Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 27 września 2023

Rejestr zmian

Tytuł: Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2018 08:33:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Utwardzenie terenu wokół szkoły w Chwałkowie Kościelnym
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2018 08:29:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Utwardzenie terenu wokół szkoły Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2018 08:27:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2018 08:25:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przebudowa kanału deszczowego z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2018 08:16:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa drenażu odwadniającego – tereny mieszkaniowe przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2018 08:13:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Termomodernizacja budynku sali ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2018 08:12:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2018 08:10:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa drogi we wsi Chwałkowo Kościelne
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2018 08:09:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2018 15:16:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2018 15:03:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2018 13:25:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Organizacje pozarządowe
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2018 11:50:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2018 08:56:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2018 08:55:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w Kołacinie – roboty dodatkowe
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2018 08:54:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w Kołacinie
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2018 08:51:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp. do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2018 08:50:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim" na "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp. do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2018 08:50:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2018 08:48:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 11.10.2018 13:29:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na L Sesję RM 15.10.2018 r
Data i godzina modyfikacji: 11.10.2018 08:54:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 14:21:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przebudowa schodów wejściowych w Zespole Szkół w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:33:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i Dworcowej w Książu Wlkp. –Wykonawca
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:33:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:24:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:23:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:22:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:21:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:20:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zadania zrealizowane wspólnie z powiatem śremskim
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:19:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "1. Zadania zrealizowane wspólnie z powiatem śremskim" na "Zadania zrealizowane wspólnie z powiatem śremskim"

Informacja przed zmianami

Tytuł: 1. Zadania zrealizowane wspólnie z powiatem śremskim
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:16:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: 1. Zadania zrealizowane wspólnie z powiatem śremskim
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:16:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kilińskiego w Książu Wlkp. – zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni chodnika, zatoki postojowej oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej.
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:09:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakup pomostu pływającego w Gogolewie przy rzece Warta – zadanie polegało na zakupie i montażu pomostu pływającego.
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:05:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i Dworcowej w Książu Wlkp. –Wykonawca
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:04:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. (w tym dołożenie punktów świetlnych w ramach Funduszu Sołeckiego)
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:02:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:01:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przebudowa schodów wejściowych w Zespole Szkół w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 12:00:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chrząstowo (droga do Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola)
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 11:51:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie (droga do Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola)
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 11:49:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 11:48:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848)
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 11:47:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa szaletu publicznego w Jarosławkach
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 11:45:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przebudowa drogi w Radoszkowie
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 11:43:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.,
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 11:41:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa sieci wodociągowej do terenów położonych przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 11:39:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budowa sieci wodociągowej do terenów położonych przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 11:39:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa sieci wodociągowej do terenów położonych przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 11:34:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa sieci wodociągowej do terenów położonych przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.10.2018 11:34:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 09.10.2018 13:53:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 09.10.2018 13:52:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycje 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.10.2018 13:29:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycje 2017
Data i godzina modyfikacji: 08.10.2018 13:27:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 05.10.2018 13:59:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/333/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/335/2018 w sprawie Statutu Gminy Książ Wielkopolski
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/336/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich i robót budowlanych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/334/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Deklaracja nr XLVIII/1/ 2018 w sprawie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/338/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/337/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Książ Wlkp.
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Oświadczenie XXX/1/2017 wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego PGO" na "Oświadczenie nr XXX/1/2017 wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego PGO"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Oświadczenie XXXI/2/2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności" na "Oświadczenie nr XXXI/2/2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 05.10.2018 12:38:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2018 11:25:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2018 11:24:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015 - 2019
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2018 08:35:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2018 08:28:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2018 08:27:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.10.2018 14:52:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.10.2018 07:56:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 20/2018 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 11.07.2018 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej
Data i godzina modyfikacji: 01.10.2018 21:02:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 01.10.2018 20:58:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.09.2018 08:26:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2018 14:27:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2018 14:06:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2018 14:01:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdania Zastępcy Burmistrza Sesja XLIII - 26.03.2018r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Zastępcy Burmistrza Sesja XLV - 25.05.2018r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLIX - 24.09.2018r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLV - 25.05.2018r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2018 13:40:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2018 10:32:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
Data i godzina modyfikacji: 25.09.2018 11:00:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
Data i godzina modyfikacji: 25.09.2018 11:00:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2018 15:54:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Książu Wlkp. - wrzesień 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2018 11:17:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ocena jakości wody
 • Usunięto załącznik: Ocena jakości wody

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Konarzycach - wrzesień 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2018 11:16:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ocena jakości wody
 • Usunięto załącznik: Ocena jakości wody

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Książu Wlkp. - wrzesień 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2018 11:14:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Konarzycach - wrzesień 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2018 11:13:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2018 09:48:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2018 09:46:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2018 09:43:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 38/2018 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 21.06.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.09.2018 14:32:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 19.09.2018 13:47:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2018 14:46:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie
 • Usunięto załącznik: Obwieszczenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2018 11:09:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2018 16:00:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2018 14:05:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2018 09:29:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 19/2018 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.05.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2018 09:28:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 15/2018 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 08.05.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2018 09:01:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2018 08:58:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XLIX Sesję RM 24.09.2018 r
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2018 08:56:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM 21.09.2018 r
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2018 08:53:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2018 08:32:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
Data i godzina modyfikacji: 13.09.2018 14:34:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych
Data i godzina modyfikacji: 13.09.2018 14:16:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Programy współpracy
Data i godzina modyfikacji: 13.09.2018 09:00:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Program współpracy na rok 2017" na "Programy współpracy"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania
Data i godzina modyfikacji: 13.09.2018 08:58:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Program współpracy na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 13.09.2018 08:57:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Roczny Program Wspólpracy na rok 2018
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Roczny program współpracy na rok 2017" na "Roczny Program Wspólpracy na rok 2017"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2018 13:26:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2018 12:42:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2018 08:29:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja
 • Usunięto załącznik: Informacja

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2018 08:24:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2018 08:23:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 17/2018 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 29.05.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję
Data i godzina modyfikacji: 11.09.2018 21:02:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 10.09.2018 12:55:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sierpień
 • Dodano załącznik: Lipiec

Informacja przed zmianami

Tytuł: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie
Data i godzina modyfikacji: 10.09.2018 11:21:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat o wyznaczeniu miejsc na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
Data i godzina modyfikacji: 10.09.2018 11:14:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat o wyznaczeniu miejsc na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2018 14:22:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat o wyznaczeniu miejsc na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2018 14:22:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2018 14:08:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, użyczenia
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2018 13:39:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" na "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, użyczenia"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2018 12:48:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 07.09.18 r.
 • Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z dnia 07.09.18 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2018 08:41:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2018 08:39:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2018 08:38:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2018 08:37:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 05.09.2018 11:44:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953/7/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 05.09.2018 11:41:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 05.09.2018 11:40:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 04.09.2018 13:34:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 • Dodano załącznik: Formularz de minimis
 • Dodano załącznik: Instrukcja
 • Dodano załącznik: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej - budynek UM w Ksiązu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 03.09.2018 10:05:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 31.08.2018 11:41:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 31.08.2018 09:20:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 31.08.2018 09:18:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 30.08.2018 13:58:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 30.08.2018 13:56:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 30.08.2018 13:16:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 30.08.2018 11:56:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 30.08.2018 11:29:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2018 13:51:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Wniosek - szacowanie szkody wyrządzonej w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2018 08:50:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2018 08:49:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 28.08.2018 13:19:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz obowiązujących MPZP
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2018 21:50:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP
 • Usunięto załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2018 21:37:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2018 08:53:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2018 08:51:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 24.08.2018 13:25:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 24.08.2018 13:21:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 24.08.2018 13:21:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 23.08.2018 19:39:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 23.08.2018 19:31:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały PKW
Data i godzina modyfikacji: 22.08.2018 10:37:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała PKW w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2018 14:34:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 20.08.2018 14:54:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 20.08.2018 14:23:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikaty
Data i godzina modyfikacji: 17.08.2018 13:36:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 17.08.2018 10:06:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2018 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 17.08.2018 08:55:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 16.08.2018 13:29:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 16.08.2018 08:50:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyjaśnienia PKW
Data i godzina modyfikacji: 16.08.2018 08:46:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 14.08.2018 15:36:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 14.08.2018 15:34:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 14.08.2018 14:30:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały PKW
Data i godzina modyfikacji: 14.08.2018 13:23:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Data i godzina modyfikacji: 14.08.2018 12:57:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data i godzina modyfikacji: 14.08.2018 10:57:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2018 10:39:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Dane osobowe
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2018 08:33:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 09.08.2018 14:53:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2018 13:07:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 06.08.2018 15:35:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2018 13:13:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 27.07.2018 08:55:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 26.07.2018 20:09:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 25.07.2018 17:27:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 25.07.2018 11:51:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2018 11:42:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2018 15:36:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVII/332/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kwartalne wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2018 08:58:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2018 08:55:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne nieprowadzące działalności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - środki transportu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne prowadzące działalność
 • Dodano załącznik: Karta usług - Opłata od posiadania psów - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od środków transportowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek od środków transportowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - środki transportu
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne nieprowadzące działalności
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne prowadzące działalność
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Opłata od posiadania psów - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby prawne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 18.07.2018 09:56:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 17.07.2018 11:50:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 16.07.2018 09:54:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2018 13:53:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 19/2018 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 18.05.2018 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2018 10:54:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2018 12:30:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Czerwiec

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2018 12:30:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Przedszkole w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2018 10:53:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2018 10:53:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2018 10:50:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2018 10:49:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2018 10:47:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2018 10:46:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - UM w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2018 10:46:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2018 10:42:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2018 10:39:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 09.07.2018 13:37:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.07.2018 12:13:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/329/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/321/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/331/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/325/2018 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/327/2018 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/324/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz usytowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/328/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu niezabudowanego stanowiących własnosć Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/326/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/330/2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie okręgów wyborczych powiatu, ustalenia ich numerów i granic
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/322/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/323/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Książu Wlkp. - czerwiec 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 09.07.2018 11:49:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Konarzycach - czerwiec 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 09.07.2018 11:48:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Mchach - czerwiec 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 09.07.2018 11:47:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2018 09:23:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2018 09:22:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2018 11:48:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Wzór polecenia przelewu
 • Usunięto załącznik: Wzór polecenia przelewu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 02.07.2018 13:06:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Luty
 • Usunięto załącznik: Luty

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.07.2018 10:13:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XLV Sesji Rady Miejskiej 25.05.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 27.06.2018 17:01:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 27.06.2018 11:11:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Data i godzina modyfikacji: 26.06.2018 14:27:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na okres VII do X.2018 roku
Data i godzina modyfikacji: 26.06.2018 11:26:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na okres VII do X.2018 roku
Data i godzina modyfikacji: 26.06.2018 11:26:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2018 13:31:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2018 12:40:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 21.06.2018 13:10:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek - szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym
 • Usunięto załącznik: Wniosek - szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 21.06.2018 09:16:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek - zatwierdzenie podziału nieruchomości (niezależnie od ustaleń dokumentów planistycznych)
 • Dodano załącznik: Wniosek - poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • Dodano załącznik: Wniosek - rozgraniczenie nieruchomości
 • Dodano załącznik: Wniosek - szacowanie szkody wyrządzonej w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną
 • Dodano załącznik: Wniosek - zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej planem miejscowym)
 • Dodano załącznik: Wniosek - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • Dodano załącznik: Wniosek - sprzedaż gruntu przyległego do nieruchomości
 • Dodano załącznik: Wniosek - szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym
 • Dodano załącznik: Wniosek - zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
 • Usunięto załącznik: Wniosek o przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego
 • Usunięto załącznik: Wniosek sprzedaż gruntu przyległego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 • Usunięto załącznik: Wniosek o podział nieruchomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XLVI Sesję RM 25.06.2018 r
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2018 08:58:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2018 08:52:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Maj

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o unieważnieniu postępowania
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2018 12:23:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2018 08:53:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2018 08:50:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2018 13:11:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2018 09:59:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie
 • Usunięto załącznik: Obwieszczenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2018 09:53:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 08.06.2018 12:51:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.06.2018 08:29:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/319/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/320/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/318/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/317/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Książu Wlkp. w rejonie ul. Gogolewskiej i ul. Ogrodowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/315/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/316/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Klauzule informacyjne
Data i godzina modyfikacji: 07.06.2018 14:36:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
 • Dodano załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
 • Dodano załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
 • Usunięto załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
 • Usunięto załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
 • Usunięto załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
 • Usunięto załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 05.06.2018 14:28:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o zatwierdzonych taryfach za wodę i ścieki
Data i godzina modyfikacji: 05.06.2018 10:48:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Klauzule informacyjne
Data i godzina modyfikacji: 04.06.2018 12:32:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 04.06.2018 12:32:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ na dzień 04.06.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Klauzule informacyjne
Data i godzina modyfikacji: 04.06.2018 12:31:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
 • Dodano załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
 • Dodano załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
 • Dodano załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Klauzule informacyjne
Data i godzina modyfikacji: 04.06.2018 12:30:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 04.06.2018 09:39:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 16/2018 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 16.03.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 30.05.2018 11:47:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2018 11:21:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XLIV Sesji Rady Miejskiej 26.04.2018 r.
 • Dodano załącznik: Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej 26.03.2018 r.
 • Dodano załącznik: Protokół z XLIII Sesji Rady Miejskiej 26.04.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2018 11:17:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko urzędnicze
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2018 08:52:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2018 13:22:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2018 13:02:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2018 14:32:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 36/2018 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 21.03.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Dane osobowe
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2018 12:56:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XLV Sesję RM 25.05.2018 r
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2018 14:13:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2018 13:59:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 18/2018 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23.03.2018 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2018 13:57:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Mchach - maj 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2018 11:37:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Konarzycach - maj 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2018 11:36:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Książu Wlkp. - maj 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2018 11:35:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2018 14:00:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2018 13:34:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2018 13:31:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2018 09:30:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie środków finansowych w ramach inicjatywy lokalnej
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie środków finansowych w ramach inicjatywy lokalnej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2018 09:29:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 18/2018 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 28.03.2018 r.
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Protokół nr 17/2017 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.02.2018 r." na "Protokół nr 17/2018 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.02.2018 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2018 13:39:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 15.05.2018 13:57:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.05.2018 13:31:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XLIII/314/2018 w sprawie upamiętnienia 170. rocznicy bitwy o Książ 1848 r. w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości" na "Uchwała nr XLIV/314/2018 w sprawie upamiętnienia 170. rocznicy bitwy o Książ 1848 r. w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.05.2018 11:34:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2018 12:59:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2018 12:57:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2018 12:54:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 14/2018 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 14.03.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2018 12:52:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Kwiecień

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 09.05.2018 12:12:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego
Data i godzina modyfikacji: 09.05.2018 09:46:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego
Data i godzina modyfikacji: 09.05.2018 09:20:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2017 roku
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2018 11:26:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2017r
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2018 11:25:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.05.2018 09:04:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.05.2018 08:59:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIII/313/2018 w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIII/314/2018 w sprawie upamiętnienia 170. rocznicy bitwy o Książ 1848 r. w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 07.05.2018 08:52:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2018 16:19:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 26.04.2018 09:05:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 23.04.2018 09:40:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na funkcję urzędnika wyborczego
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2018 13:41:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2018 13:29:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kwartalne wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 18.04.2018 12:25:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2018 12:55:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2018 14:48:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2018 14:04:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 228 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 233 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za krztałcenie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 229 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 179 zmieniające Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 203 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 zmieniajace uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 184 w sprawie ogłoszenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 209 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 225 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 224 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 188 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 214 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 222 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 zmieniające Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 212 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 213 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 208 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 zmieniające Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 235 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 227 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 217 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 zmieniajace Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 211 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 219 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 206 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 190 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 189 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 zmieniające Zarządzenie 67/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 223 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie wprowadzenia zasady rachunkowości dla projektów finansowanych z udziałem środków Europejskich
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 215 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 zmieniajace Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 216 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 234 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 236 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 205 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 220 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 230 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 193 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 204 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 192 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 197 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 199 w sprawie przeprowadzena konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dzieciece lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 191 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 w sprawie powołania komisji przetargowej ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomośći gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 201 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 232 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 207 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 200 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 221 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 196 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 231 w sprawie powołania komisji przetargowej ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 166 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 218 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2018 12:10:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/5/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2018 12:06:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 14/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 08.09.2017 r
 • Dodano załącznik: Protokół nr 17/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 28.12.2017 r
 • Dodano załącznik: Protokół nr 16/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 07.12.2017 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2018 09:25:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Marzec

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2018 15:00:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ po modyfikacji na dzień 12.04.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2018 14:37:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ryzykach komunikacyjnych
 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ na dzień 12.04.2018 r.
 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ na dzień 12.04.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2018 13:34:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ na dzień 12.04.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 11.04.2018 12:02:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ na dzień 11.04.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 11.04.2018 11:50:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ na dzień 11.04.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.04.2018 09:12:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program przeciwdzialania narkomanii" na "Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2018"
 • Dodano załącznik: Gminny program przeciwdzialania narkomanii
 • Usunięto załącznik: Gminny program przeciwdzialania narkomanii

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.04.2018 09:11:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017" na "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018"
 • Dodano załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.04.2018 07:52:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 17/2017 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.02.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 09.04.2018 10:43:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie informacji ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 zmieniające Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Książą Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzeia pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie planu finansowego dochodówi i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących propozycji lokalizacji budowy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz o wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjncyh na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 zmieniające zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie opracowania i składania projektów planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie informacji ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie uchylenia obowiązku stosowania przez jednostki budżetowe gminy Książ Wlkp. dodatkowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Gminazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie informacji ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 87/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2017 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości dla Jednostek Obsługiwanyh
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. narok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 zmieniające zarządzenie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżeowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 zmieniające uchwałę w sprawie budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na dzierżawę
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie informacji ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokośći dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 09.04.2018 09:41:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 06.04.2018 13:54:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 06.04.2018 13:50:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 06.04.2018 12:28:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 06.04.2018 09:25:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2018 14:35:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan postępowań
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2018 12:30:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2018 12:17:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za 2017 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2018 10:55:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/312/2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp. na rok 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/305/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/308/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/310/2018 w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/306/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/309/2018 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/311/2018 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp. za 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/307/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2018 09:01:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2018 14:36:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2018 12:35:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2018 10:39:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Stan mienie komunalnego 2017 - opisówka
 • Usunięto załącznik: Stan mienie komunalnego 2016 - opisówka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2018 10:37:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2018 08:15:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2018 08:11:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej 26.02.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 28.03.2018 10:04:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/224/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/225/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2018 13:24:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2018 07:39:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 35/2018 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 21.02.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2018 07:36:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 15/2017 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 04.12.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.03.2018 14:38:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.03.2018 14:34:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na rok 2018" na "Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2018"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II kwartał 2018 roku
Data i godzina modyfikacji: 25.03.2018 16:22:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II kwartał 2018 roku
Data i godzina modyfikacji: 25.03.2018 16:22:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Projekty uchwał na XLII Sesję RM 26.03.2018 r
Data i godzina modyfikacji: 21.03.2018 09:26:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 19.03.2018 08:53:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/303/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/302/2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/298/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXXVIII/280/2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/301/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/304/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/299/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/300/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2018 13:19:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2018 13:18:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2018 13:15:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 13/2017 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 11.12.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2018 13:41:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2018 12:29:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2018 12:29:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2018 13:10:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2018 09:34:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2018 09:32:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2018 08:05:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Nabór na stanowisko urzędnicze
Data i godzina modyfikacji: 08.03.2018 13:04:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.03.2018 08:16:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.03.2018 08:12:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Mchach - marzec 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2018 14:45:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2018 08:57:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 16/2017 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 07.12.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 01.03.2018 13:16:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej 27.11.2017 r.
 • Dodano załącznik: Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej 28.12.2017 r.
 • Dodano załącznik: Protokół z XL Sesji Rady Miejskiej 29.01.2018 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 01.03.2018 13:12:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 01.03.2018 13:12:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 01.03.2018 13:11:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Luty

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Konarzycach - luty 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 01.03.2018 10:31:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Książu Wlkp. - luty 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 01.03.2018 10:30:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.02.2018 13:32:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.02.2018 13:31:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.02.2018 13:21:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kwartalne wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2018 12:28:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2017
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2018 12:09:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XLI Sesję RM 26.02.2018 r
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2018 08:37:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2018 08:15:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLI - 26.02.2018r
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVII - 27.11.2017r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVII - 27.11.2017r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVIII - 18.12.2017r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVIII - 18.12.2017r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 29.01.2018r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XL - 29.01.2018r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIX - 28.12.2017r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIX - 28.12.2017r"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2018 13:37:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2018 13:37:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2018 13:39:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2018 09:40:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2018 09:39:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.02.2018 11:42:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan Gospodarki NIskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 13.02.2018 14:07:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2018 09:04:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018 - 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 zmieniające Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2015r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2017 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie terminów i godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012”
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2018 15:33:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2018 13:29:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/293/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/296/2018 w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/294/2018 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/292/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXVIII/281/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/295/2018 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/297/2018 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2018 13:22:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2018 12:59:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Pisemna deklaracja niezbędna do dopisania wyborcy do rejestru wyborców
 • Dodano załącznik: Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców
 • Usunięto załącznik: Pisemna deklaracja niezbędna do dopisania wyborcy do rejestru wyborców
 • Usunięto załącznik: Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2018 10:03:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2018 12:44:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zestawienie ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 08:12:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018
 • Usunięto załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 08:11:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018
 • Usunięto załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 08:01:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 07:59:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 29.01.2018r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 14:07:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz obowiązujących MPZP
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 13:50:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP
 • Usunięto załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 13:50:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 13:49:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 13:07:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 33/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 13.12.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 10:44:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XL Sesję RM 29.01.2018 r
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 10:42:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 25.01.2018 13:01:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 25.01.2018 12:45:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 25.01.2018 12:45:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.01.2018 10:14:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.01.2018 10:08:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/286/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/284/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/288/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chwałkowo Kościelne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/291/2017 w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w Gminie Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/287/2017 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/289/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gogolewo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/285/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/290/2017 w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kołacin

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 22.01.2018 09:07:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 22.01.2018 09:05:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2018 13:59:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej 18.12.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2024
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2018 10:23:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet na 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2018 10:21:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet na 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2018 10:18:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2018 10:14:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/D/14/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/P/18/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2018 08:03:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.01.2018 10:11:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.01.2018 08:51:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2018
 • Usunięto załącznik: Stawki podatkowe na rok 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2018 13:28:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/280/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/281/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018-2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/283/2017 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach bez rozpoznania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/282/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/279/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I kwartał 2018 roku
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2018 11:56:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych
 • Usunięto załącznik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I kwartał 2018 roku
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2018 11:56:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 11.01.2018 20:08:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan postępowań
Data i godzina modyfikacji: 10.01.2018 19:19:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.01.2018 14:11:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIX - 28.12.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 04.01.2018 14:10:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o zasadach
 • Dodano załącznik: Gminne i powiatowe lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Usunięto załącznik: Informacja o zasadach
 • Usunięto załącznik: Gminne i powiatowe lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Mchach - grudzień 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2018 09:18:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Książu Wlkp. w roku 2017
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2018 09:17:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Konarzycach w roku 2017
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2018 09:17:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Książu Wlkp. - grudzień 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2018 09:16:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Mchach w roku 2017
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2018 09:15:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2017 08:28:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM 28.12.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2017 20:53:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I kwartał 2018 roku
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2017 07:52:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2018 roku" na "Harmonogram wywozu odpadów na I kwartał 2018 roku"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.12.2017 09:17:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 27.12.2017 09:11:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVII - 27.11.2017r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVIII - 18.12.2017r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Zastępcy Burmistrza Sesja XXXVII - 27.11.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2018 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2017 21:27:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2017 10:13:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2017 12:43:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2017 14:12:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2017 11:20:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2017 11:19:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2017 13:32:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2017 13:21:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2017 08:23:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 32/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.11.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2017 14:19:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2017 12:38:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2017 09:47:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2017 08:43:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 12/2017 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 14.09.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.12.2017 10:06:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/271/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe okręgi wyborcze
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/276/2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/277/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/274/2017 w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o. o.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/275/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/278/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/270/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/273/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/272/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe obwody głosowania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:06:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:06:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:02:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 15/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 10.11.2017 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:01:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 15/2017 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 28.09.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 14:34:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uwaga mieszkańcy - od nowego roku indywidualne numery konta podatnika
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:13:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uwaga mieszkańcy - od nowego roku indywidualne numery konta podatnika
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:13:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:12:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:11:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Kamila Drop na Beata Szelerska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:04:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Stawki podatkowe na rok 2017" na "Stawki podatkowe na rok 2018"
 • Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2018
 • Usunięto załącznik: Stawki podatkowe na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 11:48:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Wykaz Uchwał ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 11:38:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 14:45:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 14:26:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet 2018 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 09:37:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 09:34:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO.0951/D/69/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: WPF na 2018 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 09:30:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2017 10:00:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie roczne 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2017 12:15:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2017 09:59:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2017 09:58:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2017 09:57:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2017 09:55:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2017 14:48:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załączniki
 • Usunięto załącznik: Załączniki

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2017 14:46:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 29.11.2017 19:49:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 28.11.2017 12:45:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 28.11.2017 09:53:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej 30.10.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM 27.11.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2017 19:47:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2017 19:41:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 31/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 25.10.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2017 11:15:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprzedaż nieruchomości w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2017 13:56:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załącznik graficzny - IV przetarg ustny nieograniczony
 • Dodano załącznik: Ogłoszenie wyników - IV przetarg ustny nieograniczony
 • Dodano załącznik: Ogloszenie - V przetarg ustny nieograniczony
 • Dodano załącznik: Ogloszenie - IV przetarg ustny nieograniczony

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2017 11:29:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2017 11:29:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja - II korekta

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Książu Wlkp. - listopad 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2017 14:44:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - listopad 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2017 14:44:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - listopad 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2017 14:44:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekt budżetu na 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2017 11:47:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2017 08:34:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2017 13:30:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2017 12:23:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2017 12:20:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 13/2017 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 19.07.2017 r.
 • Dodano załącznik: Protokół nr 14/2017 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 08.09.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2017 14:45:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2017 14:44:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2017 14:22:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0950/79/11/Ln/2017 w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2017 14:17:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2017 13:58:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja - korekta

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt WPF na 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2017 11:00:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 10.11.2017 12:43:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2017 13:05:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/260/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na południe od drogi wojewódzkiej nr 436
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/265/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/264/2017 w sprawie opłaty od posiadania psów
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/262/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/268/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/267/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/269/2017 w sprawie zgłoszenia sołectwa Brzóstownia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/257/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/266/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/259/2017 w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/263/2017 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/261/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Książu Wlkp. w rejonie ul. Gogolewskiej i ul. Ogrodowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/258/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.11.2017 12:37:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.11.2017 18:46:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.11.2017 14:17:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Zastępcy Burmistrza Sesja XXXVI - 30.10.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 31.10.2017 14:03:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Data i godzina modyfikacji: 31.10.2017 10:22:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 31.10.2017 10:13:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 31.10.2017 10:10:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 13/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 28.04.2017 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 31.10.2017 09:17:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej 25.09.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 31.10.2017 09:16:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 30/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 22.09.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.10.2017 13:20:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2017 15:44:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2017 13:29:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2017 18:40:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół udzielenia zamówienia

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 23.10.2017 08:56:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 23.10.2017 08:54:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet 2017 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2017 10:03:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0950/68/11/Ln/2017 w sprawie wydania na wniosek pożyczkodbiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanej pozyczki

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2017 09:51:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Zastępcy Burmistrza Sesja XXXV - 25.09.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.10.2017 12:37:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 12.10.2017 13:15:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 05.10.2017 13:16:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 05.10.2017 10:11:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Aneks do Planu Kontroli Zarządczej na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2017 09:14:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2017 07:24:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/253/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/256/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/252/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/255/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/254/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/251/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/250/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.10.2017 10:49:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej 28.08.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.10.2017 10:47:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 14/2017 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.05.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Książu Wlkp. - wrzesień 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 29.09.2017 13:49:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - wrzesień 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 29.09.2017 13:49:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - wrzesień 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 29.09.2017 13:49:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 29.09.2017 12:17:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2017 12:05:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.09.2017 12:01:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.09.2017 11:26:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.09.2017 10:33:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.09.2017 10:33:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 29/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.08.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg ustny nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2017 13:07:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg ustny nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2017 13:07:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2017 12:18:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/17/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp., w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2017 08:29:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953/32/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXXV Sesję RM 25.09.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2017 08:26:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2017 08:16:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2017 08:16:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Niepubliczne Przedszkole „Truskawkowa Polanka” w Książu Wielkopolskim
Data i godzina modyfikacji: 19.09.2017 13:22:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Niepubliczne Przedszkole „Truskawkowa Polanka” w Książu Wielkopolskim
Data i godzina modyfikacji: 19.09.2017 13:22:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Księdza Prałata Piotra Wawrzyniaka w Chrząstowie
Data i godzina modyfikacji: 19.09.2017 13:16:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie" na "Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Księdza Prałata Piotra Wawrzyniaka w Chrząstowie"
 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Księdza Prałata Piotra Wawrzyniaka w Chrząstowie
Data i godzina modyfikacji: 19.09.2017 13:16:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Niepubliczne Przedszkole im. Księdza Prałata Piotra Wawrzyniaka w Chrząstowie
Data i godzina modyfikacji: 19.09.2017 13:15:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie" na "Niepubliczne Przedszkole im. Księdza Prałata Piotra Wawrzyniaka w Chrząstowie"
 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Niepubliczne Przedszkole im. Księdza Prałata Piotra Wawrzyniaka w Chrząstowie
Data i godzina modyfikacji: 19.09.2017 13:15:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Szkoła Podstawowa im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 19.09.2017 13:14:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Zespół Szkół im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach" na "Szkoła Podstawowa im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach"
 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2017 09:36:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 11/2017 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 09.05.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2017 09:34:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2017 09:34:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2017 09:33:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Zwiadomienie o komisji" na "Zawiadomienie o komisji"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zwiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2017 09:33:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.09.2017 14:07:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/249/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zaborowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/246/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własnosć Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/247/2017 w sprawie przyjecia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ługi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/245/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/248/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Włościejewki

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 14.09.2017 13:50:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 13.09.2017 19:48:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2017 12:07:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej 26.06.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2017 09:48:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 11.09.2017 12:41:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 11.09.2017 10:53:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Zastępcy Burmistrza Sesja XXXIV - 28.08.2017r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIV - 28.08.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 04.09.2017 20:57:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2017 12:35:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2017 11:17:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIII - 26.06.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 24.08.2017 08:43:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 28/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 21.06.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2017 10:55:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 zmieniające Zarządzenie Nr 206-2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2015r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2017 10:52:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXXIV Sesję RM 28.08.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2017 08:36:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 18.08.2017 07:14:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 17.08.2017 09:21:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 17.08.2017 09:21:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 16.08.2017 11:44:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Marzena Krauze - p.o. Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp. (30.06.2017 r.)
 • Dodano załącznik: Marzena Krauze - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp. (01.07.2017 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2017 13:02:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2017 12:50:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2017 08:54:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2017 08:24:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2017 08:23:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2017 07:38:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2017 07:37:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 09.08.2017 09:15:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
 • Usunięto załącznik: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 09.08.2017 09:13:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2017 09:55:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2017 09:54:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2017 09:50:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2017 09:49:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 07.08.2017 11:54:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Gimnazjum w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 07.08.2017 10:45:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Centrum Kultury
Data i godzina modyfikacji: 07.08.2017 10:42:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - OPS w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 07.08.2017 10:38:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - UM w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 07.08.2017 10:35:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 07.08.2017 09:27:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Postępowanie w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Postępowanie w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 07.08.2017 09:26:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2017 13:46:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2017 11:56:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.08.2017 13:01:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 02.08.2017 12:45:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2017 11:48:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2017 10:39:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 26.07.2017 10:37:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieogroniczony
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2017 12:45:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2017 09:18:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Mały grant – oferta realizacji zadania publicznego
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2017 12:28:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko pomocnicze
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2017 12:24:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2017 09:27:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 11/2017 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 29.03.2017 r.
 • Dodano załącznik: Protokół nr 12/2017 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 12.05.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kwartalne wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 18.07.2017 14:22:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Zmiany w budżecie na 2017 rok" na "Kwartalne wykonania budżetu"
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad jeziorem Jarosławskim - lipiec 2017
Data i godzina modyfikacji: 18.07.2017 11:10:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.07.2017 11:08:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 18.07.2017 08:25:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2017 08:50:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2017 13:13:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - lipiec 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2017 13:11:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 10.07.2017 13:26:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2017 14:47:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieogroniczony
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2017 12:01:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2017 12:23:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2017 08:35:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2017 08:34:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/229/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/241/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/238/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/242/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola w Książu Wielkopolskim
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/235/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wielkopolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/228/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/237/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/236/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/230/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Książ Wlkp. instrumentem płatniczym
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/232/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/240/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/239/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/231/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/233/2017 w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Książ Wlkp. w miejscowości Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/234/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/243/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2017 07:52:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Aneks do Planu Kontroli Zarządczej na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja dla podatników Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2017 15:36:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2017 14:34:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2017 10:56:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - czerwiec 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2017 09:50:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - czerwiec 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2017 09:49:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Program ochrony środowiska
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2017 09:26:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2017 13:43:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Przedmiar oferta - po korekcie z 29.06.2017
 • Dodano załącznik: Przedmiar oferta - po korekcie z 29.06.2017
 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ z 29.06.2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 27.06.2017 15:05:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 27.06.2017 11:04:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 27.06.2017 08:46:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej 29.05.2017 r.
 • Dodano załącznik: Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej 24.04.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.06.2017 08:44:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 27/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 24.05.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 23.06.2017 13:54:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2017 10:52:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załącznik 11 do SIWZ
 • Usunięto załącznik: Załącznik 11 do SIWZ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2017 14:51:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM 26.06.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2017 08:59:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2017 08:40:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet 2017 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2017 08:37:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0950/28/11/Ln/2017 w sprawie wydania na wniosek pożyczkodbiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanej pozyczki

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 19.06.2017 14:51:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 19.06.2017 14:49:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2017 roku
Data i godzina modyfikacji: 19.06.2017 11:53:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2017 roku
Data i godzina modyfikacji: 19.06.2017 11:53:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 19.06.2017 10:47:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2017 15:12:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2017 15:11:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 08.06.2017 10:17:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 07.06.2017 12:56:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.06.2017 09:57:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/227/2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/224/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/226/2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/222/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/221/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/218/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/225/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/219/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/220/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp za 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/223/2017 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 05.06.2017 08:25:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sławomir Przybylski

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 05.06.2017 08:25:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Mały grant w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2017 14:06:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2017 11:02:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie Procedury wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Książa Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2017 08:35:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXII - 29.05.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o unieważnieniu postępowania
Data i godzina modyfikacji: 30.05.2017 13:12:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 30.05.2017 08:48:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2017/2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2017/2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2017/2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania
Data i godzina modyfikacji: 30.05.2017 08:38:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 30.05.2017 08:35:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.05.2017 07:49:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 26/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 19.04.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2017 08:56:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2017 10:48:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXXII Sesję RM 29.05.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2017 07:30:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekty uchwał na XXXII Sesję RM 29.05.2017 r
 • Usunięto załącznik: Projekty uchwał na XXXII Sesję RM 29.05.2017 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXXII Sesję RM 29.05.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2017 07:28:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2017 12:27:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2017 09:54:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2017 14:43:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2017 14:38:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2017 08:37:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXI - 24.04.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2017 13:29:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2017 12:38:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - maj 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2017 12:27:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - maj 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2017 12:26:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - maj 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2017 12:25:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2017 11:08:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2017 11:07:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2017 13:17:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 13/2017 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 27.02.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 11:16:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 11:16:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji innych obiektów prowadzących działalność hotelarską
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji innych obiektów prowadzących działalność hotelarską

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 11:14:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie finansowe z dotacji na realizację projektu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji sprzyjajacej rozwojowi sportu
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji sprzyjającej rozwojowi sportu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 11:14:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji na rozwój sportu
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji na rozwój sportu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 11:14:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie środków finansowych w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie stypendium socjalnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 11:14:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Wniosek o realizacje zadania w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 10:57:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wzór oferty na realizację zadania publicznego
 • Dodano załącznik: Wzór sprawozdania uproszczonego z realizacji zadania publicznego
 • Dodano załącznik: Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 • Dodano załącznik: Wzór oferty uproszczonej na realizację zadania publicznego
 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji sprzyjającej rozwojowi sportu
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji sprzyjającej rozwojowi sportu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 10:57:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji przez organizacje pozarządowe
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji na rozwój sportu
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie dotacji na rozwój sportu
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie dotacji przez organizacje pozarządowe
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie środków finansowych w ramach inicjatywy lokalnej" na "Karta usług - Uzyskanie środków finansowych w ramach inicjatywy lokalnej"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 10:18:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dofinansowania przez pracodawców kosztów kształcenia pracownika
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie dofinansowania przez pracodawców kosztów kształcenia pracownika
 • Usunięto załącznik: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • Usunięto załącznik: Zawiadomienie o przyjeciu pracownika młodocianego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 10:18:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 10:06:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zagranicą
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i/lub zaświadczenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uznanie ojcostwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpisanie do systemu rejestrów Państwowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgłoszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgłoszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uznanie ojcostwa
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i_lub zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zgloszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zgloszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżenstwa
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpisanie do systemu rejestrów Państwowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2017 11:53:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja
 • Usunięto załącznik: Informacja

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 15.05.2017 12:04:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.05.2017 11:17:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 10/2017 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 16.03.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 15.05.2017 11:14:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Formularz de minimis w rolnictwie informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 2017
 • Dodano załącznik: Formularz de minimis informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 2017
 • Dodano załącznik: Instrukcja de minimis do części D formularza 2017
 • Dodano załącznik: Ocena stanu wyrobów zawierających azbest 2017
 • Dodano załącznik: Wniosek o wykonanie w roku 2017 usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wykonanie w roku 2015 usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest
 • Usunięto załącznik: Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Dzierżawa nieruchomości w Jarosławkach
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2017 14:09:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2017 11:21:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2017 11:20:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2016r.
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2017 11:17:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2017 07:49:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie sprzedaży ciągnika gąsienicowego DT 75
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowianiu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie terminów i godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie zatwierdzenia Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego ORION
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczący projetku zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących właśność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp., dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie powołania człownków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Książa Wlkp. dotyczących zmian nazwy ulic położonych na terenie miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Książ Wlkp. lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2017 w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych na sprzedaż
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2016-2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie informacji o ostatecznym kwotach dochodów i wydatków oraz wyskości dotacji gminnych jednostek orgnanizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjlanej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogółnodostępnych na terenie powiatu śremskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych w części do wydzierżawienia na czas oznaczony do trzech miesięcy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2017 07:49:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 218 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 - 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 179 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 208 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 210 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 212 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 216 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 204 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 213 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 211 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie przeprowadzania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 201 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminych jendostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 214 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 205 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 209 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednosotki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 207 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieogranicznego na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 217 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 215 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 220 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 199 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 197 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 202 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 200 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie planu finasowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 203 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących właśność Gminy Książ Wlkp. oraz terminów płatności czynszu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 196 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 219 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprzedaż nieruchomości w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 09.05.2017 12:33:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz
 • Usunięto załącznik: Wykaz

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 09.05.2017 12:08:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 14:23:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o umorzenie podatku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 14:05:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/217/2017 w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych w Jarosławkach" na "Uchwała nr XXXI/217/2017 w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych w Jarosławkach"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/213/2017 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp." na "Uchwała nr XXXI/213/2017 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp."
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/216/2017 w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach" na "Uchwała nr XXXI/216/2017 w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/214/2017 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży" na "Uchwała nr XXXI/214/2017 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Oświadczenie XXX-1-2017 wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego PGO" na "Oświadczenie XXX/1/2017 wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego PGO"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/212/2017 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Książ Wlkp. dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych" na "Uchwała nr XXXI/212/2017 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Książ Wlkp. dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Oświadczenie XXX-2-2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności" na "Oświadczenie XXXI/2/2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/211/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok" na "Uchwała nr XXXI/211/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/210/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne" na "Uchwała nr XXXI/210/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/215/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych" na "Uchwała nr XXXI/215/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 13:58:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/55/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 13:33:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 13:30:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 12:59:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 12:59:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 191 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 187 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 192 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 193 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 189 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 188 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz użytkowania nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 190 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 183 powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 184 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 12:57:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 11:36:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Dzierżawa nieruchomości w Jarosławkach
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2017 14:36:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprzedaż nieruchomości w Chrząstowie
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2017 14:36:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprzedaż nieruchomości w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2017 14:36:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2017 14:23:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/217/2017 w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych w Jarosławkach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/213/2017 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/216/2017 w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/214/2017 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/212/2017 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Książ Wlkp. dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych
 • Dodano załącznik: Oświadczenie XXX-2-2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/211/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/210/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/215/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2017 12:06:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2017 11:31:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.05.2017 11:27:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 12/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 14.03.2017 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 02.05.2017 11:15:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Majówka - informacja o odwołaniu imprez
Data i godzina modyfikacji: 02.05.2017 11:12:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego
Data i godzina modyfikacji: 02.05.2017 08:19:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Małgorzata Zakrzewska na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.05.2017 07:49:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej 27.03.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 02.05.2017 07:45:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2017 22:27:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2017 13:21:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2017 13:18:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 25/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 22.03.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2017 12:07:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2017 10:59:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXXI Sesję RM 24.04.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 18.04.2017 14:28:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 18.04.2017 11:24:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2017 11:09:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2017 08:26:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2017 08:26:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2017 14:18:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2017 14:29:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2017 14:02:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/199/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/209/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/208/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/207/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/200/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/206/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
 • Dodano załącznik: Oświadczenie XXX-1-2017 wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego PGO
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/202/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/203/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/204/2017 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2017 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/201/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/205/2017 w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2017 15:27:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz jednostek kultury w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2017 13:56:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr instytucji kultury
 • Dodano załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Rejestr instytucji kultury

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2017 09:58:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2017 09:15:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 10/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 06.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2017 09:04:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej 13.02.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2017 09:57:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 27.03.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2017 09:16:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2017 09:03:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Stan mienie komunalnego 2016
 • Dodano załącznik: Stan mienie komunalnego 2016 - opisówka
 • Usunięto załącznik: Stan mienie komunalnego 2015 - opisówka
 • Usunięto załącznik: Stan mienie komunalnego 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 28.03.2017 09:02:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2017 15:22:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2017 13:12:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2017 10:32:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 24/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 09.02.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2017 10:28:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2016 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 06.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXX Sesję RM 27.03.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2017 13:26:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2017 12:14:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2017 12:11:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2017 12:08:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 11/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 02.12.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznego gimnazjum
Data i godzina modyfikacji: 15.03.2017 10:10:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Data i godzina modyfikacji: 15.03.2017 10:08:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:29:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:29:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Gminny program przeciwdzialania narkomanii
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:20:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program przeciwdzialania narkomanii i alkoholizmowi" na "Gminny program przeciwdzialania narkomanii"
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Danuta Biniasz - Celka
 • Usunięto załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:02:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014" na "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017"
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Agata Weiss - Nowak na Danuta Biniasz - Celka
 • Dodano załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:00:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 13:46:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 13:25:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - marzec 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 13:11:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - marzec 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 13:11:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - marzec 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 13:11:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 10:42:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2017 14:27:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.03.2017 11:15:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 12/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 25.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.03.2017 11:12:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wykorzystywania i rozliczenia dotacji celowych oraz w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
Data i godzina modyfikacji: 08.03.2017 07:41:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2017 09:06:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Skargi,wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2017 08:58:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.03.2017 09:55:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.03.2017 09:28:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.03.2017 09:28:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.02.2017 08:30:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/198/2017 w sprawie udzielania Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycje
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXIX/198/2017 w sprawie udzielania Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycje

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rejestry i ewidencje w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2017 12:09:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Referat finansowy" na "Referat Finansowy"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Referat gospodarczy" na "Referat Gospodarczy"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Referat obywatelsko-organizacyjny" na "Referat Obywatelsko-Organizacyjny"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2017 13:58:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/195/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/197/2017 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielkopolski"
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/196/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o. o.
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXIX/195/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2017 07:54:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2017 15:22:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 zmieniające zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargowi lokali użytkowych oraz za najem pomieszczeń i gruntów przeznaczonych na cele socjalno-bytowe najemców lokali w budynkach komunalnych oraz opłat za umieszczanie reklam na tych budynkach i gruntach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie wyznaczenia składu osobowego Komisji do oceny spełnienia kryterium formalnych wniosku o udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania oraz dokonania oględzin terenu.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie powołania koordynatora Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielkopolski

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2017 13:52:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2017 14:39:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2017 09:18:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o podjęciu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów do nowego ustroju szkolnego
Data i godzina modyfikacji: 16.02.2017 09:35:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Informacja o podjęciu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych " na "Informacja o podjęciu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów do nowego ustroju szkolnego"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 14:16:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązującej od 1 lutego 2017 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o podjęciu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 14:09:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 14:06:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/194/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/191/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/195/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/192/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Książ Wlkp., a Gminą Dolsk
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/190/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/198/2017 w sprawie udzielania Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycje
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/193/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Śrem przez Gminę Książ Wlkp. realizacji zadania publicznego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 13:09:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej 29.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 13:07:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 23/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 29.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 11:30:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Informacja" na "Informacja - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli Gminy Książ Wlkp. "
 • Dodano załącznik: Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązującej od 1 lutego 2017 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 10:12:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 14.02.2017 13:52:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIX - 13.02.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 14.02.2017 11:07:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o zasadach
 • Usunięto załącznik: Informacja o zasadach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXIX Sesję RM 13.02.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 08.02.2017 14:33:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Projekty uchwał na XIX Sesję RM 13.02.2017 r" na "Projekty uchwał na XXIX Sesję RM 13.02.2017 r"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XIX Sesję RM 13.02.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2017 13:34:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekty uchwał na XIX Sesję RM 13.02.2017 r
 • Usunięto załącznik: Projekty uchwał na XIX Sesję RM 13.02.2017 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2017 11:44:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XIX Sesję RM 13.02.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 06.02.2017 13:13:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 06.02.2017 09:48:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2017 14:06:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena obszarowa jakości wody na terenie gm. Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2017 14:05:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2017 14:00:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2017 12:59:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pulblicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pulblicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2017 12:48:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2017 12:46:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Ogłoszeni o otwartym konkursie ofert na rok 2017" na "Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2017"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2017 12:15:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pulblicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszeni o otwartym konkursie ofert na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2017 11:57:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 25.01.2017 09:09:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 15:56:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kierownik Referatu Gospodarczego
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:23:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skarbnik
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:23:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:23:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:23:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:21:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:21:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skarbnik
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:20:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kierownik Referatu Gospodarczego
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:20:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Książ Wlkp. za rok 2015 - RIO
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2017 09:27:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2017 10:36:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/P/5/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budżet 2017 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2017 10:29:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/D/4/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp.deficytu budżetu roku 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Plan postępowań
Data i godzina modyfikacji: 13.01.2017 12:38:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Program współpracy na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 10.01.2017 11:50:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Program współpracy na rok 2016" na "Program współpracy na rok 2017"
 • Usunięto załącznik: Roczny program współpracy na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 09.01.2017 12:25:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 09.01.2017 12:25:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 09.01.2017 12:25:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.01.2017 13:30:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej 15.12.2016 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej 15.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Łężku - 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 12:53:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 12:52:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 12:52:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 12:51:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - grudzień 2016
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 12:50:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 09:54:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Gminne i powiatowe lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Usunięto załącznik: Gminne i powiatowe lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 14:55:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/187/2016 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/188/2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/186/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/185/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/189/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 12:48:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej 15.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 12:46:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVII - 29.12.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 12:44:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 22/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 14.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 30.12.2016 13:33:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXVIII Sesję RM 29.12.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 14:47:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - grudzień 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 12:02:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - grudzień 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 12:01:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 10:27:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2016 14:29:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2016 14:11:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2016 14:11:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2016 08:51:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Stawki podatkowe na rok 2016" na "Stawki podatkowe na rok 2017"
 • Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2017
 • Usunięto załącznik: Stawki podatkowe na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2016 08:50:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/181/2016 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/178/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017– 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/183/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/179/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/184/2016 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/182/2016 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/180/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2016 12:29:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVI - 15.12.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2016 12:28:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej 14.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2017 roku
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2016 09:33:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2017 roku
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2016 09:33:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.12.2016 13:57:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 14:23:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 21/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 14:20:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 12:51:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 09:11:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Zawiadomienie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2016 13:24:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 08.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2016 12:02:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 14:46:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 13:26:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 29.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 13:23:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 11:56:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/168/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 09:20:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budżet 2017 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:57:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: WPF na 2017 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:55:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:55:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr WA.0951/D/56/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:32:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Modyfikacja SIWZ z 05.12.2016 r
 • Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ z 05.12.2016 r
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy - po zmianie z 05.12.2016 r
 • Dodano załącznik: Kosztorys ślepy modyfikacja 05.12.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 09:40:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 09:39:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.12.2016 14:41:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 10/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 21.11.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2016 12:11:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ z 01.12.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.11.2016 13:38:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 12.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 29.11.2016 13:31:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienie treści SIWZ z 29.11.2016 r
 • Dodano załącznik: Modyfikacja SIWZ z 29.11.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.11.2016 11:22:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 14:54:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Ogloszenie" na "Ogłoszenie"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 14:54:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 13:34:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 11/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 25.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 13:32:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wzór
 • Usunięto załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wzór

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 13:31:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 20/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 10.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 11:36:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 11:32:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 10:44:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/177/2016 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/169/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/176/2016 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/170/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/175/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/174/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/173/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdującego się w budynku mieszkalno – usługowym w miejscowości Mchy 14
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/172/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Włościejewice
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/171/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 14:31:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 14:29:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 14:27:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 13:48:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 07:51:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 23.11.2016 14:45:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 23.11.2016 14:16:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2016 13:57:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/165/2016 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/164/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/167/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/166/2016 w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/163/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 15:21:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23.09.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 14:56:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 14:55:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/25/2015 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Program współpracy na rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 13:43:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Roczny program współpracy na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 09:40:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2016 14:35:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2016 09:31:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 16.11.2016 12:37:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 13:57:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 13:09:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 13:07:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:54:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:53:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:53:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Łężku - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:52:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:18:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej 28.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:16:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 19/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt WPF na 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 14:33:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekt budżetu na 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 14:31:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 13:41:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXV - 14.11.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 10:32:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 zmieniające Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplarnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017 - 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplarnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 zmieniające Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 09:25:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 zmieniające Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXVI Sesję RM 14.11.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 12:09:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 11:36:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 10:58:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 10:57:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 10:04:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 08:56:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953/13/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 08:56:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za III kwartał 2016 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 08:53:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 03.11.2016 12:29:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIV - 28.10.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 02.11.2016 12:00:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.11.2016 08:49:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej 30.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2016 14:52:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych - zmiana

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2016 14:38:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zaproszenie - zmiana
 • Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
 • Usunięto załącznik: Formularz zgłoszenia opinii

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2016 09:24:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 14:47:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 14:45:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 14:42:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 11:44:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 18/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 28.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXV Sesję RM 28.10.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2016 14:31:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2016 13:47:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 10/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 21.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2016 13:44:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 14:56:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 14:56:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 14:12:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie określenia stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 10:19:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.10.2016 13:49:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.10.2016 13:35:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.10.2016 13:35:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 14.10.2016 12:29:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 14:26:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 10:30:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 18.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 08:26:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2016 roku
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2014" na "Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2014 roku"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 08:24:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.10.2016 10:30:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Apel nr XXIII/2/2016 w sprawie nieprzenoszenia karetki Pogotowia Ratunkowego z Książa Wlkp. do Śremu
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/160/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/159/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/161/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/162/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 05.10.2016 12:57:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 14:40:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz jednostek kultury w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 14:27:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury
 • Dodano załącznik: Rejestr instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Rejestr instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 07:21:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej 29.08.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 07:19:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIII - 30.09.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.09.2016 07:59:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 17/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.08.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz podmiotów
Data i godzina modyfikacji: 28.09.2016 13:13:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz podmiotów odbierających odpady
 • Usunięto załącznik: Wykaz podmiotów odbierających odpady

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2016 14:21:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXII - 29.08.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2016 11:22:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2016 11:22:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 10:08:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 10:00:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXIV Sesję RM 30.09.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 09:57:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 08:30:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 11.05.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - wrzesień 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:30:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - wrzesień 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:30:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - wrzesień 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:30:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:27:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 09:01:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwalę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 08:38:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Abp. A. Baraniaka
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie wprowadzenia Procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo- księgowej, akt osobowych i innych dokumentów kadrowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez gminę Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 zmieniające Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2016 14:36:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2016 11:02:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.09.2016 14:43:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 21.09.2016 11:45:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek CEIDG - 1

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz jednostek kultury w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 20.09.2016 14:25:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr instytucji kultury
 • Dodano załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Rejestr jednostek kultury

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Data i godzina modyfikacji: 20.09.2016 13:36:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2016 10:22:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2016 10:22:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2016 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 05.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 14.09.2016 10:42:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.09.2016 13:23:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przedszkole w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 09.09.2016 08:32:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - sierpień 2016
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2016 11:00:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - sierpień 2016
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2016 11:00:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2016 12:16:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2016 08:21:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/155/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chrząstowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/150/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/157/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sroczewo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/158/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Włościejewice
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/156/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mchy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/151/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości gruntowej
 • Dodano załącznik: Apel nr XXIII/1/2016 w sprawie niedopuszczenia do budowy fermy norek amerykańskich w gminie Jaraczewo w miejscowości Niedźwiady
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własnosć Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/152/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2016 11:53:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2016 11:53:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 31.08.2016 13:38:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 31.08.2016 12:11:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej 27.06.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2016 08:21:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 16/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 22.06.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2016 10:45:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie zasiłku szkolnego" na "Karta usług - Uzyskanie zasiłku szkolnego"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie stypendium socjalnego" na "Karta usług - Uzyskanie stypendium socjalnego"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2016 10:45:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dofinansowania przez pracodawców kosztów kształcenia pracownika
 • Dodano załącznik: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • Dodano załącznik: Zawiadomienie o przyjeciu pracownika młodocianego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
 • Usunięto załącznik: Zawiadomienie o przyjęciu pracownika młodocianego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2016 10:37:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji innych obiektów prowadzących działalność hotelarską
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpis do ewidencji innych obiektów prowadzących działalność hotelarską

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXIII Sesję RM 29.08.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 23.08.2016 12:52:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 22.08.2016 12:26:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 22.08.2016 12:25:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - sierpień 2016
Data i godzina modyfikacji: 01.08.2016 13:07:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 13:38:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 13:37:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 13:13:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 08:15:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 08:14:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 25.07.2016 14:43:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2016 13:50:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2016 14:47:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2016 14:46:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2016 14:42:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.07.2016 11:51:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS w ramach Osi 8 Edukacja, Działania 8.1, Poddziałania 8.1.2 kształcenie ogólne WRPO 2014 -2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - lipiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 13:48:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Książu Wlkp. - czerwiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:58:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - czerwiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:56:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Łężku - czerwiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:55:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:44:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:44:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Wykaz obowiązujących MPZP
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:43:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP
 • Usunięto załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:59:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:58:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wydanie, wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:55:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Dodano załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2016 08:32:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 - 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:34:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Dodano załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:31:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Grażyna Chrzanowiecka na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:31:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skargi,wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:20:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skargi,wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:20:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie do konsultacji
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2016 13:06:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2016 12:31:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycje
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2016 12:10:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Petycje
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2016 12:09:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 15:30:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 15:18:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 13:42:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Książ Wlkp. lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 09:26:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/144/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/143/2016 uchylająca uchwałę Nr XXV/214/97 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/140/2016 w sprawie współdziałania z Gminą Śrem w zakresie gminnych przewozów pasażerskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/147/2016 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/136/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/131/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/133/2016 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/145/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/141/2016 w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/137/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/148/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/132/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/138/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/149/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/146/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/135/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne – Panienka”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/134/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo - Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo - Kiełczynek”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/139/2016 w sprawie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/142/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własnosć Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 08:59:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXI - 27.06.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2016 14:08:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2016 08:18:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej 23.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2016 10:54:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udostępnienie danych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 24.06.2016 07:28:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 15/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 19.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.06.2016 09:52:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.06.2016 09:52:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Projekty uchwał na XXII Sesję RM 27.06.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2016 08:27:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:49:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:48:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:43:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:41:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:39:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 15.06.2016 11:00:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 13.06.2016 12:12:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Dane teleadresowe urzędu
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2016 10:31:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2016 08:48:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załączniki 1- 6 do SIWZ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 08.06.2016 09:52:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 235 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.06.2016 10:51:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/129/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jarosławki
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/128/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/126/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/130/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 14:38:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:47:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:37:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - UM w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:24:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:24:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Zespół Szkół w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:24:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:06:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Aneks do Planu Kontroli Zarządczej na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 09:58:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XX - 23.05.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.05.2016 09:19:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej 27.04.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2016 12:43:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Małgorzata Stefaniak - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Dorota Jańczak - Zastępca Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
 • Dodano załącznik: Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego
 • Dodano załącznik: Elżbieta Kapcińska - Dyrektor Sz.P w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy
 • Dodano załącznik: Barbara Kapturek - Dyrektor Zespołu Szkół w Mchach
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska p.o. Dyrektora Sz.P Konarzyce
 • Dodano załącznik: Mariola Kaźmierczak - Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Benigna Neuman - Inspektor OPS w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Marian Kaźmierczak - Dyrektor ZUK
 • Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz
 • Dodano załącznik: Róża Jędrzejczak - Kierownik OPS w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2016 11:19:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2016 13:37:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 zmieniające zarządzenie Nr 14 / 2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2016/2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2016 12:30:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej 20.04.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2016 08:17:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 zmieniające Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkolnych oraz terenu przyszkolnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie zasad przygotowania projektów arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 zmieniające Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:03:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:02:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:02:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:02:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:00:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:54:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp., dotyczących projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp., dotyczących projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:48:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:47:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:47:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:47:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 10:16:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 10:16:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 07:27:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 14/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 18.04.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 07:26:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 24.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 07:25:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2016 10:02:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXI Sesję RM 23.05.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2016 07:30:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - kwiecień 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 13:11:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - kwiecień 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 13:11:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Książu Wlkp. - kwiecień 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 13:11:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ewidencjia kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 12:29:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Izabela Kozelan - Marcinkowska
 • Dodano załącznik: Lista kąpielisk
 • Usunięto załącznik: Lista kąpielisk

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2016 12:55:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2016 12:53:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2016 12:53:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2016 12:53:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 25.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015 - 2019
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2016 12:51:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.05.2016 12:14:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2016 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 22.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.05.2016 10:48:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/125/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/124/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/123/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2016 12:13:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2015 roku
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2016 11:49:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2015r.
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2016 08:09:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2016 11:30:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2016 08:36:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/20/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2015 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 02.05.2016 10:10:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2016 13:37:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakład Usług Komunalnych
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2016 10:28:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Organizacje pozarządowe
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:42:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:39:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Program współpracy na rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:38:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Roczny program współpracy na rok 2015" na "Roczny program współpracy na rok 2016"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Program współpracy na rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:37:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Program współpracy na rok 2015" na "Program współpracy na rok 2016"
 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Roczny program współpracy na rok 2015
 • Usunięto załącznik: Roczny program współpracy na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2016 08:35:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/120/2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/121/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Mchy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/117/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/118/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2015
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/119/2016 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/122/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/116/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 26.04.2016 08:07:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 22.04.2016 08:59:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 22.04.2016 08:55:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej 21.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 13:57:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 13:56:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 12:58:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 20.04.2016r
 • Usunięto załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 20.04.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 12:33:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 20.04.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2016 13:45:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2016 10:38:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2016 08:19:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 13/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 16.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XIX Sesję RM 20.04.2016 r.
Data i godzina modyfikacji: 15.04.2016 10:38:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 12:16:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 12:14:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 - 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie ustalenia ,,Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.”
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 10:58:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 10:56:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2016 14:05:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2016 13:46:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie roczne 2015
 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola: Realizacja zadań określonych ustawami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Data i godzina modyfikacji: 11.04.2016 14:31:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:37:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:34:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:29:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o zmianę imienia nazwiska
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmianę imienia nazwiska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:28:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:27:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 01.04.2016 21:43:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2016 12:02:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2016 11:25:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 14:16:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 04.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:52:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/111/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/113/2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2016 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie zgłoszenia sołectw: Ługi, Włościejewki i Zaborowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/110/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Książ Wlkp. zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/108/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/112/2016 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/109/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:19:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej 22.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:17:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 10.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:14:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 12/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 18.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 24.03.2016 10:34:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Stan mienie komunalnego 2015 - opisówka
 • Dodano załącznik: Stan mienie komunalnego 2015
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2014
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2014 (zmiany)
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2013
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 24.03.2016 10:22:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 24.03.2016 08:41:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeni naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Konkurs na Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.03.2016 07:55:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Konkurs na Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2016 13:36:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obrona Cywilna
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2016 10:50:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obrona Cywilna
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2016 10:49:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 21.03.2016 15:42:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVIII - 21.03.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2016 13:26:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2016 11:46:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Wniosek o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2016 11:46:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Karta usług - Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Radca prawny
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2016 11:55:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak
 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: USC
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2016 11:51:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: USC
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2016 11:51:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XVIII Sesję RM 21.03.2016 r.
Data i godzina modyfikacji: 15.03.2016 09:38:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 13:48:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 206 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 229 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 13:37:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 12:58:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakaz palenia śmieciami!
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:46:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zakaz palenia śmieciami!
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:46:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:43:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:42:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Wnioski" na "Wnioski "
 • Dodano załącznik: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:42:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Karty usług" na "Karty usług "
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Centrum Kultury
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 09:07:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - UM w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 08:52:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 07:58:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do wdrożenia świadczenia wychowawczego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 zmieniające Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 04 listopada 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 07:34:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 07:28:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:04:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:04:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:03:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:02:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 zmieniające Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 04 listopada 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Książa Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 09:01:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.03.2016 10:57:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.03.2016 09:51:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/101/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/103/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/107/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez Agencję Nieruchomości Rolnych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/100/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P"
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/106/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez Agencję Nieruchomości Rolnyc.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/104/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/102/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XVI/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok." na "Uchwała nr XVI/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XV/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok." na "Uchwała nr XV/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2016 08:30:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.02.2016 07:39:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 08.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.02.2016 07:38:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 04.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Nabór na stanowisko urzędnicze
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 13:00:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:36:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Mirela Grześkowiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:36:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:32:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Mirela Grześkowiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:32:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2016 10:24:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVII - 22.02.2016r
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 30.03.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VIII - 30.03.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja X - 29.06.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XI - 29.06.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja III - 22.12.2014r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IV - 22.12.2014r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IV - 30.12.2014r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja V - 30.12.2014r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja V - 12.01.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VI - 12.01.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IX - 25.05.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja X - 25.05.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIII - 26.11.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIV - 26.11.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VIII - 27.04.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IX - 27.04.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 30.12.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVI - 30.12.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XI - 14.09.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 14.09.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 26.10.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIII - 26.10.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VI - 23.02.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 23.02.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIV - 21.12.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 21.12.2015r"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2016 10:20:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej 30.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:58:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 222 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 215 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 224 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 217 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 218 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 220 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 223 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 216 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 221 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 214 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 225 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 219 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:37:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Książa Wlkp. na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie organizacji systemu wsparcia przez państwo gospodarza (Host Nation Support – HNS) w Gminie Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2016 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:16:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 11/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 14.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:15:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 4 w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Książ Wlkp."
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 2 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 11:38:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 212 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 228 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 213 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 210 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 209 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 211 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 227 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 11:25:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 234 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 233 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2016 12:00:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Opracowanie lub zmiana MPZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Zmiana SUiKZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zmiana SUiKZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Opracowanie lub zmiana MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.02.2016 11:16:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XVII Sesję RM 22.02.2016 r.
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 09:38:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 08:50:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 08:50:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 08:50:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2016 09:58:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obsługa osób niesłyszących
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2016 09:51:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obsługa osób niesłyszących
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2016 09:50:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2016 12:07:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2016 09:57:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2016 09:56:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Dane teleadresowe urzędu
Data i godzina modyfikacji: 03.02.2016 13:34:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2016 13:38:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2016 11:46:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2016 09:13:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 28.01.2016 14:38:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Książu Wlkp. w roku 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.01.2016 14:38:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach w roku 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.01.2016 14:38:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach w roku 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.01.2016 14:38:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu Spółdzielni Rolniczo-Usługowej w Łężku w roku 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.01.2016 14:37:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola archiwum zakładowego USC w Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2016 12:51:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz podmiotów
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2016 09:08:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz podmiotów odbierających odpady
 • Usunięto załącznik: Wykaz podmiotów odbierających odpady

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2016 09:08:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Harmonogram wywozu odpadów na styczeń 2016 roku" na "Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2016 roku"
 • Dodano załącznik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych
 • Usunięto załącznik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2016 09:08:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2016 12:50:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2016 15:32:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2016 15:27:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 232 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 230 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015 - 2022.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 231 w sprawie powołania komisji do liczenia pieniędzy pochodzących z opłat za korzystanie z szaletu miejskiego na terenie Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 202 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie ankiety dotyczących wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na ul. Dr M. Krybusa w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 208 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015 - 2019
Data i godzina modyfikacji: 13.01.2016 12:03:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.01.2016 10:06:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVI/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVI/98/2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVI/99/2015 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 05.01.2016 12:40:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej 21.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 31.12.2015 08:42:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.12.2015 13:35:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 30.12.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.12.2015 07:59:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej gm. Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/91/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/96/2015 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego na terenie Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/95/2015 zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/93/2015 w sprawie wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na kadencję 2016-2019
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/94/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/90/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/88/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2015 13:22:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 205 powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolach niepublicznych" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 205 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolach niepublicznych"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2015 12:59:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 197 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 201 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 188 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 191 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 199 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 190 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 196 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 187 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 200 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie dokonania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp., darowizny pojazdów ratowniczo – gaśniczych oraz motopomp stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 189 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 193 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 192 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetarowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na styczeń 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2015 12:46:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 14:03:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 10:39:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet 2016 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 10:36:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: WPF na 2016 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 10:29:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2020
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 10:12:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XVI Sesję RM 30.12.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 08:32:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 08:27:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 08:26:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej 26.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 14:49:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIII - 26.11.2015r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIV - 21.12.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 14:24:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 14:24:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 10:39:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 10:39:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 10:39:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Stawki podatkowe na rok 2015" na "Stawki podatkowe na rok 2016"
 • Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2016
 • Usunięto załącznik: Stawki podatkowe na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 10:31:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Deklaracja na podatek leśny
 • Dodano załącznik: Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Dodano załącznik: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • Dodano załącznik: Informacja o gruntach
 • Dodano załącznik: Deklaracja na podatek rolny
 • Dodano załącznik: Deklaracja DT-1
 • Dodano załącznik: Informacja o lasach
 • Usunięto załącznik: Deklaracja na podatek rolny
 • Usunięto załącznik: Informacja o lasach
 • Usunięto załącznik: Deklaracja na podatek leśny
 • Usunięto załącznik: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • Usunięto załącznik: Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Usunięto załącznik: Deklaracja DT-1
 • Usunięto załącznik: Informacja o gruntach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2015 10:13:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 184 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 183 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 205 powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolach niepublicznych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 204 w sprawie ustalenia trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonych dotacji w szkołach i przedszkolach niepublicznych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XV Sesję RM 21.12.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2015 14:44:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2015 14:38:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 10/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 24.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2015 07:50:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.11.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 6/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2015 07:50:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 16.09.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2015 14:29:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2015 14:20:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 - 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie przekazania Sołectwu Zaborowo mienia do korzystania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 w sprawie przekazania Sołectwu Włościejewki gruntu stanowiącego własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 179 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2015 13:21:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2015 10:35:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2015 08:06:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 19.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2015 09:35:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2015 09:35:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2015 09:34:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2015 09:30:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2015 09:28:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 09.10.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2015 12:07:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 14:59:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/85/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gminy Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/80/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/77/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/78/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/83/2015 w sprawie aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/81/2015 w sprawie sprzedaży działki gruntu
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/86/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/82/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/76/2015 w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Książ Wlkp. w miejscowości Zakrzewice
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/84/2015 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/87/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencje 2016-2019
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/79/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 14:04:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej 26.10.2015 r.
 • Dodano załącznik: Protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej 12.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 13:58:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 13:58:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 13:58:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 13:58:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 13:48:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 19.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania
Data i godzina modyfikacji: 27.11.2015 10:47:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Sprawozdanie za rok 2013" na "Sprawozdania"
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy książ wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013" na "Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.11.2015 10:23:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2015 07:34:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2015 07:32:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2015 14:35:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 21.10.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XIV Sesję RM 26.11.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 23.11.2015 12:42:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2015 10:02:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 19.11.2015 14:25:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 19.11.2015 14:25:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi
Data i godzina modyfikacji: 18.11.2015 11:40:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Odpowiedź na zarządzenie pokontrolne
 • Dodano załącznik: Zarządzenie pokontrolne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 18.11.2015 08:41:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 09.10.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt WPF na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2015 11:08:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekt budżetu na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2015 11:00:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.11.2015 07:56:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/74/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/73/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/75/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XIII Sesję RM 12.11.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2015 11:51:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.11.2015 14:22:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.11.2015 14:22:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015 - 2019
Data i godzina modyfikacji: 10.11.2015 12:34:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2011 - 2015" na "Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015 - 2019"
 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2011 - 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2015 14:12:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i krzewów
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i krzewów

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2015 14:10:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2015 13:22:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2015 08:11:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Kazimierz Zegar

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2015 08:11:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 04.11.2015 12:29:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 04.11.2015 12:28:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 03.11.2015 10:55:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/63/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/67/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/65/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/72/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/68/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/64/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/69/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/71/2015 w sprawie opłaty targowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/66/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/70/2015 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 29.10.2015 10:42:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2015 11:20:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 26.10.2015r
 • Usunięto załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 26.10.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2015 11:20:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej 19.09.2015 r." na "Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej 14.09.2015 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2015 10:50:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2015 10:37:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej 19.09.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2015 08:48:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2015 08:48:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki wyborów
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 15:25:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły wyborów w poszczególnych obwodach
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 12:21:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Frekwencja wyborcza
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 12:19:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 11:59:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 26.10.2015r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XI - 14.09.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 10:34:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015 - 2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 10:30:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XII Sesję RM 26.10.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2015 22:45:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2015 22:41:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/69/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/71/2015 w sprawie opłaty targowej
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/70/2015 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/68/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/72/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 24.10.2015 18:42:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/69/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/71/2015 w sprawie opłaty targowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/70/2015 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/68/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/72/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 23.10.2015 08:41:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska - Dyrektora Sz.P Konarzyce (30.06.2015 r.)
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska - Dyrektora Sz.P Konarzyce (30.09.2015 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.10.2015 10:20:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 10.09.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 19.10.2015 07:51:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 19.10.2015 07:50:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 19.10.2015 07:48:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 19.10.2015 07:48:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2015 07:59:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zawiadomienie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2015 07:57:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2015 07:57:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2015 09:03:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 22.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2015 08:53:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 12.06.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 08.10.2015 11:04:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 07.10.2015 10:11:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenie Burmistrza
Data i godzina modyfikacji: 07.10.2015 07:27:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.09.2015 07:21:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.09.2015 07:21:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2015 11:23:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Dodano załącznik: SIWZ - korekta z 24.09.2015
 • Dodano załącznik: Kosztorys przedmiar - korekta z 24.09.2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2015 10:18:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 zmieniające Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego i planu działalności Samorządowej Instytucji Kultury gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 zmieniające Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 zmieniające Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa na rok szkolny 2015/2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2015 08:09:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/54/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/56/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przekazywania składników mienia gminnego oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/61/2015 w sprawie zgłoszenia sołectw Chrząstowo, Mchy i Sroczewo do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/58/2015 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/53/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na północ od drogi wojewódzkiej 436.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/60/2015 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/59/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Książ Wlkp. zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego – część zachodnia w gminie Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości gruntowej, położonej w Książu Wlkp. przy ulicy Zakrzewskiej.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja PKW
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2015 13:17:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2015 13:14:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 12.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2015 13:13:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 14:35:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 14:32:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 14:03:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 13:53:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 13:53:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 09:21:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z X Sesji Rady Miejskiej 29.06.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 15.09.2015 08:44:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 15.09.2015 08:43:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 14.09.2015 08:57:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 14.09.2015 08:57:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.09.2015 08:34:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 25.06.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 09.09.2015 12:52:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 09.09.2015 11:15:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 09.09.2015 11:15:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Frekwencja
Data i godzina modyfikacji: 08.09.2015 10:39:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Frekwencja
Data i godzina modyfikacji: 08.09.2015 10:39:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 14:18:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XI Sesję RM 14.09.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 13:40:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 11:11:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 11:11:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 11:11:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 09:42:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 03.09.2015 12:27:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2015 11:17:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Książ
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 651/2 położonej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 odwołujące Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 sierpnia 2015r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez nawałnicę w Gminie Książ Wielkopolski dnia 15 sierpnia 2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2015 13:33:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2015 13:33:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2015 13:33:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Informacja
 • Usunięto załącznik: Informacja

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2015 10:53:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 24.08.2015 13:13:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2015 08:30:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2015 08:20:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2015 08:20:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2015 08:37:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2015 08:37:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2015 08:30:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2015 08:30:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.08.2015 11:41:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 21:49:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 14:52:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie okresowej zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Współpraca partnerska z Francją
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 09:45:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Współpraca partnerska z Francją
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 09:45:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Współpraca międzygminna
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 09:43:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Współpraca międzygminna
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 09:41:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Współpraca międzygminna
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 09:29:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2015 14:37:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o przedłużenie terminu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenie
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2015 11:47:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenie
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2015 11:47:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2015 11:46:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2015 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w ogólnokrajowym referendum
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2015 14:12:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie powołania gminnego koordynatora Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015 - 2020.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2015 09:09:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja X - 29.06.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2015 09:03:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 05.08.2015 13:33:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 05.08.2015 08:38:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaświadczenia z ewidencji dzialalności gospodarczej osób fizycznych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w ramach CEIDG
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 05.08.2015 08:35:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie umowy najmu mieszkania komunalnego (socjalnego) z zasobu gminy

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 05.08.2015 08:32:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacji położonych na terenie gminy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub rządzeń
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacji położonych na terenie gminy

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2015 10:09:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2015 10:08:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2015 09:52:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Sprzedaż gruntu przyległego do nieruchomości
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podział nieruchomości
 • Dodano załącznik: Karta usług - Rozgraniczenie nieruchomości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podział nieruchomości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Rozgraniczenie nieruchomości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Sprzedaż gruntu przyległego do nieruchomości
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego" na "Karta usług - Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości" na "Karta usług - Przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2015 12:54:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • Dodano załącznik: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2015 12:54:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2015 12:51:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2015 12:51:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 13:24:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczna

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 13:24:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zbiórki publiczne

Informacja przed zmianami

Tytuł: OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 13:11:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwała PKW
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 11:41:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwała PKW
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 11:41:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacje
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 11:20:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwała PKW
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 11:16:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 11:04:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 09:25:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczna
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zameldowanie_wymeldowanie_pbyt staly i czasowy ponad 3 m_ce
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wydanie_wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Dopisanie do rejestru wyborców" na "Karta usług - Dopisanie do rejestru wyborców"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 14:06:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od środków transportowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - środki transportu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne nieprowadzące działalności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne prowadzące działalność
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Opłata od posiadania psów - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek rolny - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzajace stan zaleglości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek leśny - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek od środków transportowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek rolny - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Umorzenie, odroczenie raty - środki transportu
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne prowadzące dzialalność
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek leśny - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne nieprowadąace dzialalności
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 14:04:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie majątkowym

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 09:48:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 09:46:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i_lub krzewów

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 09:06:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 09:04:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie dofinansowania przez pracodawców kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2015 12:58:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 • Dodano załącznik: Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2015 12:57:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpis do ewidencji niepublicznych szkół lub placówek oświatowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego" na "Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły" na "Karta usług - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2015 12:54:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach" na "Szkoła Podstawowa im.Emilii Sczanieckiej w Konarzycach"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.07.2015 10:03:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o uzysaknie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o wpisanie do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Dodano załącznik: wniosek o uzupełnienie treści aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek o sprostowanie aktu SC
 • Usunięto załącznik: Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Usunięto załącznik: Wniosek o uzysaknie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o zmianę imienia i_lub nazwiska" na "wniosek o zmianę imienia nazwiska"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 27.07.2015 10:02:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uznanie ojcostwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i_lub zaświadczenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgloszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgloszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżenstwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpisanie do systemu rejestrów Państwowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżenstwa
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zgloszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zgloszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i_lub zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpisanie do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2015 11:19:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kontrola oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku 1" na "Kontrola oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola składowiska odpadów we Włościejewkach
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2015 11:19:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola archiwum zakładowego USC w Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2015 11:19:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2015 11:19:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2015 10:53:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2015 10:53:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 12:19:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - składowisko odpadów we Włościejewkach
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:59:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - składowisko odpadów we Włościejewkach
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:59:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - USC w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:45:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - USC w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:45:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Gmina Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:45:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Gmina Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:45:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - UM w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:45:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 22.07.2015 13:12:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ostrzeżenie meteorologiczne
Data i godzina modyfikacji: 17.07.2015 22:26:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2015 10:00:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2015 09:29:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2015 09:20:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały PKW
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2015 14:53:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały PKW
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2015 14:53:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Konkurs
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2015 13:22:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Konkurs
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2015 13:21:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2015 14:50:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2015 14:16:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2015 11:54:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2015 11:54:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2015 11:53:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/52/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/45/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/48/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/46/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2014
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/47/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/51/2015 w sprawie rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/50/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/44/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/49/2015 w sprawie zgłoszenia sołectw: Chwałkowo Kościelne, Gogolewo, Kołacin i Włościejewice do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2015 11:53:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2015 09:48:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2015 09:48:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2015 09:47:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - OPS w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.07.2015 08:33:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kontrola wewnętrzna - OSP w Książu Wlkp." na "Kontrola wewnętrzna - OPS w Książu Wlkp."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2015 13:02:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2015 08:38:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej 25.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2015 08:35:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2015 08:35:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2015 08:34:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2015 15:28:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2015 15:26:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2015 15:24:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2015 15:23:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 26.06.2015 10:48:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.06.2015 08:09:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 21.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 09:48:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym" na "Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2015 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Przedszkole w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 09:47:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Kontrola wewnętrzna - Przedszkole w Książu Wlkp." na "Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 2 kwietnia 2015 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - OSP w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 09:46:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Kontrola wewnętrzna - OSP w Książu Wlkp." na "Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 20-21 kwietnia 2015 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Centrum Kultury
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 09:45:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - OSP w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 09:31:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Przedszkole w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 08:51:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 08:48:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 23.06.2015 12:09:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 23.06.2015 12:09:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Ewidencjia kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2015 14:06:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Lista kąpielisk
 • Usunięto załącznik: Lista kąpielisk

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Gimnazjum w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2015 13:38:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2015 11:37:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2015 11:37:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2015 11:30:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Aneks do Planu Kontroli Zarządczej na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na X Sesję RM 29.06.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2015 09:17:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2015 13:10:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2015 13:10:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2015 08:23:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2015 08:23:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 14:24:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 13:38:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Informacja o psach" na "Informacja o posiadanych psach"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 13:28:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o psach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gimnazjum w Książu Wielkopolskim
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 12:36:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 12:34:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:26:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 13.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076P i 4079P
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:06:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Utwardzenie placu rekreacyjnego w Sebastianowie
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:04:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:03:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sroczewie
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:01:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Magdalena Ratajczak na Malwina Ratajczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w świetlicy wiejsko - środowiskowej w miejscowości Mchy
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:01:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sroczewie
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:59:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Montaż placu zabaw w miejscowości Zaborowo
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:50:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Montaż placu zabaw w miejscowości Zaborowo
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:48:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Montaż placu zabaw w miejscowości Zaborowo
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:48:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Inwestycje od 2008 r. do 2014 r.
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:45:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Inwestycje
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:43:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Inwestycje
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:43:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Wybory ławników
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2015 09:26:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej
 • Dodano załącznik: Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wybory ławników
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2015 09:26:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2015 roku
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2015 11:40:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2015 roku
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2015 11:40:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.06.2015 12:56:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 19.02.2015 r.
 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.04.2015 r.
 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 08.01.2015 r.
 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.03.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 2/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 08.01.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 5/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.04.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 3/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 19.02.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 4/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2014 roku
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2015 09:50:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2014 roku
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2015 09:49:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2014 roku
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2015 09:49:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2014r.
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2015 09:46:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 08.06.2015 13:43:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminyw sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 20152016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie instrukcji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 4 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2015 w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2015 rok" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2015 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 03.06.2015 10:16:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wybory ławników
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2015 09:05:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2015 09:00:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
 • Dodano załącznik: Wniosek o wykonanie w roku 2015 usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest
 • Dodano załącznik: Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 14:33:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 14:33:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 13:46:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak
 • Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy (28.04.2015 r.)
 • Dodano załącznik: Benigna Neuman - Inspektor OPS w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Elżbieta Kapcińska - Dyrektor Sz.P w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz (21.04.2015 r.)
 • Dodano załącznik: Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego
 • Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Marian Kaźmierczak - Dyrektor ZUK
 • Dodano załącznik: Dorota Jańczak - Zastępca Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska p.o. Dyrektora Sz.P Konarzyce
 • Dodano załącznik: Małgorzata Stefaniak - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Mariola Kaźmierczak - Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Barbara Kapturek - Dyrektor Zespołu Szkół w Mchach
 • Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Róża Jędrzejczak - Kierownik OPS w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 13:46:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 13:35:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Mirela Grześkowiak - Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy (27.01.2015 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 11:05:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/38/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/42/2015 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej , stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/40/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/39/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. rok 2014
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/41/2015 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 10:23:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 30.03.2015r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja IX - 25.05.2015r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja VIII - 27.04.2015r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja VI - 23.02.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2015 09:44:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2015 09:09:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 19.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2015 09:07:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej 27.04.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2015 09:05:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2015 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 16.03.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2015 09:04:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.04.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki - II tura
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2015 13:56:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Wyniki- II tura" na "Wyniki - II tura"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki- II tura
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2015 13:56:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na IX Sesję RM 25.05.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 21.05.2015 08:02:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2015 14:11:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2015 11:57:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2015 10:26:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014
 • Usunięto załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz podmiotów
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2015 10:25:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2015 07:34:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zawiadomienie
 • Usunięto załącznik: Zawiadomienie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2015 11:16:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2015 11:00:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2015 09:57:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.05.2015 08:41:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2015 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 18.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.05.2015 08:40:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 10.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki - I tura
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2015 12:24:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2015 13:03:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2015 11:04:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2015 11:03:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2015 11:01:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Zawiadomienie
 • Usunięto załącznik: Zawiadomienie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.05.2015 10:46:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.05.2015 10:46:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.05.2015 10:46:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2015 15:17:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2015 12:49:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2015 07:53:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2015 09:05:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/32/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/34/2015 uchylająca uchwałę nr XXVIII/188/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/36/2015 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/37/2015 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/35/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. bez rozpoznania.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/33/2015 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2015 08:50:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2015 08:50:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2015 08:49:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej 30.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budżet 2015 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2015 08:46:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/D/40/11/Ln/2015 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp.deficytu budżetu roku 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2015 14:28:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2015 14:27:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2015 14:27:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2015 12:40:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2015 13:27:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 24.04.2015 09:03:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 24.04.2015 09:01:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 24.04.2015 08:59:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2015 12:06:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na VIII Sesję RM 27.04.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2015 08:12:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenie Burmistrza
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2015 07:50:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenie Burmistrza
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2015 18:23:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2015 12:56:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2015 12:56:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja do wyborców
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2015 09:32:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja do wyborców
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2015 09:32:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:52:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokoły z posiedzeń Komisji " na "Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014"
 • Włączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:51:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokoły z posiedzeń Komisji " na "Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014 "
 • Włączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:51:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokoły z posiedzeń Komisji " na "Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018"
 • Zmieniono treść informacji
 • Włączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:51:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:49:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokoły z posiedzeń Komisji " na "Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014 "

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:48:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:48:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:48:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Włączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:47:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokoły z posiedzeń Komisji " na "Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018 "

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:47:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:43:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Protokół nr 1/2014 z posiedzenia komisji Rewizyjnej RM z dnia 19.12.2014 r." na "Protokół nr 1/2014 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 19.12.2014 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:43:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 15.04.2015 13:27:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2015 08:08:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ - 2
 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ - 1

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2015 07:31:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej 23.02.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej 23.02.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.04.2015 14:23:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/28/2015 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/26/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/27/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/25/2015 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/30/2015 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2015 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/31/2015 w sprawie sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Książ Wielkopolski w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2015 12:34:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2015 09:05:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/5/11/Ln/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2014 rok
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała Nr SO-0953-4-11-Ln-14 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku." na "Uchwała Nr SO-0953/4/11/Ln/2014 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku."
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała Nr SO-0954-12-11-Ln-2014 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2013 rok" na "Uchwała Nr SO-0954/12/11/Ln/2014 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2013 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2015 07:18:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 02.04.2015 14:15:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.04.2015 11:52:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.04.2015 07:22:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej 23.02.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2015 14:21:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2015 10:22:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2014
 • Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2014 (zmiany)
 • Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2013
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Stan mienia komunalnego" na "Stan mienia komunalnego 2014"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2015 10:19:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2015 09:41:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 19.02.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Siedziba Rady i Przewodniczący
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2015 08:45:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 26.03.2015 11:51:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie roczne 2014
 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 25.03.2015 10:14:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 25.03.2015 09:38:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2014 rok
Data i godzina modyfikacji: 25.03.2015 09:27:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 25.03.2015 08:26:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na VII Sesję RM 30.03.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 09:31:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekty uchwał na VII Sesję RM 30.03.2015 r
 • Usunięto załącznik: Projekty uchwał na VII Sesję RM 30.03.2015 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na VII Sesję RM 30.03.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 09:03:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 08:32:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Protokół nr 2/2014 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 25.02.2015 r." na "Protokół nr 2/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 25.02.2015 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 08:31:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 1/2014 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 29.12.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 08:25:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2014 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 25.02.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 08:22:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 08:22:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o sprzedaży - wózek platformowo-transportowy
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 13:52:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o sprzedaży – przyczepa do przewozu osób
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 13:52:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o sprzedaży – przyczepa do przewozu osób
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 13:52:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o sprzedaży – przyczepa do przewozu osób
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 13:52:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Program współpracy na rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 11:37:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Program współpracy na rok 2014" na "Program współpracy na rok 2015"
 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Roczny program współpracy na rok 2015
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXXVI/238/2013 w sprawie Rocznego Programu Współpracy

Informacja przed zmianami

Tytuł: Organizacje pozarządowe
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 11:36:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2015 14:03:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2015 14:02:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Zadania publiczne w roku 2014" na "Wyniki otwartego konkursu ofert"
 • Dodano załącznik: Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2015
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Dotacje dla organizacji pozarządowych" na "Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2014"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2015 09:21:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2015 09:11:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2015 15:29:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Aneks do Planu Kontroli Zarządczej na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.03.2015 12:50:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Protokół nr 1/2014 z posiedzenia komisji Rewizyjnej RM z dnia 15.12.2014 r." na "Protokół nr 1/2014 z posiedzenia komisji Rewizyjnej RM z dnia 19.12.2014 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.03.2015 12:49:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2015 07:32:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2015 14:06:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/23/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/19/2015 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/22/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/20/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076 i 4079”.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/18/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/24/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/21/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/17/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp., w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2015 08:12:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2015 14:07:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2015 09:52:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:53:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2014 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:51:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokół nr 24-14 Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.06.2014
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:47:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Protokół nr 24-14 Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.06.2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:47:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 24/2014 Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.06.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:45:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Protokół nr 1/2014 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.12.2014" na "Protokół nr 1/2014 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.12.2014 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:44:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 1/2014 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.12.2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:41:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 02.03.2015 15:10:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 02.03.2015 14:45:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 26.02.2015 07:49:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z V Sesji Rady Miejskiej 12.01.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2015 11:29:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 08.01.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2015 14:03:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2015 14:02:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (kadencja 2014-2018)
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2015 09:57:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (kadencja 2014-2018)
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2015 09:57:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.02.2015 10:42:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 16.02.2015 10:39:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 13.02.2015 11:22:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.02.2015 11:22:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na VI Sesję RM 23.02.2015 r.
Data i godzina modyfikacji: 13.02.2015 11:16:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekty uchwał na VI Sesję RM 23.02.2015 r
 • Usunięto załącznik: Projekty uchwał na VI Sesję RM 23.02.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 11.02.2015 09:15:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 14:12:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 14:06:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
 • Dodano załącznik: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kalendarz wyborczy
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 14:03:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 14:02:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 11:39:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 11:32:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 12:51:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Bogumiła Walczak - Zastępca Burmistrza

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:54:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kadencja 2010 - 2014" na "Kadencja 2014 - 2018"
 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Agata Weiss - Nowak na Danuta Biniasz - Celka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:51:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kadencja 2010 - 2014" na "Kadencja 2014 - 2018"
 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Agata Weiss - Nowak na Danuta Biniasz - Celka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:49:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kadencja 2010 - 2014" na "Kadencja 2014 - 2018"
 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Agata Weiss - Nowak na Danuta Biniasz - Celka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kandencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:46:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kandencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:45:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kandencja 2010-2014" na "Kandencja 2014-2018"
 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Agata Weiss - Nowak na Danuta Biniasz - Celka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:00:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2015 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 zmieniające Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Książu Wielkopolskim o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 08:51:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 196 w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym w Gminie Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 06.02.2015 13:42:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 06.02.2015 11:25:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 12:25:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2013

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na VI Sesję RM 23.02.2015 r.
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 11:30:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 11:04:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 11:00:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy (31.12.2014 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 10:47:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Otwarty konkurs ofert
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 10:38:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 10:31:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zawiadomienie o przyjęciu pracownika młodocianego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 09:45:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie SUiKZP Gminy Ksiąz Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 30.01.2015 12:43:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.01.2015 12:10:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr V/15/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020." na "Uchwała nr V/15/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020."
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr V/16/2014 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015" na "Uchwała nr V/16/2015 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 09:28:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2020
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 07:40:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet na 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 07:37:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 07:30:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 188 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 187 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie zasad sporządzania, obiegu, ewidencji i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 189 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 07:19:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 184 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2015 14:40:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz obowiązujących MPZP
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2015 14:28:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP
 • Usunięto załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2015 14:26:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obrona Cywilna
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:59:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Radca prawny
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:59:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: USC
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:58:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zakres kompetencji referatu
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:56:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zakres kompetencji referatu
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:56:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:56:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:28:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2015 09:37:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i krzewów
 • Dodano załącznik: Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek-przydomowe oczyszczalnie ścieków" na "Wniosek - przydomowe oczyszczalnie ścieków"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2015 09:26:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2015 09:08:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.01.2015 10:06:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr V/15/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr V/16/2014 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 16.01.2015 08:31:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja V - 12.01.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Dane teleadresowe urzędu
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:33:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:29:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp." na "Zarządzenie Burmistrza Nr 20/2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kierownik Referatu Gospodarczego
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:29:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skarbnik
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:29:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:28:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:28:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:28:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:27:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kierownik Referatu Gospodarczego
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:23:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skarbnik
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:22:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:21:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:17:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:16:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:16:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:14:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:12:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządznie Burmistrza Nr 20 2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp." na "Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 14.01.2015 08:40:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej 30.12.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 13.01.2015 08:51:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 11:26:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 11:24:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zawiadomienie o zaprzestaniu sprzedaży alkoholu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 11:20:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 11:20:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 11:19:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 10:43:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 10:39:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 10:36:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 09:04:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 179 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 09.01.2015 07:19:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja IV - 30.12.2014r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.01.2015 12:37:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr IV/12/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IV/14/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IV/13/2014 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 31.12.2014 08:47:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z III Sesji Rady Miejskiej 22.12.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 31.12.2014 08:46:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 31.12.2014 08:45:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 31.12.2014 08:21:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 30.12.2014 07:25:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 30.12.2014 07:25:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 13:09:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/7/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/8/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/9/2014 w sprawie wyboru przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/10/2014 w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym: na placu przy ul. 23 Stycznia w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/11/2014 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 13:00:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 166 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 zmieniające Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 12:48:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 08:32:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 08:32:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 23.12.2014 08:55:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z II Sesji Rady Miejskiej 08.12.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 23.12.2014 08:53:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2014 15:08:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko urzędnicze
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2014 11:03:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 19.12.2014 12:09:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 14:04:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (koniec kadencji 2010-2014)
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 10:00:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (koniec kadencji 2010-2014)
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 10:00:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Siedziba Rady i Przewodniczący
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 09:46:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 09:17:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Oświadczenia majątkowe za rok 2013" na "Oświadczenia majątkowe za rok 2013 "

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 09:17:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Budżet 2015 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 09:14:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: WPF na 2015 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 09:12:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Projekt WPF na 2015 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej" na "WPF na 2015 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt WPF na 2015 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 09:05:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 16.12.2014 12:33:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2014 11:27:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2014 11:27:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2014 11:27:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2014 11:26:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2014 11:52:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu majatku na terenie gminy
 • Dodano załącznik: Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego
 • Usunięto załącznik: wniosek zaś
 • Zmieniono nazwę załącznika z "DR" na "Deklaracja na podatek rolny"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "IL" na "Informacja o lasach"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "DL" na "Deklaracja na podatek leśny"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "IN" na "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "DN" na "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "IR" na "Informacja o gruntach"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2014 10:29:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2014 10:22:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Data i godzina modyfikacji: 11.12.2014 14:13:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na III Sesję RM 22.12.2014 r.
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 09:33:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 09:14:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/5/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/6/2014 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz ustalenia ich składu osobowego.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/4/2014 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/3/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na II Sesję RM 08.12.2014 r.
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 09:12:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty Uchwał na I Sesję RM 01.12.2014 r.
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 08:54:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 07:21:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 07:21:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.