Aktualności

08.12.2017

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne z LGD

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w imieniu LGD Lidera Zielonej Wielkopolski zapraszamy mieszkańców Gminy Książ Wielkopolski na indywidualne spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się w środę 13 grudnia br. w godzinach od 13:30 do 17:30 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

08.12.2017

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 18.12.2017 roku o godz. 17:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

08.12.2017

W mikołajkowo- świątecznym klimacie…

W minioną niedzielę, 3 grudnia, na ksiąskim rynku poczuć można było magiczną atmosferę zbliżających się Świat Bożego Narodzenia. A wszystko to, za sprawą Mikołajek, które podobnie jak w latach ubiegłych, ściągnęły do Książa prawdziwe tłumy zarówno mieszkańców Gminy, jak i przyjezdnych gości.

06.12.2017

Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp., do zaopiniowania projektu uchwały

05.12.2017

Zaborowo - na wesoło!

5 października Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez województwo - w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”- pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie przedmiotowych umów.