Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 5 lipca 2022

Budowa drenażu odwadniającego – tereny mieszkaniowe przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.