Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 25 marca 2023

Zarządzenia Burmistrza

Rejestr zmian dla informacji: Zarządzenia Burmistrza rok 2022

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2023 13:20:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 252-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 265-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 254-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 256-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 260-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 243-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 264-2022 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 253-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 247-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 249-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 251-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 266-2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 244-2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 267-2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 245-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie w części nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 262-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 259-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 261-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 246-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 263-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 268-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 257-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 258-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 248-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 250-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2022 07:42:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 242-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Książ Wielkopolski

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 09:45:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 192-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 176-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 201-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 146-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 157-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 229-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 227-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 170-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 177-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 153-2022 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2022 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 151-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 197-2022 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 189-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 188-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 156-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 174-2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 154-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 148-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 163-2022 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 220-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 152-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie przetargu nieograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 175-2022 w sprawie wyznaczenia Pracownika Kancelarii Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 204-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 178-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 150-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 199-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 213-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 198-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 160-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 225-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 166-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 171-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 154-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 167-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 183-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 206-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 181-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 202-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 180-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 155-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 207-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 224-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 228-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 214-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 222-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 164-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 221-2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2022 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 226-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 193-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 173-2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 145-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 165-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 161-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 211-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 182-2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 144-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 209-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 162-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 159-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 205-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 187-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 217-2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 142-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 168-2022 w sprawie opracowania i składania projektów planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego i Samorządowej Instytucji Kultury
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 149-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 223-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 210-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 196-2022 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 179-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 172-2022 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 169-2022 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022r. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 215-2022 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Jednostkach Obsługiwanych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 186-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 208-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 212-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 219-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 147-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 216-2022 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 218-2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2022 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 195-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 190-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 203-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 200-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 185-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 191-2022 w sprawie wprowadzenia Planu dystrybucji tabletek jodku potasu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 194-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 184-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 143-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2022 10:10:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 131-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 129-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 136-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 130-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 138-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 135-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 139-2022 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 126-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 134-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2021-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 141-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 137-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 127-2022 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 133-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 128-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 132-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 21.06.2022 13:01:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 125-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 119-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 120-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 117-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 114-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 110-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 118-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 124-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 111-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 115-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 121-2022 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. oraz terminów płatności
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 112-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 123-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 122-2022 w sprawie ogłoszenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie w części nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 113-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 116-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2022 10:03:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 65-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 74-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 98-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 72-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 67-2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2022 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 90-2022 w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 75-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 101-2022 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 68-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 85-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 79-2022 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 73-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 96-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 109-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 102-2022 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 82-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 94-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 103-2022 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 87-2022w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 70-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 95-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 89-2022 w sprawie ogłoszenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 80-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 104-2022 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Bajowy Świat w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 83-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 78-2022 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 100-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 107-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 97-2022 w sprawie odwołania ustnego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie w części nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 99-2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 72-2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 71-2022 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 106-2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargowi pomieszczeń i gruntów przeznaczonych na cele socjalno-bytowe
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 81-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 77-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 62-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 63-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 88-2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 81-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 64-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 105-2022 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 86-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę oraz wynagrodzenie za bezumowne
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 93-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 69-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.,
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 84-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 91-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 92-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2021-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 108-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 66-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 76-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2022 10:09:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 41-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 60-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 39-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 44-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 38-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 45-2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne wynajmowane na czas
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 35-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 29-2022 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2021 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 31-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 37-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 33-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 48-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Chwałkowie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 36-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 43-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 56-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 61-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 57-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 47-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 53-2022 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla Systemu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 32-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie terminów i godzin korzystania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 42-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 40-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 34-2022 w sprawie otwarcia Kompleksu boisk sportowych ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012’’
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 54-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 55-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 30-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 51-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 52-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 50-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 49-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2022 14:19:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 24-2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 27-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 28-2022 w sprawie czasowego zamknięcia Kompleksu boisk sportowych ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012’’
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 23-2022 w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 26-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 25-2022 w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2022 07:35:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.