Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Poniedziałek, 28 listopada 2022

Rejestr zmian

1 2 3 4 93 183 >> >|

Tytuł: Programy współpracy
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2022 12:59:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Roczny Program Współpracy na rok 2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budżet 2022 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 10:06:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 09:54:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2022 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt budżetu na 2023 rok
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 09:52:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 09:45:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 192-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 176-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 201-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 146-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 157-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 229-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 227-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 170-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 177-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 153-2022 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2022 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 151-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 197-2022 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 189-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 188-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 156-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 174-2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 154-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 148-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 163-2022 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 220-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 152-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie przetargu nieograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 175-2022 w sprawie wyznaczenia Pracownika Kancelarii Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 204-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 178-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 150-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 199-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 213-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 198-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 160-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 225-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 166-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 171-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 154-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 167-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 183-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 206-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 181-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 202-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 180-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 155-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 207-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 224-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 228-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 214-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 222-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 164-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 221-2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2022 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 226-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 193-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 173-2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 145-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 165-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 161-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 211-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 182-2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 144-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 209-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 162-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 159-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 205-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 187-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 217-2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 142-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 168-2022 w sprawie opracowania i składania projektów planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego i Samorządowej Instytucji Kultury
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 149-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 223-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 210-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 196-2022 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 179-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 172-2022 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 169-2022 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022r. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 215-2022 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Jednostkach Obsługiwanych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 186-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 208-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 212-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 219-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 147-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 216-2022 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 218-2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2022 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 195-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 190-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 203-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 200-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 185-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 191-2022 w sprawie wprowadzenia Planu dystrybucji tabletek jodku potasu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 194-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 184-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 143-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu październiku
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:50:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu sierpniu
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:49:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:47:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:47:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2022 08:57:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.
1 2 3 4 93 183 >> >|