Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim
Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś w dziale:
Ochrona środowiska

Azbest - dofinansowanie

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Kozelan - Marcinkowska
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2013-06-25 12:56:11)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2013-06-26 11:28:45) Wyświetlono: 1600 razy

Inwentaryzacja azbestu

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Kozelan - Marcinkowska
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2013-01-03 11:29:57)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2013-01-03 11:31:21) Wyświetlono: 2077 razy

Uzyskanie zaświadczenia o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Rabczewski
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2012-07-03 13:18:19)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2012-10-15 12:04:01) Wyświetlono: 2763 razy

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Rabczewski
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2012-07-03 13:10:14)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2012-07-03 13:12:39) Wyświetlono: 2765 razy

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Rabczewski
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2012-07-03 08:45:24)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2012-07-03 08:49:25) Wyświetlono: 2782 razy

Sprawozdanie podmiotu

Osoba odpowiedzialna za treść: Dawid Wawrzynowicz
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2012-05-24 13:19:50)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2012-06-19 13:28:11) Wyświetlono: 2909 razy

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Osoba odpowiedzialna za treść: Malwina Tomczak
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2012-04-02 08:01:35)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2012-04-02 11:51:57) Wyświetlono: 3124 razy

Decyzja środowiskowa

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Kozelan - Marcinkowska
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2007-10-29 13:52:27)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2011-01-11 13:28:42) Wyświetlono: 6539 razy

Wycinka drzew i krzewów

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Pieńkowska
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2007-08-06 08:50:39)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2010-07-20 12:42:51) Wyświetlono: 6625 razy