Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 25 czerwca 2022

Uchwały

Rejestr zmian dla informacji: Uchwały

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2021 10:32:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/128/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
 • Usunięto załącznik: Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 19.03.2021 12:59:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/120/2020 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXII/147/2016 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2021 13:58:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/121/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXIV/162/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2021 12:53:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/138/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XIV/93/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 23.06.2020 10:15:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
 • Dodano załącznik: Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXXII/224/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXII/148/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXXII/225/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2020 12:33:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/93/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXII/145/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 28.03.2018 10:04:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/224/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/225/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:29:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:29:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.