Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim
Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś w dziale:
Komunikaty

Komunikat

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, iż ulegają zmianie godziny przyjmowania odpadów na składowisko. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku poniżej.

Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Korasiak
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2013-11-27 11:08:14)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2013-11-27 11:14:53) Wyświetlono: 5404 razy

Komunikat

Urząd Miejski w Książu Wlkp., zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o wystawianie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych zgodnie z harmonogramem ich odbioru, przed posesje do godz. 7:00 (rano).

Powyższe ma na celu sprawny odbiór zgromadzonych odpadów.

Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Korasiak
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2013-10-24 14:14:26)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2013-10-24 14:15:48) Wyświetlono: 5750 razy

Komunikat

Urząd Miejski w Książu Wlkp., informuje że Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. określa właściwy sposób pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych. W związku z powyższym informujemy, że odpady komunalne znajdujące się poza pojemnikami nie będą odbierane przez przedsiębiorcę wykonującego usługę. W przypadku selektywnej zbiórki wystawienie niezapełnionych worków skutkuje również nieodebraniem ich sprzed posesji właściciela.

Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Korasiak
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2013-10-24 14:13:29)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2013-10-24 14:13:51) Wyświetlono: 5750 razy

Informacja

Opłata za odbiór odpadów komunalnych jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) zobowiązaniem podatkowym. Zobowiązanie podatkowe jest zobowiązaniem osobistym, co wyklucza możliwość jego wygaśnięcia wskutek zapłaty przez osobę trzecią, a nie przez podatnika.

Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Korasiak
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2013-10-03 10:45:01)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2013-10-03 10:47:13) Wyświetlono: 5949 razy

Komunikat


Burmistrz Książa Wlkp., informuje, że na terenie miasta Książ Wlkp., roznoszone są wraz z decyzjami podatkowymi deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W połowie lutego takie deklaracje zostaną również dostarczone mieszkańcom wsi za pośrednictwem sołtysów.

Obowiązek wypełnienia deklaracji wynika z art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm), który stanowi że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., pokój nr 12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 28 22 001 wew. 33

Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Korasiak
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2013-02-18 12:16:02)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2013-02-28 12:08:19) Wyświetlono: 8874 razy

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ).

Czytaj więcej...

Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Korasiak
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2013-02-18 12:14:59)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2013-03-11 10:59:08) Wyświetlono: 8869 razy