Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Ewidencja ludnosci i dowody osobiste

Rejestr zmian dla informacji: Wnioski

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2021 14:11:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 19.03.2021 13:08:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Małgorzata Zakrzewska na Jagoda Szaroszyk

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 19.03.2021 13:05:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" na "Zgłoszenie miejsca wymeldowania z pobytu stałego"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 14.01.2021 14:40:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania miejsca pobytu czasowego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 04.11.2020 10:10:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2020 09:43:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 23.06.2020 07:56:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 09.06.2020 14:16:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 • Dodano załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 • Dodano załącznik: Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 • Usunięto załącznik: Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 09.06.2020 08:32:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
 • Dodano załącznik: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • Usunięto załącznik: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2020 12:08:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Wniosek o wpisanie do spisu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2020 10:34:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2020 09:50:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2019 14:12:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Grażyna Chrzanowiecka na Małgorzata Zakrzewska
 • Dodano załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 • Dodano załącznik: Wniosek o wpisanie do spisu
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Dodano załącznik: Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
 • Dodano załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 • Usunięto załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 • Usunięto załącznik: Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wpisanie do spisu
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Usunięto załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2019 13:14:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 • Dodano załącznik: Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
 • Dodano załącznik: Wniosek o wpisanie do spisu
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Dodano załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 13.05.2019 21:49:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.01.2019 12:51:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udostępnienie danych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2018 12:59:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Pisemna deklaracja niezbędna do dopisania wyborcy do rejestru wyborców
 • Dodano załącznik: Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców
 • Usunięto załącznik: Pisemna deklaracja niezbędna do dopisania wyborcy do rejestru wyborców
 • Usunięto załącznik: Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2018 08:03:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.01.2018 10:11:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.09.2017 12:01:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.09.2017 11:26:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.09.2017 10:33:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2017 11:44:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:59:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2016 10:54:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udostępnienie danych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.03.2016 10:57:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:53:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Grażyna Chrzanowiecka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:30:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.