Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 10 czerwca 2023

USC

Rejestr zmian dla informacji: Wnioski

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 13.12.2022 11:19:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o uznanie dziecka poczętego
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie wielojezycznego formularza
 • Dodano załącznik: wniosek o sprostowanie aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek o transkrypcje aktu małżeństwa
 • Dodano załącznik: wniosek zgłoszenie zgonu
 • Dodano załącznik: wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie małzonka rzowiedzionego do nazwiska rodowego
 • Dodano załącznik: wniosek o zmianę imienia i nazwiska dziecka
 • Dodano załącznik: wniosek o odtworzenie treści dokumentu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o zmanę nazwiska osoby dorosłej
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenie do ślubu konkordatowegov
 • Dodano załącznik: wniosek o uzupełnienie treści aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Dodano załącznik: wniosek zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Dodano załącznik: wniosek o transkrypcja aktu urodzenia i zgonu
 • Dodano załącznik: wniosek o uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: wniosek o zmianę imienia i nazwiska rodziców z rozciągnieciem na dzieci
 • Dodano załącznik: wniosek o zawarcie małżęństwa poza lokalem USC
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmanę nazwiska osoby dorosłej
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Usunięto załącznik: wniosek zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Usunięto załącznik: wniosek o transkrypcje aktu małżeństwa
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie wielojezycznego formularza
 • Usunięto załącznik: wniosek o uznanie dziecka poczętego
 • Usunięto załącznik: wniosek o odtworzenie tresći dokumentu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek o zawarcie małżęństwa poza lokalem USC
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek zgłoszenie zgonu
 • Usunięto załącznik: wniosek o uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia
 • Usunięto załącznik: Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmanę nazwiska (noszonego, rodowego)
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenie do ślubu konkordatowego
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmanę imienia i nazwiska dziecka
 • Usunięto załącznik: wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska rodowego
 • Usunięto załącznik: wniosek o transkrypcja aktu urodzenia i zgonu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 21.05.2021 09:49:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o transkrypcje aktu małżeństwa
 • Dodano załącznik: wniosek o transkrypcja aktu urodzenia i zgonu
 • Usunięto załącznik: wniosek o dokonanie transkrypcji aktu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 23.03.2021 13:13:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o zmanę nazwiska osoby dorosłej
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Dodano załącznik: wniosek zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie wielojezycznego formularza
 • Dodano załącznik: wniosek o uznanie dziecka poczętego
 • Dodano załącznik: wniosek o odtworzenie tresći dokumentu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o zawarcie małżęństwa poza lokalem USC
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek zgłoszenie zgonu
 • Dodano załącznik: wniosek o uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o zmanę nazwiska (noszonego, rodowego)
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenie do ślubu konkordatowego
 • Dodano załącznik: wniosek o dokonanie transkrypcji aktu
 • Dodano załącznik: wniosek o zmanę imienia i nazwiska dziecka
 • Dodano załącznik: wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska rodowego
 • Usunięto załącznik: wniosek o zawarcie małżęństwa poza lokalem USC
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie wielojezycznego formularza
 • Usunięto załącznik: wniosek o uzupełnienie treści aktu SC
 • Usunięto załącznik: wniosek - zgłoszenie zgonu
 • Usunięto załącznik: wniosek o uznanie dziecka poczętego
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmanę nazwiska ( noszonego , rodowego )
 • Usunięto załącznik: wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie małzonka rzowiedzionego do nazwiska rodowego
 • Usunięto załącznik: wniosek - zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Usunięto załącznik: wniosek o dokonanie transkrypcji aktu
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmanę imienia i nazwiska dziecka
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmanę nazwiska osoby dorosłej
 • Usunięto załącznik: wniosek o uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia
 • Usunięto załącznik: wniosek o odtworzenie tresći dokumentu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek o sprostowanie aktu SC
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenie do ślubu konkordatowegov

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2020 13:35:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o zawarcie małżęństwa poza lokalem USC
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie wielojezycznego formularza
 • Dodano załącznik: wniosek o uzupełnienie treści aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek - zgłoszenie zgonu
 • Dodano załącznik: wniosek o uznanie dziecka poczętego
 • Dodano załącznik: wniosek o zmanę nazwiska ( noszonego , rodowego )
 • Dodano załącznik: wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie małzonka rzowiedzionego do nazwiska rodowego
 • Dodano załącznik: wniosek - zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Dodano załącznik: wniosek o dokonanie transkrypcji aktu
 • Dodano załącznik: wniosek o zmanę imienia i nazwiska dziecka
 • Dodano załącznik: wniosek o zmanę nazwiska osoby dorosłej
 • Dodano załącznik: wniosek o uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: wniosek o odtworzenie tresći dokumentu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o sprostowanie aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenie do ślubu konkordatowegov
 • Usunięto załącznik: wniosek o uzysaknie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek o wpisanie do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Usunięto załącznik: Wniosek o zmianę imienia nazwiska
 • Usunięto załącznik: wniosek o uzupełnienie treści aktu SC
 • Usunięto załącznik: wniosek o sprostowanie aktu SC

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:29:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o zmianę imienia nazwiska
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmianę imienia nazwiska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.07.2015 10:03:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o uzysaknie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o wpisanie do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Dodano załącznik: wniosek o uzupełnienie treści aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek o sprostowanie aktu SC
 • Usunięto załącznik: Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Usunięto załącznik: Wniosek o uzysaknie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o zmianę imienia i_lub nazwiska" na "wniosek o zmianę imienia nazwiska"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:46:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Mirela Grześkowiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:20:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.