Aktualności

01.08.2017

Mały Grant – przyznany

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z umową zawartą w dniu 31 lipca 2017 r. Burmistrz Książa Wlkp. przyznał kwotę 2 000,00 zł Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie, która ubiegała się o wsparcie na realizację zadania w trybie małego grantu pn. Odpust parafialny połączony z festynem.

31.07.2017

Planowane wyłączenia prądu
na terenie Gminy Książ Wlkp.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ENEA Operator Sp. z o.o., planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Książ Wlkp.

28.07.2017

Nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018
– zapraszamy do składania wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje, iż z początkiem miesiąca sierpnia rozpocznie się  składanie wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu "Rodzina 500+" na nowy okres świadczeniowy, którego początek przypada na 1 października  br.

27.07.2017

Planowane wyłączenia prądu
na terenie Gminy Książ Wlkp.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ENEA Operator Sp. z o.o., planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Książ Wlkp.:

25.07.2017

ZUS ostrzega przed oszustami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników instytucji, proponującymi różnego rodzaju świadczenia oraz usługi. O zachowanie szczególnej ostrożności, prosi się zwłaszcza seniorów.

25.07.2017

III edycja Stypendiów Burmistrza Książa Wlkp.
dla uzdolnionych uczniów

Tegoroczna - III edycja - Stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. była szczególna. Nie tylko ze względu na liczbę złożonych wniosków, a było ich aż 17 (w roku szkolnym 2014/2015 – 7 wniosków i w roku szkolnym 2015/2016 – 10 wniosków), ale również z uwagi na rangę osiągnięć uczniów. W bieżącym roku szkolnym dokonania zdobyte zostały zarówno indywidualnie, jak i wraz z drużyną, a dobre wyniki uczniowie osiągali w nauce, sporcie oraz w dziedzinach artystycznych, na szczeblu zarówno wojewódzkim, jak i ogólnopolskim.