Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 10 czerwca 2023

Rejestr zmian

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2018-2023
Data i godzina modyfikacji: 27.02.2023 13:06:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIX - 01.03.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIV - 20.08.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVIII - 29.12.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLIX - 30.01.2023
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XL - 28.03.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLVIII - 28.12.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLV - 29.09.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIII - 24.06.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXII - 31.05.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIX - 07.02.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLII - 30.05.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXV - 27.09.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLIV - 05.09.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVI - 25.10.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVII - 06.12.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLVII - 05.12.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLIII - 04.07.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXI - 29.04.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLVI - 24.10.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 29.03.2021

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 27.02.2023 11:10:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja – inicjatywa lokalna
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2023 14:08:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I - w Kiełczynku Gmina Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2023 10:56:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2023 09:04:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Postanowienie o wznowieniu postępowania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2023 15:06:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kwartalne wykonanie budżetu
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2023 09:59:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2022 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.02.2023 08:16:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2023 18:37:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2023 12:29:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2023 12:53:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 08.02.2023 14:32:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała XLIX-355-2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wniosek
Data i godzina modyfikacji: 08.02.2023 14:32:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała XLIX-354-2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skarga
Data i godzina modyfikacji: 08.02.2023 14:31:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała XLIX-356-2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2023 09:38:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o podstawowej kwocie dotacji - I 2023
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2023 09:36:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.02.2023 10:43:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w wersji elektronicznej PDF
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w wersji elektronicznej EXEL

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2023 13:20:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 252-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 265-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 254-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 256-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 260-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 243-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 264-2022 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 253-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 247-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 249-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 251-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 266-2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 244-2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 267-2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 245-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie w części nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 262-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 259-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 261-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 246-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 263-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 268-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 257-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 258-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 248-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 250-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2023 12:23:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2023 09:12:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-10/0951/351/2023 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wielkopolski deficytu budżetu roku 2023
 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-10/0951/352/2023 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 27.01.2023 13:57:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 27.01.2023 13:57:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Data i godzina modyfikacji: 27.01.2023 13:12:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z konsultacji
 • Dodano załącznik: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2023 13:59:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2023 13:59:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Deklaracje
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2023 08:33:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Krzysztof Korasiak na Łukasz Musielak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2023 08:29:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Krzysztof Korasiak na Łukasz Musielak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2023 14:35:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Krzysztof Korasiak na Magdalena Barczak
 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2023 14:01:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w roku 2022
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2023 07:26:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan postepowań
Data i godzina modyfikacji: 16.01.2023 15:11:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2023 rok
Data i godzina modyfikacji: 11.01.2023 13:49:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Bieżąca ocena stanu jakości wody w Kąpieliskach na Jeziorze Jarosławskim
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2023 12:27:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu grudniu
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2023 12:25:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2023 11:43:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Lista jednostek poradnictwa - aktualizacja styczeń 2023r.
 • Usunięto załącznik: Lista jednostek poradnictwa - aktualizacja styczeń 2022r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2022 09:49:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Stawki podatkowe na rok 2022" na "Stawki podatkowe na rok 2023"
 • Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2023
 • Usunięto załącznik: Stawki podatkowe na rok 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na 2023 rok
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2022 12:19:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Harmonogramy Książ Wlkp. 2023" na "Harmonogram wywozu odpadów na 2023 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na 2023 rok
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2022 12:19:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp
Data i godzina modyfikacji: 27.12.2022 12:31:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Deklaracja dostępności Urzędu - 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2022 11:48:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 19.12.2022 13:49:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekt WPF na 2023 rok
Data i godzina modyfikacji: 19.12.2022 13:47:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 19.12.2022 10:26:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-10/0951/652/2022 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: WPF na 2023 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 19.12.2022 10:25:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: WPF na 2022 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 19.12.2022 10:19:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet 2023 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 19.12.2022 10:17:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.12.2022 12:53:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu listopad
Data i godzina modyfikacji: 13.12.2022 12:52:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 13.12.2022 11:19:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o uznanie dziecka poczętego
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie wielojezycznego formularza
 • Dodano załącznik: wniosek o sprostowanie aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek o transkrypcje aktu małżeństwa
 • Dodano załącznik: wniosek zgłoszenie zgonu
 • Dodano załącznik: wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie małzonka rzowiedzionego do nazwiska rodowego
 • Dodano załącznik: wniosek o zmianę imienia i nazwiska dziecka
 • Dodano załącznik: wniosek o odtworzenie treści dokumentu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o zmanę nazwiska osoby dorosłej
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenie do ślubu konkordatowegov
 • Dodano załącznik: wniosek o uzupełnienie treści aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Dodano załącznik: wniosek zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Dodano załącznik: wniosek o transkrypcja aktu urodzenia i zgonu
 • Dodano załącznik: wniosek o uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: wniosek o zmianę imienia i nazwiska rodziców z rozciągnieciem na dzieci
 • Dodano załącznik: wniosek o zawarcie małżęństwa poza lokalem USC
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmanę nazwiska osoby dorosłej
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Usunięto załącznik: wniosek zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Usunięto załącznik: wniosek o transkrypcje aktu małżeństwa
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie wielojezycznego formularza
 • Usunięto załącznik: wniosek o uznanie dziecka poczętego
 • Usunięto załącznik: wniosek o odtworzenie tresći dokumentu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek o zawarcie małżęństwa poza lokalem USC
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek zgłoszenie zgonu
 • Usunięto załącznik: wniosek o uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia
 • Usunięto załącznik: Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmanę nazwiska (noszonego, rodowego)
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenie do ślubu konkordatowego
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmanę imienia i nazwiska dziecka
 • Usunięto załącznik: wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska rodowego
 • Usunięto załącznik: wniosek o transkrypcja aktu urodzenia i zgonu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 13.12.2022 11:17:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Zawarcie małżeństwa
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Zgłoszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uznanie ojcostwa
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Formularze wielojęzyczne
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządoznych za granicą
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Zmiana imion/nazwiska
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i/lub zaświadczenia
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Zgłoszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zawarcie małżeństwa
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zmiana imion, nazwiska
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zgloszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uznanie ojcostwa
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zgloszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i_lub zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Formularze wielojęzyczne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządoznych za granicą

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2022 15:48:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Skarga
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2022 09:00:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wniosek
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2022 13:22:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2022 07:47:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2022 07:45:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 242-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Książ Wielkopolski
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie nr 242/2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2022 07:42:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 242-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Książ Wielkopolski

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2022 14:50:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu listopad
Data i godzina modyfikacji: 02.12.2022 13:50:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.12.2022 13:48:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 02.12.2022 13:46:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2022 09:40:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2022 09:39:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Regulamin Azbest 2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Plan polowań zbiorowych
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2022 09:19:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.11.2022 11:06:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wzór oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis
 • Dodano załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Dodano załącznik: Formularz de minimis w rolnictwie
 • Dodano załącznik: Formularz de minimis w rolnictwie
 • Dodano załącznik: Wniosek o wykonanie w roku 2023 usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest
 • Dodano załącznik: Wniosek o wykonanie w roku 2023 usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest
 • Dodano załącznik: Wzór oswiadczenia dotyczącego pomocy de minimis
 • Usunięto załącznik: Regulamin realizacji w 2020 roku zadania pn. likwidacja wyrobow budowlanych zawierajacych azbest
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wykonanie usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest
 • Usunięto załącznik: Instrukcja de minimis do części D formularza
 • Usunięto załącznik: Oswiadczenie o pomocy de minimis
 • Usunięto załącznik: Formularz de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie przedstawianych przez wnioskodawce 2020
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Formularz de minimis informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc 2020" na "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 28.11.2022 11:05:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 28.11.2022 11:05:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Programy współpracy
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2022 12:59:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Roczny Program Współpracy na rok 2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budżet 2022 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 10:06:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 09:54:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2022 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt budżetu na 2023 rok
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 09:52:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 09:45:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 192-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 176-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 201-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 146-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 157-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 229-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 227-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 170-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 177-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 153-2022 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2022 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 151-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 197-2022 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 189-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 188-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 156-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 174-2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 154-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 148-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 163-2022 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 220-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 152-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie przetargu nieograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 175-2022 w sprawie wyznaczenia Pracownika Kancelarii Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 204-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 178-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 150-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 199-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 213-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 198-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 160-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 225-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 166-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 171-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 154-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 167-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 183-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 206-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 181-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 202-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 180-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 155-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 207-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 224-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 228-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 214-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 222-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 164-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 221-2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2022 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 226-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 193-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 173-2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 145-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 165-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 161-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 211-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 182-2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 144-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 209-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 162-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 159-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 205-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 187-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 217-2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 142-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 168-2022 w sprawie opracowania i składania projektów planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego i Samorządowej Instytucji Kultury
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 149-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 223-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 210-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 196-2022 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 179-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 172-2022 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 169-2022 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022r. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 215-2022 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Jednostkach Obsługiwanych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 186-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 208-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 212-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 219-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 147-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 216-2022 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 218-2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2022 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 195-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 190-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 203-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 200-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 185-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 191-2022 w sprawie wprowadzenia Planu dystrybucji tabletek jodku potasu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 194-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 184-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 143-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu październiku
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:50:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu sierpniu
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:49:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:47:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:47:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2022 08:57:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek-etap I
Data i godzina modyfikacji: 10.11.2022 18:56:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2022 10:19:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2022 10:17:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Listopad
 • Dodano załącznik: Sierpień
 • Dodano załącznik: Październik
 • Dodano załącznik: Czerwiec
 • Dodano załącznik: Maj
 • Dodano załącznik: Wrzesień
 • Dodano załącznik: Lipiec
 • Dodano załącznik: Grudzień
 • Dodano załącznik: Kwiecień

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 04.11.2022 13:30:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.