Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim
Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś w dziale:
Deklaracje

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty określa uchwała nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w Książu Wlkp., z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 1142). Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miejskiego należy złożyć do 31 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku nowo zamieszkałych nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Korasiak
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2013-02-27 12:08:56)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2014-02-27 08:52:06) Wyświetlono: 1596 razy