Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 3 grudnia 2022

Oświadczenia majątkowe

Rejestr zmian dla informacji: Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2016 12:43:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Małgorzata Stefaniak - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Dorota Jańczak - Zastępca Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
 • Dodano załącznik: Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego
 • Dodano załącznik: Elżbieta Kapcińska - Dyrektor Sz.P w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy
 • Dodano załącznik: Barbara Kapturek - Dyrektor Zespołu Szkół w Mchach
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska p.o. Dyrektora Sz.P Konarzyce
 • Dodano załącznik: Mariola Kaźmierczak - Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Benigna Neuman - Inspektor OPS w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Marian Kaźmierczak - Dyrektor ZUK
 • Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz
 • Dodano załącznik: Róża Jędrzejczak - Kierownik OPS w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 23.10.2015 08:41:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska - Dyrektora Sz.P Konarzyce (30.06.2015 r.)
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska - Dyrektora Sz.P Konarzyce (30.09.2015 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 13:35:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Mirela Grześkowiak - Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy (27.01.2015 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 11:04:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.