Aktualności

07.06.2018

Gminny Dzień Dziecka – na sportowo, na wesoło i ... z nagrodami : )
Tegoroczny Gminny Dzień Dziecka zorganizowany wspólnie przez ksiąskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki LEO w partnerstwie z lokalnym samorządem i Lodami LIDA, odbył się w pierwszą sobotę czerwca.

06.06.2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski

Szanowni Państwo,

25 maja br.  weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO (GDPR),
tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie Państwu wszelkich praw wynikających z nowych regulacji. Prosimy o zapoznanie się
z poniższą Klauzulą informacyjną.

05.06.2018

Rozpoczęła się budowa sieci światłowodowej w Gminie Książ Wlkp.

W ramach Programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC2) na terenie naszej Gminy, beneficjent INEA S.A., poprzez Generalnego Wykonawcę, jakim jest firma FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, prowadzi budowę sieci światłowodowej dla poszczególnych miejscowości. Na początek wybrano te lokalizacje, w których funkcjonują placówki oświatowe. Jest to wynikiem działania pierwszego z wymienionych programów, który zakłada podłączenie do szerokopasmowego Internetu docelowo wszystkich szkół w Polsce.

04.06.2018

Święto szkoły w Konarzycach

26 maja – przypada nie tylko Dzień Matki, ale także Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Konarzycach – Emilii Sczanieckiej. W tym dniu uczniowie odśpiewali hymn szkoły i oddali hołd Patronce, składając kwiaty pod jej tablicą pamiątkową.

04.06.2018

Projekt „Umiem pływać zakończony!

W tym roku szkolnym, po raz kolejny, uczniowie klas trzecich ksiąskich szkół podstawowych korzystali z kursu nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”. W projekcie uczestniczyło 90 dzieci z czterech szkół podstawowych.

04.06.2018

Informacja o zatwierdzonych taryfach za wodę i ścieki

Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Burmistrz Książa Wlkp. informuje o zatwierdzonych decyzją nr PO.RET.070.161.2.2018.KS z dnia 8 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wielkopolski.