Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 7 lipca 2020

Rejestr zmian

1 2 3 4 73 141 >> >|

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2020 07:07:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2020 12:59:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Lipiec
 • Dodano załącznik: Wrzesień
 • Dodano załącznik: Październik
 • Dodano załącznik: Grudzień
 • Dodano załącznik: Sierpień
 • Dodano załącznik: Listopad

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2020 12:25:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2020
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2020 08:45:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 91-2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 89-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 58-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 61-2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 55-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 86-2020 w sprawie użytkowania obiektów użyteczności publicznej Gminy Książ Wlkp. w okresie stanu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 87-2020 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 94-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 88-2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 97-2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 57-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 90-2020 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 85-2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 53-2020 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 54-2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 59-2020 zmienijące uchwałę w sparwie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 95-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 51-2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 92-2020 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 56-2020 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 93-2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 62-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 60-2020 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 84-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.07.2020 11:34:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.07.2020 11:33:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - ponowne głosowanie
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2020 14:43:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie PKW
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2020 14:29:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2020 14:29:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2020 roku
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2020 14:23:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Harmonogram - Pozostałe miejscowości 2020 VII-XII
 • Usunięto załącznik: Harmonogram - Pozostałe miejscowości 2020 VII-XII

Informacja przed zmianami

1 2 3 4 73 141 >> >|