Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 28 marca 2023

Gospodarka gruntami

Rejestr zmian dla informacji: Ogłoszenie

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2019 13:16:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Dodano załącznik: Protokoły
  • Dodano załącznik: Wyciąg z protokołów
  • Zmieniono nazwę załącznika z "Ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych z dnia 12.03.2018 r" na "Ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych z dnia 12.03.2019 r"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2019 12:00:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Dodano załącznik: Mapa poglądowa
  • Dodano załącznik: Strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 12.03.2019 12:16:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Utworzono wiadomość.