Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 27 września 2023

Rejestr zmian

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2023 07:27:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2023 07:26:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2023 07:24:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 04.09.2023 15:24:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 04.09.2023 15:08:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2023 12:45:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Przebudowa drogi w Zakrzewicach
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2023 11:42:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2023 11:35:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Dodano załącznik: Upoważnienie w sprawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wynikach przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek gruntu w Chwałkowie Kościelnym
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2023 11:32:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2023 11:27:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie nr 135-2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 31.08.2023 15:54:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Przebudowa drogi w Radoszkowie
Data i godzina modyfikacji: 30.08.2023 13:56:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2023 14:18:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat Burmistrza Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2023 14:02:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2023 13:45:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2023 13:43:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu i w referendum
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2023 13:41:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwała Sejmu RP
Data i godzina modyfikacji: 28.08.2023 14:54:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 22.08.2023 12:11:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 22.08.2023 11:56:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o zmianę miejsca głosowania
 • Dodano załącznik: Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Dodano załącznik: Wniosek o ujęcie w stałym obowidzie głosowania - część B
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 • Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 • Dodano załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Dodano załącznik: Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • Dodano załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności - meldunki
 • Dodano załącznik: Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w trybie adm.
 • Dodano załącznik: Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Wniosek o poświadczenie zgodności z oryginałem
 • Dodano załącznik: Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - część A
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Dodano załącznik: Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
 • Dodano załącznik: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 • Dodano załącznik: Wniosek o nadanie numeru PESEL
 • Usunięto załącznik: Pisemna deklaracja niezbędna do dopisania wyborcy do rejestru wyborców
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego
 • Usunięto załącznik: Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Usunięto załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie miejsca wymeldowania z pobytu stałego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania miejsca pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
 • Usunięto załącznik: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • Usunięto załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 • Usunięto załącznik: Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2023 13:18:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 125-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 124-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 128-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 134-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 133-2023 w sprawie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 132-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie w części nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 135-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 122-2023 w sprawie ogłoszenia publicznego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 136-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 126-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 123-2023 w sprawie ogłoszenia publicznego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.08.2023 12:17:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Skarbnik
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2023 11:06:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Postanowienie
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2023 11:03:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2023 14:19:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2023 11:06:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2023 11:04:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Program ochrony środowiska
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2023 13:03:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2023 12:55:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2023 17:27:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.