Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Piątek, 26 lutego 2021

Rejestr zmian

1 2 3 4 79 154 >> >|

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2021
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2021 14:13:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 17-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 25-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 23-2021 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 10-2021 w sprawie sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 16-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 26-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 6-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 11-2021 w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 8-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 21-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 18-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 20-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2021 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 14-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.,
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 13-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 22-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Bajkowy Świat w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 7-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 15-2021 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 19-2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 24-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 12-2021 w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady zawierania umów cywilnoprawnych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2018-2023
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2021 10:08:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozadnie Burmistrza Sesja XIV - 25.11.2019r
 • Dodano załącznik: Sprawozadnie Burmistrza Sesja XXVIII - 27.01.2021
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VI - 25.03.2019r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 25.03.2019r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVIII- 27.04.2020r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVIII- 27.04.2020r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IX - 24.06.2019r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja X - 24.06.2019r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja III - 28.12.2018r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IV - 28.12.2018r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVIII- 27.05.2019r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IX- 27.05.2019r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja I - 28.11.2018r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja II - 28.11.2018r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja II - 19.12.2018r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja III - 19.12.2018r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XI - 30.12.2019r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 30.12.2019r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 22.06.2020r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XX - 22.06.2020r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 25.04.2019r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VIII - 25.04.2019r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXV - 13.01.2020r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVI - 13.01.2020r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja X- 23.09.2019r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII- 23.09.2019r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja V - 25.02.2019r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VI - 25.02.2019r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIV-23.10. 2020r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIV - 23.10.2020r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVII- 24.02.2020r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVII- 24.02.2020r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozadnie Burmistrza Sesja XXIX - 30.12.2020" na "Sprawozadnie Burmistrza Sesja XXVII - 30.12.2020"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IV - 28.01.2019r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja V - 28.01.2019r"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2018-2023
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2021 09:43:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVIII- 27.04.2020r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVIII- 27.04.2020r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XX - 22.06.2020r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 22.06.2020r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 13.01.2020r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXV - 13.01.2020r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVII- 24.02.2020r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVII- 24.02.2020r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozadnie Burmistrza Sesja XXVIII - 30.12.2020" na "Sprawozadnie Burmistrza Sesja XXIX - 30.12.2020"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVI - 21.12.2020r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVI - 21.12.2020r"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kwartalne wykonanie budżetu
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2021 09:34:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2020 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przedszkole Bajkowy Świat w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 18.02.2021 08:18:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Szkoła Podstawowa im. E. Sczanieckiej w Konarzycach z oddziałami przedszkolnymi
Data i godzina modyfikacji: 18.02.2021 08:11:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kośc. z oddziałami przedszkolnymi
Data i godzina modyfikacji: 18.02.2021 08:06:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach z oddziałami przedszkolnymi
Data i godzina modyfikacji: 18.02.2021 08:03:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 18.02.2021 08:00:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2021 14:44:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wycofanie petycji

Informacja przed zmianami

1 2 3 4 79 154 >> >|