Aktualności

19.11.2018

Gogolewska strefa edukacyjna i włościejewski plac zabaw

Z końcem października br. Gmina Książ Wlkp. zrealizowała dwa konkursowe projekty, na które z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, udało się pozyskać wsparcie finansowe w łącznej kwocie  38 000,00 zł.

Sołectwami, które przeszły pozytywną weryfikację w ogłoszonym w styczniu tego roku konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś i znalazły się na liście rankingowej, zostały miejscowości: Gogolewo i Włościejewki. Pierwsza z nich - realizując zadanie pn. „Promowanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych Gogolewa poprzez wyposażenie terenu rekreacyjnego w tablice edukacyjne i urządzenia małej architektury”, zagospodarowała teren przy miejscowej świetlicy, otrzymując ciekawie urządzoną strefę edukacji, wypoczynku i rekreacji. Dzięki pozyskanym funduszom, wsparciu z budżetu Gminy oraz sporemu zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, w pobliżu gogolewskiej świetlicy powstała drewniana altana rekreacyjna, która wraz z urządzoną tam ścieżką edukacyjną, stanowi doskonałą strefę rekreacji i wypoczynku. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Gogolewie, jest nie tylko pierwszym tego typu projektem w Gminie Książ Wlkp., co również nowością w całym regionie śremskim. Przygotowany z wielkim polotem, wspólnie z mieszkańcami wsi, edukacyjny zakątek, służyć będzie nie tylko lokalnej społeczności. Stanie się on z pewnością także atrakcyjną przystanią dla podążających szlakami Gogolewa, turystów.

Z kolei we Włościejewkach, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminnym we Włościejewkach poprzez wyposażenie terenu w urządzenia placu zabaw i małej architektury”, w samym centrum wsi, tuż przy budynku dawnej szkoły podstawowej, powstał plac zabaw dla najmłodszych. Za sprawą projektu zakupiono także wyposażenie zagospodarowania przestrzennego, w tym stojaki na rowery i kosze na śmieci. Nowo powstały kompleks jest dumą wszystkich mieszkańców, którzy poprzez pracę włożoną w jego powstanie, stali się współtwórcami tegoż przedsięwzięcia. Włościejewska społeczność pracowała m.in. przy wyrównaniu i ukształtowaniu terenu po rozbiórce starego budynku. Dużego wysiłku i pracy wymagały także czynności związane z uporządkowaniem miejsca oraz karczowaniem niepotrzebnych krzewów i zarośli.

Oba projekty zostały współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020”.

Galeria