Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Piątek, 1 lipca 2022

Dofinansowanie na sport i zadania publiczne

Rejestr zmian dla informacji: Wnioski

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 23.03.2021 13:19:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o dotację na rozwój sportu
 • Dodano załącznik: Wzór oferty - dotacja dla ogranizacji pozarządowych
 • Dodano załącznik: wniosek o realizację inicjatywy lokalnej
 • Usunięto załącznik: Wzór oferty na realizację zadania publicznego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na realizację projektu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 • Usunięto załącznik: Wzór wniosku o inicjatywę lokalną
 • Usunięto załącznik: Sprawozdanie finansowe z dotacji na realizację projektu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 • Usunięto załącznik: Wzor oferty - dotacja dla ogranizacji pozarządowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2020 09:10:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na realizację projektu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 • Dodano załącznik: Wzór wniosku o inicjatywę lokalną
 • Dodano załącznik: Wzor oferty - dotacja dla ogranizacji pozarządowych
 • Usunięto załącznik: Wzór sprawozdania uproszczonego z realizacji zadania publicznego
 • Usunięto załącznik: Oferta realizacji zadania publicznego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej
 • Usunięto załącznik: Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 • Usunięto załącznik: Wzór oferty uproszczonej na realizację zadania publicznego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji sprzyjajacej rozwojowi sportu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 11:14:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie finansowe z dotacji na realizację projektu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji sprzyjajacej rozwojowi sportu
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji sprzyjającej rozwojowi sportu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 10:57:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wzór oferty na realizację zadania publicznego
 • Dodano załącznik: Wzór sprawozdania uproszczonego z realizacji zadania publicznego
 • Dodano załącznik: Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 • Dodano załącznik: Wzór oferty uproszczonej na realizację zadania publicznego
 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji sprzyjającej rozwojowi sportu
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji sprzyjającej rozwojowi sportu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:19:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Agata Weiss - Nowak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:24:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.