Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 27 września 2023

Rejestr zmian

|< << 1 2 4 5 6 7 8 9 10 104 198 >> >|

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2023 07:15:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2023 07:15:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2023 14:36:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2023 13:32:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2023 13:28:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2023 10:35:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Ogłoszenie z dnia 11.07.2023 r." na "Ogłoszenie z dnia 12.07.2023 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2023 10:35:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2023 10:23:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2023 08:35:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 118-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 91-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 119-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 117-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 113-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 98-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 105-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 97-2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 104-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 88-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 99-2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w przypadku jego nieobecności
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 121-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp. stanowiącej własność Gminy Książ
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 85-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 86-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Bajkowy Świat w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 106-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 83-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 101-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 116-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 87-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 95-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 100-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 94-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 114-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 108-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 112-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 115-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 110-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 89-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 102-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 82-2023 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z Kompleksu boisk sportowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 103-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 90-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 96-2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargowi lokali użytkowych oraz za najem pomieszczeń i gruntów
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 109-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 111-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 92-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 93-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 84-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Pismo prezesa WIR-u
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2023 12:41:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Terminarz
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2023 12:40:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2023 12:39:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2023 14:33:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2023 14:32:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2023 13:34:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2023 12:25:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. – dowóz dzieci do szkół gminnych
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2023 14:20:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2023 19:49:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2023 14:02:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2023 10:02:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.06.2023 11:46:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2023 14:10:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2023 13:42:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2023 11:56:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2023 11:55:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2023 13:00:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.06.2023 13:38:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wybory ławników
Data i godzina modyfikacji: 14.06.2023 11:57:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Klauzula infomacyjna
 • Dodano załącznik: Ogłoszenie Burmistrza Książa Wlkp. o naborze
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie Burmistrza Książa Wlkp. o naborze

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.06.2023 09:13:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 13.06.2023 12:24:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.06.2023 11:49:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.06.2023 10:23:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 15:45:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 11:54:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 11:35:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 11:34:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 11:34:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 10:21:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2023 14:29:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wybory ławników
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2023 11:52:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania
Data i godzina modyfikacji: 31.05.2023 09:55:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego
Data i godzina modyfikacji: 31.05.2023 09:22:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2023 11:16:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2023 08:47:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 72-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 74-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 64-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 77-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 75-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 73-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 67-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 71-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 63-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 69-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 68-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 66-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 78-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 79-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 76-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 65-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 80-2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 81-2023 w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. do reprezentowania ich interesów wobec pracodawcy w zakresie spraw pracowniczych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 13:37:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Emilia Skrzypczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzycach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 10:24:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 09:05:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Marzena Krazue - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 08:52:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 08:52:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2022 roku
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2023 12:46:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2022r.
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2023 12:41:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Decyzja
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2023 10:55:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2023 14:18:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie nr 21-2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2023 13:33:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie nr 20-2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2023 13:33:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2023 11:02:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2023 20:16:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2023 20:13:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2023 11:23:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 09.05.2023 09:30:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 09.05.2023 09:30:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2023 13:10:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2023 07:24:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) do obiektów użyteczności publicznej Gminy Książ Wlkp. w okresie od 01.07.2023 do 31.12.2024
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2023 10:04:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu w Chrząstowie
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2023 14:29:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "nformacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu w Chrząstowie" na "Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu w Chrząstowie"

Informacja przed zmianami

Tytuł: nformacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu w Chrząstowie
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2023 14:29:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2023 08:43:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2023 08:41:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 48-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 51-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 55-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 60-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 52-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 50-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 61-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 56-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 53-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 62-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 54-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 58-2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 59-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 47-2023 w sprawie terminów i godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 49-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Organizacje pozarządowe
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2023 08:35:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2023 12:40:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-10/0954/94/2023 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Informacja przed zmianami

|< << 1 2 4 5 6 7 8 9 10 104 198 >> >|