Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim
Biuletyn Informacji Publicznej

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej utworzonego dla Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

OBSŁUGA MENU:

Głównym elementem, wykorzystywanym w celu odszukania informacji w Biuletynie, jest menu główne. Jest to kolumna z przyciskami znajdująca się po lewej stronie ekranu.
Menu jest podzielone tematycznie na grupy. Nazwa grupy tematów jest napisana białymi literami na czerwonym tle.
Pod nazwą grupy tematów znajdują się żółte przyciski z ciemnymi napisami, które prowadzą do poszczególnych tematów w ramach grupy. Np. grupa Zamówienia publiczne temat: Wyniki zamówień. Po wybraniu jednego z tematów grupy wyświetlają się już konkretne dane.

Nad przyciskami menu głównego znajduje się poziomy ciemnoniebieski pasek z przyciskami kierującymi do:

  • redakcji danego Biuletynu,
  • rejestru zmian,
  • instrukcji obsługi,
  • Bip powiatu,
  • Główny Bip.

DOKUMENTY W BIULETYNIE:

Każdy dokument w Biuletynie zawiera informację:

  • kto i kiedy sporządził dany dokument
  • kto jest osobą odpowiedzialną za treść dokumentu i kiedy upublicznia się dokument
  • kto i kiedy wprowadził dokument do Biuletynu

Poniżej umieszczone zostały krótkie objaśnienia dotyczące formatów zamieszczanych załączników:

Dokumenty oznaczone tą ikoną są w formacie PDF. Do ich przeglądania można używać programu Acrobat Reader, którego darmową wersję można pobrać ze strony http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html

Dokumenty oznaczone tą ikoną są w formacie DOC. Do ich przeglądania można używać programu Microsoft Word Viewer, który można pobrać ze strony http://www.microsoft.com

Dokumenty oznaczone tą ikoną są w formacie XLS. Do ich przeglądania można używać programu Microsoft Excel Viewer, który można pobrać ze strony http://www.microsoft.com

Dokumenty oznaczone tą ikoną są w formacie ODT. Do ich przeglądania można używać oprogramowania Open Office, które można pobrać ze strony http://www.openoffice.org/

WYSZUKIWARKA:

W prawym górnym rogu każdej strony Biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem odnośnika "Znajdź".
Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami.
W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych dokumentów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.