Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 10 czerwca 2023

Rejestr zmian

1 2 3 4 97 190 >> >|

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2023 14:29:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wybory ławników
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2023 11:52:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania
Data i godzina modyfikacji: 31.05.2023 09:55:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego
Data i godzina modyfikacji: 31.05.2023 09:22:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2023 11:16:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2023
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2023 08:47:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 72-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 74-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 64-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 77-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 75-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 73-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 67-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 71-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 63-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 69-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 68-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 66-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 78-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 79-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 76-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 65-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 80-2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 81-2023 w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. do reprezentowania ich interesów wobec pracodawcy w zakresie spraw pracowniczych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 13:37:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Emilia Skrzypczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzycach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 10:24:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 09:05:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Marzena Krazue - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2023 08:52:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

1 2 3 4 97 190 >> >|