Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Piątek, 2 czerwca 2023

Gospodarka odpadami komunalnymi

Rejestr zmian dla informacji: Karty usług

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:42:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Karty usług" na "Karty usług "
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 09:06:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:21:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Krzysztof Korasiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:04:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.