Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 24 maja 2022

Rejestr zmian

|< << 1 2 3 4 5 6 7 93 178 >> >|

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu styczniu
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2022 13:04:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Ocena jakości wody z wodociągów publicznych" na "Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu styczniu"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu lutym
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2022 13:04:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2022 13:03:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 15.04.2022 08:01:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2022 11:41:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2022 10:09:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 41-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 60-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 39-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 44-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 38-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 45-2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne wynajmowane na czas
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 35-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 29-2022 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2021 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 31-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 37-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 33-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 48-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Chwałkowie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 36-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 43-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 56-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 61-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 57-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 47-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 53-2022 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla Systemu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 32-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie terminów i godzin korzystania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 42-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 40-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 34-2022 w sprawie otwarcia Kompleksu boisk sportowych ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012’’
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 54-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 55-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 30-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 51-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 52-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 50-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 49-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2022 15:26:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2022 15:25:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2022 13:18:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2022 13:17:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2022 07:20:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2022 07:20:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019 - 2024
Data i godzina modyfikacji: 11.04.2022 09:46:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2019 - 2024
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2019 - 2024

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019 - 2024
Data i godzina modyfikacji: 11.04.2022 09:42:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2019 - 2024
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2019 - 2024

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 08.04.2022 10:41:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komisja Konkursowa
Data i godzina modyfikacji: 08.04.2022 10:40:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 08.04.2022 09:43:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2022 15:18:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2022 15:17:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2022 10:30:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oferta pracy
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2022 10:28:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Nabór na stanowisko" na "Oferta pracy"
 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 01.04.2022 18:25:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2021 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2022 13:23:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2021
 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji Planu kontroli zarządczej w 2021 r.
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Anek do planu kontroli zarządczej na rok 2021" na "Aneks do planu kontroli zarządczej na rok 2021"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2022 11:22:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - deklaracja-a-budynki mieszkalne
 • Dodano załącznik: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - deklaracja-b-budynki niemieszkalne
 • Usunięto załącznik: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - deklaracja-a-budynki mieszkalne
 • Usunięto załącznik: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - deklaracja-b-budynki niemieszkalne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sczanieckiej w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2022 10:51:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2022 14:00:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Postanowienie o nałożeniu obowiązku wykonania raportu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2022 14:00:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2022 13:59:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2022 10:09:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 28.03.2022 14:03:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 28.03.2022 14:03:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan postepowań
Data i godzina modyfikacji: 28.03.2022 08:13:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 25.03.2022 12:50:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.03.2022 13:40:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.03.2022 13:40:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2022 11:58:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019 - 2024
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2022 07:59:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2019 - 2024
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2019 - 2024

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2022 14:19:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 24-2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 27-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 28-2022 w sprawie czasowego zamknięcia Kompleksu boisk sportowych ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012’’
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 23-2022 w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 26-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 25-2022 w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Boisko Orlik nieczynne do odwołania!
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2022 14:09:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2022 13:38:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Jagoda Szaroszyk na Agnieszka Drzewiecka
 • Dodano załącznik: Lista jednostek poradnictwa - aktualizacja styczeń 2022r.
 • Usunięto załącznik: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu śremskiego
 • Usunięto załącznik: Informacja o możliwościach przekazywania opinii

Informacja przed zmianami

|< << 1 2 3 4 5 6 7 93 178 >> >|