40Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-11-02 14:13:02Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-11-02 14:12:40Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-11-02 14:11:19Dodano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-11-02 08:37:33Dodano załącznik: Szymon Drymel - Dyrektor ZUK - stan na 13.10.2009 r.
2009-11-02 08:36:22Dodano załącznik: Szymon Drymel - Dyrektor ZUK - stan na 30.09.2009 r.
2009-10-29 07:49:07Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-29 07:48:39Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-28 13:28:27Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-28 13:26:40Dodano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-22 14:40:49Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz lokali do sprzedaży
2009-10-22 14:40:10Dodano załącznik: Wykaz lokali
2009-10-22 14:39:36Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz lokali do sprzedaży
2009-10-22 14:38:13Dodano wiadomość: Wykaz lokali do sprzedaży
2009-10-21 08:10:53Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-10-21 08:10:16Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Sroczewie
2009-10-21 08:09:12Dodano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Sroczewie
2009-10-20 12:56:20Dodano załącznik: Polska Klasyfikacja Działalności - wyjaśnienia PKD 2007
2009-10-20 12:55:26Dodano załącznik: Polska Klasyfikacja Działalności - klucze powiązań PKD 2004 - 2007
2009-10-20 12:54:49Usunięto załącznik:
2009-10-20 12:54:35Zmodyfikowano wiadomość: Polska Klasyfikacja Działalności PKD
2009-10-20 12:51:28Zmodyfikowano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe
2009-10-16 11:23:23Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-16 11:23:06Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-16 11:22:43Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-16 11:22:08Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-16 11:19:38Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-16 11:19:07Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-16 11:14:10Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-16 11:13:21Dodano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-16 11:12:42Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-16 11:11:55Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-16 11:09:56Dodano wiadomość: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-12 09:48:54Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-10-12 09:44:14Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-12 09:43:56Dodano użytkownika: Irena Wojciechowska
2009-10-12 09:38:11Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-12 09:37:51Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-12 09:34:46Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-12 09:32:47Dodano załącznik: Małgorzata Krzeszewska p.o. Dyrektora Sz.P Konarzyce stan na 31.08.2009 r.
2009-10-12 09:31:20Usunięto załącznik:
2009-10-12 09:30:29Dodano załącznik: Małgorzata Krzeszewska Dyrektor Sz.P Konarzyce stan na 30.09.2009 r.
2009-10-12 09:29:23Dodano załącznik: Małgorzata Krzeszewska Dyrektor Sz.P Konarzyce stan na 31.08.2009 r.
2009-10-12 09:26:29Dodano załącznik: Piotr Radwański - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp. stan na 21.09.2009 r.
2009-10-12 09:24:45Dodano załącznik: Piotr Radwański - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp. stan na 31.08.2009 r.
2009-10-07 14:05:12Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Ksiegowego
2009-10-07 14:05:00Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-10-07 14:04:32Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Ksiegowego
2009-10-07 14:00:42Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Ksiegowego
2009-10-07 13:59:46Dodano użytkownika: Małgorzata Krzeszewska
2009-10-02 12:52:25Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-02 12:51:53Dodano użytkownika: Aleksandra Franciszkiewicz
2009-10-02 12:50:46Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-10-02 12:50:21Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-02 12:49:53Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-02 12:48:20Dodano załącznik: Wykaz
2009-10-02 12:48:01Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz lokali do sprzedaży
2009-10-02 12:46:02Dodano wiadomość: Wykaz lokali do sprzedaży
2009-10-02 10:22:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na
2009-10-02 09:59:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu ust
2009-10-02 09:57:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. prze
2009-10-02 09:56:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, Zakła
2009-10-02 09:40:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność gminy Książ W
2009-10-02 09:37:59Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2009-10-02 09:36:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2009-10-02 09:34:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości d
2009-10-02 09:34:09Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2009-10-02 09:32:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2009-10-02 09:32:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2009-10-02 09:25:56Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmin
2009-10-02 09:25:06Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2009-10-02 09:22:39Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargow
2009-10-02 09:21:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie uchylające zarządzenie Nr 514/2006 r. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1
2009-10-02 09:19:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2009-10-02 09:19:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczaniec
2009-10-02 09:18:12Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w
2009-10-02 09:14:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2009-10-02 09:13:19Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu ust
2009-10-02 09:08:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. prze
2009-10-02 09:07:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2009-10-02 08:50:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustn
2009-10-02 08:48:53Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży praw majątkowych do nakładów budowlanych n
2009-10-02 08:47:09Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2009-10-02 08:45:55Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2009-10-02 08:41:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2009-10-02 08:40:47Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu
2009-10-02 08:39:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do podejmowania czynności z zakresu praw
2009-10-02 08:37:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2009-10-02 08:36:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmin
2009-10-02 08:35:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2009-10-02 08:34:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2009-10-01 14:24:03Zmodyfikowano wiadomość: Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Książ Wielkopolski”
2009-10-01 10:36:39Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-01 10:35:46Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-10-01 10:35:31Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-01 10:35:16Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-01 10:34:42Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-10-01 10:33:48Dodano użytkownika: Danuta Przywara
2009-10-01 09:27:52Dodano załącznik: Wniosek
2009-10-01 09:26:58Dodano załącznik: Regulamin
2009-10-01 09:25:52Zmodyfikowano wiadomość: Dofinansowanie wyrobów budowlanych zawierających azbest
2009-10-01 09:25:14Zmodyfikowano wiadomość: Dofinansowanie wyrobów budowlanych zawierających azbest
2009-10-01 09:25:01Zmodyfikowano wiadomość: Dofinansowanie wyrobów budowlanych zawierających azbest
2009-10-01 09:23:56Zmodyfikowano wiadomość: Dofinansowanie wyrobów budowlanych zawierających azbest
2009-10-01 09:23:41Dodano wiadomość: Dofinansowanie wyrobów budowlanych zawierających azbest
2009-10-01 09:21:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanow
2009-10-01 09:20:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanow
2009-10-01 09:19:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2009-10-01 09:18:16Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2009-10-01 09:09:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awa
2009-10-01 08:50:47Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:50:42Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:50:30Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:50:23Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:50:19Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:50:09Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:50:01Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:49:54Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:49:46Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:49:42Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:49:34Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:49:29Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:49:23Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:49:12Usunięto załącznik:
2009-10-01 08:49:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczaniec
2009-10-01 08:46:28Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w
2009-10-01 08:45:52Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2009-10-01 08:45:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2009-10-01 08:45:03Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminn
2009-10-01 08:44:34Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2009-10-01 08:43:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmin
2009-10-01 08:43:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2009-10-01 08:43:01Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jedno
2009-10-01 08:42:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego
2009-10-01 08:42:11Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2009-10-01 08:41:42Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok
2009-10-01 08:41:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Kr
2009-10-01 08:39:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Księdza Arcybis
2009-10-01 08:35:58Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst
2009-09-30 14:35:05Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-09-30 14:34:52Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-30 14:34:24Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-30 14:34:11Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-09-30 14:33:55Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-30 14:33:42Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-30 14:33:18Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-30 14:33:03Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-09-30 14:32:44Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-30 14:32:16Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-29 11:40:15Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-09-29 11:39:55Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony na dzierżawę
2009-09-29 11:39:45Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony na dzierżawę
2009-09-28 15:04:34Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-09-28 15:04:18Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-09-28 15:03:10Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-09-28 15:01:27Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-28 15:00:30Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-09-28 15:00:13Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-28 14:59:22Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-28 14:58:43Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-09-28 14:58:30Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-28 14:57:44Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-28 14:57:00Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-28 14:55:52Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-28 14:55:23Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-28 14:55:16Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-09-28 11:54:10Dodano załącznik: Wykaz
2009-09-28 11:53:06Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2009-09-28 11:52:44Dodano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2009-09-21 15:29:02Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-09-21 14:26:19Dodano załącznik: Nabór na stanowisko
2009-09-21 14:25:48Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-09-21 14:25:37Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-09-21 14:25:17Dodano załącznik: Nabór na stanowisko
2009-09-21 14:24:38Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-09-21 14:24:15Zmodyfikowano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-09-21 14:22:32Dodano użytkownika: Piotr Radwański
2009-09-21 14:22:21Dodano użytkownika: Wojciech Świdurski
2009-09-21 14:19:12Dodano wiadomość: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
2009-09-16 09:32:59Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-231-09 w spr. zmian w budżecie
2009-09-16 09:32:36Usunięto załącznik:
2009-09-16 09:32:28Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-231-09 w sprawie zmian w budżecie
2009-09-16 09:29:22Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-241-09 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospod.
2009-09-16 09:29:00Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-240-09 w spr.wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na od
2009-09-16 09:28:32Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-239-09 w spr. wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
2009-09-16 09:28:08Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-238-09 w sprawie upowaznienia Kierownika OPS do załątwiania indywidualnych spraw z zakresu a
2009-09-16 09:27:50Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-237-09 w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych przedszkoli, sieci i granic obwodów public
2009-09-16 09:27:09Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-236-09 w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Książ Wlkp.do kategogii drogi gminnej
2009-09-16 09:25:35Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-235-09 w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Książ Wlkp. do kategorii drogi gminnej
2009-09-16 09:25:15Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-234-09 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
2009-09-16 09:25:00Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-233-09 w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej
2009-09-16 09:24:45Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-232-09 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę mienia komunalnego
2009-09-16 09:24:28Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-231-09 w sprawie zmian w budżecie
2009-09-16 09:24:08Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV-230-09 zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia Wojew. Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formi
2009-09-16 09:16:55Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 14.09.2009r
2009-09-08 09:17:42Dodano załącznik: Zawiadomienie
2009-09-08 09:17:27Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-09-08 09:15:12Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-09-02 11:31:42Dodano załącznik: Wykaz firm wywozowych
2009-09-02 11:31:26Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz firm
2009-09-02 11:30:54Usunięto załącznik:
2009-08-28 12:10:52Dodano załącznik: Projekt techniczny
2009-08-28 12:07:57Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2009-08-28 12:06:46Dodano załącznik: Kosztorys ślepy
2009-08-28 12:06:34Dodano załącznik: Przedmiar robót
2009-08-28 12:06:17Dodano załącznik: SIWZ - wersja doc
2009-08-28 12:05:51Dodano załącznik: SIWZ - wersja pdf
2009-08-28 12:04:33Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-08-28 12:03:56Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-08-28 12:03:39Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-08-28 12:03:27Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-08-24 10:42:40Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-08-24 10:41:26Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-08-24 10:40:38Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-08-24 10:40:33Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-08-14 09:28:26Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa
2009-08-13 10:20:19Dodano załącznik: Karta usług - najem mieszkania komunalnego
2009-08-13 10:20:07Usunięto załącznik:
2009-08-13 10:19:48Zmodyfikowano wiadomość: Najem mieszkania komunalnego
2009-08-13 10:19:22Dodano załącznik: Karta usług - zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
2009-08-13 10:19:10Usunięto załącznik:
2009-08-13 10:18:51Zmodyfikowano wiadomość: Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
2009-08-13 10:18:13Usunięto załącznik:
2009-08-13 10:18:09Dodano załącznik: Karta usług - sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się tylk
2009-08-13 10:15:48Zmodyfikowano wiadomość: Sprzedaż nieruchomości oraz lokali
2009-08-13 10:15:12Dodano użytkownika: Małgorzata Lenartowska
2009-08-13 10:13:05Zmodyfikowano wiadomość: Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego
2009-08-13 10:12:48Dodano załącznik: Karta usług- Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego
2009-08-13 10:12:30Usunięto załącznik:
2009-08-13 10:12:27Zmodyfikowano wiadomość: Podstawowe karty usług
2009-08-13 10:09:46Dodano załącznik: Karta usług- Przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego
2009-08-13 10:09:34Usunięto załącznik:
2009-08-13 10:09:17Zmodyfikowano wiadomość: Przekształcenie w prawo własności
2009-08-13 10:08:55Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia dotyczącego posiadania kwalifikacji rolniczych
2009-08-13 10:06:21Zmodyfikowano wiadomość: Podział nieruchomości
2009-08-13 10:06:16Dodano załącznik: Karta usług- Podział nieruchomości
2009-08-13 10:06:01Usunięto załącznik:
2009-08-13 09:58:19Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-08-13 09:58:02Usunięto załącznik:
2009-08-13 09:57:39Dodano załącznik: Wykaz
2009-08-13 09:57:19Usunięto załącznik:
2009-08-13 08:50:34Zmodyfikowano wiadomość: Wycinka drzew i krzewów
2009-08-13 08:50:18Dodano załącznik: Wniosek - wycinka drzew i krzewów
2009-08-13 08:49:59Usunięto załącznik:
2009-08-13 08:49:11Dodano załącznik: Wniosek - wycinka drzew i krzewów
2009-08-13 08:48:53Dodano załącznik: Karta usługi - wycinka drzew i krzewów
2009-08-13 08:48:23Usunięto załącznik:
2009-08-13 08:48:17Usunięto załącznik:
2009-08-13 08:47:51Zmodyfikowano wiadomość: Informacja o wyrobach zawierających azbest
2009-08-13 08:47:21Zmodyfikowano wiadomość: Udzielanie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków
2009-08-13 08:46:34Dodano załącznik: Wniosek - decyzja środowiskowa
2009-08-13 08:46:13Zmodyfikowano wiadomość: Decyzja środowiskowa
2009-08-13 08:46:03Dodano załącznik: Karta usługi - decyzja środowiskowa
2009-08-13 08:45:28Usunięto załącznik:
2009-08-13 08:44:32Zmodyfikowano wiadomość: Usuwanie odpadów komunalnych - odpady stałe i ciekłe
2009-08-13 08:44:16Zmodyfikowano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe
2009-08-13 08:43:43Zmodyfikowano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe
2009-08-13 08:43:15Zmodyfikowano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe
2009-08-13 08:42:38Zmodyfikowano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe
2009-08-13 08:41:54Zmodyfikowano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe
2009-08-12 10:38:01Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa
2009-08-12 10:37:21Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa
2009-08-12 10:36:34Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa
2009-08-12 10:35:59Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-08-12 10:35:27Dodano wiadomość: Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa
2009-08-12 10:35:02Dodano załącznik: Wykaz
2009-08-12 10:33:39Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2009-08-12 10:33:23Dodano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2009-07-27 11:56:03Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-07-27 11:55:33Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-07-27 11:54:35Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-07-27 11:53:28Dodano załącznik: Specyfikaczna techniczna wykonania i odbioru robót
2009-07-27 11:51:58Dodano załącznik: Projekt techniczny
2009-07-27 11:50:27Dodano załącznik: Kosztorys ślepy
2009-07-27 11:50:13Dodano załącznik: Przedmiar robót
2009-07-27 11:49:42Dodano załącznik: Wzór umowy o roboty budowlane
2009-07-27 11:49:13Dodano załącznik: SIWZ - wersja doc
2009-07-27 11:48:47Dodano załącznik: SIWZ - wersja pdf
2009-07-27 11:48:09Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-07-27 11:47:31Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-07-27 11:47:19Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-07-27 11:46:26Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-07-23 14:44:15Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-07-23 14:24:39Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-07-23 14:23:11Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
2009-07-23 14:00:09Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - przebudowa płyty rynku
2009-07-23 13:59:13Zmodyfikowano wiadomość: Zaświadczenie o wpisie, o dokonaniu zmiany, o wykreśleniu z ewidencji dział.gospodarczej.
2009-07-23 13:59:02Zmodyfikowano wiadomość: Usuwanie odpadów komunalnych - odpady stałe i ciekłe
2009-07-23 13:58:53Zmodyfikowano wiadomość: Wydanie zezwolenia - sprzedaż napojów alkoholowych
2009-07-23 13:58:40Zmodyfikowano wiadomość: Sprzedaż napojów alkoholowych - zezwolenie jednorazowe
2009-07-23 13:58:26Zmodyfikowano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe
2009-07-23 13:58:00Zmodyfikowano użytkownika: Małgorzata Zakrzewska
2009-07-23 13:56:17Dodano załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku popr
2009-07-23 13:48:16Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-07-23 13:47:54Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - przebudowa płyty rynku
2009-07-23 13:47:35Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - przebudowa płyty rynku
2009-07-23 13:47:25Dodano wiadomość: Obwieszczenie - przebudowa płyty rynku
2009-07-23 13:46:36Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-07-23 13:46:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Kiełczynie
2009-07-23 13:45:52Dodano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Kiełczynie
2009-07-23 13:44:26Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-07-23 13:44:05Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Zakrzewicach
2009-07-23 13:42:59Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Zakrzewicach
2009-07-23 13:42:37Dodano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Zakrzewicach
2009-07-23 13:40:56Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-07-23 13:40:37Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Gogolewie
2009-07-23 13:40:02Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Gogolewie
2009-07-23 13:39:52Dodano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Gogolewie
2009-07-23 13:39:01Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej w Konarskim
2009-07-23 13:38:38Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-07-23 13:38:26Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej
2009-07-23 13:37:56Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej
2009-07-23 13:37:21Dodano wiadomość: Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej
2009-07-23 13:35:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej
2009-07-23 13:34:35Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-07-23 13:33:40Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej
2009-07-23 13:32:19Dodano wiadomość: Obwieszczenie - budowa linii kablowej
2009-07-23 12:51:48Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-07-23 12:50:13Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
2009-07-23 12:49:48Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
2009-07-23 12:49:30Dodano wiadomość: Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
2009-07-22 10:16:05Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-07-22 10:14:35Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-07-22 10:14:09Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-07-22 10:11:41Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-07-22 09:10:32Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-07-22 09:10:06Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w Jarosławkach
2009-07-22 09:09:52Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w Jarosławkach
2009-07-20 13:07:24Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-07-20 13:05:23Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-07-20 13:05:06Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-07-20 13:04:07Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-07-20 10:47:07Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy
2009-07-20 10:44:35Dodano załącznik: Prakseda Muślewska - Księgowy ds Oświaty
2009-07-16 08:06:47Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-222-09 w spr. zmian w budżecie
2009-07-16 08:06:28Usunięto załącznik:
2009-07-16 08:06:05Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-222-09 w sprawie zmian w budżecie
2009-07-16 08:02:33Dodano załącznik: Załaczniki od 1 do 12 do Uchwały nr XXXIII-229-09 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Konarzyce
2009-07-16 07:58:04Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-229-09 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Konarzyce
2009-07-16 07:57:06Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-228-09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2009-07-16 07:56:27Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-227-09 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009-07-16 07:56:04Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-226-09 w spr.upoważnienie Kierownika OPS do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osob
2009-07-16 07:55:40Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-225-09 w sprawie zmiany statutu OPS w Książu Wlkp.
2009-07-16 07:55:07Dodano załącznik: Załącznik do uchwały nr XXXIII-224-09 w spr. uchwalenia Palnu Gospodarki Odpadami dla 17 Gminy członków Porozu
2009-07-16 07:53:19Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-224-09 w spr. uchwaleniaWspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin - członkó Porozumien
2009-07-16 07:52:49Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-223-09 w sprawie regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środk
2009-07-16 07:52:30Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-222-09 w sprawie zmian w budżecie
2009-07-16 07:52:12Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-221-09 w sprawie udzielenia Wojewóztwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji ce
2009-07-16 07:51:53Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII-220-09 w spr. udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dptacji celowej
2009-07-15 14:59:44Dodano załącznik: SIWZ - wersja doc
2009-07-15 14:59:17Usunięto załącznik:
2009-07-15 14:58:48Dodano załącznik: SIWZ - wersja pdf
2009-07-15 14:58:23Dodano załącznik: SIWZ - wersja doc
2009-07-15 14:57:56Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-07-15 14:57:32Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-07-15 14:53:09Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-07-15 14:52:54Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-07-14 09:21:44Dodano załącznik: Agnieszka Weber-Hałaburda
2009-07-14 09:20:34Usunięto załącznik:
2009-07-14 09:19:48Dodano załącznik: Hanna Ignaszak-Wojtkowiak
2009-07-14 09:18:37Usunięto załącznik:
2009-07-13 12:15:31Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-07-13 12:15:20Dodano załącznik: SIWZ - wersja pdf
2009-07-13 12:14:59Dodano załącznik: SIWZ - wersja doc
2009-07-13 12:14:22Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-07-13 12:13:28Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-07-13 12:12:48Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-07-13 12:03:44Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 29.06.2009r
2009-07-13 12:00:45Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-07-13 12:00:23Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-07-13 11:59:39Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-07-13 11:59:16Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-07-13 11:57:55Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-07-13 11:57:37Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-07-13 11:57:13Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-07-13 11:55:51Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-07-13 11:54:23Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-07-13 11:52:49Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-07-13 11:51:08Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - rozstrzygnięty
2009-07-08 08:22:55Zmodyfikowano wiadomość: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie
2009-07-08 08:22:08Zmodyfikowano wiadomość: Wydanie zaswiadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie
2009-07-07 13:34:10Dodano załącznik: Wniosek - stwierdzenie zgodności proponowanego podziału
2009-07-07 13:33:13Dodano załącznik: Karta usługi - wstępny podział
2009-07-07 13:32:27Zmodyfikowano wiadomość: Wniosek o stwierdzenie zgodności proponowanego podziału
2009-07-07 13:32:19Dodano wiadomość: Wniosek o stwierdzenie zgodności proponowanego podziału
2009-07-02 12:21:36Dodano załącznik: Wniosek - wydanie zaświadczenia
2009-07-02 12:21:19Dodano załącznik: Karta usługi - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie
2009-07-02 12:20:55Zmodyfikowano wiadomość: Wydanie żaswiadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie
2009-07-02 12:20:49Dodano wiadomość: Wydanie żaswiadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie
2009-07-02 12:20:03Dodano załącznik: Wniosek - wydanie zaświadczenia
2009-07-02 12:19:35Dodano załącznik: Karta usługi - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w studium
2009-07-02 12:17:18Zmodyfikowano wiadomość: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w studium
2009-07-02 12:17:06Dodano wiadomość: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w studium
2009-07-02 10:27:17Zmodyfikowano wiadomość: Wniosek o przeniesienie decyzji - warunki zabudowy
2009-07-02 10:26:45Dodano załącznik: Karta usługi - przeniesienie warunków zabudowy
2009-07-02 10:24:30Dodano załącznik: Wniosek - przeniesienie warunków zabudowy
2009-07-02 10:23:34Dodano wiadomość: Wniosek o przeniesienie decyzji - warunki zabudowy
2009-07-02 09:48:03Dodano załącznik: Wniosek - warunki zabudowy
2009-07-02 09:47:41Dodano załącznik: Karta usługi - warunki zabudowy
2009-07-02 09:47:18Usunięto załącznik:
2009-07-02 09:47:13Usunięto załącznik:
2009-07-02 09:46:56Dodano załącznik: Wniosek - nadanie numeru porządkowego
2009-07-02 09:46:31Dodano załącznik: Karta usługi - nadanie numeru
2009-07-02 09:45:45Usunięto załącznik:
2009-07-02 09:45:40Usunięto załącznik:
2009-07-02 09:44:57Zmodyfikowano wiadomość: Decyzja środowiskowa
2009-06-26 10:32:15Dodano załącznik: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2009-06-26 10:30:21Dodano załącznik: Kosztorys ślepy
2009-06-26 10:30:08Dodano załącznik: Przedmiar robót
2009-06-26 10:29:51Dodano załącznik: Projekt techniczny
2009-06-26 10:26:51Dodano załącznik: Wzór umowy o roboty budowlane
2009-06-26 10:26:04Dodano załącznik: SIWZ - wersja doc
2009-06-26 10:25:35Dodano załącznik: SIWZ - wersja pdf
2009-06-26 10:24:42Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-06-26 10:23:32Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-06-26 10:22:56Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-06-26 10:22:48Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-06-24 13:25:11Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-06-24 13:24:55Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-24 13:24:46Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-24 13:24:38Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-24 13:21:10Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-24 11:36:07Dodano załącznik: Ostrzeżenie
2009-06-24 11:35:24Zmodyfikowano wiadomość: Ostrzeżenie IMGW
2009-06-24 11:34:26Zmodyfikowano wiadomość: Ostrzeżenie IMGW
2009-06-24 11:34:13Dodano wiadomość: Ostrzeżenie IMGW
2009-06-23 13:40:59Dodano załącznik: Wniosek - wydanie decyzji środowiskowej
2009-06-23 13:40:40Usunięto załącznik:
2009-06-23 13:40:36Usunięto załącznik:
2009-06-23 13:39:16Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-23 13:38:33Dodano załącznik: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
2009-06-23 13:38:19Dodano załącznik: Decyzja
2009-06-23 13:38:04Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-06-23 13:36:36Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-23 13:36:18Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-23 13:35:21Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-23 13:34:51Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-23 09:37:35Dodano załącznik: Elżbieta Stępa
2009-06-23 09:27:04Dodano załącznik: Sławomir Przybylski
2009-06-23 09:20:33Dodano załącznik: Hanna Ignaszak-Wojtkowiak
2009-06-23 09:16:25Dodano załącznik: Roman Ptak
2009-06-23 09:12:07Dodano załącznik: Katarzyna Stachowiak
2009-06-22 10:57:48Dodano załącznik: Irena Sikora
2009-06-22 10:52:11Dodano załącznik: Agnieszka Weber-Hałaburda
2009-06-22 10:43:30Dodano załącznik: Bogumiła Andrzejczak
2009-06-22 10:37:54Dodano załącznik: Bogumiła Skiera
2009-06-22 10:16:02Dodano załącznik: Ryszard Szymański
2009-06-22 10:05:52Dodano załącznik: Maciej Lewandowski
2009-06-22 09:57:31Dodano załącznik: Anna Konarkowska
2009-06-22 09:53:08Dodano załącznik: Antonina Jankowiak
2009-06-22 09:47:18Dodano załącznik: Kazimierz Zegar
2009-06-22 09:34:06Dodano załącznik: Zawiadomienie
2009-06-22 09:33:54Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-06-22 09:33:36Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-06-22 09:32:54Dodano załącznik: Zawiadomienie
2009-06-22 09:32:40Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-06-22 09:29:26Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-06-19 11:17:55Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-06-18 09:26:13Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-06-18 09:26:06Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-06-18 09:25:58Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-06-18 09:25:38Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-06-18 09:24:49Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-06-18 09:22:41Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-06-18 09:22:24Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-06-18 09:21:30Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-06-18 09:20:05Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-06-16 11:07:00Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczaniec
2009-06-16 11:06:14Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w 
2009-06-16 11:05:00Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2009-06-16 11:03:13Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2009-06-16 11:00:08Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2009-06-16 10:59:05Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2009-06-16 10:57:45Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmin
2009-06-16 10:55:56Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2009-06-16 10:53:33Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2009-06-16 10:53:16Usunięto załącznik:
2009-06-16 10:51:27Dodano załącznik: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2009-06-16 10:50:59Usunięto załącznik:
2009-06-16 10:50:05Dodano załącznik: Regulamin Organizacyjny Urzedu Miejskiego w Książu Wlkp.
2009-06-16 10:49:31Usunięto załącznik:
2009-06-16 10:49:25Usunięto załącznik:
2009-06-16 10:49:16Usunięto załącznik:
2009-06-16 10:49:10Zmodyfikowano wiadomość: Regulamin Organizacyjny
2009-06-16 10:49:03Zmodyfikowano wiadomość: Regulamin Organizacyjny
2009-06-16 10:46:40Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jedno
2009-06-16 10:45:13Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego
2009-06-16 10:44:31Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2009-06-16 10:31:05Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok
2009-06-16 10:30:08Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Kr
2009-06-16 10:28:31Dodano załącznik: Ząrzadzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Księdza Arcybis
2009-06-16 10:26:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców
2009-06-16 10:26:23Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Scz
2009-06-16 10:26:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sparwie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Lud
2009-06-16 10:25:38Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2009-06-16 10:25:14Usunięto załącznik:
2009-06-16 10:25:02Usunięto załącznik:
2009-06-16 10:24:50Usunięto załącznik:
2009-06-16 10:24:44Usunięto załącznik:
2009-06-16 10:24:15Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców
2009-06-16 10:23:00Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Scz
2009-06-16 10:21:41Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2009-06-16 10:20:04Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 42 w sparwie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Lud
2009-06-16 10:19:04Usunięto załącznik:
2009-06-16 10:18:51Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Lud
2009-06-15 08:50:07Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII-216-09 w spr. zmian w budżecie
2009-06-15 08:47:55Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII-219-09 w spr.wyrażenia zgody na zamianę mienia komunalnego
2009-06-15 08:47:40Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII-218-09 w spr.zgody na bonifikatę od opłaty z tyt.przekształcenia prawaa użytkowania wieczyste
2009-06-15 08:47:18Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII-217-09 w spr.zmiany regulaminu korzystania z terenu i urządzeń Ośrodka Wypoczynkowego w Jaros
2009-06-15 08:46:57Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII-216-09 w spr. zmian w budżecie
2009-06-10 08:22:18Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 25.05.2009r
2009-06-08 11:08:17Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki wyborów
2009-06-08 11:08:07Dodano załącznik: Wyniki wyborów do PE 2009
2009-06-08 11:07:50Zmodyfikowano wiadomość: Wyniki wyborów
2009-06-08 11:06:38Dodano wiadomość: Wyniki wyborów
2009-06-08 11:05:35Dodano załącznik: Paweł Walkowiak
2009-06-08 11:04:15Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2009
2009-06-08 11:03:56Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2009
2009-06-08 11:03:46Zmodyfikowano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2009
2009-06-08 11:03:37Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe 2009
2009-06-08 11:02:51Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz
2009-06-05 14:18:41Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-05 14:17:36Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-06-05 14:17:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-05 14:11:50Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-05 14:11:41Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-05 14:10:35Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-06-05 14:10:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-05 14:08:50Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-05 14:08:45Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-06-05 14:07:33Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-28 08:01:50Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-28 08:01:20Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-05-28 07:56:05Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-28 07:54:12Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-28 07:53:20Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-26 08:06:34Dodano załącznik: Czytaj dalej...
2009-05-26 08:06:01Usunięto załącznik:
2009-05-25 15:15:48Dodano załącznik: Przedmiar robót
2009-05-25 15:15:17Dodano załącznik: Kosztorys ślepy
2009-05-25 15:14:54Dodano załącznik: Specyfikacje technicze wykonania i odbioru robót
2009-05-25 15:12:45Dodano załącznik: Projekt budowlany
2009-05-25 15:10:26Dodano załącznik: Wzór umowy o roboty budowlane
2009-05-25 15:09:41Dodano załącznik: SIWZ
2009-05-25 15:09:08Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-05-25 15:08:22Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-05-25 15:08:13Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-05-25 15:08:03Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-05-25 15:05:41Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-05-21 10:03:46Dodano załącznik: Benigna Neuman - Inspektor OPS w Książu Wlkp.
2009-05-21 10:02:32Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp.
2009-05-21 10:01:20Dodano załącznik: Mariola Kołodziejczak - Dyrektor CK
2009-05-21 10:00:19Dodano załącznik: Róża Jędrzejczak - Kierownik OPS w Książu Wlkp.
2009-05-21 09:59:05Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Ksiązu Wlkp.
2009-05-21 09:57:43Dodano załącznik: Aleksandra Franciszkiewicz - Dyrektor Sz.P Chwałkowo
2009-05-21 09:56:39Dodano załącznik: Piotr Radwański - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp.
2009-05-21 09:53:31Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.
2009-05-21 09:51:36Dodano załącznik: Danuta Przywara - Dyrektor Sz.P Mchy
2009-05-21 09:50:15Dodano załącznik: Małgorzata Krzeszewska p.o. Dyrektor Sz.P Konarzyce
2009-05-21 09:47:50Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Kierownik USC
2009-05-21 09:46:38Dodano załącznik: Szymon Drymel - Dyrektor ZUK
2009-05-21 09:45:11Dodano załącznik: Prakseda Muślewska p.o. Główny Ksiegowy Oświaty
2009-05-21 09:42:24Dodano załącznik: Grażyna Chrzanowiecka - Inspektor UM w Książu Wlkp.
2009-05-21 09:40:54Dodano załącznik: Grzegorz Rabczewski p.o. Kierownika Referatu Gospodarczego
2009-05-21 09:39:41Dodano załącznik: Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
2009-05-21 09:38:09Dodano załącznik: Bogumiła Walczak - Zastępca Burmistrza
2009-05-21 09:34:48Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2009
2009-05-21 09:34:30Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2009
2009-05-21 09:33:50Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2009
2009-05-21 09:33:12Zmodyfikowano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2009
2009-05-21 09:32:58Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe rok 2009
2009-05-21 09:32:31Dodano stronę: Oświadczenia majątkowe rok 2009
2009-05-21 09:31:57Dodano podmenu: Oświadczenia majątkowe rok 2009
2009-05-21 08:38:29Dodano załącznik: Czytaj dalej...
2009-05-21 08:38:11Usunięto załącznik:
2009-05-20 14:44:56Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-05-20 14:43:45Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-05-20 14:43:29Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-05-20 14:42:57Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-05-20 14:42:38Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-05-20 14:41:46Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-05-20 10:23:20Dodano załącznik: Zaświadczenie o dochodach
2009-05-20 08:19:32Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-05-20 08:19:18Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-05-20 08:19:06Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-05-20 08:18:59Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-05-20 08:18:24Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-05-20 08:18:04Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-05-20 08:17:04Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-05-19 12:54:01Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2009-05-19 12:53:03Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2009-05-19 12:45:40Dodano załącznik: Informacja
2009-05-19 12:45:06Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2009-05-19 12:44:12Zmodyfikowano wiadomość: Informacja
2009-05-19 12:44:04Dodano wiadomość: Informacja
2009-05-13 09:59:50Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-13 09:58:09Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-05-13 09:57:54Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-13 09:57:06Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-13 09:56:53Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-13 09:56:30Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-13 09:55:55Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-13 09:54:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-13 09:54:47Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-05-13 09:54:22Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-13 09:52:08Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-05-12 14:36:40Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do
2009-05-12 14:36:13Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie Burmistrza Książa Wlkp.
2009-05-12 14:36:02Zmodyfikowano wiadomość: Zarządzenie Burmistrza Książa Wlkp.
2009-05-12 14:35:20Dodano wiadomość: Zarządzenie Burmistrza Książa Wlkp.
2009-05-12 14:34:15Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do
2009-05-12 14:32:48Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2009-05-12 14:31:58Dodano załącznik: Zarzadzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminn
2009-05-12 14:31:10Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ks
2009-05-07 12:36:05Dodano załącznik: Prognoza - tabela
2009-05-07 12:35:50Dodano załącznik: Prognoza
2009-05-07 12:35:28Dodano załącznik: Projekt aktualizacji
2009-05-07 10:35:03Dodano załącznik: Czytaj dalej...
2009-05-07 10:34:47Zmodyfikowano wiadomość: Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Książ Wielkopolski”
2009-05-07 10:34:37Zmodyfikowano wiadomość: Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Książ Wielkopolski”
2009-05-07 10:33:38Dodano wiadomość: Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Książ Wielkopolski”
2009-05-06 10:23:47Dodano załącznik: Uchwała nr XXXI-211-09 w spr. zmian w budżecie
2009-05-06 10:19:57Dodano załącznik: Uchwała nr XXXI-215-09 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospod
2009-05-06 10:18:51Dodano załącznik: Uchwała nr XXXI-214-09 w spr. zmiany uchwały nr XXVII-179-08 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studi
2009-05-06 10:18:22Dodano załącznik: Uchwała nr XXXI-213-09 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięci
2009-05-06 10:17:47Dodano załącznik: Uchwała nr XXXI-212-09 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na remont dachu kościoła p.w. Św. Marcina
2009-05-06 10:17:03Dodano załącznik: Uchwała nr XXXI-211-09 w spr. zmian w budżecie
2009-05-06 10:14:51Dodano załącznik: Uchwała nr XXXI-210-09 w spr. udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowa - dotacja celowa
2009-05-06 10:13:44Dodano załącznik: Uchwała nr XXXI-209-09 w spr. zatwierdzenia sprawozdanie Centrum Kultury
2009-05-06 10:13:10Dodano załącznik: Uchwała nr XXXI-208-09 zmien. uchwałę w spr. przychodów i wydatków GFOŚiGW
2009-05-06 10:12:48Dodano załącznik: Uchwała nr XXXI-207-2009 w spr.udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
2009-05-06 09:09:09Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 27.04.2009r
2009-04-28 13:10:07Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 13:09:17Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 13:08:54Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 13:07:20Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 13:06:41Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 13:04:20Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 13:03:55Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 13:03:23Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 13:00:26Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 13:00:06Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 12:59:08Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 12:58:48Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 12:58:19Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 12:57:51Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 12:57:19Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 12:56:33Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 12:55:52Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 12:55:15Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 12:54:23Zmodyfikowano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 12:54:15Dodano wiadomość: Komunikat
2009-04-28 12:22:43Dodano załącznik: Obwieszczenie obwody i siedziby OKW
2009-04-28 12:21:56Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-04-28 12:18:07Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-04-28 12:17:57Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-04-28 11:58:58Zmodyfikowano wiadomość: Postanowienie
2009-04-28 11:58:37Zmodyfikowano wiadomość: Wynki Referendum
2009-04-28 11:54:49Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodnicząc
2009-04-28 11:53:46Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2009-04-28 11:50:00Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminn
2009-04-28 11:49:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2009-04-28 11:48:32Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2009-04-28 11:42:24Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009-04-28 11:40:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie Konsultacji Planu Odnowy Miejscowości Książ Wlkp. na lata 2009-2015
2009-04-28 11:39:27Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gm
2009-04-28 11:37:44Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. prze
2009-04-28 11:34:14Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2009-04-28 11:31:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksi
2009-04-28 11:30:09Usunięto załącznik:
2009-04-28 11:30:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmin
2009-04-28 11:15:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2009-04-28 11:14:55Usunięto załącznik:
2009-04-28 11:13:41Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmin
2009-04-28 11:09:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2009-04-28 11:07:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości do
2009-04-28 11:03:37Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gmin
2009-04-28 11:00:54Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 w sprawie ustalenia cennika za usługi świadczone ciągnikiem Ursus C-360 będącego
2009-04-28 10:58:18Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Wiosny Lud
2009-04-28 08:19:38Dodano załącznik: Oświadczenie o eksploatacji urządzenia
2009-04-27 14:35:29Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-04-27 14:35:11Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-04-27 14:34:20Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-04-27 14:33:41Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-04-24 14:49:03Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-04-24 14:48:47Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-04-24 14:48:35Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-04-24 14:47:52Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-04-24 14:46:43Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-04-24 14:46:36Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-04-23 13:13:15Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-23 13:08:19Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-23 13:07:10Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-23 13:05:33Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-23 13:04:29Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-23 13:03:29Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-23 13:02:49Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-23 13:02:28Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-23 12:59:00Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-23 12:58:18Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-23 12:46:53Dodano załącznik: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2009-04-23 12:46:28Usunięto załącznik:
2009-04-23 12:42:32Dodano załącznik: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2009-04-23 12:41:33Dodano załącznik: Karta usług - dodatki mieszkaniowe
2009-04-23 12:40:32Zmodyfikowano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe
2009-04-23 12:39:20Dodano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe
2009-04-23 12:38:20Dodano stronę: Dodatki mieszkaniowe
2009-04-23 11:43:35Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-04-23 11:42:20Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-04-21 13:30:40Dodano załącznik: Wniosek EDGRD
2009-04-21 13:30:08Dodano załącznik: Wniosek EDGRB
2009-04-21 13:29:56Dodano załącznik: Wniosek EDGPOPR1
2009-04-21 13:29:39Dodano załącznik: Wniosek EDGMW
2009-04-21 13:29:24Dodano załącznik: Wniosek EDG-1 str. 2
2009-04-21 13:29:08Dodano załącznik: Wniosek EDG-1 str. 1
2009-04-21 13:28:02Dodano załącznik: Karta - zaświadczenie o wpisie, o dokonaniu zmiany,o wykreśleniu z ewid.dział.gospod.
2009-04-21 13:27:41Usunięto załącznik:
2009-04-21 13:27:32Usunięto załącznik:
2009-04-21 13:26:55Usunięto załącznik:
2009-04-21 13:26:53Usunięto załącznik:
2009-04-21 13:26:21Dodano załącznik: Karta - wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2009-04-21 13:26:04Usunięto załącznik:
2009-04-21 13:25:42Dodano załącznik: Karta - sprzedaż napojów alkoholowych zezwolenie jednorazowe
2009-04-21 13:25:21Usunięto załącznik:
2009-04-21 09:57:50Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-04-21 09:57:33Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-04-21 09:57:17Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-04-21 09:50:39Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008
2009-04-21 09:46:36Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-04-21 09:46:24Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-04-21 09:43:23Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-04-21 09:42:54Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-04-21 09:39:07Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-04-21 09:38:15Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-04-17 15:14:50Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 do SIWZ przedmiar kosztorys ślepy
2009-04-17 15:12:57Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 do SIWZ przedmiar kosztorys ślepy
2009-04-17 15:12:23Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa
2009-04-17 14:54:52Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacje Szczegółowe
2009-04-17 14:50:02Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna
2009-04-17 14:49:41Usunięto załącznik:
2009-04-17 14:49:26Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczma
2009-04-17 14:48:20Dodano załącznik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wersja doc
2009-04-17 14:47:25Dodano załącznik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wersja pdf
2009-04-17 14:46:20Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-04-17 14:44:19Zmodyfikowano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-17 14:42:28Dodano wiadomość: Przetarg nieograniczony
2009-04-08 11:07:34Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2009-04-08 11:07:20Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2009-04-08 11:07:03Dodano załącznik: Zawiadomienie
2009-04-08 11:06:51Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2009-04-08 11:04:14Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2009-04-02 14:47:04Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 191 w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie
2009-04-02 14:45:25Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców
2009-04-02 14:39:05Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Książu Wlkp.
2009-04-02 14:38:07Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ks. Abp. Antoni
2009-04-02 14:36:20Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii
2009-04-02 14:35:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emili
2009-04-02 14:33:35Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanow
2009-04-02 14:32:17Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Książ
2009-04-02 14:29:33Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie instrukcji obiegu dowodów księgowych
2009-04-02 14:28:26Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
2009-04-02 14:23:34Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-206-09 w spr. regulaminu korzystania z terenu i urządzeń Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach
2009-04-02 14:22:38Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-205-09 w spr. regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ W
2009-04-02 14:21:19Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-204-09 w spr. wyposażenia ZUK w majątek trwały
2009-04-02 14:20:31Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-203-09 w sprawie opłaty targowej
2009-04-02 14:19:18Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-202-09 w spr.wyrażenia zgody na wydzierżawienie na10 lat nieruchomości gruntowej
2009-04-02 14:18:42Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-201-09 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Książ Wlkp. na lata 2009-2015
2009-04-02 14:17:33Dodano załącznik: Uchwała nr XXX-200-09 w spr. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Książ Wlkp. na lata 2009-2015
2009-04-02 14:14:13Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 20
2009-04-02 14:12:48Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego do ciągnika kołowego Ursus C-36
2009-04-02 14:10:09Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych przepro
2009-04-02 14:07:34Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 31.03.2009r
2009-04-02 14:07:11Usunięto załącznik:
2009-04-02 14:07:04Dodano załącznik: Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sesja 31.03.2009r
2009-03-31 14:14:04Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-03-31 14:13:51Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-03-31 14:13:30Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-03-31 14:05:12Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-03-26 09:30:02Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-03-25 14:21:34Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - rozstrzygnięty
2009-03-25 14:19:20Dodano załącznik: Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje
2009-03-25 14:18:47Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - rozstrzygniety
2009-03-25 14:18:35Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - rozstrzygniety
2009-03-25 14:15:49Dodano wiadomość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - rozstrzygniety
2009-03-25 12:08:08Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2002 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 styczni
2009-03-25 12:04:16Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-03-25 12:04:06Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-03-25 12:03:55Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-03-25 12:03:45Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-03-25 12:03:10Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-03-25 12:02:54Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-03-25 12:02:06Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-03-20 14:49:45Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-03-20 14:49:31Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-03-20 14:49:01Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-03-20 14:47:08Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-03-19 12:58:18Dodano załącznik: Plan Odnowy Miejscowości Książ Wlkp.
2009-03-19 12:57:27Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-03-19 12:57:08Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-03-19 12:54:53Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-03-19 12:54:40Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-03-19 12:53:45Dodano użytkownika: Magdalena Weber-Jankowska
2009-03-19 10:27:12Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2009-03-19 10:27:04Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2009-03-19 10:26:49Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2009-03-19 10:25:47Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2009-03-19 10:24:44Dodano załącznik: Wykaz nr 02/2009
2009-03-19 10:24:13Zmodyfikowano wiadomość: Wykaz nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej
2009-03-19 10:23:58Dodano wiadomość: Wykaz nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej
2009-03-16 08:04:14Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2009-03-13 13:21:22Dodano załącznik: Zawiadomienie
2009-03-13 13:21:10Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2009-03-13 12:43:44Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2009-03-13 12:43:38Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie
2009-03-13 12:38:22Dodano wiadomość: Zawiadomienie
2009-03-03 12:20:41Zmodyfikowano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2009 rok
2009-03-03 12:19:29Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-194-09 w spr.zmian w budżecie
2009-03-03 12:19:00Dodano wiadomość: Zmiany w budżecie na 2009 rok
2009-03-03 12:17:37Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-199-09 w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w ośrodku Jarosławki
2009-03-03 12:17:03Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-198-09 uchylająca uchwałe w spr. nabycia nieruchomości Pałac Włościejewki
2009-03-03 12:16:30Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-197-09 w spr.sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej
2009-03-03 12:15:19Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-196-09 w spr.zgody na udzielenie bonifikaty dla użytkowników wieczystych
2009-03-03 12:14:56Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-195-09 dotacje inne niż określone w ustawie o pożytku publicznym
2009-03-03 12:14:38Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-194-09 w spr.zmian w budżecie
2009-03-03 12:14:19Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-193-09 sprostowanie błędu rachunkowego w uchwale nr XXVII-177-08
2009-03-03 12:13:57Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX-192- 09 w sprawie pożyczki na kanalizację sanitarną
2009-03-03 12:08:38Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja 02.03.2009r
2009-02-23 13:42:55Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-02-23 13:42:42Usunięto załącznik:
2009-02-23 13:42:36Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-02-23 13:22:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-02-23 13:22:28Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-02-23 13:22:01Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-02-23 13:19:35Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-02-23 13:19:28Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-02-20 13:31:05Dodano załącznik: projektu chwały w spr. dotacji innych niż określone w ustawie o pożytku publicznym
2009-02-20 13:28:12Dodano załącznik: projekt uchwały w spr.zgody na udzielenie bonifikaty dla użytkowników wieczystych
2009-02-20 13:26:25Dodano załącznik: projekt uchwały w spr. sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej
2009-02-20 13:25:56Dodano załącznik: projekt uchwały uchylający uchwałę w spr. nabycia nieruchomości Pałac Włościejewki
2009-02-20 13:25:40Dodano załącznik: projekt uchwały w sprawie pożyczki na kanalizację sanitarną
2009-02-20 13:25:22Dodano załącznik: projekt uchwały sprawie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w ośrodku Jarosławki
2009-02-20 13:23:02Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej 02.03.2009r
2009-02-20 13:22:14Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał
2009-02-20 13:21:52Usunięto podmenu: Projekty uchwał
2009-02-20 13:21:23Zmodyfikowano wiadomość: Projekty uchwał
2009-02-20 13:20:42Dodano wiadomość: Projekty uchwał
2009-02-20 13:20:11Dodano stronę: Projekty uchwał
2009-02-20 13:19:59Dodano podmenu: Projekty uchwał
2009-02-20 13:19:17Dodano wiadomość: Projekty uchwał
2009-02-20 13:13:43Usunięto podmenu: Projekty uchwał
2009-02-20 13:13:22Dodano podmenu: Projekty uchwał
2009-02-20 13:12:57Dodano stronę: Projekty uchwał
2009-02-17 11:55:36Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-02-17 11:55:09Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
2009-02-17 11:54:55Dodano załącznik: Oferta na realizaję zadań
2009-02-17 11:53:01Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-02-17 10:47:35Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-02-17 10:47:24Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-02-17 10:47:10Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-02-17 10:46:40Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-02-17 10:46:24Zmodyfikowano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-02-17 10:45:24Dodano wiadomość: Zawiadomienie o sesji
2009-02-17 08:21:56Dodano załącznik: Ogłoszenie
2009-02-17 08:21:35Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-02-17 08:21:13Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-02-17 08:20:55Zmodyfikowano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-02-17 08:20:11Dodano wiadomość: Ogłoszenie o wyborze oferty
2009-02-10 08:23:54Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-02-10 08:22:28Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-02-10 08:22:10Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-02-10 08:21:24Dodano wiadomość: Obwieszczenie
2009-02-09 11:47:56Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2009-02-09 11:46:32Dodano załącznik: Czytaj więcej...
2009-02-09 11:46:00Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2009-02-09 11:45:33Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2009-02-09 11:45:14Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2009-02-09 11:44:46Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2009-02-09 11:44:32Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2009-02-09 11:43:56Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2009-02-09 11:43:24Zmodyfikowano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2009-02-09 11:43:16Dodano wiadomość: Otwarty Konkurs Ofert
2009-02-03 13:01:58Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-02-02 15:12:43Dodano załącznik: Obwieszczenie
2009-02-02 15:10:21Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie
2009-02-02 15:09:58Dodano załącznik: Projekt planu gospodarki odpadami
2009-02-02 15:08:44Zmodyfikowano wiadomość: Obwieszczenie