Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Czwartek, 28 września 2023

Rejestr zmian

|< << 1 2 3 4 5 6 7 8 103 197 >> >|

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2023 13:18:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 125-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 124-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 128-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 134-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 133-2023 w sprawie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 132-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie w części nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 135-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 122-2023 w sprawie ogłoszenia publicznego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 136-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 126-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 123-2023 w sprawie ogłoszenia publicznego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.08.2023 12:17:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Skarbnik
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2023 11:06:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Postanowienie
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2023 11:03:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2023 14:19:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2023 11:06:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2023 11:04:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Program ochrony środowiska
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2023 13:03:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2023 12:55:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2023 17:27:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadominie o unieważnieniu postępowania
Data i godzina modyfikacji: 02.08.2023 10:56:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 01.08.2023 10:52:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 25.07.2023 09:48:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2023 12:40:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek - szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym
 • Usunięto załącznik: Wniosek - szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz podmiotów
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2023 10:00:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Krzysztof Korasiak na Magdalena Barczak
 • Dodano załącznik: Ewidencja udzielonych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2023 r.
 • Usunięto załącznik: Wykaz podmiotów odbierających odpady

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kwartalne wykonanie budżetu
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2023 08:54:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2023 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2023 14:40:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2023 10:38:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2023 07:15:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2023 07:15:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2023 07:15:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2023 07:15:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2023 14:36:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2023 13:32:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2023 13:28:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2023 10:35:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Ogłoszenie z dnia 11.07.2023 r." na "Ogłoszenie z dnia 12.07.2023 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2023 10:35:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2023 10:23:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2023 08:35:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 118-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 91-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 119-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 117-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 113-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 98-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 105-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 97-2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 104-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 88-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 99-2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w przypadku jego nieobecności
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 121-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp. stanowiącej własność Gminy Książ
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 85-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 86-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Bajkowy Świat w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 106-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 83-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 101-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 116-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 87-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 95-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 100-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 94-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 114-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 108-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 112-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 115-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 110-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 89-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 102-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 82-2023 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z Kompleksu boisk sportowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 103-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 90-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 96-2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargowi lokali użytkowych oraz za najem pomieszczeń i gruntów
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 109-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 111-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 92-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 93-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 84-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Pismo prezesa WIR-u
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2023 12:41:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Terminarz
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2023 12:40:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2023 12:39:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2023 14:33:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2023 14:32:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2023 13:34:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2023 12:25:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. – dowóz dzieci do szkół gminnych
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2023 14:20:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2023 19:49:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2023 14:02:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2023 10:02:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.06.2023 11:46:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2023 14:10:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2023 13:42:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2023 11:56:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2023 11:55:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2023 13:00:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.06.2023 13:38:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wybory ławników
Data i godzina modyfikacji: 14.06.2023 11:57:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Klauzula infomacyjna
 • Dodano załącznik: Ogłoszenie Burmistrza Książa Wlkp. o naborze
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie Burmistrza Książa Wlkp. o naborze

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.06.2023 09:13:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 13.06.2023 12:24:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.
|< << 1 2 3 4 5 6 7 8 103 197 >> >|