Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 27 września 2023

Rejestr zmian

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.06.2023 11:49:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.06.2023 10:23:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 15:45:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 11:54:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 11:35:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 11:34:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 11:34:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2023 10:21:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2023 14:29:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wybory ławników
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2023 11:52:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania
Data i godzina modyfikacji: 31.05.2023 09:55:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego
Data i godzina modyfikacji: 31.05.2023 09:22:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2023 11:16:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2023 08:47:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 72-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 74-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 64-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 77-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 75-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 73-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 67-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 71-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 63-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 69-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 68-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 66-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 78-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 79-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 76-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 65-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 80-2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 81-2023 w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. do reprezentowania ich interesów wobec pracodawcy w zakresie spraw pracowniczych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 13:37:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Emilia Skrzypczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzycach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 10:24:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 09:05:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Marzena Krazue - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 08:52:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 08:52:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2022 roku
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2023 12:46:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2022r.
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2023 12:41:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Decyzja
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2023 10:55:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2023 14:18:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie nr 21-2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2023 13:33:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie nr 20-2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2023 13:33:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2023 11:02:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2023 20:16:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2023 20:13:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2023 11:23:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 09.05.2023 09:30:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 09.05.2023 09:30:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2023 13:10:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2023 07:24:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) do obiektów użyteczności publicznej Gminy Książ Wlkp. w okresie od 01.07.2023 do 31.12.2024
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2023 10:04:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu w Chrząstowie
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2023 14:29:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "nformacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu w Chrząstowie" na "Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu w Chrząstowie"

Informacja przed zmianami

Tytuł: nformacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu w Chrząstowie
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2023 14:29:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2023 08:43:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2023 08:41:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 48-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 51-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 55-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 60-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 52-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 50-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 61-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 56-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 53-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 62-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 54-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 58-2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 59-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 47-2023 w sprawie terminów i godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 49-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Organizacje pozarządowe
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2023 08:35:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2023 12:40:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-10/0954/94/2023 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2023 11:34:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja - I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - IV 2023
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2023 13:40:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kwartalne wykonanie budżetu
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2023 12:27:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2023 09:08:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2023 13:30:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2023 13:30:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2023 13:29:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2023 08:00:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 06.04.2023 09:33:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 05.04.2023 10:13:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja
 • Usunięto załącznik: Informacja

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 05.04.2023 08:22:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 05.04.2023 08:22:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2023 13:13:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2022 rok
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2023 14:18:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2021 r." na "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2022 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2023 14:13:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
 • Usunięto załącznik: Formularz zgłoszenia opinii

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2022 rok
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2023 13:06:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2021 r.
 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji Planu kontroli zarządczej w 2022 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2023 09:42:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2023 09:42:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach ramach PROW 2014-2020
Data i godzina modyfikacji: 28.03.2023 12:33:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2023 09:46:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 24.03.2023 13:21:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 45-2023 w sprawie wyznaczenia Pracownika Kancelarii Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 30-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 46-2023 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2022 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 35-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 40-2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnymi 270-5 położonej w obrębie ewidencyjnym Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 44-2023 w sprawie ogłoszenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 42-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 26-2023 w sprawie zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 29-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 34-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 32-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 38-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 39-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 28-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 31-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 33-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 27-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 41-2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 36-2023 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 43-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 37-2023 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena obszarowa jakości wody na terenie Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2023 14:18:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu styczniu
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2023 14:17:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2023 14:15:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Informacja o wszczęciu postępowania" na "Informacja"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2023 14:15:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2023 14:14:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zmiana granic administracyjnych miasta Książ Wielkopolski
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2023 13:49:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2023 12:35:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komisja konkursowa
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2023 12:33:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2023 12:08:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2023 12:49:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2023 12:48:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 15.03.2023 11:33:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Jagoda Ciamulska na Małgorzata Marzec

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 15.03.2023 10:18:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.03.2023 11:14:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2023 12:25:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 07.03.2023 12:46:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2023 14:19:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2018-2023
Data i godzina modyfikacji: 27.02.2023 13:06:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIX - 01.03.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIV - 20.08.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVIII - 29.12.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLIX - 30.01.2023
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XL - 28.03.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLVIII - 28.12.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLV - 29.09.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIII - 24.06.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXII - 31.05.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIX - 07.02.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLII - 30.05.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXV - 27.09.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLIV - 05.09.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVI - 25.10.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVII - 06.12.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLVII - 05.12.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLIII - 04.07.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXI - 29.04.2021
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLVI - 24.10.2022
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 29.03.2021

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 27.02.2023 11:10:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja – inicjatywa lokalna
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2023 14:08:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2023 12:23:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2023 12:23:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I - w Kiełczynku Gmina Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2023 10:56:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2023 09:04:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Postanowienie o wznowieniu postępowania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2023 15:06:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kwartalne wykonanie budżetu
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2023 09:59:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2022 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.02.2023 08:16:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2023 18:37:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2023 12:29:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2023 12:53:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 08.02.2023 14:32:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała XLIX-355-2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wniosek
Data i godzina modyfikacji: 08.02.2023 14:32:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała XLIX-354-2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skarga
Data i godzina modyfikacji: 08.02.2023 14:31:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała XLIX-356-2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2023 09:38:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o podstawowej kwocie dotacji - I 2023
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2023 09:36:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.02.2023 10:43:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w wersji elektronicznej PDF
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w wersji elektronicznej EXEL

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2023 13:20:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 252-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 265-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 254-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 256-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 260-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 243-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 264-2022 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 253-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 247-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 249-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 251-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 266-2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 244-2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 267-2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 245-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie w części nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 262-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 259-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 261-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 246-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 263-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 268-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 257-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 258-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 248-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 250-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2023 12:23:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2023 09:12:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-10/0951/351/2023 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wielkopolski deficytu budżetu roku 2023
 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-10/0951/352/2023 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami