Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim
Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś w dziale:
Podstawa prawna

Podstawa prawna działania

  • Rozdział VII Konstytucji RP
  • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)
  • Statut Gminy Książ Wlkp.
  • ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz załatwienie indywidualnych spraw jej mieszkańców.

Osoba odpowiedzialna za treść: Dawid Wawrzynowicz
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2007-05-26 15:31:34)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2007-05-26 15:32:58) Wyświetlono: 8997 razy